Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 10383/TCT-CS "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 23599 công văn

1

Công văn 10383/BTC-TCT phối hợp triển khai Nghị định 51/2010/NĐ-CP quy định về hóa đơn bán hàng, cung ứng dịch vụ do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 10383/BTC-TCT V/v: Phối hợp triển khai Nghị định số 51/2010/NĐ-CP Hà Nội, ngày 9 tháng 8 năm 2010 Kính

Ban hành: 09/08/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/08/2010

2

Công văn số 10383/BTC-TCT về việc giá tính thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản từ ngày 01/01/2009 do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 10383 /BTC-TCT V/v giá tính thuế GTGT đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản từ ngày 01/01/2009 Hà Nội, ngày 22 tháng 7 năm 2009

Ban hành: 22/07/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 30/07/2009

3

Công văn 10383/VPCP-ĐMDN về tình hình hoạt động của tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 10383/VPCP-ĐMDN V/v tình hình hoạt động của tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước. Hà Nội, ngày 18 tháng 12 năm 2012

Ban hành: 18/12/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/12/2012

4

Công văn 5412/TCT-CS năm 2016 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp đối với khoản lợi thế kinh doanh do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 5412/TCT-CS V/v chính sách thuế TNDN. Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2016 Kính gửi: Công ty Cổ phần

Ban hành: 24/11/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 30/11/2016

5

Công văn 5391/TCT-CS năm 2016 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 5391/TCT-CS V/v: chính sách thuế TNDN Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 2016 Kính gửi: Cục Thuế thành

Ban hành: 23/11/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 30/11/2016

6

Công văn 5398/TCT-CS năm 2016 về miễn, giảm tiền thuê đất do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 5398/TCT-CS V/v miễn, giảm tiền thuê đất Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 2016 Kính gửi: Cục Thuế

Ban hành: 23/11/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 30/11/2016

7

Công văn 5362/TCT-CS năm 2016 xác định thu nhập được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 5362/TCT-CS V/v chính sách thuế. Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2016 Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi.

Ban hành: 21/11/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/11/2016

8

Công văn 5361/TCT-CS năm 2016 về chính sách thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 5361/TCT-CS V/v: chính sách thuế GTGT. Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2016 Kính gửi: Cục

Ban hành: 21/11/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/11/2016

9

Công văn 5360/TCT-CS năm 2016 giải đáp chính sách lệ phí trước bạ do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 5360/TCT-CS V/v giải đáp chính sách lệ phí trước bạ. Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2016

Ban hành: 21/11/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/11/2016

10

Công văn 5348/TCT-CS năm 2016 về chính sách thu tiền thuê đất do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 5348/TCT-CS V/v chính sách thu tiền thuê đất Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2016 Kính gửi: Cục Thuế

Ban hành: 18/11/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 01/12/2016

11

Công văn 5352/TCT-CS năm 2016 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp mới thành lập từ dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BOT do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 5352/TCT-CS V/v chính sách thuế TNDN Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2016 Kính gửi: Cục Thuế tỉnh

Ban hành: 18/11/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/11/2016

12

Công văn 5330/TCT-CS năm 2016 về chính sách lệ phí trước bạ do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 5330/TCT-CS V/v: chính sách lệ phí trước bạ. Hà Nội, ngày 17 tháng 11 năm 2016 Kính gửi: Cục Thuế

Ban hành: 17/11/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 01/12/2016

13

Công văn 5260/TCT-CS năm 2016 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 5260/TCT-CS V/v chính sách thuế TNDN Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2016 Kính

Ban hành: 14/11/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/11/2016

14

Công văn 5270/TCT-CS năm 2016 về chính sách thuế đối với dự án ODA viện trợ không hoàn lại do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 5270/TCT-CS V/v Chính sách thuế đối với dự án ODA viện trợ không hoàn lại. Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2016

Ban hành: 14/11/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/11/2016

15

Công văn 5240/TCT-CS năm 2016 về chính sách thuế đối với hoạt động của cơ sở y tế do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 5240/TCT-CS V/v chính sách thuế Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2016 Kính gửi: Cục Thuế tỉnh

Ban hành: 11/11/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 01/12/2016

16

Công văn 5224/TCT-CS năm 2016 về hoàn thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 5224/TCT-CS V/v thuế GTGT Hà Nội, ngày 10 tháng 11 năm 2016 Kính gửi: Doanh nghiệp tư nhân Lý

Ban hành: 10/11/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/11/2016

17

Công văn 5227/TCT-CS năm 2016 về hóa đơn do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 5227/TCT-CS V/v hóa đơn Hà Nội, ngày 10 tháng 11 năm 2016 Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hồ Chí

Ban hành: 10/11/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/11/2016

18

Công văn 5161/TCT-CS năm 2016 về chính sách tiền thuê đất do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 5161/TCT-CS V/v chính sách tiền thuê đất. Hà Nội, ngày 08 tháng 11 năm 2016 Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Kon

Ban hành: 08/11/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/11/2016

19

Công văn 5160/TCT-CS năm 2016 về chính sách tiền thuê đất do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 5160/TCT-CS V/v giải đáp chính sách tiền thuê đất. Hà Nội, ngày 08 tháng 11 năm 2016 Kính

Ban hành: 08/11/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/11/2016

20

Công văn 5174/TCT-CS năm 2016 về thuế chuyển nhượng bất động sản do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 5174/TCT-CS V/v: chính sách thuế Hà Nội, ngày 08 tháng 11 năm 2016 Kính gửi: Công ty cổ

Ban hành: 08/11/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/11/2016

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (08) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT có liên kết cung cấp dịch vụ tại các Báo điện tử sau:

TVPL:
DMCA.com Protection Status