Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 07/SXD-KT "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 73230 công văn

1

Công văn 848/SXD-KT công bố giá nhân công, ca máy và thiết bị thi công trên địa bàn tỉnh theo Nghị định 70/2011/NĐ-CP do Sở Xây dựng tỉnh Đắk Nông ban hành

UBND TỈNH ĐĂK NÔNG SỞ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 848/SXD-KT V/v công bố giá nhân công, giá ca máy và thiết bị thi công trên địa bàn tỉnh theo Nghị định số 70/2011/NĐ-CP ngày

Ban hành: 18/10/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 29/02/2012

2

Công văn 1034/SXD-KT hướng dẫn điều chỉnh dự toán chi phí xây dựng công trình theo Nghị định 70/2011/NĐ-CP do Sở Xây dựng tỉnh Đắk Nông ban hành

đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đã phê duyệt: 1. Điều chỉnh chi phí nhân công: Chi phí nhân công trong dự toán chi phí xây dựng công trình đã lập theo Công văn số 07/SXD-KT ngày 05/01/2011 của Sở Xây dựng Đắk Nông được nhân với hệ số điều chỉnh Kđcnc là: 1,687. 2. Điều chỉnh chi phí máy thi công: Chi phí máy thi

Ban hành: 09/12/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 29/09/2012

3

Công văn 310/SXD-KT hướng dẫn điều chỉnh dự toán chi phí xây dựng công trình theo Nghị định 97/2009/NĐ-CP do Sở Xây dựng tỉnh Đắk Nông ban hành

UBND TỈNH ĐĂK NÔNG SỞ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 310/SXD-KT Hướng dẫn điều chỉnh dự toán chi phí xây dựng công trình theo Nghị định số 97/2009/NĐ-CP ngày 30/10/2009 của Chính phủ.

Ban hành: 25/05/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/10/2012

4

Công văn 1126/SXD-KT điều chỉnh mã số sổ theo dõi cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng do Sở Xây dựng tỉnh Long An ban hành

UBND TỈNH LONG AN SỞ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1126/SXD-KT V/v điều chỉnh mã số sổ theo dõi cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng Tân An, ngày 18 tháng 10

Ban hành: 18/10/2006

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/07/2011

5

Công văn 183/SXD-KT hướng dẫn điều chỉnh dự toán chi phí xây dựng công trình theo Nghị định 103/2012/NĐ-CP do Sở Xây dựng tỉnh Đắk Nông ban hành

- Như trên; - Tỉnh Ủy (b/c); - HĐND tỉnh (b/c); - UBND tỉnh (b/c); - Bộ Xây dựng (b/c); - Lưu VT-KT. KT. GIÁM ĐỐC SỞ PHÓ GIÁM ĐỐC Nguyễn Thiện Thanh PHỤ LỤC I TỔNG HỢP DỰ TOÁN CHI PHÍ XÂY DỰNG (Kèm theo hướng dẫn số 183/SXD-KT ngày 07/3/2013 của Sở Xây

Ban hành: 07/03/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/04/2013

6

Công văn 401/SXD-KT năm 2015 công bố đơn giá ca máy trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo Thông tư 01/2015/TT-BXD do Sở Xây dựng tỉnh Đắk Nông ban hành

UBND TỈNH ĐẮK NÔNG SỞ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 401/SXD-KT V/v công bố đơn giá ca máy trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh theo Thông tư 01-2015/TT-BXD ngày 20/3/2015

Ban hành: 22/05/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/05/2015

7

Công văn 339/SXD-KT năm 2015 công bố đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng do Sở Xây dựng tỉnh Đắk Nông ban hành theo Thông tư 01/2015/TT-BXD

UBND TỈNH ĐĂK NÔNG SỞ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 339/SXD-KT V/v công bố đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh theo Thông tư số 01-2015-TT-BXD ngày

Ban hành: 07/05/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/05/2015

8

Công văn 253/SXD-KT công bố giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình do Sở Xây dựng tỉnh Đắk Nông ban hành

UBND TỈNH ĐẮK NÔNG SỞ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 253/SXD-KT V/v công bố giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình Đăk Nông, ngày 15 tháng 04 năm 2011

Ban hành: 15/04/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/10/2011

9

Công văn 325/SXD-KT hướng dẫn điều chỉnh dự toán chi phí xây dựng công trình theo Nghị định 108/2010/NĐ-CP do Sở Xây dựng tỉnh Đắk Nông ban hành

dựng các công trình và các khoản mục chi phí khác được xác định theo các nội dung tại hướng dẫn số 434/SXD-KT ngày 12/7/2010 của sở Xây dựng Đăk Nông V/v hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Đăk Nông. Trong đó đơn giá nhân công áp dụng tại Công văn số 07/SXD-KT ngày 05/01/2011, giá ca máy và thiết bị thi

Ban hành: 17/05/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/10/2011

10

Công văn 1118/SXD-KT triển khai cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng do Sở Xây dựng tỉnh Long An ban hành

UBND TỈNH LONG AN SỞ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1118/SXD-KT V/v triển khai cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng Tân An, ngày 13 tháng 10 năm 2006

Ban hành: 13/10/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Hết hiệu lực: 18/10/2006

