Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 09/2007/TT-BTNMT "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 56489 công văn

1

Công văn 01/BXD-KTXD hướng dẫn áp dụng Thông tư 09/2007/TT-BXD do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 01/BXD-KTXD V/v: hướng dẫn áp dụng Thông tư số 09/2007/TT-BXD Hà Nội, ngày 06 tháng 01 năm 2010 Kính

Ban hành: 06/01/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/03/2013

2

Công văn 2567/BNN-XD điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng theo Thông tư 09/2008/TT-BXD, 06/2007/TT-BXD, 08/2010/TT-BXD do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 2567/BNN-XD V/v điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng theo các Thông tư 09/2008/TT-BXD, 06/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007, 08/2010/TT

Ban hành: 15/08/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/08/2012

3

Công văn 5577/TCHQ-GSQL năm 2016 thực hiện Thông tư 41/2015/TT-BTNMT do Tổng cục Hải quan ban hành

liệu sản xuất (gọi tắt là Giấy xác nhận). Về việc này, Tổng cục Hải quan xin trao đổi với quý Bộ như sau: Theo quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 10 Thông tư số 41/2015/TT-BTNMT ngày 09/9/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường thì Giấy xác nhận là một trong những chứng từ bắt buộc thuộc bộ hồ sơ hải quan nhập khẩu phế liệu. Qua nghiên cứu Thông

Ban hành: 15/06/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/06/2016

4

Công văn 2993/TCMT-KSON năm 2015 thực hiện Thông tư 41/2015/TT-BTNMT do Tổng cục Môi trường ban hành

Thương nghiên cứu, xử lý theo thẩm quyền văn bản số 32/2015/VPPA ngày 02 tháng 11 nam 2015 của Hiệp hội Giấy và Bột giấy Việt Nam về việc thực hiện Thông tư số 41/2015/TT-BTNMT ngày 09 tháng 9 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất (sau đây gọi tắt là Thông tư số

Ban hành: 31/12/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/01/2016

5

Công văn 1068/LĐTBXH-KHTC sửa đổi Thông tư 83/2007/TT-BTC hướng dẫn thực hiện Quyết định 09/2007/QĐ-TTg về việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành

09/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước. Hà Nội, ngày 09 tháng 04 năm 2011 Kính gửi: Các đơn vị thuộc Bộ Ngày 22/3/2011 Bộ Tài chính có ban hành Thông tư số 39/2011/TT-BTC về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 83/2007/TT-BTC ngày 16/7/2007 của Bộ Tài

Ban hành: 09/04/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/04/2011

6

Công văn 3148/BTNMT-TTr năm 2016 thực hiện biện pháp phòng chống rửa tiền do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3148/BTNMT-TTr V/v thực hiện các biện pháp phòng chống rửa tiền Hà Nội, ngày 01 tháng 08 năm 2016

Ban hành: 01/08/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/08/2016

7

Công văn 6486/BGTVT-MT năm 2013 thực hiện các Thông tư 06/2013/TT-BTNMT, 63/2013/TTLT-BTC-BTNMT do Bộ Giao thông vận tải ban hành

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 6486/BGTVT-MT V/v thực hiện các Thông tư số 06/2013/TT-BTNMT; số 63/2013/TTLT-BTC-BTNMT Hà Nội, ngày 05 tháng 07 năm 2013

Ban hành: 05/07/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/07/2013

8

Công văn 1408/BTNMT-TCBHĐVN về tổ chức hoạt động tuyên truyền hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2016 do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1408/BTNMT-TCBHĐVN V/v tổ chức các hoạt động tuyên truyền hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam 2016 Hà Nội,

Ban hành: 21/04/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 29/07/2016

9

Công văn 1300/BTNMT-TCMT năm 2016 về báo cáo tình hình quản lý chất thải trên địa bàn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1300/BTNMT-TCMT V/v báo cáo tình hình quản lý chất thải trên địa bàn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Ban hành: 13/04/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 29/07/2016

10

Công văn 1258/BTNMT-KH năm 2016 hướng dẫn xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách sự nghiệp môi trường năm 2017 của các Bộ, ngành do Bộ Tài nguyên và môi trường ban hành

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1258/BTNMT-KH V/v hướng dẫn xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách sự nghiệp môi trường năm 2017 của các Bộ, ngành Hà

