Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" 01/2000/NĐ-CP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 7424 tiêu chuẩn

1

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6774:2000 về chất lượng nước - chất lượng nước ngọt bảo vệ đời sống thủy sinh

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6774: 2000 CHẤT LƯỢNG NƯỚC - CHẤT LƯỢNG NƯỚC NGỌT BẢO VỆ ĐỜI SỐNG THỦY SINH Water quality – Fresh-water quality guidelines for protection of aquatic lifes 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này áp dụng để làm hướng dẫn đánh giá chất lượng một nguồn nước mặt phù hợp và an toàn đời sống thủy

Ban hành: Năm 2000

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

2

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5680:2000 về dấu phù hợp tiêu chuẩn do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 5680 : 2000 Soát xét lần 1 DẤU PHÙ HỢP TIÊU CHUẨN Marks of conformity with standards Lời nói đầu TCVN 5680 : 2000 thay thế TCVN 5680 – 1992 TCVN 5680 : 2000 do Tiểu ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC/SC4 Vấn đề chung của Tiêu chuẩn hóa biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường

Ban hành: Năm 2000

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

3

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6641:2000 về rau, quả và sản phẩm rau quả - xác định hàm lượng sunfua dioxit tổng số do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6641 : 2000 RAU, QUẢ VÀ SẢN PHẨM RAU QUẢ - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG SUNFUA DIOXIT TỔNG SỐ Fruit, vegetables and derived products – Determination of total sulphur dioxide content Lời nói đầu TCVN 6641 : 2000 hoàn toàn tương đương với ISO 5522 : 1981; TCVN 6641 : 2000 do Ban kỹ thuật

Ban hành: Năm 2000

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

4

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6687:2000 về thực phẩm từ sữa dùng cho trẻ nhỏ - xác định hàm lượng chất béo - phương pháp khối lượng của rose – gottlied (phương pháp chuẩn) do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6687 : 2000 THỰC PHẨM TỪ SỮA DÙNG CHO TRẺ NHỎ - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG CHẤT BÉO - PHƯƠNG PHÁP KHỐI LƯỢNG CỦA ROSE – GOTTLIED (PHƯƠNG PHÁP CHUẨN) Milk – based infant foods – Determination of fat content Rose – Gottlied gravimetric method  (Reference method) Lời nói đầu TCVN 6687 : 2000 hoàn

Ban hành: Năm 2000

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

5

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6599:2000 về thức ăn chăn nuôi - xác định hàm lượng aflatoxin B1 do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6599 : 2000 ISO 6651 : 1987 THỨC ĂN CHĂN NUÔI - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG AFLATOXIN B1 Animal feeding stuffs - Determination of aflatoxin B1 content TCVN 6599:2000 hoàn toàn tương đương với ISO 6651:1987. 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này qui định hai phương pháp xác định hàm lượng

Ban hành: Năm 2000

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

6

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6757:2000 về phương tiện giao thông đường bộ - mã nhận dạng quốc tế nhà sản xuất phụ tùng (wpmi) do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6757 : 2000 (ISO 4100 : 1980) PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ - MÃ NHẬN DẠNG QUỐC TẾ NHÀ SẢN XUẤT PHỤ TÙNG (WPMI) Road vehicles - World parts manufacturer identifier (WPMI) code TCVN 6757 : 2000

Ban hành: Năm 2000

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

7

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6640:2000 về rau, quả và sản phẩm rau quả - phương pháp định tính phát hiện sunfua dioxit do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6640 : 2000 RAU, QUẢ VÀ SẢN PHẨM RAU QUẢ - PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH TÍNH PHÁT HIỆN SUNFUA DIOXIT Fruits, vegetables and derived products - Qualitative method for the detection of sunfur dioxide Lời nói đầu TCVN 6640 : 2000 hoàn toàn tương đương với ISO 5521 : 1981; TCVN 6640 : 2000 do Ban

Ban hành: Năm 2000

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

8

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6773:2000 về chất lượng nước – chất lượng nước dùng cho thuỷ lợi

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6773 : 2000 CHẤT LƯỢNG NƯỚC – CHẤT LƯỢNG NƯỚC DÙNG CHO THUỶ LỢI Water quality – Water quality guidelines for irrigation. 1 Phạm vi áp dụng. Tiêu chuẩn này áp dụng làm hướng dẫn khi đánh giá chất lượng một nguồn nước dùng cho mục đích thuỷ lợi ( sau đây gọi là nước thuỷ lợi ) và làm cơ

Ban hành: Năm 2000

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

9

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6667:2000 về Thuốc lá điếu không đầu lọc

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6667 : 2000 THUỐC LÁ ĐIẾU KHÔNG ĐẦU LỌC Cigarettes without fillter 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này áp dụng cho thuốc lá điếu không đầu lọc thông dụng, không áp dụng cho sản phẩm thuốc lá có hình dạng và / hoặc kích thước đặc biệt. 2. Tiêu chuẩn trích dẫn TCVN 6668 : 2000

Ban hành: Năm 2000

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

10

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6617:2000 về máy nông nghiệp - Máy liên hợp thu hoạch lúa - Phương pháp thử do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6617:2000 MÁY NÔNG NGHIỆP-MÁY LIÊN HỢP THU HOẠCH LÚA PHƯƠNG PHÁP THỬ Agricutural machines - Rice combine harvesters Test procedures TCVN 6617: 2000 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC 23 Máy kéo và máy dùng trong nông lâm nghiệp biên soạn dựa trên cơ sở ISO 8210: 1989, Vụ Khoa học

