Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 09/2007/TT-BTNMT "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Kết quả 1-20 trong 48504 công văn

1

Công văn 01/BXD-KTXD hướng dẫn áp dụng Thông tư 09/2007/TT-BXD do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 01/BXD-KTXD V/v: hướng dẫn áp dụng Thông tư số 09/2007/TT-BXD Hà Nội, ngày 06 tháng 01 năm 2010 Kính gửi:

Ban hành: 06/01/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/03/2013

2

Công văn 2567/BNN-XD điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng theo Thông tư 09/2008/TT-BXD, 06/2007/TT-BXD, 08/2010/TT-BXD do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 2567/BNN-XD V/v điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng theo các Thông tư 09/2008/TT-BXD, 06/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007, 08/2010/TT

Ban hành: 15/08/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/08/2012

3

Công văn 1068/LĐTBXH-KHTC sửa đổi Thông tư 83/2007/TT-BTC hướng dẫn thực hiện Quyết định 09/2007/QĐ-TTg về việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành

09/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước. Hà Nội, ngày 09 tháng 04 năm 2011 Kính gửi: Các đơn vị thuộc Bộ Ngày 22/3/2011 Bộ Tài chính có ban hành Thông tư số 39/2011/TT-BTC về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 83/2007/TT-BTC ngày 16/7/2007 của Bộ Tài

Ban hành: 09/04/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/04/2011

4

Công văn 3248/BTNMT-TCMT hướng dẫn thực hiện Thông tư 01/2012/TT-BTNMT do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3248/BTNMT-TCMT V/v hướng dẫn thực hiện Thông tư số 01/2012/TT-BTNMT Hà Nội, ngày 14 tháng 09 năm 2012

Ban hành: 14/09/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/10/2012

5

Công văn 6486/BGTVT-MT năm 2013 thực hiện các Thông tư 06/2013/TT-BTNMT, 63/2013/TTLT-BTC-BTNMT do Bộ Giao thông vận tải ban hành

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 6486/BGTVT-MT V/v thực hiện các Thông tư số 06/2013/TT-BTNMT; số 63/2013/TTLT-BTC-BTNMT Hà Nội, ngày 05 tháng 07 năm 2013

Ban hành: 05/07/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/07/2013

6

Công văn 2007/BXD-KTXD hướng dẫn Thông tư 09/2008/TT-BXD về điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng do biến động giá nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 2007/BXD–KTXD V/v: Hướng dẫn thực hiện Thông tư số 09/2008/TT-BXD của Bộ Xây dựng Hà Nội, ngày 13 tháng 10 năm 2010 Kính gửi: Sở Xây

Ban hành: 13/10/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/10/2010

7

Công văn số 2145/BTNMT-KHTC ngày 1/09/2003 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch bảo vệ môi trường 2004 các Bộ, ngành

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc Số 2145/BTNMT-KHTC V/v hướng dẫn xây dựng kế hoạch bảo vệ môi trường 2004 các Bộ, ngành Hà Nội, ngày 1 tháng 9 năm 2003 Kính gửi: - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính

Ban hành: 01/09/2003

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/06/2009

8

Công văn 2142/BGTVT-MT triển khai Thông tư 01/2012/TT-BTNMT do Bộ Giao thông vận tải ban hành

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2142/BGTVT-MT V/v triển khai Thông tư số 01/2012/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2012

Ban hành: 28/03/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/04/2012

9

Công văn 1439/BGTVT-MT thực hiện Thông tư 01/2013/TT-BTNMT do Bộ Giao thông vận tải ban hành

vị trực thuộc Bộ Thực hiện Luật Bảo vệ Môi trường ngày 29/11/2005, Luật Thương mại ngày 14/6/2005, Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 và Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006; Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư số 01/2013/TT-BTNMT Quy định về phế liệu được phép nhập khẩu để làm nguyên liệu sản xuất. Để thực

Ban hành: 21/02/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/02/2013

10

Công văn 1126/STNMT-QLMT hướng dẫn thủ tục môi trường theo Thông tư 04/2008/TT-BTNMT và 05/2008/TT-BTNMT do Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Đà Nẵng ban hành

UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 1126/STNMT-QLMT V/v Hướng dẫn thủ tục môi trường theo Thông tư số 04/2008/TT-BTNMT và 05/2008/TT-BTNMT của Bộ TN&MT

Ban hành: 24/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/07/2012

11

Công văn 4610/ĐC-BTNMT đính chính Thông tư 03/2010/TT-BTNMT quy định về định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng bảng giá đất do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 4610/ĐC-BTNMT Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2010 ĐÍNH CHÍNH THÔNG TƯ SỐ 03/2010/TT-BTNMT NGÀY 01

