Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 09/2007/TT-BTNMT "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Kết quả 1-20 trong 43875 công văn

1

Công văn 01/BXD-KTXD hướng dẫn áp dụng Thông tư 09/2007/TT-BXD do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 01/BXD-KTXD V/v: hướng dẫn áp dụng Thông tư số 09/2007/TT-BXD Hà Nội, ngày 06 tháng 01 năm 2010 Kính gửi:

Ban hành: 06/01/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/03/2013

2

Công văn 2567/BNN-XD điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng theo Thông tư 09/2008/TT-BXD, 06/2007/TT-BXD, 08/2010/TT-BXD do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 2567/BNN-XD V/v điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng theo các Thông tư 09/2008/TT-BXD, 06/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007, 08/2010/TT

Ban hành: 15/08/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/08/2012

3

Công văn 1068/LĐTBXH-KHTC sửa đổi Thông tư 83/2007/TT-BTC hướng dẫn thực hiện Quyết định 09/2007/QĐ-TTg về việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành

09/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước. Hà Nội, ngày 09 tháng 04 năm 2011 Kính gửi: Các đơn vị thuộc Bộ Ngày 22/3/2011 Bộ Tài chính có ban hành Thông tư số 39/2011/TT-BTC về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 83/2007/TT-BTC ngày 16/7/2007 của Bộ Tài

Ban hành: 09/04/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/04/2011

4

Công văn 6486/BGTVT-MT năm 2013 thực hiện các Thông tư 06/2013/TT-BTNMT, 63/2013/TTLT-BTC-BTNMT do Bộ Giao thông vận tải ban hành

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 6486/BGTVT-MT V/v thực hiện các Thông tư số 06/2013/TT-BTNMT; số 63/2013/TTLT-BTC-BTNMT Hà Nội, ngày 05 tháng 07 năm 2013

Ban hành: 05/07/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/07/2013

5

Công văn 3248/BTNMT-TCMT hướng dẫn thực hiện Thông tư 01/2012/TT-BTNMT do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3248/BTNMT-TCMT V/v hướng dẫn thực hiện Thông tư số 01/2012/TT-BTNMT Hà Nội, ngày 14 tháng 09 năm 2012

Ban hành: 14/09/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/10/2012

6

Công văn 2007/BXD-KTXD hướng dẫn Thông tư 09/2008/TT-BXD về điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng do biến động giá nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 2007/BXD–KTXD V/v: Hướng dẫn thực hiện Thông tư số 09/2008/TT-BXD của Bộ Xây dựng Hà Nội, ngày 13 tháng 10 năm 2010 Kính gửi: Sở Xây

Ban hành: 13/10/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/10/2010

7

Công văn số 2145/BTNMT-KHTC ngày 1/09/2003 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch bảo vệ môi trường 2004 các Bộ, ngành

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc Số 2145/BTNMT-KHTC V/v hướng dẫn xây dựng kế hoạch bảo vệ môi trường 2004 các Bộ, ngành Hà Nội, ngày 1 tháng 9 năm 2003 Kính gửi: - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính

Ban hành: 01/09/2003

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/06/2009

8

Công văn 1439/BGTVT-MT thực hiện Thông tư 01/2013/TT-BTNMT do Bộ Giao thông vận tải ban hành

vị trực thuộc Bộ Thực hiện Luật Bảo vệ Môi trường ngày 29/11/2005, Luật Thương mại ngày 14/6/2005, Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 và Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006; Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư số 01/2013/TT-BTNMT Quy định về phế liệu được phép nhập khẩu để làm nguyên liệu sản xuất. Để thực

Ban hành: 21/02/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/02/2013

9

Công văn 2142/BGTVT-MT triển khai Thông tư 01/2012/TT-BTNMT do Bộ Giao thông vận tải ban hành

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2142/BGTVT-MT V/v triển khai Thông tư số 01/2012/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2012

Ban hành: 28/03/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/04/2012

10

Công văn 1126/STNMT-QLMT hướng dẫn thủ tục môi trường theo Thông tư 04/2008/TT-BTNMT và 05/2008/TT-BTNMT do Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Đà Nẵng ban hành

UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 1126/STNMT-QLMT V/v Hướng dẫn thủ tục môi trường theo Thông tư số 04/2008/TT-BTNMT và 05/2008/TT-BTNMT của Bộ TN&MT

Ban hành: 24/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/07/2012

11

Công văn 8980/TNMT-TTĐK thống nhất thực hiện quy định mới khi cấp Giấy chứng nhận nhà đất và tài sản gắn liền với đất; đăng ký biến động khi có sự thay đổi do Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh ban hành

trường hướng dẫn việc luân chuyển hồ sơ của người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính. Ngoài các mẫu bị bãi bỏ theo khoản 3 điều 35 Thông tư số 17/2009/TT-BTNMT thì các mẫu còn lại về hồ sơ địa chính và các văn bản áp dụng trong việc thực hiện thủ tục hành chính của Thông tư số 09/2007/TT-BTNMT vẫn được tiếp tục sử dụng. 3. Trách

