Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 10383/TCT-CS "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 23113 công văn

1

Công văn 10383/BTC-TCT phối hợp triển khai Nghị định 51/2010/NĐ-CP quy định về hóa đơn bán hàng, cung ứng dịch vụ do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 10383/BTC-TCT V/v: Phối hợp triển khai Nghị định số 51/2010/NĐ-CP Hà Nội, ngày 9 tháng 8 năm 2010 Kính

Ban hành: 09/08/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/08/2010

2

Công văn số 10383/BTC-TCT về việc giá tính thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản từ ngày 01/01/2009 do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 10383 /BTC-TCT V/v giá tính thuế GTGT đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản từ ngày 01/01/2009 Hà Nội, ngày 22 tháng 7 năm 2009

Ban hành: 22/07/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 30/07/2009

3

Công văn 10383/VPCP-ĐMDN về tình hình hoạt động của tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 10383/VPCP-ĐMDN V/v tình hình hoạt động của tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước. Hà Nội, ngày 18 tháng 12 năm 2012

Ban hành: 18/12/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/12/2012

4

Công văn 3730/TCT-CS năm 2016 giới thiệu Thông tư liên tịch 12/2016/TTLT-BKHCN-BTC về nội dung chi và quản lý Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3730/TCT-CS V/v giới thiệu Thông tư liên tịch số 12/2016/TTLT-BKHCN-BTC về nội dung chi và quản lý Quỹ phát triển khoa học và công

Ban hành: 18/08/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/08/2016

5

Công văn 3590/TCT-CS năm 2016 về miễn tiền thuê đất trong thời gian xây dựng cơ bản do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3590/TCT-CS V/v chính sách thu tiền thuê đất Hà Nội, ngày 11 tháng 08 năm 2016 Kính gửi: Cục Thuế

Ban hành: 11/08/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/08/2016

6

Công văn 3576/TCT-CS năm 2016 về kê khai, nộp thuế thay nhà thầu nước ngoài do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3576/TCT-CS V/v Kê khai, nộp thuế thay nhà thầu nước ngoài Hà Nội, ngày 10 tháng 08 năm 2016 Kính gửi: Cục

Ban hành: 10/08/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/08/2016

7

Công văn 3583/TCT-CS năm 2016 về chính sách thuế xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3583/TCT-CS V/v chính sách thuế Hà Nội, ngày 10 tháng 08 năm 2016 Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 10/08/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/08/2016

8

Công văn 3572/TCT-CS năm 2016 về chính sách thuế nhà thầu đối với hợp đồng dịch vụ tư vấn do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3572/TCT-CS V/v: chính sách thuế nhà thầu Hà Nội, ngày 10 tháng 8 năm 2016 Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Phú Yên.

Ban hành: 10/08/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/08/2016

9

Công văn 3542/TCT-CS năm 2016 về thủ tục miễn, giảm tiền thuê đất do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3542/TCT-CS V/v thủ tục miễn, giảm tiền thuê đất Hà Nội, ngày 09 tháng 08 năm 2016 Kính gửi: Công ty

Ban hành: 09/08/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/08/2016

10

Công văn 3500/TCT-CS năm 2016 về thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3500/TCT-CS V/v Thuế GTGT. Hà Nội, ngày 08 tháng 08 năm 2016 Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Đồng Nai. Tổng cục

Ban hành: 08/08/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/08/2016

11

Công văn 3516/TCT-CS năm 2016 chính sách thuế về thuế, phí của xăng RON A92 bán đấu giá từ nguồn tịch thu hàng lậu do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3516/TCT-CS V/v chính sách thuế Hà Nội, ngày 08 tháng 08 năm 2016 Kính gửi: Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công

Ban hành: 08/08/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/08/2016

12

Công văn 3498/TCT-CS năm 2016 giải đáp chính sách tiền thuê đất do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3498/TCT-CS V/v giải đáp chính sách tiền thuê đất. Hà Nội, ngày 08 tháng 08 năm 2016 Kính gửi:

Ban hành: 08/08/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/08/2016

13

Công văn 3486/TCT-CS năm 2016 vướng mắc về thu tiền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3486/TCT-CS V/v: vướng mắc về thu tiền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân. Hà Nội, ngày 05 tháng 08 năm 2016

Ban hành: 05/08/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/08/2016

14

Công văn 3472/TCT-CS năm 2016 về khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3472/TCT-CS V/v thuế GTGT. Hà Nội, ngày 04 tháng 08 năm 2016 Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hà Nội

Ban hành: 04/08/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/08/2016

15

Công văn 3451/TCT-CS năm 2016 sử dụng chứng từ thu tiền in tem do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3451/TCT-CS V/v sử dụng chứng từ thu tiền in tem Hà Nội, ngày 03 tháng 8 năm 2016 Kính gửi: Cục Cảnh sát

Ban hành: 03/08/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/08/2016

16

Công văn 3463/TCT-CS năm 2016 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3463/TCT-CS V/v chính sách thuế TNDN Hà Nội, ngày 03 tháng 8 năm 2016 Kính

Ban hành: 03/08/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/08/2016

17

Công văn 3387/TCT-CS năm 2016 xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3387/TCT-CS V/v hóa đơn Hà Nội, ngày 29 tháng 07 năm 2016 Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Hà Nam. Tổng cục Thuế

Ban hành: 29/07/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/08/2016

18

Công văn 3359/TCT-CS năm 2016 về chính sách thuế tu nhập doanh nghiệp sau khi báo cáo Bộ Tài chính do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3359/TCT-CS V/v Chính sách thuế. Hà Nội, ngày 27 tháng 07 năm 2016 Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Đắk

Ban hành: 27/07/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/08/2016

19

Công văn 3270/TCT-CS năm 2016 về danh mục lĩnh vực ưu đãi đầu tư do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3270/TCT-CS V/v: Danh mục lĩnh vực ưu đãi đầu tư. Hà Nội, ngày 21 tháng 07 năm 2016 Kính gửi: Cục Thuế tỉnh

Ban hành: 21/07/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/07/2016

20

Công văn 3268/TCT-CS năm 2016 về thu tiền sử dụng đất khi cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3268/TCT-CS V/v: Chính sách thu tiền sử dụng đất. Hà Nội, ngày 21 tháng 07 năm 2016 Kính gửi:

Ban hành: 21/07/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/07/2016

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ Pháp Lý
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (08) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT có liên kết cung cấp dịch vụ tại các Báo điện tử sau:

TVPL:
DMCA.com Protection Status