Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 10383/TCT-CS "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 22465 công văn

1

Công văn 10383/BTC-TCT phối hợp triển khai Nghị định 51/2010/NĐ-CP quy định về hóa đơn bán hàng, cung ứng dịch vụ do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 10383/BTC-TCT V/v: Phối hợp triển khai Nghị định số 51/2010/NĐ-CP Hà Nội, ngày 9 tháng 8 năm 2010 Kính gửi:

Ban hành: 09/08/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/08/2010

2

Công văn số 10383/BTC-TCT về việc giá tính thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản từ ngày 01/01/2009 do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 10383 /BTC-TCT V/v giá tính thuế GTGT đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản từ ngày 01/01/2009 Hà Nội, ngày 22 tháng 7 năm 2009

Ban hành: 22/07/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 30/07/2009

3

Công văn 10383/VPCP-ĐMDN về tình hình hoạt động của tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 10383/VPCP-ĐMDN V/v tình hình hoạt động của tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước. Hà Nội, ngày 18 tháng 12 năm 2012

Ban hành: 18/12/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/12/2012

4

Công văn 744/TCT-CS về thuế giá trị gia tăng của hoạt động chuyển nhượng quyền sử dụng đất do Tổng cục Thuế ban hành

theo hướng dẫn tại điểm 1.8 mục I phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 và công văn số 10383/TCT-CS ngày 22/7/2009 của Bộ Tài chính. Tổng cục Thuế trả lời để Công ty cổ phần Kho vận giao nhận ngoại thương TP.HCM được biết./. KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Ban hành: 07/03/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/03/2011

5

Công văn 3168/TCT/CS của Tổng cục thuế về ưu đãi đầu tư

TỔNG CỤC THUẾ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 3168/TCT/CS Hà Nội, ngày 22 tháng 8 năm 2002 CÔNG VĂN CỦA TỔNG CỤC THUẾ SỐ 3168 TCT/CS NGÀY 22 THÁNG 8 NĂM 2002 VỀ VIỆC ƯU ĐÃI ĐẦU TƯ Kính gửi : Cục thuế tỉnh Kon Tum Trả lời Công văn

Ban hành: 22/08/2002

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/06/2009

6

Công văn số 3785/TCT-CS về việc ưu đãi, miễn giảm thuế do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 3785/TCT-CS V/v: ưu đãi, miễn giảm thuế Hà Nội, ngày 14 tháng 09 năm 2007 Kính gửi: Cục thuế thành phố Hà

Ban hành: 14/09/2007

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/10/2007

7

Công văn số 3786/TCT-CS về việc thuế suất thuế GTGT do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 3786/TCT-CS V/v: thuế suất thuế GTGT Hà Nội, ngày 14 tháng 09 năm 2007 Kính gửi: Cục thuế tỉnh Hà Nam

Ban hành: 14/09/2007

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/10/2007

8

Công văn số 3787/TCT-CS về việc chính sách thuế TNDN do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 3787/TCT-CS V/v: chính sách thuế TNDN Hà Nội, ngày 14 tháng 09 năm 2007 Kính gửi:

Ban hành: 14/09/2007

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/10/2007

9

Công văn số 3788/TCT-CS về việc phạt chậm nộp tiền thuế thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 3788/TCT-CS V/v: phạt chậm nộp tiền thuế thu nhập doanh nghiệp Hà Nội, ngày 14 tháng 09 năm 2007 Kính gửi:

Ban hành: 14/09/2007

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/10/2007

10

Công văn số 3755/TCT-CS về việc lập hóa đơn ,khấu trừ, hoàn thuế GTGT đối với hàng hóa xuất nhập khẩu do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 3755/TCT-CS V/v: lập hóa đơn ,khấu trừ, hoàn thuế GTGT đối với hàng hóa xuất nhập khẩu Hà Nội, ngày 13 tháng 09 năm 2007

