Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 1257/QĐ-NHNN "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Kết quả 61-80 trong 78957 văn bản

61

Quyết định 1436/QĐ-NHNN năm 2008 về việc ban hành một số quy định liên quan đến giao dịch ngoại tệ của các tổ chức tín dụng được phép hoạt động ngoại hối do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------------ Số: 1436/QĐ-NHNN Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH MỘT SỐ QUY ĐỊNH LIÊN QUAN

Ban hành: 26/06/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/07/2008

62

Quyết định 1435/QĐ-NHNN năm 2008 về việc lãi suất tín phiếu ngân hàng nhà nước bắt buộc do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 1435/QĐ-NHNN Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH VỀ LÃI SUẤT TÍN PHIẾU NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

Ban hành: 26/06/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/07/2008

63

Quyết định 1534/QĐ-NHNN năm 2008 về việc xếp hạng doanh nghiệp hạng I cho một số chi nhánh thuộc Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do- Hạnh phúc -------------- Số: 1534/QĐ-NHNN Hà Nội, ngày 09 tháng 07 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC XẾP HẠNG DOANH NGHIỆP HẠNG I CHO

Ban hành: 09/07/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/07/2008

64

Quyết định 1448/QĐ-NHNN năm 2008 về Danh mục các vị trí công tác phải thực hiện định kỳ chuyển đổi đối với cán bộ, công chức, viên chức Ngân hàng Nhà nước do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do- Hạnh phúc -------------- Số: 1448/QĐ-NHNN Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH DANH MỤC CÁC VỊ TRÍ CÔNG

Ban hành: 26/06/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/07/2008

65

Quyết định 106/QĐ-NHNN năm 2004 về mức lãi suất cơ bản bằng Đồng Việt Nam do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------ Số: 106/QĐ-NHNN Hà Nội, ngày 30 tháng 1 năm 2004 QUYẾT ĐỊNH VỀ MỨC LÃI SUẤT CƠ BẢN BẰNG ĐỒNG VIỆT

Ban hành: 30/01/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/08/2009

66

Quyết định 1667/QĐ-NHNN về mức lãi suất cơ bản bằng Đồng Việt Nam do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 1667/QĐ-NHNN Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2003 QUYẾT ĐỊNH VỀ MỨC LÃI SUẤT CƠ BẢN BẰNG ĐỒNG VIỆT NAM

Ban hành: 30/12/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/08/2009

67

Quyết định 937/QĐ-NHNN về Chương trình hành động của ngành Ngân hàng thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ---------- Số: 937/QĐ-NHNN Hà Nội, ngày 19 tháng 5 năm 2006 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA

Ban hành: 19/05/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/12/2009

68

Quyết định 2758/QĐ-NHNN năm 2009 về tiền lương của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 2758/QĐ-NHNN Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2009 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC TIỀN LƯƠNG NĂM 2009 CỦA NGÂN HÀNG

Ban hành: 27/11/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/12/2009

69

Quyết định 2459/QĐ-NHNN năm 2009 về mức lãi suất cơ bản bằng đồng Việt Nam do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2459/QĐ-NHNN Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm 2009 QUYẾT ĐỊNH VỀ MỨC LÃI SUẤT CƠ BẢN BẰNG ĐỒNG VIỆT

Ban hành: 28/10/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/10/2009

70

Quyết định 3182/QĐ-NHNN năm 2009 về tiền lương năm 2009 của Ngân hàng Phát triển nhà đồng bằng sông Cửu Long do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------- Số: 3182/QĐ-NHNN Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 2009 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC TIỀN LƯƠNG NĂM 2009 CỦA NGÂN HÀNG

Ban hành: 25/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/12/2009

71

Quyết định 1746/QĐ-NHNN năm 2005 điều chỉnh lãi suất chiết khấu, lãi suất tái cấp vốn và lãi suất cơ bản do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 1746/QĐ-NHNN Hà Nội, ngày 01 tháng 12 năm 2005 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH LÃI SUẤT CHIẾT KHẤU, LÃI

