Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 09/2007/TT-BTNMT "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 55945 công văn

1

Công văn 01/BXD-KTXD hướng dẫn áp dụng Thông tư 09/2007/TT-BXD do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 01/BXD-KTXD V/v: hướng dẫn áp dụng Thông tư số 09/2007/TT-BXD Hà Nội, ngày 06 tháng 01 năm 2010 Kính

Ban hành: 06/01/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/03/2013

2

Công văn 2567/BNN-XD điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng theo Thông tư 09/2008/TT-BXD, 06/2007/TT-BXD, 08/2010/TT-BXD do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 2567/BNN-XD V/v điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng theo các Thông tư 09/2008/TT-BXD, 06/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007, 08/2010/TT

Ban hành: 15/08/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/08/2012

3

Công văn 1068/LĐTBXH-KHTC sửa đổi Thông tư 83/2007/TT-BTC hướng dẫn thực hiện Quyết định 09/2007/QĐ-TTg về việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành

09/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước. Hà Nội, ngày 09 tháng 04 năm 2011 Kính gửi: Các đơn vị thuộc Bộ Ngày 22/3/2011 Bộ Tài chính có ban hành Thông tư số 39/2011/TT-BTC về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 83/2007/TT-BTC ngày 16/7/2007 của Bộ Tài

Ban hành: 09/04/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/04/2011

4

Công văn 2007/BXD-KTXD hướng dẫn Thông tư 09/2008/TT-BXD về điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng do biến động giá nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 2007/BXD–KTXD V/v: Hướng dẫn thực hiện Thông tư số 09/2008/TT-BXD của Bộ Xây dựng Hà Nội, ngày 13 tháng 10 năm 2010 Kính

Ban hành: 13/10/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/10/2010

5

Công văn 3248/BTNMT-TCMT hướng dẫn thực hiện Thông tư 01/2012/TT-BTNMT do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3248/BTNMT-TCMT V/v hướng dẫn thực hiện Thông tư số 01/2012/TT-BTNMT Hà Nội, ngày 14 tháng 09 năm 2012

Ban hành: 14/09/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/10/2012

6

Công văn 6486/BGTVT-MT năm 2013 thực hiện các Thông tư 06/2013/TT-BTNMT, 63/2013/TTLT-BTC-BTNMT do Bộ Giao thông vận tải ban hành

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 6486/BGTVT-MT V/v thực hiện các Thông tư số 06/2013/TT-BTNMT; số 63/2013/TTLT-BTC-BTNMT Hà Nội, ngày 05 tháng 07 năm 2013

Ban hành: 05/07/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/07/2013

7

Công văn số 2145/BTNMT-KHTC ngày 1/09/2003 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch bảo vệ môi trường 2004 các Bộ, ngành

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc Số 2145/BTNMT-KHTC V/v hướng dẫn xây dựng kế hoạch bảo vệ môi trường 2004 các Bộ, ngành Hà Nội, ngày 1 tháng 9 năm 2003 Kính gửi: - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính

Ban hành: 01/09/2003

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/06/2009

8

Công văn 1439/BGTVT-MT thực hiện Thông tư 01/2013/TT-BTNMT do Bộ Giao thông vận tải ban hành

vị trực thuộc Bộ Thực hiện Luật Bảo vệ Môi trường ngày 29/11/2005, Luật Thương mại ngày 14/6/2005, Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 và Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006; Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư số 01/2013/TT-BTNMT Quy định về phế liệu được phép nhập khẩu để làm nguyên liệu sản xuất. Để thực

Ban hành: 21/02/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/02/2013

9

Công văn 2142/BGTVT-MT triển khai Thông tư 01/2012/TT-BTNMT do Bộ Giao thông vận tải ban hành

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2142/BGTVT-MT V/v triển khai Thông tư số 01/2012/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2012

Ban hành: 28/03/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/04/2012

10

Công văn 2993/TCMT-KSON năm 2015 thực hiện Thông tư 41/2015/TT-BTNMT do Tổng cục Môi trường ban hành

Thương nghiên cứu, xử lý theo thẩm quyền văn bản số 32/2015/VPPA ngày 02 tháng 11 nam 2015 của Hiệp hội Giấy và Bột giấy Việt Nam về việc thực hiện Thông tư số 41/2015/TT-BTNMT ngày 09 tháng 9 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất (sau đây gọi tắt là Thông tư số

Ban hành: 31/12/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/01/2016

11

Công văn 5577/TCHQ-GSQL năm 2016 thực hiện Thông tư 41/2015/TT-BTNMT do Tổng cục Hải quan ban hành

liệu sản xuất (gọi tắt là Giấy xác nhận). Về việc này, Tổng cục Hải quan xin trao đổi với quý Bộ như sau: Theo quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 10 Thông tư số 41/2015/TT-BTNMT ngày 09/9/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường thì Giấy xác nhận là một trong những chứng từ bắt buộc thuộc bộ hồ sơ hải quan nhập khẩu phế liệu. Qua nghiên cứu Thông