Ban hành: 13/09/2007

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/10/2007

11

Công văn số 3859/TCT-CS về việc thuế nhà thầu nước ngoài đối với hoa hồng môi giới tại nước ngoài do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 3859/TCT-CS V/v: thuế nhà thầu nước ngoài đối với hoa hồng môi giới tại nước ngoài Hà Nội, ngày 18 tháng 09 năm 2007

Ban hành: 18/09/2007

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/10/2007

12

Công văn số 3133/TCT-CS V/v chính sách thuế đối với chênh lệch tỷ giá hối đoái do Tổng Cục thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 3133/TCT-CS V/v: chính sách thuế đối với chênh lệch tỷ giá hối đoái Hà Nội, ngày 07 tháng 08 năm 2007

Ban hành: 07/08/2007

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 29/08/2007

13

Công văn số 1405/TCT-CS về chứng từ thanh toán qua ngân hàng do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1405/TCT-CS Vv chứng từ thanh toán qua ngân hàng Hà Nội, ngày 09 tháng 04 năm 2008 Kính gửi: Cục Thuế tỉnh

Ban hành: 09/04/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/04/2008

14

Công văn số 734/TCT-CS về việc ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với Chi nhánh Trường song ngữ quốc tế Horizon do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ----- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------ Số: 734/TCT-CS V/v: ưu đãi thuế TNDN đối với chi nhánh Hà Nội, ngày 31 tháng 1 năm 2008 Kính gửi: Cục thuế Thành Phố

Ban hành: 31/01/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/03/2008

15

Công văn số 3267/TCT-CS về hướng dẫn áp dụng mẫu tờ khai thuế GTGT thực hiện theo Luật Quản lý thuế do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ******* CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ******* Số: 3267/TCT-CS V/v: hướng dẫn áp dụng mẫu tờ khai thuế GTGT thực hiện theo Luật Quản lý thuế Hà Nội, ngày 14 tháng 8 năm 2007

Ban hành: 14/08/2007

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/09/2007

16

Công văn số 4939/TCT-CS về việc trả lời chính sách thuế do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ***** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số: 4939/TCT-CS V/v: trả lời chính sách thuế. Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2007 Kính gửi: Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 26/11/2007

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/12/2007

17

Công văn số 4872/TCT-CS về việc xác định mặt hàng không chịu thuế GTGT do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ***** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số: 4872/TCT-CS V/v: xác định mặt hàng không chịu thuế GTGT Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2007 Kính

Ban hành: 21/11/2007

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/11/2007

18

Công văn số 2608/TCT-CS về hóa đơn GTGT đầu vào do Tổng cục Thuế ban hành.

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 2608/TCT-CS V/v: Hóa đơn GTGT đầu vào Hà Nội, ngày 10 tháng 07 năm 2007 Kính gửi: Công

Ban hành: 10/07/2007

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/07/2007

19

Công văn số 658/TCT-CS về việc hoàn trả tiền lệ phí trước bạ đã nộp đối với ô tô nhập khẩu chưa đăng ký quyền sở hữu sử dụng do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ----- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 658/TCT-CS V/v hoàn trả tiền lệ phí trước bạ ô tô đã nộp Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2008 Kính gửi: Cục

Ban hành: 29/01/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/03/2008

20

Công văn số 759/TCT-CS về việc ưu đãi miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ----- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------ Số: 759/TCT-CS V/v: ưu đãi miễn, giảm thuế TNDN Hà Nội, ngày 01 tháng 2 năm 2008 Kính gửi:

Ban hành: 01/02/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/03/2008

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ Pháp Lý
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (08) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT có liên kết cung cấp dịch vụ tại các Báo điện tử sau:

TVPL:

Bản quyền ©2015 THƯ VIỆN PHÁP LUẬT, theo Giấy Chứng nhận số: 1802/2006/QTG của Bộ VHTT.
Giấy phép số: 37/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 20/04/2015, thay thế Giấy phép số 61/GP-TTĐT, do Bộ TTTT cấp ngày 04/06/2009, và thay thế Giấy phép số 73/GP-BC do Bộ VHTT cấp ngày 30/03/2006.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ

DMCA.com Protection Status