Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 10383/TCT-CS "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Kết quả 1-20 trong 19019 công văn

1

Công văn 10383/BTC-TCT phối hợp triển khai Nghị định 51/2010/NĐ-CP quy định về hóa đơn bán hàng, cung ứng dịch vụ do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 10383/BTC-TCT V/v: Phối hợp triển khai Nghị định số 51/2010/NĐ-CP Hà Nội, ngày 9 tháng 8 năm 2010 Kính gửi:

Ban hành: 09/08/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/08/2010

2

Công văn số 10383/BTC-TCT về việc giá tính thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản từ ngày 01/01/2009 do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 10383 /BTC-TCT V/v giá tính thuế GTGT đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản từ ngày 01/01/2009 Hà Nội, ngày 22 tháng 7 năm 2009

Ban hành: 22/07/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 30/07/2009

3

Công văn 10383/VPCP-ĐMDN về tình hình hoạt động của tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 10383/VPCP-ĐMDN V/v tình hình hoạt động của tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước. Hà Nội, ngày 18 tháng 12 năm 2012

Ban hành: 18/12/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/12/2012

4

Công văn 744/TCT-CS về thuế giá trị gia tăng của hoạt động chuyển nhượng quyền sử dụng đất do Tổng cục Thuế ban hành

theo hướng dẫn tại điểm 1.8 mục I phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 và công văn số 10383/TCT-CS ngày 22/7/2009 của Bộ Tài chính. Tổng cục Thuế trả lời để Công ty cổ phần Kho vận giao nhận ngoại thương TP.HCM được biết./. KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Ban hành: 07/03/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/03/2011

5

Công văn 3447/TCT-CS năm 2013 gia hạn thời gian kê khai tổng hợp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp năm 2012 do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3447/TCT-CS V/v gia hạn thời gian kê khai tổng hợp thuế SDĐPNN năm 2012 Hà Nội, ngày 17 tháng 10 năm 2013

Ban hành: 17/10/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 29/10/2013

6

Công văn 3461/TCT-CS năm 2013 bán hàng trong kho ngoại quan do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3461/TCT-CS V/v Bán hàng trong kho ngoại quan Hà Nội, ngày 18 tháng 10 năm 2013 Kính gửi: Cục Thuế

Ban hành: 18/10/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 29/10/2013

7

Công văn 3469/TCT-CS năm 2013 xử lý vi phạm hóa đơn do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3469/TCT-CS V/v xử lý vi phạm hóa đơn Hà Nội, ngày 21 tháng 10 năm 2013 Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Cần Thơ

Ban hành: 21/10/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 29/10/2013

8

Công văn 3474/TCT-CS năm 2013 ưu đãi đầu tư theo Nghị định 61/2010/NĐ-CP do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3474/TCT-CS V/v ưu đãi đầu tư theo Nghị định số 61/2010/NĐ-CP Hà Nội, ngày 21 tháng 10 năm 2013 Kính

Ban hành: 21/10/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 29/10/2013

9

Công văn 3478/TCT-CS năm 2013 hóa đơn hợp pháp do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3478/TCT-CS V/v Hóa đơn hợp pháp Hà Nội, ngày 21 tháng 10 năm 2013 Kính gửi:

Ban hành: 21/10/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 29/10/2013

10

Công văn 3507/TCT-CS năm 2013 miễn tiền thuê đất đối với dự án trồng rừng sản xuất do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3507/TCT-CS V/v: miễn tiền thuê đất đối với dự án trồng rừng sản xuất Hà Nội, ngày 23 tháng 10 năm 2013

Ban hành: 23/10/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/11/2013

11

Công văn 3562/TCT-CS năm 2013 ấn định thuế theo Thông tư 71/2010/TT-BTC do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3562/TCT-CS V/v ấn định thuế theo Thông tư 71/2010/TT-BTC. Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm 2013 Kính

Ban hành: 28/10/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 01/11/2013

12

Công văn 3563/TCT-CS năm 2013 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3563/TCT-CS V/v chính sách thuế TNDN. Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm 2013 Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Đồng

Ban hành: 28/10/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 01/11/2013

13

Công văn 3541/TCT-CS năm 2013 chính sách thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3541/TCT-CS V/v chính sách thuế GTGT Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2013 Kính gửi:

Ban hành: 25/10/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 01/11/2013

14

Công văn 3542/TCT-CS năm 2013 xử lý vi phạm pháp luật về thuế do chậm nộp hồ sơ khai thuế của Cục Kỹ thuật thuộc Bộ Tư lệnh Phòng không Không quân do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3542/TCT-CS V/v xử lý vi phạm pháp luật về thuế do chậm nộp hồ sơ khai thuế của Cục Kỹ thuật - Bộ Tư lệnh PKKQ. Hà Nội, ngày

Ban hành: 25/10/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 01/11/2013

15

Công văn 3545/TCT-CS năm 2013 trả lời chính sách thuế do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3545/TCT-CS V/v trả lời chính sách thuế Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2013 Kính gửi:

Ban hành: 25/10/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 01/11/2013

16

Công văn 3529/TCT-CS năm 2013 về hóa đơn xuất khẩu do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3529/TCT-CS V/v hóa đơn xuất khẩu Hà Nội, ngày 24 tháng 10 năm 2013 Kính gửi:

Ban hành: 24/10/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/11/2013

17

Công văn 3536/TCT-CS năm 2013 về thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động chuyển nhượng vốn do Tổng Cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3536/TCT-CS V/v thuế TNDN đối với hoạt động chuyển nhượng vốn. Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2013 Kính

Ban hành: 25/10/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/11/2013

18

Công văn 3576/TCT-CS năm 2013 gia hạn tiền sử dụng đất theo Thông tư 16/2013/TT-BTC do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3576/TCT-CS V/v: gia hạn tiền SDĐ theo TT16 Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm 2013 Kính gửi: Cục Thuế tỉnh

Ban hành: 28/10/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/11/2013

19

Công văn 3581/TCT-CS năm 2013 giảm tiền thuê đất do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3581/TCT-CS V/v giảm tiền thuê đất Hà Nội, ngày 29 tháng 10 năm 2013 Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Sơn La

Ban hành: 29/10/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/11/2013

20

Công văn 3587/TCT-CS năm 2013 trả lời chính sách thuế do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 3587/TCT-CS V/v trả lời chính sách thuế Hà Nội, ngày 29 tháng 10 năm 2013 Kính gửi:

Ban hành: 29/10/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/11/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ Pháp Lý
Điện thoại Điện thoại (08) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
 

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT có liên kết cung cấp dịch vụ tại các Báo điện tử sau:

TVPL:

Bản quyền ©2011 THƯ VIỆN PHÁP LUẬT, theo Giấy Chứng nhận số: 1802/2006/QTG của Bộ VHTT.
Giấy phép số: 61/GP-TTĐT, do Bộ TTTT cấp ngày 04/6/2009, thay Giấy phép số 73/GP-BC do Bộ VHTT cấp ngày 30/03/2006.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