Ban hành: 15/06/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/06/2016

12

Công văn số 6389/CT-TTHT về việc thi hành Luật thuế giá trị gia tăng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành để hướng dẫn việc tính thuế giá trị gia tăng và lập hóa đơn đối với hàng hóa khuyến mãi khi thực hiện Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 09/04/2007 của Bộ Tài Chính

hóa khuyến mãi khi thực hiện Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 09/04/2007 của Bộ Tài Chính TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 07 năm 2007 Kính gửi : Các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh Căn cứ Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 09/04/2007 của Bộ Tài Chính hướng dẫn thi hành Nghị

Ban hành: 05/07/2007

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/12/2007

13

Công văn 1126/STNMT-QLMT hướng dẫn thủ tục môi trường theo Thông tư 04/2008/TT-BTNMT và 05/2008/TT-BTNMT do Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Đà Nẵng ban hành

UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 1126/STNMT-QLMT V/v Hướng dẫn thủ tục môi trường theo Thông tư số 04/2008/TT-BTNMT và 05/2008/TT-BTNMT của Bộ TN&MT

Ban hành: 24/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/07/2012

14

Công văn số 09/KHXX về việc thông báo kết luận của liên ngành về một số hướng dẫn truy cứu trách nhiệm đối với một số loại tội phạm do Tòa án nhân dân tối cao ban hành

TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 09/KHXX Hà Nội, ngày 15 tháng 2 năm 1995 CÔNG VĂN CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO SỐ 09/KHXX NGÀY 15 THÁNG 02 NĂM 1995 THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA LIÊN NGÀNH VỀ MỘT SỐ HƯỚNG DẪN TRUY CỨU

Ban hành: 15/02/1995

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/06/2009

15

Công văn 8980/TNMT-TTĐK thống nhất thực hiện quy định mới khi cấp Giấy chứng nhận nhà đất và tài sản gắn liền với đất; đăng ký biến động khi có sự thay đổi do Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh ban hành

trường hướng dẫn việc luân chuyển hồ sơ của người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính. Ngoài các mẫu bị bãi bỏ theo khoản 3 điều 35 Thông tư số 17/2009/TT-BTNMT thì các mẫu còn lại về hồ sơ địa chính và các văn bản áp dụng trong việc thực hiện thủ tục hành chính của Thông tư số 09/2007/TT-BTNMT vẫn được tiếp tục sử dụng. 3. Trách

Ban hành: 09/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/12/2009

16

Công văn số 3808/BTNMT-KHCN của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc thông báo danh mục đề tài khoa học và công nghệ tuyển chọn năm 2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số:3808 /BTNMT-KHCN V/v thông báo danh mục đề tài khoa học và công nghệ tuyển chọn năm 2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường   Hà Nội, ngày 

Ban hành: 11/09/2006

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/09/2006

17

Công văn số 1833/BTNMT-BVMT ngày 08/06/2004 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc giám định phế liệu nhập khẩu

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 1833/BTNMT-BVMT V/v giám định phế liệu nhập kho Hà Nội, ngày 08 tháng 6 năm 2004 Kính gửi: Tổng cục Hải quan (Bộ Tài chính) Thực hiện Quyết định số 46/2001/QĐ-TTg của Thủ tướng

Ban hành: 08/06/2004

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/06/2009

18

Công văn số 2162/BTNMT-ĐĐ ngày 02/07/2004 của Bộ Tài nguyên và môi trường về việc thi hành Luật đất đai năm 2003 trong thời gian chưa có các Nghị định hướng dẫn thi hành

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 2162/BTNMT-ĐĐ V/v thi hành Luật Đất đai năm 2003 trong thời gian chưa có các Nghị định hướng dẫn thi hành Hà Nội , ngày 02 tháng 7 năm

Ban hành: 02/07/2004

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/10/2010

19

Công văn số 1959/BTNMT-KHTC ngày 17/06/2004 của Bộ Tài nguyên Môi trường về việc hướng dẫn nội dung kế hoạch bảo vệ môi trường năm 2005 của các Bộ, Ngành

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 1959/BTNMT-KHTC V/v Hướng dẫn nội dung kế hoạch bảo vệ môi trường năm 2005 của các Bộ, ngành Hà Nội, ngày 17 tháng 6 năm 2004 Kính gửi: - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ,

Ban hành: 17/06/2004

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/06/2009

20

Công văn số 788/BTNMT-KHTC của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc khảo sát, đánh giá hiện trạng nguyên nhân sụt lở đất đá tại một số địa phương

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 788/BTNMT-KHTC V/v khảo sát, đánh giá hiện trạng nguyên nhân sụt lở đất đá tại một số địa phương. Hà Nội, ngày 28

Ban hành: 28/02/2006

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ Pháp Lý
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (08) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT có liên kết cung cấp dịch vụ tại các Báo điện tử sau:

TVPL:
DMCA.com Protection Status