Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 10383/TCT-CS "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 23822 công văn

1

Công văn 10383/BTC-TCT phối hợp triển khai Nghị định 51/2010/NĐ-CP quy định về hóa đơn bán hàng, cung ứng dịch vụ do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 10383/BTC-TCT V/v: Phối hợp triển khai Nghị định số 51/2010/NĐ-CP Hà Nội, ngày 9 tháng 8 năm 2010 Kính

Ban hành: 09/08/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/08/2010

2

Công văn số 10383/BTC-TCT về việc giá tính thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản từ ngày 01/01/2009 do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 10383 /BTC-TCT V/v giá tính thuế GTGT đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản từ ngày 01/01/2009 Hà Nội, ngày 22 tháng 7 năm 2009

Ban hành: 22/07/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 30/07/2009

3

Công văn 10383/VPCP-ĐMDN về tình hình hoạt động của tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 10383/VPCP-ĐMDN V/v tình hình hoạt động của tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước. Hà Nội, ngày 18 tháng 12 năm 2012

Ban hành: 18/12/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/12/2012

4

Công văn 476/TCT-CS năm 2017 về chính sách thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 476/TCT-CS V/v: chính sách thuế. Hà Nội, ngày 15 tháng 02 năm 2017 Kính gửi:

Ban hành: 15/02/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/02/2017

5

Công văn 473/TCT-CS năm 2017 xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn, về thủ tục thuế do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 473/TCT-CS V/v xử phạt VPHC về hóa đơn, về thủ tục thuế Hà Nội, ngày 15 tháng 02 năm 2017 Kính

Ban hành: 15/02/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/02/2017

6

Công văn 361/TCT-CS năm 2017 về chính sách thuế đối với máy móc thiết bị góp vốn do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 361/TCT-CS V/v chính sách thuế Hà Nội, ngày 02 tháng 02 năm 2017 Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Đồng

Ban hành: 02/02/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/02/2017

7

Công văn 362/TCT-CS năm 2017 về miễn, giảm tiền thuê đất do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 362/TCT-CS V/v miễn tiền thuê đất Hà Nội, ngày 02 tháng 2 năm 2017 Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Hà

Ban hành: 02/02/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/02/2017

8

Công văn 355/TCT-CS năm 2017 về lãi suất ủy thác cho vay vốn do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 355/TCT-CS V/v lãi suất ủy thác cho vay vốn. Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2017 Kính gửi:

Ban hành: 25/01/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/02/2017

9

Công văn 328/TCT-CS năm 2017 về đăng ký phương pháp tính thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 328/TCT-CS V/v áp dụng phương pháp tính thuế. Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 2017 Kính gửi:

Ban hành: 24/01/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/02/2017

10

Công văn 312/TCT-CS năm 2017 về chính sách thuế giá trị gia tăng đối với dự án lâm sinh do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 312/TCT-CS V/v: chính sách thuế Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 2017 Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Kon Tum.

Ban hành: 24/01/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/02/2017

11

Công văn 318/TCT-CS năm 2017 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 318/TCT-CS V/v: Chính sách thuế TNDN Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 2017 Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hồ Chí

Ban hành: 24/01/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/02/2017

12

Công văn 257/TCT-CS năm 2017 về thuế giá trị gia tăng của dự án đầu tư ngành nghề kinh doanh có điều kiện do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 257/TCT-CS V/v thuế GTGT. Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2017 Kính gửi:

Ban hành: 20/01/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/02/2017

13

Công văn 222/TCT-CS năm 2017 về chính sách thuế đối với hoạt động chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 222/TCT-CS V/v thuế GTGT. Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2017 Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Đắk Nông. Trả lời

Ban hành: 18/01/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/02/2017

14

Công văn 224/TCT-CS năm 2017 về chính sách thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 224/TCT-CS V/v: chính sách thuế GTGT. Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2017 Kính gửi: Cục Thuế

Ban hành: 18/01/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 31/01/2017

15

Công văn 228/TCT-CS năm 2017 về xuất hóa đơn do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 228/TCT-CS V/v xuất hóa đơn. Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2017 Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Đắk Nông

Ban hành: 18/01/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/02/2017

16

Công văn 230/TCT-CS năm 2017 về chính sách thuế của dự án nghĩa trang do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 230/TCT-CS V/v: chính sách thuế. Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2017 Kính gửi: Công ty TNHH Thương mại

Ban hành: 18/01/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/02/2017

17

Công văn 229/TCT-CS năm 2017 về chính sách thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 229/TCT-CS V/v chính sách thuế. Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2017 Kính gửi: Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh

Ban hành: 18/01/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/02/2017

18

Công văn 181/TCT-CS năm 2017 về thuế giá trị gia tăng sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, hải sản chưa qua chế biến thành sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 181/TCT-CS V/v thuế GTGT. Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2017 Kính gửi: Công ty TNHH Aeon Việt Nam

Ban hành: 16/01/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/01/2017

19

Công văn 182/TCT-CS năm 2017 về chính sách thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 182/TCT-CS V/v thuế GTGT. Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2017 Kính gửi: Hội doanh nghiệp vừa và nhỏ Quỳ Hợp - Nghệ

Ban hành: 16/01/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/01/2017

20

Công văn 180/TCT-CS năm 2017 về chính sách thuế đối với phí bảo hiểm xe máy do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 180/TCT-CS V/v chính sách thuế. Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2017 Kính gửi: Cục Thuế thành phố Đà Nẵng.

Ban hành: 16/01/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/01/2017

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (08) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT có liên kết cung cấp dịch vụ tại các Báo điện tử sau:

TVPL:
DMCA.com Protection Status