Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 10383/TCT-CS "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Kết quả 1-20 trong 19497 công văn

1

Công văn 10383/BTC-TCT phối hợp triển khai Nghị định 51/2010/NĐ-CP quy định về hóa đơn bán hàng, cung ứng dịch vụ do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 10383/BTC-TCT V/v: Phối hợp triển khai Nghị định số 51/2010/NĐ-CP Hà Nội, ngày 9 tháng 8 năm 2010 Kính gửi:

Ban hành: 09/08/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/08/2010

2

Công văn số 10383/BTC-TCT về việc giá tính thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản từ ngày 01/01/2009 do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 10383 /BTC-TCT V/v giá tính thuế GTGT đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản từ ngày 01/01/2009 Hà Nội, ngày 22 tháng 7 năm 2009

Ban hành: 22/07/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 30/07/2009

3

Công văn 10383/VPCP-ĐMDN về tình hình hoạt động của tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 10383/VPCP-ĐMDN V/v tình hình hoạt động của tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước. Hà Nội, ngày 18 tháng 12 năm 2012

Ban hành: 18/12/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/12/2012

4

Công văn 744/TCT-CS về thuế giá trị gia tăng của hoạt động chuyển nhượng quyền sử dụng đất do Tổng cục Thuế ban hành

theo hướng dẫn tại điểm 1.8 mục I phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 và công văn số 10383/TCT-CS ngày 22/7/2009 của Bộ Tài chính. Tổng cục Thuế trả lời để Công ty cổ phần Kho vận giao nhận ngoại thương TP.HCM được biết./. KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Ban hành: 07/03/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/03/2011

5

Công văn 2357/TCT-CS năm 2014 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp đối với lĩnh vực xã hội hóa do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 2357/TCT-CS V/v chính sách thuế TNDN. Hà Nội, ngày 23 tháng 06 năm 2014 Kính gửi: Cục Thuế thành

Ban hành: 23/06/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 01/07/2014

6

Công văn 2358/TCT-CS năm 2014 miễn, giảm thuế sử dụng đất phi nông nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 2358/TCT-CS V/v: miễn, giảm thuế sử dụng đất phi nông nghiệp. Hà Nội, ngày 23 tháng 06 năm 2014 Kính gửi: Cục

Ban hành: 23/06/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 01/07/2014

7

Công văn 2359/TCT-CS năm 2014 giảm tiền thuê đất theo Nghị quyết 13/NQ-CP về giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 2359/TCT-CS V/v: Giảm tiền thuê đất theo Nghị quyết 13/NQ-CP Hà Nội, ngày 23 tháng 06 năm 2014 Kính gửi: Cục

Ban hành: 23/06/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 01/07/2014

8

Công văn 2360/TCT-CS năm 2014 về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tuyên Quang do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 2360/TCT-CS V/v chính sách thuế. Hà Nội, ngày 23 tháng 06 năm 2014 Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Tuyên Quang Tổng

Ban hành: 23/06/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 01/07/2014

9

Công văn 2290/TCT-CS năm 2014 về thuế tài nguyên và phí bảo vệ môi trường đối với tài nguyên khai thác trái phép do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2290/TCT-CS V/v: Thuế tài nguyên và phí bảo vệ môi trường đối với tài nguyên khai thác trái phép. Hà Nội, ngày 19 tháng 06 năm 2014

Ban hành: 19/06/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 01/07/2014

10

Công văn 2292/TCT-CS năm 2014 hướng dẫn về chính sách thu tiền sử dụng đất do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2292/TCT-CS V/v: Hướng dẫn về chính sách thu tiền sử dụng đất. Hà Nội, ngày 19 tháng 06 năm 2014 Kính gửi: Cục

