Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 62/2009/TT-BTCbr "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 99968 văn bản

1

Thông tư 62/2009/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư 84/2008/TT-BTC hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập cá nhân và Nghị định 100/2008/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều Luật Thuế thu nhập cá nhân do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 62/2009/TT-BTC Hà Nội, ngày 27 tháng 3 năm 2009 THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THÔNG TƯ SỐ 84/2008/TT-BTC NGÀY 30/9/2008 CỦA BỘ

Ban hành: 27/03/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/04/2009

2

Thông tư 62/2009/TT-BNNPTNT ban hành "Danh mục bổ sung phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng ở Việt Nam" do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

BỘ NÔNG NGHIỆP  VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 62/2009/TT-BNNPTNT Hà Nội, ngày 25 tháng 9 năm 2009 THÔNG TƯ VỀ VIỆC BAN HÀNH “DANH MỤC BỔ SUNG

Ban hành: 25/09/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/10/2009

3

Thông tư 62-NT/TT năm 1960 hướng dẫn thi hành Điều lệ về xí nghiệp công tư hợp doanh do Bộ Nội thương ban hành

BỘ NỘI THƯƠNG ****** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 62-NT/TT Hà Nội, ngày 31 tháng 01 năm 1960 THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THI HÀNH ĐIỀU LỆ VỀ XÍ NGHIỆP CÔNG TƯ HỢP DOANH Để hướng dẫn tổ chức xí nghiệp công tư hợp doanh nhằm cải tạo xã hội chủ nghĩa đối với

Ban hành: 31/01/1960

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/05/2007

4

Thông tư 62-NH/TT-1982 hướng dẫn thi hành Quyết định 146-HĐBT-1982 sửa đổi Quyết định 25-CP-1981 hướng dẫn một số điểm về tiền tệ, tín dụng, thanh toán do Ngân hàng Nhà nước ban hành

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 62-NH/TT Hà Nội, ngày 30 tháng 8 năm 1982 THÔNG TƯ CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC SỐ 62-NH/TT NGÀY 30 THÁNG 8 NĂM 1982 HƯỚNG DẪN THI HÀNH QUYẾT ĐỊNH SỐ 146-HĐBT NGÀY 25-8-1982 CỦA

Ban hành: 30/08/1982

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/12/2009

5

Thông tư 62/TT-LB năm 1993 hướng dẫn việc tổ chức thu và quản lý, sử dụng tiền cước qua phà, cầu phao do Bộ Giao thông vận tải - Bộ Tài chính ban hành

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI - BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------------- Số: 62/TT-LB Hà Nội, ngày 23 tháng 07 năm 1993 THÔNG TƯ LIÊN BỘ HƯỚNG DẪN VIỆC TỔ CHỨC

Ban hành: 23/07/1993

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/06/2009

6

Quyết định 62/2009/QĐ-UBND về quản lý Nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng do Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 62/2009/QĐ-UBND Đà Lạt, ngày 30 tháng 6 năm 2009 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH QUẢN

Ban hành: 30/06/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/11/2009

Ban hành: 27/07/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/07/2009

8

Quyết định 62/2009/QĐ-UBND về việc điều chuyển nhiệm vụ quản lý nguồn viện trợ phi chính phủ nước ngoài từ Sở Ngoại vụ sang Sở Kế hoạch và Đầu tư do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 62/2009/QĐ-UBND Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2009 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC ĐIỀU CHUYỂN NHIỆM VỤ QUẢN LÝ NGUỒN VIỆN

Ban hành: 21/04/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/04/2009

9

Quyết định 62/2009/QĐ-UBND về trình tự, thủ tục cấp Giấy phép, Giấy chứng nhận đủ điều kiện theo cơ chế một cửa tại Sở Công thương Khánh Hòa do Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 62/2009/QĐ-UBND Nha Trang, ngày 21 tháng 7 năm 2009 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH TRÌNH TỰ, THỦ TỤC

