Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 10383/TCT-CS "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 22997 công văn

1

Công văn 10383/BTC-TCT phối hợp triển khai Nghị định 51/2010/NĐ-CP quy định về hóa đơn bán hàng, cung ứng dịch vụ do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 10383/BTC-TCT V/v: Phối hợp triển khai Nghị định số 51/2010/NĐ-CP Hà Nội, ngày 9 tháng 8 năm 2010 Kính

Ban hành: 09/08/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/08/2010

2

Công văn số 10383/BTC-TCT về việc giá tính thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản từ ngày 01/01/2009 do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 10383 /BTC-TCT V/v giá tính thuế GTGT đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản từ ngày 01/01/2009 Hà Nội, ngày 22 tháng 7 năm 2009

Ban hành: 22/07/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 30/07/2009

3

Công văn 10383/VPCP-ĐMDN về tình hình hoạt động của tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 10383/VPCP-ĐMDN V/v tình hình hoạt động của tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước. Hà Nội, ngày 18 tháng 12 năm 2012

Ban hành: 18/12/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/12/2012

4

Công văn 3136/TCT-CS năm 2016 về chính sách thu tiền sử dụng đất do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3136/TCT-CS V/v chính sách thu tiền sử dụng đất. Hà Nội, ngày 13 tháng 07 năm 2016 Kính gửi: Cục Thuế

Ban hành: 13/07/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/07/2016

5

Công văn 3059/TCT-CS năm 2016 về chính thuế thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3059/TCT-CS V/v chính sách thuế TNDN. Hà Nội, ngày 08 tháng 07 năm 2016 Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bắc

Ban hành: 08/07/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/07/2016

6

Công văn 3016/TCT-CS năm 2016 về chính sách thuế đối với khoản trợ cấp thôi việc, mất việc do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3016/TCT-CS V/v trả lời chính sách thuế. Hà Nội, ngày 05 tháng 07 năm 2016 Kính gửi:

Ban hành: 05/07/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/07/2016

7

Công văn 2988/TCT-CS năm 2016 về chính sách thu tiền sử dụng đất do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2988/TCT-CS V/v chính sách thu tiền sử dụng đất. Hà Nội, ngày 04 tháng 07 năm 2016 Kính gửi: Cục Thuế tỉnh

Ban hành: 04/07/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/07/2016

8

Công văn 2989/TCT-CS năm 2016 về chính sách thu tiền sử dụng đất do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2989/TCT-CS V/v chính sách thu tiền sử dụng đất. Hà Nội, ngày 04 tháng 07 năm 2016 Kính gửi: Cục Thuế tỉnh

Ban hành: 04/07/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/07/2016

9

Công văn 2955/TCT-CS năm 2016 về xử phạt mất Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2955/TCT-CS V/v Phiếu XK kiêm VCNB Hà Nội, ngày 01 tháng 07 năm 2016 Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Đắk Nông

Ban hành: 01/07/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/07/2016

10

Công văn 2878/TCT-CS năm 2016 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2878/TCT-CS V/v chính sách thuế TNDN Hà Nội, ngày 27 tháng 06 năm 2016 Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bình Phước

Ban hành: 27/06/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 30/06/2016

11

Công văn 2879/TCT-CS năm 2016 về miễn tiền thuê đất do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2879/TCT-CS V/v miễn tiền thuê đất Hà Nội, ngày 27 tháng 06 năm 2016 Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Kon Tum

Ban hành: 27/06/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 30/06/2016

12

Công văn 2866/TCT-CS năm 2016 về chính sách thu tiền thuê đất do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2866/TCT-CS V/v: Chính sách thu tiền thuê đất. Hà Nội, ngày 27 tháng 06 năm 2016 Kính gửi: Cục Thuế tỉnh

Ban hành: 27/06/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 30/06/2016

13

Công văn 2877/TCT-CS năm 2016 về chính sách thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2877/TCT-CS V/v chính sách thuế GTGT Hà Nội, ngày 27 tháng 06 năm 2016 Kính gửi:

Ban hành: 27/06/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/07/2016

14

Công văn 2822/TCT-CS năm 2016 về chính sách thu tiền sử dụng đất do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2822/TCT-CS V/v chính sách thu tiền sử dụng đất. Hà Nội, ngày 23 tháng 06 năm 2016 Kính gửi: Cục Thuế tỉnh

Ban hành: 23/06/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/07/2016

15

Công văn 2821/TCT-CS năm 2016 về chính sách tiền thuê đất đối với đối tượng được xem xét giảm tiền thuê đất theo Quyết định 2093/QĐ-TTg và Thông tư 83/2012/TT-BTC do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2821/TCT-CS V/v giải đáp chính sách tiền thuê đất. Hà Nội, ngày 23 tháng 06 năm 2016 Kính gửi: Cục Thuế tỉnh

Ban hành: 23/06/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/07/2016

16

Công văn 2790/TCT-CS năm 2016 về chính sách thuế miễn giảm tiền thuê đất do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2790/TCT-CS V/v trả lời chính sách thuế Hà Nội, ngày 22 tháng 06 năm 2016 Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hà

Ban hành: 22/06/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 29/06/2016

17

Công văn 2792/TCT-CS năm 2016 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp đối với tiền nhận bồi thường, hỗ trợ do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2792/TCT-CS V/v chính sách thuế đối với tiền nhận bồi thường, hỗ trợ Hà Nội, ngày 22 tháng 6 năm 2016

Ban hành: 22/06/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/06/2016

18

Công văn 2778/TCT-CS năm 2016 về thuế sử dụng đất nông nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2778/TCT-CS V/v thuế sử dụng đất nông nghiệp Hà Nội, ngày 22 tháng 6 năm 2016 Kính gửi: Cục Thuế

Ban hành: 22/06/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/06/2016

19

Công văn 2770/TCT-CS năm 2016 về thuế giá trị gia tăng chuyển nhượng tài sản do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2770/TCT-CS V/v thuế GTGT. Hà Nội, ngày 22 tháng 06 năm 2016 Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng. Trả lời

Ban hành: 22/06/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/06/2016

20

Công văn 2772/TCT-CS năm 2016 về chính sách thuế tiêu thụ đặc biệt mặt hàng thuốc lá do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2772/TCT-CS V/v chính sách thuế TTĐB. Hà Nội, ngày 22 tháng 06 năm 2016 Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk

Ban hành: 22/06/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/06/2016

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ Pháp Lý
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (08) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT có liên kết cung cấp dịch vụ tại các Báo điện tử sau:

TVPL:
DMCA.com Protection Status