Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" 01/2000/NĐ-CP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 8885 tiêu chuẩn

1

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6711:2000 (chương I – Tập 3 Codex Alimentarius) về danh mục giới hạn dư lượng tối đa đối với thuốc thú y do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6711:2000 DANH MỤC GIỚI HẠN DƯ LƯỢNG TỐI ĐA ĐỐI VỚI THUỐC THÚ Y List of maximum residue limits for veterinary drugs TCVN 6711: 2000 hoàn toàn tương đương với chương I – Tập 3 Codex Alimentarius; Xuất bản tại Rome- năm 1996 “List of Codex maximum residue limits for veterinary drugs”

Ban hành: Năm 2000

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

2

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6662:2000 (ISO 10260 : 1992) về chất lượng nước - Đo thông số sinh hoá - Phương pháp đo phổ xác định nồng độ clorophyl-a do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6662 : 2000 ISO10260 : 1992 CHẤT LƯỢNG NƯỚC - ĐO THÔNG SỐ SINH HOÁ - PHƯƠNG PHÁP ĐO PHỔ XÁC ĐỊNH NỒNG ĐỘ CLOROPHYL-A Water quality - Measurement of biochemical parameters - Spectrometric determination of the chlorophyll-a concentration Lời nói đầu TCVN 6662 : 2000 hoàn toàn tương

Ban hành: Năm 2000

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

3

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6603:2000 (ISO 10095:1992) về cà phê - xác định hàm lượng caphêin - phương pháp dùng sắc ký lỏng cao áp do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6603:2000 ISO 10095:1992 CÀ PHÊ - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG CAPHÊIN - PHƯƠNG PHÁP DÙNG SẮC KÝ LỎNG CAO ÁP Coffee - Determination of caffeine content - Method using high - performance liquid chromatography Lời nói đầu TCVN 6603:2000 hoàn toàn tương đương với ISO 10095:1992; TCVN

Ban hành: Năm 2000

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

4

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6774:2000 về chất lượng nước - chất lượng nước ngọt bảo vệ đời sống thủy sinh

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6774: 2000 CHẤT LƯỢNG NƯỚC - CHẤT LƯỢNG NƯỚC NGỌT BẢO VỆ ĐỜI SỐNG THỦY SINH Water quality – Fresh-water quality guidelines for protection of aquatic lifes 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này áp dụng để làm hướng dẫn đánh giá chất lượng một nguồn nước mặt phù hợp và an toàn đời sống thủy

Ban hành: Năm 2000

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

5

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6773:2000 về chất lượng nước – chất lượng nước dùng cho thuỷ lợi

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6773 : 2000 CHẤT LƯỢNG NƯỚC – CHẤT LƯỢNG NƯỚC DÙNG CHO THUỶ LỢI Water quality – Water quality guidelines for irrigation. 1 Phạm vi áp dụng. Tiêu chuẩn này áp dụng làm hướng dẫn khi đánh giá chất lượng một nguồn nước dùng cho mục đích thuỷ lợi ( sau đây gọi là nước thuỷ lợi ) và làm cơ

Ban hành: Năm 2000

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

6

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6598:2000 về Nguyên liệu sản xuất sản phẩm gốm xây dựng - Trường thạch do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6598:2000 NGUYÊN LIỆU SẢN XUẤT SẢN PHẨM GỐM XÂY DỰNG - TRƯỜNG THẠCH Raw material for construction ceramics - Feldspar Lời nói đầu TCVN 6598:2000 do ban kỹ thuật TCVN/TC 189 "Sản phẩm gốm xây dựng" hoàn thiện trên cơ sở dự thảo của Viện Khoa học Công nghệ Vật liệu xây dựng, Bộ xây dựng

Ban hành: Năm 2000

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/09/2013

7

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6725:2000 về giấy, cáctông và bột giấy – Môi trường chuẩn để điều hòa và thử nghiệm