Ban hành: 09/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/12/2009

12

Công văn 4610/ĐC-BTNMT đính chính Thông tư 03/2010/TT-BTNMT quy định về định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng bảng giá đất do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 4610/ĐC-BTNMT Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2010 ĐÍNH CHÍNH THÔNG TƯ SỐ 03/2010/TT-BTNMT NGÀY 01

Ban hành: 11/11/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 30/11/2010

13

Công văn 854/BTNMT-TCMT thực hiện Thông tư 04/2008/TT-BTNMT về hướng dẫn lập, phê duyệt hoặc xác nhận Đề án bảo vệ môi trường và kiểm tra, thanh tra việc thực hiện Đề án bảo vệ môi trường do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

2010 Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Bộ Tài nguyên và Môi trường nhận được ý kiến của một số địa phương về việc tiếp tục thực hiện Thông tư số 04/2008/TT-BTNMT ngày 18 tháng 09 năm 2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn lập, phê duyệt hoặc xác nhận đề án bảo vệ môi trường và

Ban hành: 19/03/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/04/2010

14

Công văn số 3808/BTNMT-KHCN của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc thông báo danh mục đề tài khoa học và công nghệ tuyển chọn năm 2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số:3808 /BTNMT-KHCN V/v thông báo danh mục đề tài khoa học và công nghệ tuyển chọn năm 2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường   Hà Nội, ngày 

Ban hành: 11/09/2006

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/09/2006

15

Công văn số 2650/BTNMT-KTTV của Bộ Tài nguyên và môi trường về việc triển khai Quy chế báo áp thấp nhiệt đới, bão, lũ

02/2006/TT-BTNMT ngày 15 tháng 3 năm 2006 hướng dẫn thực hiện Quy chế 2005. Hai văn bản nêu trên đã được phát hành và triển khai trong phạm vi toàn quốc. Để thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả Quy chế báo áp thấp nhiệt đới, bão, lũ, góp phần tích cực phòng, tránh, giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai gây ra, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị các Bộ, ngành, Ủy ban

Ban hành: 23/06/2006

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/07/2006

16

Công văn số 2788/BTNMT-KHCN của Bộ Tài nguyên và môi trường về việc triển khai “Chiến lược nghiên cứu và ứng dụng công nghệ vũ trụ đến năm 2020”

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 2788/BTNMT-KHCN V/v: Triển khai “Chiến lược nghiên cứu và ứng dụng công nghệ vũ trụ đến năm 2020” Hà Nội, ngày 03 tháng 07 năm 2006 Kính gửi: Cục địa chất và khoáng sản Việt Nam

Ban hành: 03/07/2006

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/07/2006

17

Công văn số 3006/BTNMT-VPTL của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc thực hiện Quyết định số 06/2006/QĐ-BTNMT ngày 07-6-2006 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường

3006/BTNMT-VPTL ngày 14 tháng 7 năm 2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường) Số TT Loại khoáng sản Cấp trữ lượng Loại công trình thăm dò Mạng lưới giữa các công trình thăm dò (m) Nhóm nhỏ I II II

Ban hành: 14/07/2006

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 29/07/2006

18

Công văn số 3581/BTNMT-KHTC của Bộ Tài nguyên và môi trường về việc cung cấp File mẫu tính “Đơn giá lập và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh, huyện, xã”

24  tháng  8 năm 2006 Kính gửi: Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương Theo quy định tại Thông tư số 04/2006/TT-BTNMT ngày 22 tháng 5 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về hướng dẫn phương pháp tính đơn giá dự toán, xây dựng dự toán kinh phí thực hiện lập và điều chỉnh quy

Ban hành: 24/08/2006

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/09/2006

19

Công văn số 174/BTNMT-VP của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc đón Tết Bính Tuất năm 2006

Quyết định số 12/2005/QĐ-BTNMT ngày 09 tháng 11 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Kế hoạch hành động khẩn cấp phòng, chống dịch cúm gia cầm và đại dịch cúm ở người./. Nơi nhận: - Như trên; - Văn phòng Chính phủ; - Bộ trưởng, các Thứ trưởng (để báo cáo); - Các Sở Tài nguyên và Môi trường (để phối

Ban hành: 12/01/2006

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

20

Công văn số 5000/BTNMT-ĐĐ của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc giải quyết một số vướng mắc trong quá trình thi hành Luật Đất đai

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 5000/BTNMT-ĐĐ V/v: giải quyết một số vướng mắc trong quá trình thi hành Luật đất đai Hà Nội, ngày 09 tháng 12 năm 2005 Kính gửi: Sở tài nguyên và môi trường Trả lời Công văn số

Ban hành: 09/12/2005

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 31/05/2006

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ Pháp Lý
Điện thoại Điện thoại (08) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
 

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT có liên kết cung cấp dịch vụ tại các Báo điện tử sau:

TVPL:

Bản quyền ©2011 THƯ VIỆN PHÁP LUẬT, theo Giấy Chứng nhận số: 1802/2006/QTG của Bộ VHTT.
Giấy phép số: 61/GP-TTĐT, do Bộ TTTT cấp ngày 04/6/2009, thay Giấy phép số 73/GP-BC do Bộ VHTT cấp ngày 30/03/2006.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