Ban hành: 08/04/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 01/08/2016

11

Công văn 967/BTNMT-TCQLĐĐ năm 2016 về thế chấp bằng quyền sử dụng đất do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 967/BTNMT-TCQLĐĐ V/v: thế chấp bằng quyền sử dụng đất Hà Nội, ngày 24 tháng 03 năm 2016 Kính

Ban hành: 24/03/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/04/2016

12

Công văn 303/BTNMT-TNN về tổ chức hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới năm 2016 do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 303/BTNMT-TNN V/v tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới 2016 Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2016

Ban hành: 29/01/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/06/2016

13

Công văn 5421/BTNMT-KH năm 2015 nội dung chi sự nghiệp môi trường năm 2016 của các Bộ, ngành, địa phương do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Quang DANH MỤC DỰ ÁN XỬ LÝ Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG NGHIÊM TRỌNG HỖ TRỢ KINH PHÍ TỪ NGÂN SÁCH SỰ NGHIỆP MÔI TRƯỜNG TRUNG ƯƠNG NĂM 2016 CỦA TỈNH BẮC GIANG (Kèm theo Công văn số 5421/BTNMT-KH ngày 16 tháng 12 năm 2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường) Đơn vị: triệu đồng TT Tên dự

Ban hành: 16/12/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/03/2016

14

Công văn 3248/BTNMT-TCMT hướng dẫn thực hiện Thông tư 01/2012/TT-BTNMT do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3248/BTNMT-TCMT V/v hướng dẫn thực hiện Thông tư số 01/2012/TT-BTNMT Hà Nội, ngày 14 tháng 09 năm 2012

Ban hành: 14/09/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/10/2012

15

Công văn 4704/BTNMT-TCMT năm 2015 về tạm thời cho phép nhập khẩu phế liệu sắt, thép trong khi làm thủ tục cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

thải và phế liệu và Thông tư số 41/2015/TT-BTNMT ngày 09 tháng 9 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất có hiệu lực từ ngày 27 tháng 10 năm 2015, Công ty TNHH MTV thép Miền Nam, Công ty CP thép POMINA 2 và Nhà máy luyện phôi thép - Chi nhánh Công ty CP thép POMINA đã

Ban hành: 04/11/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/11/2015

16

Công văn 4389/BTNMT-TCQLĐĐ năm 2015 về lập kế hoạch sử dụng đất năm 2016 do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

tự, nội dung quy định tại Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Các chỉ tiêu sử dụng đất trong kế hoạch sử dụng đất năm 2016 cấp huyện phải đảm bảo phù hợp với chỉ tiêu sử dụng đất trong quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 cấp

Ban hành: 16/10/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/10/2015

17

Công văn 545/GSQL-GQ1 năm 2016 hướng dẫn thực hiện Thông tư 41/2015/TT-BTNMT do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 545/GSQL-GQ1 V/v hướng dẫn thực hiện Thông tư 41/2015/TT-BTNMT ngày 09/9/2015. Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm

Ban hành: 22/04/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/04/2016

18

Công văn 3475/BTNMT-KTTVBDKH năm 2015 về Hướng dẫn tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2010 - 2015 do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3475/BTNMT-KTTVBĐKH V/v: Hướng dẫn tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện Chương trình MTQG ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn

Ban hành: 21/08/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/09/2015

19

Công văn 2796/BTNMT-TCMT năm 2015 về tiêu hủy máy móc, thiết bị của hợp đồng gia công do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Trường hợp tiêu hủy máy móc, thiết bị, phế liệu, phế phẩm là chất thải nguy hại hoặc có chứa các thành phần nguy hại thì thực hiện theo các quy định về quản lý chất thải nguy hại tại Chương II Nghị định số 38/2015/NĐ-CP và Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về quản lý chất thải nguy hại

Ban hành: 10/07/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/07/2015

20

Công văn 2635/BTNMT-TCMT năm 2015 giới thiệu điển hình tiên tiến về bảo vệ môi trường giai đoạn 2011 - 2015 do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Thông tư số 13/2010/TT-BTNMT ngày 28 tháng 7 năm 2010 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về Giải thưởng Môi trường Việt Nam. 4. Ban Thư ký tính điểm bình quân của các thành viên Hội đồng xét chọn, lập danh sách có điểm số thứ tự từ cao xuống thấp. Hội đồng xét chọn họp thảo luận, đánh giá, thống nhất danh sách tổ chức, cộng đồng, cá nhân

Ban hành: 30/06/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/08/2015

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ Pháp Lý
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (08) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT có liên kết cung cấp dịch vụ tại các Báo điện tử sau:

TVPL:
DMCA.com Protection Status