Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 07/SXD-KT "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Kết quả 1-20 trong 57673 công văn

1

Công văn 183/SXD-KT hướng dẫn điều chỉnh dự toán chi phí xây dựng công trình theo Nghị định 103/2012/NĐ-CP do Sở Xây dựng tỉnh Đắk Nông ban hành

- Như trên; - Tỉnh Ủy (b/c); - HĐND tỉnh (b/c); - UBND tỉnh (b/c); - Bộ Xây dựng (b/c); - Lưu VT-KT. KT. GIÁM ĐỐC SỞ PHÓ GIÁM ĐỐC Nguyễn Thiện Thanh PHỤ LỤC I TỔNG HỢP DỰ TOÁN CHI PHÍ XÂY DỰNG (Kèm theo hướng dẫn số 183/SXD-KT ngày 07/3/2013 của Sở Xây

Ban hành: 07/03/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/04/2013

2

Công văn 1118/SXD-KT triển khai cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng do Sở Xây dựng tỉnh Long An ban hành

UBND TỈNH LONG AN SỞ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1118/SXD-KT V/v triển khai cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng Tân An, ngày 13 tháng 10 năm 2006

Ban hành: 13/10/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Hết hiệu lực: 18/10/2006

Cập nhật: 26/07/2011

3

Công văn 1126/SXD-KT điều chỉnh mã số sổ theo dõi cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng do Sở Xây dựng tỉnh Long An ban hành

UBND TỈNH LONG AN SỞ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1126/SXD-KT V/v điều chỉnh mã số sổ theo dõi cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng Tân An, ngày 18 tháng 10

Ban hành: 18/10/2006

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/07/2011

4

Công văn 325/SXD-KT hướng dẫn điều chỉnh dự toán chi phí xây dựng công trình theo Nghị định 108/2010/NĐ-CP do Sở Xây dựng tỉnh Đắk Nông ban hành

dựng các công trình và các khoản mục chi phí khác được xác định theo các nội dung tại hướng dẫn số 434/SXD-KT ngày 12/7/2010 của sở Xây dựng Đăk Nông V/v hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Đăk Nông. Trong đó đơn giá nhân công áp dụng tại Công văn số 07/SXD-KT ngày 05/01/2011, giá ca máy và thiết bị thi

Ban hành: 17/05/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/10/2011

5

Công văn 434/SXD-KT hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Đăk Nông do Sở Xây dựng tỉnh Đăk Nông ban hành

UBND TỈNH ĐĂK NÔNG SỞ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 434/SXD-KT V/v hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Đăk Nông Gia Nghĩa, ngày 12 tháng 07

Ban hành: 12/07/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/10/2011

6

Công văn 253/SXD-KT công bố giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình do Sở Xây dựng tỉnh Đắk Nông ban hành

UBND TỈNH ĐẮK NÔNG SỞ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 253/SXD-KT V/v công bố giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình Đăk Nông, ngày 15 tháng 04 năm 2011

Ban hành: 15/04/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/10/2011

7

Công văn 848/SXD-KT công bố giá nhân công, ca máy và thiết bị thi công trên địa bàn tỉnh theo Nghị định 70/2011/NĐ-CP do Sở Xây dựng tỉnh Đắk Nông ban hành

UBND TỈNH ĐĂK NÔNG SỞ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 848/SXD-KT V/v công bố giá nhân công, giá ca máy và thiết bị thi công trên địa bàn tỉnh theo Nghị định số 70/2011/NĐ-CP ngày

Ban hành: 18/10/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 29/02/2012

8

Công văn 943/SXD-KT công bố giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình do Sở Xây dựng tỉnh Đắk Nông ban hành

UBND TỈNH ĐĂK NÔNG SỞ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 943/SXD-KT V/v công bố giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình Gia Nghĩa, ngày 09 tháng 12 năm 2010

Ban hành: 09/12/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/09/2011

9

Công văn 310/SXD-KT hướng dẫn điều chỉnh dự toán chi phí xây dựng công trình theo Nghị định 97/2009/NĐ-CP do Sở Xây dựng tỉnh Đắk Nông ban hành

UBND TỈNH ĐĂK NÔNG SỞ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 310/SXD-KT Hướng dẫn điều chỉnh dự toán chi phí xây dựng công trình theo Nghị định số 97/2009/NĐ-CP ngày 30/10/2009 của Chính phủ.

