Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ...
 1. Thông báo 159/TB-VPCP năm 2017 kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa
 2. Thông báo 161/TB-VPCP năm 2017 kết luận của Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Trưởng Ban Chỉ đạo 138/CP tại Hội nghị về phòng, chống vi phạm pháp luật trong hoạt động khai thác cát, sỏi do Văn phòng Chính phủ ban hành
 3. Thông báo 160/TB-VPCP năm 2017 kết luận của Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia do Văn phòng Chính phủ ban hành
 4. Thông báo 158/TB-VPCP năm 2017 kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh An Giang do Văn phòng Chính phủ ban hành
 5. Thông báo 1904/TB-TCHQ năm 2017 về kết quả xác định trước mã số do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành
 6. Thông báo 157/TB-VPCP năm 2017 kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ về tình hình tài chính, sản xuất kinh doanh năm 2015, 2016 của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành
 7. Thông báo 156/TB-VPCP năm 2017 kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ Trương Hòa Bình tại Hội nghị trực tuyến đánh giá việc triển khai đo lường, xác định chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước do Văn phòng Chính phủ ban hành
 8. Thông báo 155/TB-VPCP năm 2017 kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành
 9. Thông báo 154/TB-VPCP năm 2017 kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại buổi làm việc với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về đào tạo văn hóa nghệ thuật do Văn phòng Chính phủ ban hành
 10. Thông báo 1830/TB-TCHQ năm 2017 về kết quả xác định trước mã số do Tổng cục Hải quan ban hành
 11. Thông báo 150/TB-VPCP năm 2017 kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang do Văn phòng Chính phủ ban hành
 12. Thông báo 149/TB-VPCP năm 2017 kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với Đại học Đà Nẵng do Văn phòng Chính phủ ban hành
 13. Kế hoạch 68/KH-UBND năm 2017 triển khai tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn thành phố Hà Nội
 14. Thông báo 148/TB-VPCP năm 2017 kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại phiên họp lần thứ 66 của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương do Văn phòng Chính phủ ban hành
 15. Thông báo 147/TB-VPCP năm 2017 kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ về sắp xếp, đổi mới và tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn góp của Nhà nước do Bộ Xây dựng làm đại diện chủ sở hữu, giai đoạn 2011-2016, nhiệm vụ đến năm 2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 16. Thông báo 145/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình, Trưởng Ban Chỉ đạo 138/CP tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Chương trình phòng, chống tội phạm đến năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2017 của Ban Chỉ đạo 138/CP do Văn phòng Chính phủ ban hành
 17. Thông báo 141/TB-VPCP năm 2017 kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn do Văn phòng Chính phủ ban hành
 18. Kế hoạch 178/KH-BGDĐT năm 2017 triển khai Chỉ thị 05-CT/TW và Chỉ thị 27/CT-TTg về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong ngành giáo dục do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 19. Công điện 391/CĐ-TTg năm 2017 về tăng cường công tác quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng, vận hành khai thác công trình thủy điện trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên do Thủ tướng Chính phủ điện
 20. Thông báo 142/TB-VPCP năm 2017 về xây dựng Đề án xây dựng nông thôn mới trong quá trình đô thị hóa trên địa bàn huyện giai đoạn 2017-2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 21. Kế hoạch 64/KH-UBND năm 2017 thực hiện Đề án "Nâng cao chất lượng công tác quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh, sử dụng hóa chất công nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2020"
 22. Kế hoạch 65/KH-UBND năm 2017 hành động ứng phó khẩn cấp với vi rút cúm gia cầm A/H7N9 và các chủng vi rút cúm gia cầm khác trên địa bàn thành phố Hà Nội
 23. Thông báo 139/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Trưởng Ban Chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về kinh tế tại Phiên họp Ban Chỉ đạo lần thứ nhất năm 2017 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 24. Thông báo 138/TB-VPCP năm 2017 kết luận Hội nghị thực hiện Quy chế phối hợp công tác của Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành
 25. Thông báo 137/TB-VPCP năm 2017 kết luận của Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình tại cuộc họp lần thứ VI Ban Chỉ đạo về giải pháp ổn định đời sống và sản xuất, kinh doanh cho nhân dân 04 tỉnh miền Trung bị ảnh hưởng sự cố môi trường do Văn phòng Chính phủ ban hành
 26. Kế hoạch 22/KH-UBND hoạt động thông tin đối ngoại tỉnh Hòa Bình năm 2017
 27. Thông báo 496/TB-BHXH năm 2017 quy trình và phiếu giao nhận hồ sơ theo cơ chế một cửa mới do Bảo hiểm xã hội ban hành
 28. Thông báo 134/TB-VPCP năm 2017 kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại làm việc với lãnh đạo tỉnh Nghệ An do Văn phòng Chính phủ ban hành
