Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 10383/TCT-CS "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 21379 công văn

1

Công văn 10383/BTC-TCT phối hợp triển khai Nghị định 51/2010/NĐ-CP quy định về hóa đơn bán hàng, cung ứng dịch vụ do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 10383/BTC-TCT V/v: Phối hợp triển khai Nghị định số 51/2010/NĐ-CP Hà Nội, ngày 9 tháng 8 năm 2010 Kính gửi:

Ban hành: 09/08/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/08/2010

2

Công văn số 10383/BTC-TCT về việc giá tính thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản từ ngày 01/01/2009 do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 10383 /BTC-TCT V/v giá tính thuế GTGT đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản từ ngày 01/01/2009 Hà Nội, ngày 22 tháng 7 năm 2009

Ban hành: 22/07/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 30/07/2009

3

Công văn 10383/VPCP-ĐMDN về tình hình hoạt động của tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 10383/VPCP-ĐMDN V/v tình hình hoạt động của tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước. Hà Nội, ngày 18 tháng 12 năm 2012

Ban hành: 18/12/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/12/2012

4

Công văn 744/TCT-CS về thuế giá trị gia tăng của hoạt động chuyển nhượng quyền sử dụng đất do Tổng cục Thuế ban hành

theo hướng dẫn tại điểm 1.8 mục I phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 và công văn số 10383/TCT-CS ngày 22/7/2009 của Bộ Tài chính. Tổng cục Thuế trả lời để Công ty cổ phần Kho vận giao nhận ngoại thương TP.HCM được biết./. KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Ban hành: 07/03/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/03/2011

5

Công văn 217/TCT-CS về thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động vận chuyển hành khách bằng xe điện do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 217/TCT-CS V/v thuế GTGT đối với hoạt động vận chuyển hành khách bằng xe điện. Hà Nội, ngày 17 tháng 01 năm 2012

Ban hành: 17/01/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/02/2012

6

Công văn 278/TCT-CS về thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với mặt hàng xác mắm do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 278/TCT-CS V/v thuế suất thuế GTGT đối với mặt hàng xác mắm. Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2012 Kính

Ban hành: 19/01/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/02/2012

7

Công văn 299/TCT-CS về thuế giá trị gia tăng đối với hàng tiêu dùng nội bộ do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 299/TCT-CS V/v: Thuế GTGT đối với hàng tiêu dùng nội bộ Hà Nội, ngày 30 tháng 1 năm 2012 Kính gửi: Cục Thuế

Ban hành: 30/01/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/02/2012

8

Công văn 182/TCT-CS về ủy nhiệm lập hóa đơn do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 182/TCT-CS V/v: Ủy nhiệm lập hóa đơn Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2012 Kính gửi: Cục Thuế TP. Hồ

Ban hành: 16/01/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/02/2012

9

Công văn 347/TCT-CS về quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2011 do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 347/TCT-CS V/v quyết toán thuế TNDN năm 2011 Hà Nội, ngày 04 tháng 02 năm 2012 Kính gửi: Cục Thuế các

Ban hành: 04/02/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/02/2012

10

Công văn 311/TCT-CS trả lời chính sách thuế do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 311/TCT-CS V/v trả lời chính sách thuế Hà Nội, ngày 31 tháng 01 năm 2012 Kính gửi: Cục thuế thành phố Hồ

Ban hành: 31/01/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/02/2012

11

Công văn 400/TCT-CS về thuế giá trị gia tăng đối với xăng, dầu còn tồn kho đến hết ngày 31/12/2011 do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 400/TCT-CS V/v thuế GTGT đối với xăng, dầu còn tồn kho đến hết ngày 31/12/2011 Hà Nội, ngày 08 tháng 02 năm 2012

Ban hành: 08/02/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/02/2012

12

Công văn 500/TCT-CS về khai, nộp thuế trong Hợp đồng hợp tác kinh doanh do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 500/TCT-CS V/v khai, nộp thuế trong Hợp đồng hợp tác kinh doanh. Hà Nội, ngày 16 tháng 02 năm 2012

Ban hành: 16/02/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/02/2012

13

Công văn 485/TCT-CS xử lý vi phạm về thuế do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 485/TCT-CS V/v xử lý vi phạm Hà Nội, ngày 15 tháng 02 năm 2012 Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bình Định

Ban hành: 15/02/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/02/2012

14

Công văn 1883/TCT-CS trả lời chính sách thuế do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1883/TCT-CS V/v Trả lời chính sách thuế Hà Nội, ngày 19 tháng 05 năm 2009 Kính gửi: Cục thuế thành phố

Ban hành: 19/05/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2012

15

Công văn 840/TCT-CS về chính sách thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ---------------- Số: 840/TCT-CS V/v chính sách thuế GTGT Hà Nội, ngày 19 tháng 03 năm 2010 Kính gửi: Công ty Hoàng Sơn. Trả

Ban hành: 19/03/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2012

16

Công văn 4506/TCT-CS về chính sách thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụ xuất khẩu do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 4506/TCT-CS V/v chính sách thuế GTGT đối với dịch vụ xuất khẩu Hà Nội, ngày 08 tháng 11 năm 2010

Ban hành: 08/11/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2012

17

Công văn 3489/TCT-CS về chính sách thuế thuế giá trị gia tăng và thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 3489/TCT-CS V/v trả lời về chính sách thuế GTGT và TNDN. Hà Nội, ngày 25 tháng 8 năm 2009 Kính gửi:

Ban hành: 25/08/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 25/02/2012

18

Công văn 3882/TCT-CS về thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với thuốc và nguyên liệu sản xuất thuốc do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3882/TCT-CS V/v thuế suất thuế GTGT Hà Nội, ngày 22 tháng 09 năm 2009 Kính gửi: Công ty TNHH Kiến Vương

Ban hành: 22/09/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/02/2012

19

Công văn 796/TCT-CS về chính sách thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 796/TCT-CS V/v chính sách thuế GTGT       Hà Nội, ngày 17 tháng 03 năm 2010 Kính gửi: Cục Thuế thành

Ban hành: 17/03/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2012

20

Công văn 580/TCT-CS về thuế thu nhập doanh nghiệp đối với thu nhập từ bản quyền phần mềm do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 580/TCT-CS V/v thuế TNDN đối với thu nhập từ bản quyền phần mềm Hà Nội, ngày 22 tháng 02 năm 2012

Ban hành: 22/02/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 29/02/2012

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ Pháp Lý
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (08) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT có liên kết cung cấp dịch vụ tại các Báo điện tử sau:

TVPL:

Bản quyền ©2015 THƯ VIỆN PHÁP LUẬT, theo Giấy Chứng nhận số: 1802/2006/QTG của Bộ VHTT.
Giấy phép số: 37/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 20/04/2015, thay thế Giấy phép số 61/GP-TTĐT, do Bộ TTTT cấp ngày 04/06/2009, và thay thế Giấy phép số 73/GP-BC do Bộ VHTT cấp ngày 30/03/2006.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