Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 10383/TCT-CS "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 23917 công văn

1

Công văn 10383/BTC-TCT phối hợp triển khai Nghị định 51/2010/NĐ-CP quy định về hóa đơn bán hàng, cung ứng dịch vụ do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 10383/BTC-TCT V/v: Phối hợp triển khai Nghị định số 51/2010/NĐ-CP Hà Nội, ngày 9 tháng 8 năm 2010 Kính

Ban hành: 09/08/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/08/2010

2

Công văn số 10383/BTC-TCT về việc giá tính thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản từ ngày 01/01/2009 do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 10383 /BTC-TCT V/v giá tính thuế GTGT đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản từ ngày 01/01/2009 Hà Nội, ngày 22 tháng 7 năm 2009

Ban hành: 22/07/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 30/07/2009

3

Công văn 10383/VPCP-ĐMDN về tình hình hoạt động của tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 10383/VPCP-ĐMDN V/v tình hình hoạt động của tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước. Hà Nội, ngày 18 tháng 12 năm 2012

Ban hành: 18/12/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/12/2012

4

Công văn 906/TCT-CS năm 2017 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 906/TCT-CS V/v chính sách thuế TNDN Hà Nội, ngày 16 tháng 03 năm 2017 Kính gửi: Cục thuế tỉnh An

Ban hành: 16/03/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/03/2017

5

Công văn 913/TCT-CS năm 2017 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 913/TCT-CS V/v chính sách thuế TNDN Hà Nội, ngày 16 tháng 3 năm 2017 Kính gửi: Cục Thuế tỉnh

Ban hành: 16/03/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/03/2017

6

Công văn 911/TCT-CS năm 2017 về chính sách thuế giá trị gia tăng và thu nhập doanh nghiệp đối với Trung tâm Y tế dự phòng do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 911/TCT-CS V/v chính sách thuế. Hà Nội, ngày 16 tháng 03 năm 2017 Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Tiền Giang.

Ban hành: 16/03/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 25/03/2017

7

Công văn 840/TCT-CS năm 2017 giải đáp chính sách tiền thuê đất do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 840/TCT-CS V/v giải đáp chính sách tiền thuê đất. Hà Nội, ngày 14 tháng 03 năm 2017 Kính gửi: Cục

Ban hành: 14/03/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/03/2017

8

Công văn 843/TCT-CS năm 2017 giải đáp chính sách thu lệ phí trước bạ do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 843/TCT-CS V/v: giải đáp chính sách thu lệ phí trước bạ Hà Nội, ngày 14 tháng 3 năm 2017 Kính

Ban hành: 14/03/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/03/2017

9

Công văn 836/TCT-CS năm 2017 về thuế giá trị gia tăng đối với sản phẩm mủ cao su tờ RSS do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 836/TCT-CS V/v thuế GTGT Hà Nội, ngày 14 tháng 3 năm 2017 Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bình Phước

Ban hành: 14/03/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/03/2017

10

Công văn 844/TCT-CS năm 2017 về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 844/TCT-CS V/v ưu đãi thuế TNDN Hà Nội, ngày 14 tháng 3 năm 2017 Kính gửi: Công ty TNHH Thương mại và

Ban hành: 14/03/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/03/2017

11

Công văn 807/TCT-CS năm 2017 về chính sách thuế sử dụng đất phi nông nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 807/TCT-CS V/v chính sách thuế sử dụng đất phi nông nghiệp. Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2017

Ban hành: 10/03/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/03/2017

12

Công văn 787/TCT-CS năm 2017 về chính sách thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 787/TCT-CS V/v chính sách thuế GTGT Hà Nội, ngày 9 tháng 3 năm 2017 Kính gửi: Công ty TNHH bê tông

Ban hành: 09/03/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/03/2017

13

Công văn 760/TCT-CS năm 2017 về chính sách thuế do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 760/TCT-CS V/v chính sách thuế Hà Nội, ngày 08 tháng 3 năm 2017 Kính gửi:

Ban hành: 08/03/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/03/2017

14

Công văn 727/TCT-CS năm 2017 về điều kiện hưởng ưu đãi đối với dự án cải tạo chung cư cũ do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 727/TCT-CS V/v điều kiện hưởng ưu đãi đối với dự án cải tạo chung cư cũ Hà Nội, ngày 06 tháng 03 năm 2017

Ban hành: 06/03/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/03/2017

15

Công văn 710/TCT-CS năm 2017 về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 710/TCT-CS V/v hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ. Hà Nội, ngày 03 tháng 03 năm 2017

Ban hành: 03/03/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/03/2017

16

Công văn 665/TCT-CS năm 2017 về giải đáp chính sách lệ phí trước bạ do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 665/TCT-CS V/v giải đáp chính sách lệ phí trước bạ. Hà Nội, ngày 01 tháng 03 năm 2017

Ban hành: 01/03/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/03/2017

17

Công văn 663/TCT-CS năm 2017 ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 663/TCT-CS V/v ưu đãi thuế TNDN Hà Nội, ngày 01 tháng 03 năm 2017 Kính

Ban hành: 01/03/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/03/2017

18

Công văn 664/TCT-CS năm 2017 về chính sách thuế đối với Nhà thầu nước ngoài do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 664/TCT-CS V/v chính sách thuế đối với Nhà thầu nước ngoài. Hà Nội, ngày 01 tháng 03 năm 2017

Ban hành: 01/03/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/03/2017

19

Công văn 658/TCT-CS năm 2017 về lệ phí môn bài đối với văn phòng đại diện do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 658/TCT-CS V/v : Lệ phí môn bài Hà Nội, ngày 28 tháng 2 năm 2017 Kính gửi: Công ty TNHH Thương

Ban hành: 28/02/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/03/2017

20

Công văn 554/TCT-CS năm 2017 về chính sách thuế giá trị gia tăng khi mua bán sản phẩm chăn nuôi chưa chế biến do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 554/TCT-CS V/v: chính sách thuế. Hà Nội, ngày 22 tháng 2 năm 2017 Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh

Ban hành: 22/02/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 01/03/2017

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (08) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT có liên kết cung cấp dịch vụ tại các Báo điện tử sau:

TVPL:
DMCA.com Protection Status