Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 09/2007/TT-BTNMT "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Kết quả 1-20 trong 43809 công văn

1

Công văn 01/BXD-KTXD hướng dẫn áp dụng Thông tư 09/2007/TT-BXD do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 01/BXD-KTXD V/v: hướng dẫn áp dụng Thông tư số 09/2007/TT-BXD Hà Nội, ngày 06 tháng 01 năm 2010 Kính gửi:

Ban hành: 06/01/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/03/2013

2

Công văn 2567/BNN-XD điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng theo Thông tư 09/2008/TT-BXD, 06/2007/TT-BXD, 08/2010/TT-BXD do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 2567/BNN-XD V/v điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng theo các Thông tư 09/2008/TT-BXD, 06/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007, 08/2010/TT

Ban hành: 15/08/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/08/2012

3

Công văn 1068/LĐTBXH-KHTC sửa đổi Thông tư 83/2007/TT-BTC hướng dẫn thực hiện Quyết định 09/2007/QĐ-TTg về việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành

09/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước. Hà Nội, ngày 09 tháng 04 năm 2011 Kính gửi: Các đơn vị thuộc Bộ Ngày 22/3/2011 Bộ Tài chính có ban hành Thông tư số 39/2011/TT-BTC về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 83/2007/TT-BTC ngày 16/7/2007 của Bộ Tài

Ban hành: 09/04/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/04/2011

4

Công văn 6486/BGTVT-MT năm 2013 thực hiện các Thông tư 06/2013/TT-BTNMT, 63/2013/TTLT-BTC-BTNMT do Bộ Giao thông vận tải ban hành

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 6486/BGTVT-MT V/v thực hiện các Thông tư số 06/2013/TT-BTNMT; số 63/2013/TTLT-BTC-BTNMT Hà Nội, ngày 05 tháng 07 năm 2013

Ban hành: 05/07/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/07/2013

5

Công văn 3248/BTNMT-TCMT hướng dẫn thực hiện Thông tư 01/2012/TT-BTNMT do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3248/BTNMT-TCMT V/v hướng dẫn thực hiện Thông tư số 01/2012/TT-BTNMT Hà Nội, ngày 14 tháng 09 năm 2012

Ban hành: 14/09/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/10/2012

6

Công văn 2007/BXD-KTXD hướng dẫn Thông tư 09/2008/TT-BXD về điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng do biến động giá nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 2007/BXD–KTXD V/v: Hướng dẫn thực hiện Thông tư số 09/2008/TT-BXD của Bộ Xây dựng Hà Nội, ngày 13 tháng 10 năm 2010 Kính gửi: Sở Xây

Ban hành: 13/10/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/10/2010

7

Công văn số 2145/BTNMT-KHTC ngày 1/09/2003 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch bảo vệ môi trường 2004 các Bộ, ngành

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc Số 2145/BTNMT-KHTC V/v hướng dẫn xây dựng kế hoạch bảo vệ môi trường 2004 các Bộ, ngành Hà Nội, ngày 1 tháng 9 năm 2003 Kính gửi: - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính

Ban hành: 01/09/2003

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/06/2009

8

Công văn 1439/BGTVT-MT thực hiện Thông tư 01/2013/TT-BTNMT do Bộ Giao thông vận tải ban hành

vị trực thuộc Bộ Thực hiện Luật Bảo vệ Môi trường ngày 29/11/2005, Luật Thương mại ngày 14/6/2005, Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 và Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006; Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư số 01/2013/TT-BTNMT Quy định về phế liệu được phép nhập khẩu để làm nguyên liệu sản xuất. Để thực

Ban hành: 21/02/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/02/2013

9

Công văn 2142/BGTVT-MT triển khai Thông tư 01/2012/TT-BTNMT do Bộ Giao thông vận tải ban hành

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2142/BGTVT-MT V/v triển khai Thông tư số 01/2012/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2012

Ban hành: 28/03/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/04/2012

10

Công văn 1126/STNMT-QLMT hướng dẫn thủ tục môi trường theo Thông tư 04/2008/TT-BTNMT và 05/2008/TT-BTNMT do Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Đà Nẵng ban hành

UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 1126/STNMT-QLMT V/v Hướng dẫn thủ tục môi trường theo Thông tư số 04/2008/TT-BTNMT và 05/2008/TT-BTNMT của Bộ TN&MT