Ban hành: 21/07/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/11/2009

10

Quyết định 62/2009/QĐ-UBND ban hành bảng giá nhân công xây dựng cơ bản đối với nhà mới trên địa bàn tỉnh Kon Tum do Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 62/2009/QĐ-UBND Kon Tum, ngày 27 tháng 11 năm 2009 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH BẢNG GIÁ NHÂN CÔNG XÂY

Ban hành: 27/11/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/12/2009

11

Quyết định 62/2009/QĐ-UBND quy định một số chính sách hỗ trợ đối với học sinh Trường trung học phổ thông chuyên Lê Khiết, tỉnh Quảng Ngãi do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 62/2009/QĐ-UBND Quảng Ngãi, ngày 28 tháng 12 năm 2009 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỘT SỐ CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ

Ban hành: 28/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/04/2010

12

Quyết định 62/2009/QĐ-UBND ban hành Quy định hành lang bảo vệ kè, bờ Sông Dinh, thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 62/2009/QĐ-UBND Phan Thiết, ngày 18 tháng 9 năm 2009 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT BAN HÀNH QUY

Ban hành: 18/09/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/04/2010

13

Quyết định 62/2009/QĐ-UBND quy định về xử lý công trình xây dựng, ănten và cây trồng vi phạm công trình lưới điện cao áp trên địa bàn tỉnh Bình Phước

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 62/2009/QĐ-UBND Đồng Xoài, ngày 28 tháng 12 năm 2009 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ XỬ LÝ

Ban hành: 28/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/07/2013

14

Quyết định 62/2009/QĐ-UBND quy định về liên kết các bên trong chuỗi giá trị sản xuất cá tra xuất khẩu do thành phố Cần Thơ ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 62/2009/QĐ-UBND Cần Thơ, ngày 10 tháng 11 năm 2009 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY

Ban hành: 10/11/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/04/2013

15

Quyết định 62/2009/QĐ-UBND ban hành Quy chế sử dụng hệ thống thư điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Long An do Ủy ban nhân dân tỉnh Long An ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 62/2009/QĐ-UBND Tân An, ngày 17 tháng 11 năm 2009 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ SỬ DỤNG HỆ THỐNG THƯ

Ban hành: 17/11/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/03/2010

16

Quyết định 62/2009/QĐ-UBND về mức thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp, xác nhận thay đổi giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng và quyền sở hữu nhà ở trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 62/2009/QĐ-UBND Vũng Tàu, ngày 17 tháng 08 năm 2009 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH MỨC THU,

Ban hành: 17/08/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/08/2010

17

Quyết định 62/2009/QĐ-TTg về miễn tiền thuê đất để xây dựng trạm bảo dưỡng, sửa chữa, bãi đỗ xe của doanh nghiệp kinh doanh vận tải hành khách công cộng do Thủ tướng Chính phủ ban hành

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 62/2009/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2009 QUYẾT ĐỊNH VỀ MIỄN TIỀN THUÊ ĐẤT ĐỂ XÂY DỰNG TRẠM BẢO

Ban hành: 20/04/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/04/2009

18

Quyết định 62/2009/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Tây Ninh

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 62/2009/QĐ-UBND Tây Ninh, ngày 26 tháng 11 năm 2009 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG,

Ban hành: 26/11/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/06/2013

19

Nghị định 62/2009/NĐ-CP Hướng dẫn Luật Bảo hiểm y tế

CHÍNH PHỦ ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------- Số: 62/2009/NĐ-CP Hà Nội, ngày 27 tháng 07 năm 2009 NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT

Ban hành: 27/07/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/07/2009

20

Quyết định 62/2009/QĐ-UBND ban hành Quy định bình chọn, xét thưởng sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu trên địa bàn tỉnh Đồng Nai do Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 62/2009/QĐ-UBND Biên Hòa, ngày 14 tháng 09 năm 2009 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH BÌNH

Ban hành: 14/09/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/02/2010

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ Pháp Lý
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (08) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT có liên kết cung cấp dịch vụ tại các Báo điện tử sau:

TVPL:
DMCA.com Protection Status