Ban hành: 11/11/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 30/11/2010

12

Công văn 854/BTNMT-TCMT thực hiện Thông tư 04/2008/TT-BTNMT về hướng dẫn lập, phê duyệt hoặc xác nhận Đề án bảo vệ môi trường và kiểm tra, thanh tra việc thực hiện Đề án bảo vệ môi trường do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

2010 Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Bộ Tài nguyên và Môi trường nhận được ý kiến của một số địa phương về việc tiếp tục thực hiện Thông tư số 04/2008/TT-BTNMT ngày 18 tháng 09 năm 2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn lập, phê duyệt hoặc xác nhận đề án bảo vệ môi trường và

Ban hành: 19/03/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/04/2010

13

Công văn 2994/BTNMT-TCMT năm 2011 thông tin liên quan đến Danh mục loài ngoại lai xâm hại ban hành kèm theo Thông tư 22/2011/TT-BTNMT do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Nội, ngày 15 tháng 08 năm 2011 Kính gửi: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phúc đáp Công văn số 2258/BNN-TCTS ngày 09 tháng 8 năm 2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc đề nghị sửa đổi danh mục các loài ngoại lai có nguy cơ xâm hại ban hành kèm theo Thông tư số 22/2011/TT-BTNMT ngày 01 tháng 7

Ban hành: 15/08/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/07/2014

14

Công văn 254/BTNMT-TC rà soát, chuẩn hóa dữ liệu tài sản nhà do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 254/BTNMT-TC V/v rà soát, chuẩn hóa dữ liệu tài sản nhà nước Hà Nội, ngày 09 tháng 02 năm 2012

Ban hành: 09/02/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/02/2012

15

Công văn 250/BTNMT-VP về Chương trình công tác năm 2012 của Bộ Tài nguyên và Môi trường do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ----- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 250/BTNMT-VP V/v Chương trình công tác năm 2012 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, ngày 09 tháng 02 năm 2012

Ban hành: 09/02/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/03/2012

16

Công văn 718/BTNMT-TCQLĐĐ xây dựng kế hoạch triển khai Dự án tổng thể xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai từ năm 2012 đến năm 2015 do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG --------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 718/BTNMT-TCQLĐĐ V/v xây dựng kế hoạch triển khai Dự án tổng thể xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai từ năm 2012

Ban hành: 16/03/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/05/2012

17

Công văn 717/BTNMT-TCQLĐĐ hướng dẫn áp dụng Định mức kinh tế - kỹ thuật cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG --------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 717/BTNMT-TCQLĐĐ V/v hướng dẫn áp dụng Định mức kinh tế - kỹ thuật cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Hà Nội, ngày 26

Ban hành: 26/03/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/05/2012

18

Công văn 2419/BTNMT-TCQLĐĐ đẩy mạnh cấp Giấy chứng nhận để cơ bản hoàn thành trong năm 2013 theo yêu cầu của Quốc hội khóa XIII do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2419/BTNMT-TCQLĐĐ V/v đẩy mạnh cấp Giấy chứng nhận để cơ bản hoàn thành trong năm 2013 theo yêu cầu của Quốc hội khóa XIII

Ban hành: 13/07/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/08/2012

19

Công văn 2470/BTNMT-TCQLĐĐ thống nhất thực hiện giải pháp đẩy nhanh việc cấp Giấy chứng nhận tại dự án phát triển nhà ở do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

định số 88/2009/NĐ-CP và Thông tư số 17/2009/TT-BTNMT, nhất là các trường hợp yêu cầu nộp thêm các giấy tờ của ngoài quy định hoặc yêu cầu người sử dụng đất làm các công việc thuộc trách nhiệm của các cơ quan nhà nước phải thực hiện hoặc liên thông để thực hiện. Chỉ đạo xây dựng, thực hiện Đề án tăng cường năng lực cho hệ thống Văn phòng đăng ký

Ban hành: 17/07/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/08/2012

20

Công văn 2061/BTNMT-TCMT về tăng cường biện pháp kiểm soát phóng xạ trong phế liệu nhập khẩu từ Nhật Bản do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2061/BTNMT-TCMT V/v tăng cường biện pháp kiểm soát phóng xạ trong phế liệu nhập khẩu từ Nhật Bản Hà Nội, ngày 19 tháng 06

Ban hành: 19/06/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/07/2012

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ Pháp Lý
Điện thoại Điện thoại (08) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT có liên kết cung cấp dịch vụ tại các Báo điện tử sau:

TVPL:

Bản quyền ©2011 THƯ VIỆN PHÁP LUẬT, theo Giấy Chứng nhận số: 1802/2006/QTG của Bộ VHTT.
Giấy phép số: 61/GP-TTĐT, do Bộ TTTT cấp ngày 04/06/2010, thay Giấy phép số 73/GP-BC do Bộ VHTT cấp ngày 30/03/2006.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