Ban hành: 24/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/07/2012

11

Công văn 4302/BTNMT-TCMT năm 2013 thực hiện Quyết định 1788/QĐ-BTNMT do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4302/BTNMT-TCMT V/v: triển khai thực hiện Quyết định số 1788/QĐ-BTNMT Hà Nội, ngày 29 tháng 10 năm 2013

Ban hành: 29/10/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/11/2013

12

Công văn 3275/BTNMT-KTTVBĐKH năm 2013 triển khai Thông tư liên tịch 03/TTLT-BTNMT-BTC-BKHĐT hướng dẫn cơ chế quản lý nguồn vốn theo Chương trình SP-RCC do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3275/BTNMT-KTTVBĐKH V/v triển khai Thông tư liên tịch số 03 hướng dẫn cơ chế quản lý nguồn vốn theo Chương trình SP-RCC

Ban hành: 26/08/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/11/2013

13

Công văn 3960/BTNMT-TCMT năm 2013 trả lời kiến nghị về xử lý cơ sở gây ô nhiễm môi trường do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

phân loại theo Thông tư số 07/2007/TT-BTNMT ngày 03 tháng 7 năm 2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn lập danh mục và quyết định biện pháp xử lý triệt để đối với các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng và Thông tư số 04/2012/TT-BTNMT ngày 08 tháng 5 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định tiêu chí xác định cơ sở

Ban hành: 07/09/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/11/2013

14

Công văn 3100/BTNMT-TNN năm 2013 thực hiện công tác cấp phép về tài nguyên nước trong thời gian chờ Nghị định hướng dẫn Luật tài nguyên nước do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3100/BTNMT-TNN V/v thực hiện công tác cấp phép về tài nguyên nước trong thời gian chờ Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều

Ban hành: 13/08/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/09/2013

15

Công văn 2896/BTNMT-TCMT năm 2013 về nhập khẩu phế liệu từ doanh nghiệp chế xuất do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 2896/BTNMT-TCMT V/v nhập khẩu phế liệu từ doanh nghiệp chế xuất Hà Nội, ngày 30 tháng 07 năm 2013

Ban hành: 30/07/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/08/2013

16

Công văn 2897/BTNMT-TCMT năm 2013 nhập khẩu phế liệu từ doanh nghiệp chế xuất do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 2897/BTNMT-TCMT V/v nhập khẩu phế liệu từ doanh nghiệp chế xuất Hà Nội, ngày 30 tháng 07 năm 2013

Ban hành: 30/07/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/08/2013

17

Công văn 3023/BTNMT-TCQLĐĐ năm 2010 giải đáp chính sách liên quan đến đất đai do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

38 của Luật Đất đai thì không được bồi thường tài sản trên đất. 3. Về xác định hộ gia đình trực tiếp sản xuất nông nghiệp Theo Điều 20 của Nghị định số 69/2009/NĐ-CP và Điều 14 Thông tư số 14/2009/TT-BTNMT ngày 01 tháng 10 năm 2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định: - Hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp,

Ban hành: 11/08/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 25/10/2013

18

Công văn 4721/BTNMT-KH báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 27/NQ-CP về giải pháp cấp bách trong công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 4721/BTNMT-KH V/v báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 27/NQ-CP của Chính phủ về một số giải pháp cấp bách trong công tác QLNN về

Ban hành: 12/12/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 25/12/2012

19

Công văn 2225/BTNMT-KH năm 2013 báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 27/NQ-CP giải pháp cấp bách trong công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2225/BTNMT-KH V/v báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 27/NQ-CP của Chính phủ về một số giải pháp cấp bách trong công tác QLNN về

Ban hành: 14/06/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/06/2013

20

Công văn 4556/BTNMT-TCQLĐĐ thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất trồng lúa do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4556/BTNMT-TCQLĐĐ V/v thực hiện các dự án đầu tư có sử dụng đất trồng lúa Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2012

Ban hành: 27/11/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/01/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ Pháp Lý
Điện thoại Điện thoại (08) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
 

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT có liên kết cung cấp dịch vụ tại các Báo điện tử sau:

TVPL:

Bản quyền ©2011 THƯ VIỆN PHÁP LUẬT, theo Giấy Chứng nhận số: 1802/2006/QTG của Bộ VHTT.
Giấy phép số: 61/GP-TTĐT, do Bộ TTTT cấp ngày 04/6/2009, thay Giấy phép số 73/GP-BC do Bộ VHTT cấp ngày 30/03/2006.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