Ban hành: 19/06/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 01/07/2014

11

Công văn 2310/TCT-CS năm 2014 về chính sách miễn tiền thuê đất theo ưu đãi đầu tư đối với Công ty cổ phần cơ khí và xây lắp Thái Bình do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2310/TCT-CS V/v: chính sách miễn tiền thuê đất Hà Nội, ngày 20 tháng 06 năm 2014 Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Thái

Ban hành: 20/06/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 01/07/2014

12

Công văn 2291/TCT-CS năm 2014 về hoàn thuế giá trị gia tăng của Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 2291/TCT-CS V/v: hoàn thuế GTGT. Hà Nội, ngày 19 tháng 06 năm 2014 Kính gửi: Tổng công ty Đầu tư phát triển

Ban hành: 19/06/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 01/07/2014

13

Công văn 2366/TCT-CS năm 2014 về chính sách miễn giảm tiền thuê đất của Công ty TNHH máy và tự động hóa Nam Đô do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 2366/TCT-CS V/v: chính sách miễn giảm tiền thuê đất. Hà Nội, ngày 23 tháng 06 năm 2014 Kính gửi: Công ty TNHH

Ban hành: 23/06/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 01/07/2014

14

Công văn 2367/TCT-CS năm 2014 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp đối với lĩnh vực xã hội hóa giáo dục do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 2367/TCT-CS V/v chính sách thuế TNDN. Hà Nội, ngày 23 tháng 06 năm 2014 Kính gửi: -

Ban hành: 23/06/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 01/07/2014

15

Công văn 2181/TCT-CS năm 2014 về ghi tên, mã số thuế đơn vị cung cấp phần mềm hóa đơn tự in, hóa đơn điện tử trên nội dung thông báo phát hành hóa đơn do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 2181/TCT-CS V/v hóa đơn tự in, hóa đơn điện tử Hà Nội, ngày 12 tháng 06 năm 2014 Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Phú

Ban hành: 12/06/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 01/07/2014

16

Công văn 2385/TCT-CS năm 2014 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2385/TCT-CS V/v chính sách thuế TNDN Hà Nội, ngày 24 tháng 06 năm 2014 Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 24/06/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/07/2014

17

Công văn 2376/TCT-CS năm 2014 xử phạt vi phạm hành chính đối với trường hợp mất hóa đơn do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2376/TCT-CS V/v xử phạt vi phạm hành chính đối với trường hợp mất hóa đơn Hà Nội, ngày 24 tháng 6 năm 2014

Ban hành: 24/06/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/07/2014

18

Công văn 2311/TCT-CS năm 2014 về chính sách thuế qua triển khai thực hiện Thông tư 219/2013/TT-BTC về thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2311/TCT-CS V/v: chính sách thuế Hà Nội, ngày 20 tháng 06 năm 2014 Kính gửi: Cục Thuế thành phố Đà Nẵng.

Ban hành: 20/06/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/07/2014

19

Công văn 2463/TCT-CS năm 2014 về chính sách thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động cho thuê lại đất có cơ sở hạ tầng do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2463/TCT-CS V/v chính sách thuế GTGT Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2014 Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Đăk Lăk.

Ban hành: 30/06/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/07/2014

20

Công văn 2494/TCT-CS năm 2014 hướng dẫn thuế thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2494/TCT-CS V/v hướng dẫn thuế TNDN Hà Nội, ngày 02 tháng 7 năm 2014 Kính gửi: Cục thuế Thành phố Hồ Chí

Ban hành: 02/07/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/07/2014

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ Pháp Lý
Điện thoại Điện thoại (08) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT có liên kết cung cấp dịch vụ tại các Báo điện tử sau:

TVPL:

Bản quyền ©2011 THƯ VIỆN PHÁP LUẬT, theo Giấy Chứng nhận số: 1802/2006/QTG của Bộ VHTT.
Giấy phép số: 61/GP-TTĐT, do Bộ TTTT cấp ngày 04/08/2009, thay Giấy phép số 73/GP-BC do Bộ VHTT cấp ngày 30/03/2006.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