Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 10383/TCT-CS "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 23352 công văn

1

Công văn 10383/BTC-TCT phối hợp triển khai Nghị định 51/2010/NĐ-CP quy định về hóa đơn bán hàng, cung ứng dịch vụ do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 10383/BTC-TCT V/v: Phối hợp triển khai Nghị định số 51/2010/NĐ-CP Hà Nội, ngày 9 tháng 8 năm 2010 Kính

Ban hành: 09/08/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/08/2010

2

Công văn số 10383/BTC-TCT về việc giá tính thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản từ ngày 01/01/2009 do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 10383 /BTC-TCT V/v giá tính thuế GTGT đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản từ ngày 01/01/2009 Hà Nội, ngày 22 tháng 7 năm 2009

Ban hành: 22/07/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 30/07/2009

3

Công văn 10383/VPCP-ĐMDN về tình hình hoạt động của tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 10383/VPCP-ĐMDN V/v tình hình hoạt động của tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước. Hà Nội, ngày 18 tháng 12 năm 2012

Ban hành: 18/12/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/12/2012

4

Công văn 4238/TCT-CS năm 2016 giới thiệu nội dung mới của Thông tư 130/2016/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 100/2016/NĐ-CP do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4238/TCT-CS V/v giới thiệu các nội dung mới của Thông tư số 130/2016/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 100/2016/NĐ-CP. Hà Nội,

Ban hành: 16/09/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/09/2016

5

Công văn 4218/TCT-CS năm 2016 về chính sách thuế nhà thầu do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4218/TCT-CS V/v: chính sách thuế nhà thầu Hà Nội, ngày 15 tháng 9 năm 2016 Kính gửi:

Ban hành: 15/09/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/09/2016

6

Công văn 4139/TCT-CS năm 2016 về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp của Trung tâm nước sạch và môi trường nông thôn do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4139/TCT-CS V/v chính sách thuế Hà Nội, ngày 13 tháng 9 năm 2016 Kính gửi: Cục thuế thành phố Cần Thơ

Ban hành: 13/09/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/09/2016

7

Công văn 4138/TCT-CS năm 2016 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4138/TCT-CS V/v chính sách thuế Hà Nội, ngày 13 tháng 9 năm 2016 Kính gửi: Cục thuế tỉnh Trà Vinh

Ban hành: 13/09/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/09/2016

8

Công văn 4134/TCT-CS năm 2016 về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4134/TCT-CS V/v chính sách thuế. Hà Nội, ngày 13 tháng 9 năm 2016 Kính gửi: Tổng công ty Lương thực Miền

Ban hành: 13/09/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/09/2016

9

Công văn 4099/TCT-CS năm 2016 về chính sách thuế môn bài do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4099/TCT-CS V/v Chính sách thuế môn bài Hà Nội, ngày 09 tháng 09 năm 2016 Kính gửi: Cục Thuế thành

Ban hành: 09/09/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/09/2016

10

Công văn 4098/TCT-CS năm 2016 về chính sách thu tiền thuê đất do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4098/TCT-CS V/v chính sách thu tiền thuê đất Hà Nội, ngày 09 tháng 09 năm 2016 Kính gửi: Cục Thuế

Ban hành: 09/09/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/09/2016

11

Công văn 4102/TCT-CS năm 2016 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp đối với mặt hàng cơm dừa sấy khô do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4102/TCT-CS V/v chính sách thuế TNDN. Hà Nội, ngày 09 tháng 09 năm 2016 Kính gửi:

Ban hành: 09/09/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/09/2016

12

Công văn 4107/TCT-CS năm 2016 về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4107/TCT-CS V/v phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản Hà Nội, ngày 09 tháng 09 năm 2016

Ban hành: 09/09/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/09/2016

13

Công văn 4100/TCT-CS năm 2016 về chính sách thuế đối với chi nhánh do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4100/TCT-CS V/v chính sách thuế. Hà Nội, ngày 09 tháng 09 năm 2016 Kính gửi: Công ty TNHH may thêu

Ban hành: 09/09/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/09/2016

14

Công văn 4101/TCT-CS năm 2016 về chính sách thu tiền thuê đất do Tổng cục Thuế

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4101/TCT-CS V/v chính sách thu tiền thuê đất Hà Nội, ngày 09 tháng 09 năm 2016 Kính gửi: Cục Thuế

Ban hành: 09/09/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/09/2016

15

Công văn 4056/TCT-CS năm 2016 về thuế giá trị gia tăng đối với chuyển nhượng bất động sản do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4056/TCT-CS V/v: chính sách thuế. Hà Nội, ngày 07 tháng 09 năm 2016   Kính gửi: Công ty TNHH MTV cà phê Phước

Ban hành: 07/09/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/09/2016

16

Công văn 4057/TCT-CS năm 2016 về thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4057/TCT-CS V/v thuế GTGT. Hà Nội, ngày 07 tháng 09 năm 2016   Kính gửi: - Cục Thuế

Ban hành: 07/09/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/09/2016

17

Công văn 4052/TCT-CS năm 2016 về chính sách thu tiền thuê đất do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4052/TCT-CS V/v chính sách thu tiền thuê đất. Hà Nội, ngày 07 tháng 9 năm 2016 Kính gửi:

Ban hành: 07/09/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/09/2016

18

Công văn 4049/TCT-CS năm 2016 về thuế giá trị gia tăng đối với bã sắn thu hồi trong quá trình sản xuất tinh bột sắn do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4049/TCT-CS V/v thuế GTGT. Hà Nội, ngày 07 tháng 9 năm 2016 Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Kon

Ban hành: 07/09/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/09/2016

19

Công văn 4054/TCT-CS năm 2016 về thuế giá trị gia tăng đối với dự án đầu tư do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4054/TCT-CS V/v thuế GTGT Hà Nội, ngày 07 tháng 09 năm 2016. Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Đồng

Ban hành: 07/09/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/09/2016

20

Công văn 3945/TCT-CS năm 2016 về thuế sử dụng đất phi nông nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3945/TCT-CS V/v thuế sử dụng đất phi nông nghiệp Hà Nội, ngày 30 tháng 08 năm 2016 Kính gửi:

Ban hành: 30/08/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/09/2016

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ Pháp Lý
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (08) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT có liên kết cung cấp dịch vụ tại các Báo điện tử sau:

TVPL:
DMCA.com Protection Status