Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 10383/TCT-CS "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 23746 công văn

1

Công văn 10383/BTC-TCT phối hợp triển khai Nghị định 51/2010/NĐ-CP quy định về hóa đơn bán hàng, cung ứng dịch vụ do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 10383/BTC-TCT V/v: Phối hợp triển khai Nghị định số 51/2010/NĐ-CP Hà Nội, ngày 9 tháng 8 năm 2010 Kính

Ban hành: 09/08/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/08/2010

2

Công văn số 10383/BTC-TCT về việc giá tính thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản từ ngày 01/01/2009 do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 10383 /BTC-TCT V/v giá tính thuế GTGT đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản từ ngày 01/01/2009 Hà Nội, ngày 22 tháng 7 năm 2009

Ban hành: 22/07/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 30/07/2009

3

Công văn 10383/VPCP-ĐMDN về tình hình hoạt động của tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 10383/VPCP-ĐMDN V/v tình hình hoạt động của tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước. Hà Nội, ngày 18 tháng 12 năm 2012

Ban hành: 18/12/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/12/2012

4

Công văn 181/TCT-CS năm 2017 về thuế giá trị gia tăng sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, hải sản chưa qua chế biến thành sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 181/TCT-CS V/v thuế GTGT. Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2017 Kính gửi: Công ty TNHH Aeon Việt Nam

Ban hành: 16/01/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/01/2017

5

Công văn 182/TCT-CS năm 2017 về chính sách thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 182/TCT-CS V/v thuế GTGT. Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2017 Kính gửi: Hội doanh nghiệp vừa và nhỏ Quỳ Hợp - Nghệ

Ban hành: 16/01/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/01/2017

6

Công văn 180/TCT-CS năm 2017 về chính sách thuế đối với phí bảo hiểm xe máy do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 180/TCT-CS V/v chính sách thuế. Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2017 Kính gửi: Cục Thuế thành phố Đà Nẵng.

Ban hành: 16/01/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/01/2017

7

Công văn 158/TCT-CS năm 2017 về hạch toán khoản chi phúc lợi của doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 158/TCT-CS V/v hạch toán khoản chi phúc lợi của doanh nghiệp Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 2017 Kính

Ban hành: 12/01/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/01/2017

8

Công văn 142/TCT-CS năm 2017 về chính sách thuế giá trị gia tăng đầu vào do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 142/TCT-CS V/v chính sách thuế GTGT Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 2017 Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Quảng Nam

Ban hành: 12/01/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/01/2017

9

Công văn 143/TCT-CS năm 2017 về thuế giá trị gia tăng đối với khoản chi phí chia sẻ để sử dụng Công trình Cơ sở hạ tầng EVN do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 143/TCT-CS V/v thuế GTGT Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 2017 Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bình Thuận.

Ban hành: 12/01/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/01/2017

10

Công văn 146/TCT-CS năm 2017 về khấu trừ tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng vào tiền sử dụng đất phải nộp do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 146/TCT-CS V/v: Khấu trừ tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng vào tiền sử dụng đất phải nộp. Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 2017

Ban hành: 12/01/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/01/2017

11

Công văn 147/TCT-CS năm 2017 về chính sách thu tiền thuê đất do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 147/TCT-CS V/v chính sách thu tiền thuê đất Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 2017 Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Hà

Ban hành: 12/01/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/01/2017

12

Công văn 148/TCT-CS năm 2017 về miễn thuế sử dụng đất phi nông nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 148/TCT-CS V/v miễn thuế sử dụng đất phi nông nghiệp Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 2017 Kính gửi: Cục

Ban hành: 12/01/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/01/2017

13

Công văn 136/TCT-CS năm 2017 về chính sách thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động cho thuê tài sản và lực lượng lao động do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 136/TCT-CS V/v Chính sách thuế GTGT. Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 2017 Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp.

Ban hành: 12/01/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/01/2017

14

Công văn 150/TCT-CS năm 2017 về hoàn thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 150/TCT-CS V/v hoàn thuế GTGT. Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 2017 Kính gửi: Ông Trần Văn Hữu. (Đ/c: Khóm 7,

Ban hành: 12/01/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/01/2017

15

Công văn 154/TCT-CS năm 2017 về trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 154/TCT-CS V/v chính sách thuế TNDN Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 2017 Kính gửi: Cục Thuế thành phố Cần Thơ.

Ban hành: 12/01/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/01/2017

16

Công văn 72/TCT-CS năm 2017 về ấn định thuế đối với cơ sở kinh doanh xe hai bánh gắn máy do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 72/TCT-CS V/v ấn định thuế Hà Nội, ngày 09 tháng 01 năm 2017 Kính gửi:

Ban hành: 09/01/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/01/2017

17

Công văn 73/TCT-CS năm 2017 về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với dự án đầu tư mới nhà hỏa táng do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 73/TCT-CS V/v ưu đãi thuế TNDN Hà Nội, ngày 09 tháng 01 năm 2017 Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa Tổng

Ban hành: 09/01/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/01/2017

18

Công văn 06/TCT-CS năm 2017 về chính sách thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 06/TCT-CS V/v: chính sách thuế. Hà Nội, ngày 03 tháng 01 năm 2017 Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh. Trả

Ban hành: 03/01/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/01/2017

19

Công văn 07/TCT-CS năm 2017 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 07/TCT-CS V/v chính sách thuế. Hà Nội, ngày 03 tháng 01 năm 2017 Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hà Nội.

Ban hành: 03/01/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/01/2017

20

Công văn 02/TCT-CS năm 2017 về thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động chuyển quyền sử dụng đất do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 02/TCT-CS V/v: thuế GTGT Hà Nội, ngày 03 tháng 01 năm 2017 Kính gửi: -

Ban hành: 03/01/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/01/2017

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (08) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT có liên kết cung cấp dịch vụ tại các Báo điện tử sau:

TVPL:
DMCA.com Protection Status