Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 10383/TCT-CS "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 23451 công văn

1

Công văn 10383/BTC-TCT phối hợp triển khai Nghị định 51/2010/NĐ-CP quy định về hóa đơn bán hàng, cung ứng dịch vụ do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 10383/BTC-TCT V/v: Phối hợp triển khai Nghị định số 51/2010/NĐ-CP Hà Nội, ngày 9 tháng 8 năm 2010 Kính

Ban hành: 09/08/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/08/2010

2

Công văn số 10383/BTC-TCT về việc giá tính thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản từ ngày 01/01/2009 do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 10383 /BTC-TCT V/v giá tính thuế GTGT đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản từ ngày 01/01/2009 Hà Nội, ngày 22 tháng 7 năm 2009

Ban hành: 22/07/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 30/07/2009

3

Công văn 10383/VPCP-ĐMDN về tình hình hoạt động của tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 10383/VPCP-ĐMDN V/v tình hình hoạt động của tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước. Hà Nội, ngày 18 tháng 12 năm 2012

Ban hành: 18/12/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/12/2012

4

Công văn 4644/TCT-CS năm 2016 về phân bổ thuế giá trị gia tăng đầu vào do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4644/TCT-CS V/v phân bổ thuế GTGT đầu vào. Hà Nội, ngày 07 tháng 10 năm 2016 Kính gửi: Cục Thuế TP Hải Phòng

Ban hành: 07/10/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/10/2016

5

Công văn 4630/TCT-CS năm 2016 về thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động chuyển nhượng dự án do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4630/TCT-CS V/v Thuế GTGT Hà Nội, ngày 06 tháng 10 năm 2016 Kính gửi: Công ty cổ phần cơ khí

Ban hành: 06/10/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/10/2016

6

Công văn 4633/TCT-CS năm 2016 về xuất hóa đơn, tính thuế giá trị gia tăng đối với công trình theo hình thức hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT) do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4633/TCT-CS V/v xuất hóa đơn, tính thuế GTGT Hà Nội, ngày 06 tháng 10 năm 2016 Kính gửi: Sở Tài

Ban hành: 06/10/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/10/2016

7

Công văn 4635/TCT-CS năm 2016 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp đối với dịch vụ khám chữa bệnh của Trung tâm điều trị theo yêu cầu và quốc tế do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4635/TCT-CS V/v chính sách thuế Hà Nội, ngày 06 tháng 10 năm 2016 Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Thừa

Ban hành: 06/10/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/10/2016

8

Công văn 4629/TCT-CS năm 2016 về lập hóa đơn đối với hoạt động xây dựng, lắp đặt tại nước ngoài do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4629/TCT-CS V/v lập hóa đơn. Hà Nội, ngày 06 tháng 10 năm 2016 Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Nghệ An

Ban hành: 06/10/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/10/2016

9

Công văn 4632/TCT-CS năm 2016 về chính sách thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4632/TCT-CS V/v thuế GTGT. Hà Nội, ngày 06 tháng 10 năm 2016 Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Hòa Bình.

Ban hành: 06/10/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/10/2016

10

Công văn 4623/TCT-CS năm 2016 bổ sung thông tin đối với hoạt động phân phối các kênh và nội dung các kênh truyền hình trên lãnh thổ Việt Nam của Công ty trách nhiệm hữu hạn Việt Mỹ Media do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4623/TCT-CS V/v bổ sung thông tin. Hà Nội, ngày 06 tháng 10 năm 2016 Kính gửi:

Ban hành: 06/10/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/10/2016

11

Công văn 4628/TCT-CS năm 2016 hướng dẫn chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4628/TCT-CS V/v chính sách thuế TNDN Hà Nội, ngày 06 tháng 10 năm 2016 Kính gửi: Cục thuế tỉnh Long

Ban hành: 06/10/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/10/2016

12

Công văn 4634/TCT-CS năm 2016 về chính sách miễn, giảm tiền thuê đất do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4634/TCT-CS V/v: chính sách miễn, giảm tiền thuê đất. Hà Nội, ngày 06 tháng 10 năm 2016 Kính

Ban hành: 06/10/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/10/2016

13

Công văn 4631/TCT-CS năm 2016 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4631/TCT-CS V/v chính sách thuế TNDN. Hà Nội, ngày 06 tháng 10 năm 2016 Kính gửi: Cục Thuế tỉnh

Ban hành: 06/10/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/10/2016

14

Công văn 4638/TCT-CS năm 2016 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4638/TCT-CS V/v chính sách thuế TNDN. Hà Nội, ngày 06 tháng 10 năm 2016 Kính gửi:

Ban hành: 06/10/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/10/2016

15

Công văn 4564/TCT-CS năm 2016 về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4564/TCT-CS V/v ưu đãi thuế TNDN Hà Nội, ngày 03 tháng 10 năm 2016 Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh

Ban hành: 03/10/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/10/2016

16

Công văn 4566/TCT-CS năm 2016 về giá tính thuế giá trị gia tăng chuyển nhượng quyền sử dụng đất do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4566/TCT-CS V/v chính sách thuế Hà Nội, ngày 03 tháng 10 năm 2016 Kính gửi:

Ban hành: 03/10/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/10/2016

17

Công văn 4567/TCT-CS năm 2016 về xác định tiền chậm nộp tiền thuế do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4567/TCT-CS V/v chính sách thuế Hà Nội, ngày 03 tháng 10 năm 2016 Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Kiên Giang.

Ban hành: 03/10/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/10/2016

18

Công văn 744/TCT-CS về thuế giá trị gia tăng của hoạt động chuyển nhượng quyền sử dụng đất do Tổng cục Thuế ban hành

được xác định theo hướng dẫn tại điểm 1.8 mục I phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 và công văn số 10383/TCT-CS ngày 22/7/2009 của Bộ Tài chính. Tổng cục Thuế trả lời để Công ty cổ phần Kho vận giao nhận ngoại thương TP.HCM được biết./. KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Ban hành: 07/03/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/03/2011

19

Công văn 4508/TCT-CS năm 2016 về chính sách thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4508/TCT-CS V/v chính sách thuế GTGT Hà Nội, ngày 29 tháng 09 năm 2016 Kính

Ban hành: 29/09/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/10/2016

20

Công văn 4519/TCT-CS năm 2016 về thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động nhập, cập nhật dữ liệu phần mềm do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4519/TCT-CS V/v: thuế GTGT Hà Nội, ngày 29 tháng 09 năm 2016 Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Thừa Thiên

Ban hành: 29/09/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/10/2016

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (08) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT có liên kết cung cấp dịch vụ tại các Báo điện tử sau:

TVPL:
DMCA.com Protection Status