 29. Thông báo 133/TB-VPCP năm 2017 kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp về tình hình nhập khẩu ô tô do Văn phòng Chính phủ ban hành
 30. Kế hoạch 1563/KH-TCHQ năm 2017 tổ chức thực hiện và kiểm tra, xử lý vi phạm Quy chế hoạt động công vụ của Hải quan Việt Nam do Tổng cục Hải quan ban hành
 31. Kế hoạch 213/KH-UBDT tuyên truyền công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc năm 2017 của Ủy ban Dân tộc
 32. Thông báo 132/TB-VPCP năm 2017 kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh do Văn phòng Chính phủ ban hành
 33. Quy chế 25/QCPH-UBND-UBMT năm 2017 phối hợp công tác giữa Ủy ban nhân dân tỉnh với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành
 34. Thông báo 1518/TB-TCHQ năm 2017 về kết quả xác định trước mã số do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành
 35. Thông báo 481/TB-BHXH năm 2017 điều chỉnh quy trình và phiếu giao nhận hồ sơ theo cơ chế một cửa do Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 36. Thông báo 127/TB-VPCP năm 2017 kết luận của Thủ tướng Chính phủ về tiếp nhận xe ô tô do doanh nghiệp tặng do Văn phòng Chính phủ ban hành
 37. Thông báo 405/TB-BHXH năm 2017 về thanh toán trực tiếp chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế cùng chi trả vượt quá 6 tháng lương cơ sở do Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 38. Thông báo 131/TB-VPCP năm 2017 kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại buổi làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ do Văn phòng Chính phủ ban hành
 39. Thông báo 129/TB-VPCP năm 2017 kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ bàn về Dự án hầm qua sông Hàn tại Đà Nẵng do Văn phòng Chính phủ ban hành
 40. Thông báo 126/TB-VPCP năm 2017 kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyên Xuân Phúc tại cuộc họp về lộ trình áp dụng tiêu chuẩn khí thải ô tô, xe máy theo quy định tại Quyết định 49/2011/QĐ-TTg do Văn phòng Chính phủ ban hành
 41. Công điện 371/CĐ-TTg năm 2017 về khắc phục hậu quả vụ ngộ độc rượu và tăng cường quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm đối với sản phẩm rượu do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 42. Hướng dẫn 284/HD-TLĐ thực hiện chủ đề năm 2017 "Năm vì lợi ích đoàn viên công đoàn" do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành
 43. Kế hoạch 60/KH-UBND năm 2017 thực hiện Chương trình hành động 16-CTr/TU thực hiện Nghị quyết 05-NQ/TW về “Một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế”; và Nghị quyết 06-NQ/TW về “Thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới” do thành phố Hà Nội ban hành
 44. Kế hoạch 10/KH-UBND thực hiện nhiệm vụ trọng tâm về công tác bồi thường của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm 2017
 45. Kế hoạch 200/KH-BCĐCTGD thực hiện công tác gia đình năm 2017 do Ban Chỉ đạo công tác gia đình tỉnh Hòa Bình ban hành
 46. Kế hoạch 56/KH-BCĐ triển khai công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy năm 2017 do Ban Chỉ đạo Phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm do Thành phố Hà Nội ban hành
 47. Kế hoạch 694/KH-BHXH năm 2017 thực hiện lựa chọn nhà thầu qua mạng đối với gói thầu mua sắm thường xuyên giai đoạn 2016-2020 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
 48. Thông báo 123/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tại cuộc họp về Kế hoạch hoạt động năm 2017 của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ do Văn phòng Chính phủ ban hành
 49. Chương trình 116/CTr-UBND công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông năm 2017 do tỉnh Nghệ An ban hành
 50. Báo cáo 25/BC-UBDT năm 2017 công tác quản lý nhà nước về giáo dục, đào tạo giai đoạn 2011-2016 do Ủy ban Dân tộc ban hành
 51. Kế hoạch 54/KH-UBND tổ chức Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động thành phố Hà Nội năm 2017
 52. Kế hoạch 53/KH-UBND thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động năm 2017 trên địa bàn Thành phố Hà Nội
 53. Kế hoạch 31/KH-UBND năm 2017 duy trì hệ thống thông tin khuyến nông và thị trường giai, đoạn 2017-2020 do thành phố Cần Thơ ban hành
 54. Kế hoạch 17/KH-UBND năm 2017 Thực hiện Nghị quyết 08-NQ/BCSĐ về đẩy mạnh đấu giá đất, giao đất có thu tiền, đấu thầu dự án tạo nguồn thu để thanh toán nợ xây dựng cơ bản và đầu tư các dự án trọng điểm của tỉnh Ninh Bình
 55. Kế hoạch 16/KH-UBND năm 2017 thực hiện Nghị quyết 07-NQ/BCSĐ về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển ngành công nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô và công nghiệp điện tử trở thành ngành kinh tế chủ lực, tăng nguồn thu cho ngân sách tỉnh Ninh Bình
 56. Kế hoạch 18/KH-UBND phòng, chống mại dâm và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về trên địa bàn tỉnh Hòa Bình năm 2017
 57. Kế hoạch 52/KH-BCĐ hoạt động của Ban chỉ đạo xử lý vi phạm hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp thành phố Hà Nội năm 2017
 58. Kế hoạch 44/KH-UBND năm 2017 triển khai thi hành Luật Khí tượng thủy văn trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