Ban hành: 01/12/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/10/2009

72

Quyết định 1426/QĐ-NHNN năm 2005 về mức lãi suất cơ bản bằng Đồng Việt Nam do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 1426/QĐ-NHNN Hà Nội, ngày 30 tháng 9 năm 2005 QUYẾT ĐỊNH VỀ MỨC LÃI SUẤT CƠ BẢN BẰNG ĐỒNG VIỆT NAM

Ban hành: 30/09/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/10/2009

73

Quyết định 1556/QĐ-NHNN năm 2005 về mức lãi suất cơ bản bằng Đồng Việt Nam do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 1556/QĐ-NHNN Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm 2005 QUYẾT ĐỊNH VỀ MỨC LÃI SUẤT CƠ BẢN BẰNG ĐỒNG VIỆT NAM

Ban hành: 28/10/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/10/2009

74

Quyết định 1365/QĐ-NHNN năm 2008 về phân bổ hạn mức chiết khấu giấy tờ có giá đối với các ngân hàng do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ----------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------------- Số: 1365/QĐ-NHNN Hà Nội, ngày 18 tháng 06 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH VỀ PHÂN BỔ HẠN MỨC CHIẾT KHẤU GIẤY TỜ

Ban hành: 18/06/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/11/2009

Ban hành: 25/11/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/11/2009

76

Quyết định 2665/QĐ-NHNN năm 2009 về mức lãi suất cơ bản bằng đồng Việt Nam do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------ Số: 2665/QĐ-NHNN Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2009 QUYẾT ĐỊNH VỀ MỨC LÃI SUẤT CƠ BẢN BẰNG ĐỒNG VIỆT

Ban hành: 25/11/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/11/2009

77

Quyết định 2666/QĐ-NHNN năm 2009 về một số quy định liên quan đến giao dịch ngoại tệ của các tổ chức tín dụng được phép hoạt động ngoại hối do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------- Số: 2666/QĐ-NHNN Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2009 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH MỘT SỐ QUY ĐỊNH LIÊN

Ban hành: 25/11/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/11/2009

78

Quyết định 2176/QĐ-NHNN năm 2009 về việc cho phép Công ty Cổ phần Công nghệ thanh toán Việt Nam thực hiện thí điểm thanh toán do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 2176/QĐ-NHNN Hà Nội, ngày 15 tháng 9 năm 2009 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CHO PHÉP CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ

Ban hành: 15/09/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/10/2009

79

Quyết định 11/QĐ-NHNN năm 2010 về danh mục giấy tờ có giá được sử dụng trong các giao dịch của Ngân hàng Nhà nước do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 11/QĐ-NHNN Hà Nội, ngày 06 tháng 01 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH VỀ DANH MỤC GIẤY TỜ CÓ GIÁ ĐƯỢC SỬ DỤNG

Ban hành: 06/01/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/03/2010

80

Quyết định 86/QĐ-NHNN năm 2007 về danh mục các loại giấy tờ có giá, tỷ lệ chênh lệch giữa giá trị giấy tờ có giá tại thời điểm định giá và giá thanh toán, tỷ lệ giao dịch của các loại giấy tờ có giá qua nghiệp vụ thị trường mở do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số 86/QĐ-NHNN Hà Nội, ngày 08 tháng 01 năm 2007 QUYẾT ĐỊNH VỀ DANH MỤC CÁC LOẠI GIẤY TỜ CÓ GIÁ, TỶ LỆ CHÊNH

Ban hành: 08/01/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/03/2010

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ Pháp Lý
Điện thoại Điện thoại (08) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
 

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT có liên kết cung cấp dịch vụ tại các Báo điện tử sau:

TVPL:

Bản quyền ©2011 THƯ VIỆN PHÁP LUẬT, theo Giấy Chứng nhận số: 1802/2006/QTG của Bộ VHTT.
Giấy phép số: 61/GP-TTĐT, do Bộ TTTT cấp ngày 04/6/2009, thay Giấy phép số 73/GP-BC do Bộ VHTT cấp ngày 30/03/2006.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