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6725:2000 GIẤY, CÁCTÔNG VÀ BỘT GIẤY – MÔI TRƯỜNG CHUẨN ĐỂ ĐIỀU HÒA VÀ THỬ NGHIỆM Paper, board and pulp – Standard atmosphere for conditioning and testing 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này quy định môi trường chuẩn để điều hòa và thử nghiệm giấy, cáctông và bột giấy. Tiêu chuẩn

Ban hành: Năm 2000

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/09/2013

9

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6751:2000 (ISO 9169 : 1994) về chất lượng không khí - xác định đặc tính tính năng của phương pháp đo do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6751 : 2000 ISO 9169 : 1994 CHẤT LƯỢNG KHÔNG KHÍ - XÁC ĐỊNH ĐẶC TÍNH TÍNH NĂNG CỦA PHƯƠNG PHÁP ĐO ari quality – Determination of performance characteristics of measurement method Lời nói đầu TCVN 6751 : 2000 hoàn toàn tương đương với ISO 9169 : 1994 TCVN 6751 : 2000 do Ban kỹ

Ban hành: Năm 2000

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

10

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6939:2000 về Mã số vật phẩm - Mã số tiêu chuẩn 13 chữ số - Quy định kỹ thuật

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6939:2000 MÃ SỐ VẬT PHẨM MÃ SỐ TIÊU CHUẨN 13 CHỮ SỐ - QUI ĐỊNH KỸ THUẬT Article number The standard 13-digit number - Specification 1. Phạm vi áp dụng 1.1. Tiêu chuẩn này qui định các yêu cầu kỹ thuật và cấu trúc đối với mã số tiêu chuẩn 13 chữ số (EAN-13). 1.2. Mã số

Ban hành: Năm 2000

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

11

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6759:2000 về phương tiện giao thông đường bộ - đèn halogen chiếu sáng phía trước - yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử trong công nhận kiểu do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6759:2000 PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ - ĐÈN HALOGEN CHIẾU SÁNG PHÍA TRƯỚC - YÊU CẦU KỸ THUẬT VÀ PHƯƠNG PHÁP THỬ TRONG CÔNG NHẬN KIỂU Road vehicles - Headlamps equipped with Halogen Filament lamps - Technical requirements and test method in type approval Lời nói đầu TCVN 6759 -

Ban hành: Năm 2000

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

12

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6605:2000 (ISO 6670 :1983) về cà phê đựng trong thùng có lót - Lấy mẫu do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6605 : 2000 CÀ PHÊ TAN ĐỰNG TRONG THÙNG CÓ LÓT-LẤY MẪU instant coffeein cases with liners - Sampling Lời nói đầu TCVN 6605 : 2000 hoàn toàn tương đương với ISO 6670 :1983; TCVN 6605 : 2000 do Ban kỹ thuật TCVN/TC/F16 Cà phê và sản phẩm cà phê biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo

Ban hành: Năm 2000

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

13

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6579:2000 (ISO 3779 : 1983) về phương tiện giao thông đường bộ - mã∙ nhận dạng quốc tế nhà sản xuất (WMI) do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6579:2000 ISO 3779 : 1983 PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ - MÃ∙ NHẬN DẠNG QUỐC TẾ NHÀ SẢN XUẤT (WMI) Road vehicles - World manufacturer identifier (WMI) code Lời nói đầu TCVN 6579:2000 hoàn toàn tương đương với tiêu chuẩn ISO 3779:1977 TCVN 6579 : 2000 do ban kỹ thuật tiêu chuẩn

Ban hành: Năm 2000

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

14

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6597:2000 (ISO 9645:1990) về âm học- đo tiếng ồn do xe máy hai bánh phát ra khi chuyển động - phương pháp kỹ thuật do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành

TCVN TIÊU CHU ẨN VIỆT NAM TCVN 6597:2000 ISO 9645:1990 ÂM HỌC- ĐO TIẾNG ỒN DO XE MÁY HAI BÁNH PHÁT RA KHI CHUYỂN ĐỘNG - PHƯƠNG PHÁP KỸ THUẬT Acoustics - Measurement of noise emitted by two-wheeled mopeds in motion - Engineering method. Lời nói đầu TCVN 6597:2000 hoàn toàn tương đương với tiêu chuẩn

Ban hành: Năm 2000

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

15

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6705:2000 về chất thải rắn không nguy hại - phân loại do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6705:2000 CHẤT THẢI RẮN KHÔNG NGUY HẠI - PHÂN LOẠI Non-hazardous solid wastes - Classification Lời nói đầu Tiêu chuẩn này được biên soạn dựa trên Danh mục B của Qui chế quản lý chất thải nguy hại, ban hành theo quyết định số 155/1999/QĐ-TTg ngày 16/7/1999 của Thủ tướng Chính phủ.

Ban hành: Năm 2000

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

16

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 3229:2000 về giấy - xác định độ bền xé – phương pháp elmendorf

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 3229:2000 GIẤY - XÁC ĐỊNH ĐỘ BỀN XÉ – PHƯƠNG PHÁP ELMENDORF Paper – Determination of tearing resistance – Elmendorf method 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định độ bền xé của giấy theo Elmendorf. Phương pháp này có thể được áp dụng cho các loại cáctông

Ban hành: Năm 2000

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

17

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6758:2000 về phương tiện giao thông đường bộ - kính an toàn và vật liệu kính an toàn - yêu cầu và phương pháp thử trong công nhận kiểu do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6758:2000 PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ - KÍNH AN TOÀN VÀ VẬT LIỆU KÍNH AN TOÀN - YÊU CẦU VÀ PHƯƠNG PHÁP THỬ TRONG CÔNG NHẬN KIỂU Road vehicles - Safety glazing and glazing material - Requirements and test methods in type approval Lời nói đầu TCVN 6758 : 2000 được biên soạn trên cơ sở

Ban hành: Năm 2000

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

18

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6640:2000 (ISO 5521 : 1981) về rau, quả và sản phẩm rau quả - phương pháp định tính phát hiện sunfua dioxit do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6640 : 2000 RAU, QUẢ VÀ SẢN PHẨM RAU QUẢ - PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH TÍNH PHÁT HIỆN SUNFUA DIOXIT Fruits, vegetables and derived products - Qualitative method for the detection of sunfur dioxide Lời nói đầu TCVN 6640 : 2000 hoàn toàn tương đương với ISO 5521 : 1981; TCVN 6640 : 2000 do Ban

Ban hành: Năm 2000

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

19

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6724:2000 về phương tiện giao thông đường bộ - ô tô khách cỡ lớn - yêu cầu về cấu tạo chung trong công nhận kiểu do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6724:2000 PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ - Ô TÔ KHÁCH CỠ LỚN - YÊU CẦU VỀ CẤU TẠO CHUNG TRONG CÔNG NHẬN KIỂU Road vehicles - Large passenger vehicles - Requirements with regard to general construction in type approval Lời nói đầu TCVN 6724 : 2000 được biên sọan trên cơ sở Quy định ECE

Ban hành: Năm 2000

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

20

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6723:2000 về phương tiện giao thông đường bộ - ô tô khách cỡ nhỏ - yêu cầu về cấu tạo trong công nhận kiểu do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành

ECE 52-01 (1995) và bản bổ sung lần 1 (1998) của ECE 52-01. TCVN 6723 : 2000 do Ban kỹ thuật TCVN / TC 22 Phương tiện giao thông đường bộ và Cục đăng kiểm Việt Nam biên sọan, Tổng cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường ban hành. Mục lục Nội dung

Ban hành: Năm 2000

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ Pháp Lý
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (08) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT có liên kết cung cấp dịch vụ tại các Báo điện tử sau:

TVPL:
DMCA.com Protection Status