Ban hành: 25/05/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/10/2012

10

Công văn 1034/SXD-KT hướng dẫn điều chỉnh dự toán chi phí xây dựng công trình theo Nghị định 70/2011/NĐ-CP do Sở Xây dựng tỉnh Đắk Nông ban hành

đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đã phê duyệt: 1. Điều chỉnh chi phí nhân công: Chi phí nhân công trong dự toán chi phí xây dựng công trình đã lập theo Công văn số 07/SXD-KT ngày 05/01/2011 của Sở Xây dựng Đắk Nông được nhân với hệ số điều chỉnh Kđcnc là: 1,687. 2. Điều chỉnh chi phí máy thi công: Chi phí máy thi

Ban hành: 09/12/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 29/09/2012

11

Công văn 74/SXD-KT&QLHĐXD năm 2013 công bố giá nhân công, giá ca máy và thiết bị thi công trên địa bàn tỉnh theo Nghị định 103/2012/NĐ-CP do Sở Xây dựng tỉnh Đắk Nông ban hành

UBND TỈNH ĐẮK NÔNG SỞ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 74/SXD-KT&QLHĐXD V/v công bố giá nhân công, giá ca máy và thiết bị thi công trên địa bàn tỉnh theo Nghị định số 103/2012/NĐ-CP

Ban hành: 18/01/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/06/2013

12

Công văn 662/SXD-KT.QHXD áp dụng Thông tư 09/2010/TT-BXD về lập quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới do Sở Xây dựng tỉnh Kiên Giang ban hành

UBND TỈNH KIÊN GIANG SỞ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 662/SXD-KT.QHXD V/v áp dụng Thông tư 09/2010/TT-BXD ngày 04/8/2010 của Bộ Xây dựng về lập quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới.

Ban hành: 16/09/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 30/09/2010

13

Công văn 724/SXD-KT&VLXD hướng dẫn điều chỉnh dự toán theo mức lương tối thiểu mới do Sở Xây dựng tỉnh Bắc Giang ban hành

UBND TỈNH BẮC GIANG SỞ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 724/SXD-KT&VLXD V/v hướng dẫn điều chỉnh dự toán theo mức lương tối thiểu mới. Bắc Giang, ngày 17 tháng 11 năm 2011

Ban hành: 17/11/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/05/2012

14

Công văn 372/SXD-KT&VLXD hướng dẫn điều chỉnh dự toán theo mức lương tối thiểu mới do Sở Xây dựng tỉnh Bắc Giang ban hành

UBND TỈNH BẮC GIANG SỞ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 372/SXD-KT&VLXD V/v hướng dẫn điều chỉnh dự toán theo mức lương tối thiểu mới. Bắc Giang, ngày 07 tháng 07 năm 2011

Ban hành: 07/07/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/09/2011

15

Công văn 395/SXD-KT&QLXD hướng dẫn chuyển tiếp sang áp dụng bộ đơn giá mới trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2011 do Sở Xây dựng tỉnh Bình Phước ban hành

UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC SỞ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 395/SXD-KT&QLXD V/v Hướng dẫn chuyển tiếp sang áp dụng bộ đơn giá mới trên địabàn tỉnh Bình Phước năm 2011 Bình Phước, ngày 09

Ban hành: 09/06/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/11/2011

16

Công văn 07/SXD-KTXD hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu mới từ ngày 01/10/2011 do Sở Xây dựng tỉnh Cà Mau ban hành

UBND TỈNH CÀ MAU SỞ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 07/SXD-KTXD V/v hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu mới từ ngày 01/10/2011 Cà Mau,

Ban hành: 06/01/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/03/2012

17

Công văn số 76/BXD-QLN về việc trả lời Công văn số 1211/SXD-KT ngày 21/8/2008 của Sở Xây dựng Long An do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG ----- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 76/BXD-QLN V/v: trả lời CV số 1211/SXD-KT ngày 21/8/2008 của Sở XD Long An Hà Nội, ngày 11 tháng 9 năm 2008 Kính gửi: Sở Xây dựng tỉnh Long

Ban hành: 11/09/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/09/2008

18

Công văn 7847/CT-KT.KT.TK về việc hoàn thuế giá trị gia tăng do Cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP.HCM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 7847/CT-KT.KT.TK Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 11 năm 2000 THÔNG BÁO V/V HOÀN THUẾ GIÁ

Ban hành: 15/11/2000

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/03/2013

19

Công văn 199/SXD về tăng biện pháp đảm bảo an toàn lao động trong các đơn vị thuộc ngành xây dựng trên địa bàn tỉnh do Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên ban hành

UBND TỈNH PHÚ YÊN SỞ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số :199/SXD “V/v tăng các biện pháp đảm bảo an toàn lao động trong các đơn vị thuộc ngành XD trên địa bàn tỉnh ” Tuy Hòa , ngày 09

Ban hành: 09/04/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 01/10/2010

20

Công văn 1079/SXD về nội dung hồ sơ thỏa thuận cấp giấy phép thực hiện quảng cáo do Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng ban hành

UBND TỈNH LÂM ĐỒNG SỞ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1079/SXD V/v nội dung hồ sơ thỏa thuận cấp giấy phép thực hiện quảng cáo. Đà Lạt, ngày 04 tháng 12 năm 2008

Ban hành: 04/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/07/2011

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ Pháp Lý
Điện thoại Điện thoại (08) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
 

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT có liên kết cung cấp dịch vụ tại các Báo điện tử sau:

TVPL:

Bản quyền ©2011 THƯ VIỆN PHÁP LUẬT, theo Giấy Chứng nhận số: 1802/2006/QTG của Bộ VHTT.
Giấy phép số: 61/GP-TTĐT, do Bộ TTTT cấp ngày 04/6/2009, thay Giấy phép số 73/GP-BC do Bộ VHTT cấp ngày 30/03/2006.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