Cập nhật: 26/07/2011

11

Công văn 943/SXD-KT công bố giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình do Sở Xây dựng tỉnh Đắk Nông ban hành

UBND TỈNH ĐĂK NÔNG SỞ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 943/SXD-KT V/v công bố giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình Gia Nghĩa, ngày 09 tháng 12 năm 2010

Ban hành: 09/12/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/09/2011

12

Công văn 434/SXD-KT hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Đăk Nông do Sở Xây dựng tỉnh Đăk Nông ban hành

UBND TỈNH ĐĂK NÔNG SỞ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 434/SXD-KT V/v hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Đăk Nông Gia Nghĩa, ngày 12 tháng 07

Ban hành: 12/07/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/10/2011

13

Công văn 87/SXD-KT năm 2014 sửa đổi Công văn 123/SXD-KTXD hướng dẫn điều kiện năng lực và đánh giá xếp hạng các đơn vị, tổ chức hoạt động tư vấn xây dựng do Sở Xây dựng tỉnh Bến Tre ban hành

UBND TỈNH BẾN TRE SỞ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 87/SXD-KT V/v sửa đổi, bổ sung Công văn số 123/SXD-KTXD ngày 29/03/2012 của Sở Xây dựng Bến Tre, ngày 07 tháng 02

Ban hành: 07/02/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/10/2014

14

Công văn 372/SXD-KT năm 2013 hướng dẫn xử lý chuyển tiếp điều chỉnh dự toán theo mức lương tối thiểu mới theo Công văn 3098/UBND-TCĐT do Sở Xây dựng tỉnh Bến Tre ban hành

UBND TỈNH BẾN TRE SỞ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 372/SXD-KT V/v hướng dẫn xử lý chuyển tiếp theo Công văn số 3098/UBND-TCĐT ngày 05/7/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre, ngày 22

Ban hành: 22/07/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/10/2014

15

Công văn 1573/SXD-KT năm 2014 hướng dẫn thực hiện Thông tư 11/2014/TT-BXD công khai thông tin về năng lực hoạt động xây dựng do Sở Xây dựng tỉnh Bến Tre ban hành

UBND TỈNH BẾN TRE SỞ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1573/SXD-KT Về việc hướng dẫn thực hiện Thông tư số 11/2014/TT-BXD ngày 25/8/2014 của Bộ Xây dựng. Bến Tre, ngày 17 tháng

Ban hành: 17/11/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/12/2014

16

Công văn 1501/SXD-KT năm 2015 thực hiện Quyết định 21/2015/QĐ-UBND do Sở Xây dựng tỉnh Đắk Lắk

UBND TỈNH ĐẮK LẮK SỞ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1501/SXD-KT V/v triển khai thực hiện Quyết định số 21/2015/QĐ-UBND ngày 27/7/2015 của UBND tỉnh Đắk Lắk. Đắk Lắk, ngày 05 tháng

Ban hành: 05/08/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/12/2015

17

Công văn 819/SXD-KT năm 2015 hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng theo Thông tư 01/2015/TT-BXD do tỉnh Bến Tre ban hành

UBND TỈNH BẾN TRE SỞ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 819/SXD-KT V/v hướng dẫn điều chỉnh dự toán theo qui định tại Thông tư số 01/2015/TT-BXD của Bộ Xây dựng Bến Tre, ngày 03 tháng

Ban hành: 03/07/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/08/2015

18

Công văn 384/SXD-KT năm 2014 hướng dẫn áp dụng Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Lai Châu

UBND TỈNH LAI CHÂU SỞ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 384/SXD-KT V/v Hướng dẫn áp dụng Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Lai Châu. Lai Châu, ngày 23 tháng 06 năm 2014

Ban hành: 23/06/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/12/2014

19

Công văn 1908/SXD-KT năm 2014 thông báo điều chỉnh giá nhiên liệu do Sở Xây dựng tỉnh Đắk Lắk ban hành

UBND TỈNH ĐẮK LẮK SỞ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc ------------------ Số: 1908/SXD-KT V/v thông báo điều chỉnh giá nhiên liệu. Đắk Lắk, ngày 08 tháng 12 năm 2014

Ban hành: 08/12/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/12/2014

20

Công văn 395/SXD-KT&QLXD hướng dẫn chuyển tiếp sang áp dụng bộ đơn giá mới trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2011 do Sở Xây dựng tỉnh Bình Phước ban hành

UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC SỞ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 395/SXD-KT&QLXD V/v Hướng dẫn chuyển tiếp sang áp dụng bộ đơn giá mới trên địabàn tỉnh Bình Phước năm 2011 Bình Phước, ngày 09

Ban hành: 09/06/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/11/2011

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ Pháp Lý
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (08) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT có liên kết cung cấp dịch vụ tại các Báo điện tử sau:

TVPL:
DMCA.com Protection Status
Hỗ trợ online X

Chào mừng bạn đến với THƯ VIỆN PHÁP LUẬT.

Hãy để nội dung bạn cần hỗ trợ bên dưới để Chúng Tôi được hỗ trợ Bạn.

THƯ VIỆN PHÁP LUẬTCùng bạn giải quyết vướng mắc!
Xin chào ! Thư Viện có thể giúp gì cho a/c?