Ban hành: Năm 2000

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

11

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6600:2000 về thức ăn chăn nuôi - Xác định hàm lượng ure do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6600:2000 (ISO 6654: 1991) THỨC ĂN CHĂN NUÔI XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG URE Animal feeding stuffs Determination of urea content TCVN 6600: 2000 hoàn toàn tương đương với ISO 6654:1991 TCVN 6600: 2000 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC/F17 Thức ăn chăn nuôi biên soạn, Tổng cục

Ban hành: Năm 2000

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

12

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6629:2000 về máy nông nghiệp - Máy thu hoạch lúa rải hàng - Phương pháp thử do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6629:2000 MÁY NÔNG NGHIỆP - MÁY THU HOẠCH LÚA RẢI HÀNG PHƯƠNG PHÁP THỬ Agricultural machines - Windrow rice Harvesterd Test procedures TCVN 6629: 2000 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC 23 Máy kéo và máy dùng trong nông lâm nghiệp biên soạn dựa trên cơ sở ISO 8210: 1989, Vụ Khoa

Ban hành: Năm 2000

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

13

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6712:2000 về hướng dẫn xây dựng chương trình qui phạm để kiểm tra dư lượng thuốc thú y trong thực phẩm do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6712:2000 HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH QUI PHẠM ĐỂ KIỂM TRA DƯ LƯỢNG THUỐC THÚ Y TRONG THỰC PHẨM Guidelines for the estalishment of a regulatory programme for control of veterinary drug residues in foods TCVN 6712:2000 hoàn toàn tưong đương với CAC/GL 16-1993 Codex Alimentarius:“Codex guideline for the establishment

Ban hành: Năm 2000

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

14

Tiêu chuẩn xây dựng TCXD 245:2000 về gia cố nền đất yếu bằng bấc thấm thoát nước

TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG TCXD 245 : 2000 GIA CỐ NỀN ĐẤT YẾU BẰNG BẤC THẤM THOÁT NƯỚC Ground Improvement by Prefabricated Vertical Drain (PVD) 1. Phạm vi áp dụng tiêu chuẩn Tiêu chuẩn này quy định những nguyên tắc cơ bản về khảo sát, thiết kế, thi công và nghiệm thu việc gia cố nền đất yếu bằng bấc thấm thoát nước. Các chỉ dẫn kỹ thuật cụ thể do các nhà

Ban hành: Năm 2000

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

15

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6601:2000 về cà phê nhân - xác định tỷ lệ hạt bị côn trùng gây hại do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6601:2000 ISO 6667:1985 CÀ PHÊ NHÂN XÁC ĐỊNH TỶ LỆ HẠT BỊ CÔN TRÙNG GÂY HẠI Green coffee – Determination of proportion of insect – damaged beans Lời nói đầu TCVN 6601:2000 hoàn toàn tương đương với ISO 6667:1985; TCVN 6601:2000 do Ban kỹ thuật TCVN/TC/F16 Cà phê và sản

Ban hành: Năm 2000

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

16

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5645:2000 về gạo trắng - xác định mức xát do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 5645:2000 GẠO TRẮNG - XÁC ĐỊNH MỨC XÁT White rice - Method of determination for milling degree Lời nói đầu TCVN 5645:2000 thay thế cho TCVN 5645-92; TCVN 5645:2000 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC/F1 Ngũ cốc biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa

Ban hành: Năm 2000

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/03/2013

17

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6602:2000 về cà phê nhân đóng bao - hướng dẫn bảo quản và vận chuyển do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6602:2000 ISO 8455:1986 CÀ PHÊ NHÂN ĐÓNG BAO - HƯỚNG DẪN BẢO QUẢN VÀ VẬN CHUYỂN Green coffee in bags - Guide to storage and transport Lời nói đầu TCVN 6602:2000 hoàn toàn tương đương với ISO 8455:1986; TCVN 6602:2000 do Ban kỹ thuật TCVN/TC/F16 Cà phê và sản phẩm cà phê biên

Ban hành: Năm 2000

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

18

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6603:2000 về cà phê - xác định hàm lượng caphêin - phương pháp dùng sắc ký lỏng cao áp do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6603:2000 ISO 10095:1992 CÀ PHÊ - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG CAPHÊIN - PHƯƠNG PHÁP DÙNG SẮC KÝ LỎNG CAO ÁP Coffee - Determination of caffeine content - Method using high - performance liquid chromatography Lời nói đầu TCVN 6603:2000 hoàn toàn tương đương với ISO 10095:1992; TCVN

Ban hành: Năm 2000

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ Pháp Lý
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (08) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT có liên kết cung cấp dịch vụ tại các Báo điện tử sau:

TVPL:

Bản quyền ©2015 THƯ VIỆN PHÁP LUẬT, theo Giấy Chứng nhận số: 1802/2006/QTG của Bộ VHTT.
Giấy phép số: 37/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 20/04/2015, thay thế Giấy phép số 61/GP-TTĐT, do Bộ TTTT cấp ngày 04/06/2009, và thay thế Giấy phép số 73/GP-BC do Bộ VHTT cấp ngày 30/03/2006.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