 59. Thông báo 117/TB-VPCP năm 2017 kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc về Đề nghị Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018 và điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 60. Kế hoạch 17/KH-UBND về tổ chức Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp, nhà đầu tư nước ngoài trên địa bàn tỉnh Hòa Bình năm 2017
 61. Thông báo 120/TB-VPCP năm 2017 kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại phiên họp thứ nhất Ban Chỉ đạo xử lý các tồn tại, yếu kém của dự án và doanh nghiệp chậm tiến độ, kém hiệu quả thuộc ngành công thương do Văn phòng Chính phủ ban hành
 62. Hướng dẫn 251/HD-TLĐ năm 2017 sửa đổi, bổ sung Hướng dẫn 238/HD-TLĐ thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam, khóa XI do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành
 63. Kế hoạch 52/KH-UBND năm 2017 điều tra xã hội học, phục vụ xác định chỉ số cải cách hành chính năm 2016 của các Sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các quận, huyện do thành phố Hải Phòng ban hành
 64. Thông báo 1274/TB-TCHQ năm 2017 về kết quả xác định trước mã số do Tổng cục Hải quan ban hành
 65. Kế hoạch 26/KH-BCĐ thực hiện công tác phòng, chống tội phạm năm 2017 do Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm; tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh Ninh Bình ban hành
 66. Kế hoạch 39/KH-UBND theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2017
 67. Kế hoạch 38/KH-UBND thực hiện Chương trình giáo dục đời sống gia đình và Đề án Tuyên truyền giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình năm 2017 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành
 68. Kế hoạch 37/KH-UBND năm 2017 thực hiện Quyết định 1934/QĐ-TTg về Kế hoạch triển khai Chỉ thị 52-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho công nhân lao động khu công nghiệp, khu chế xuất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
 69. Kế hoạch 50/KH-UBND năm 2017 Năm cao điểm hành động vệ sinh an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp do thành phố Hà Nội ban hành
 70. Kế hoạch 13/KH-UBND tổ chức “Hội chợ thương mại Khu vực Đồng bằng sông Hồng - Ninh Bình năm 2017”
 71. Kế hoạch 435/KH-UBND năm cao điểm thanh tra, kiểm tra chuyên ngành về quản lý vật tư nông nghiệp, an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2017 do tỉnh Hà Nam ban hành
 72. Kế hoạch 434/KH-UBND năm cao điểm hành động vệ sinh an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2017 do tỉnh Hà Nam ban hành
 73. Kế hoạch 35/KH-UBND năm 2017 triển khai dự án Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa doanh nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2017-2020
 74. Kế hoạch 48/KH-UBND năm 2017 lập hồ sơ, khám, quản lý sức khỏe toàn dân trên địa bàn thành phố Hà Nội
 75. Thông báo 715/TB-KBNN tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 03 năm 2017 do Kho bạc Nhà nước ban hành
 76. Công điện 320/CĐ-TTg năm 2017 giải quyết vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng dự án xây dựng đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 77. Thông báo 112/TB-VPCP năm 2017 kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tại cuộc họp về đề xuất, kiến nghị của Bộ Công Thương liên quan đến cải cách hành chính do Văn phòng Chính phủ ban hành
 78. Kế hoạch 03/KH-ĐĐBQH năm 2017 giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2016 do Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hòa Bình ban hành
 79. Kế hoạch 11/KH-UBND năm 2017 triển khai Chương trình hành động 13-CTr/TU thực hiện Nghị quyết 06-NQ/TW thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia hiệp định thương mại tự do thế hệ mới do tỉnh Ninh Bình ban hành
 80. Thông báo 111/TB-VPCP ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị tổng kết công tác điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước năm 2016, triển khai nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước năm 2017 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 81. Thông báo 110/TB-VPCP năm 2017 kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã chủ trì cuộc họp với Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển hợp tác xã tại huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An do Văn phòng Chính phủ ban hành
 82. Công điện 296/CĐ-TTg năm 2017 về khắc phục hậu quả vụ cháy tại khu dân cư trên đường 30/4, phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu I, tỉnh Bình Dương do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 83. Kế hoạch 94/KH-UBND tổ chức hoạt động du lịch Cửa Lò 2017 do tỉnh Nghệ An ban hành
 84. Thông báo 362/TB-BHXH năm 2017 điều chỉnh lãi suất tính lãi chậm đóng, truy đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp do Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 85. Kế hoạch 93/KH-UBND thực hiện công tác pháp chế trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2017
 86. Hướng dẫn 06-HD/BTCTW năm 2017 sửa đổi, bổ sung một số nội dung về công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nêu tại Hướng dẫn 15-HD/BTCTW do Ban Tổ chức Trung ương ban hành
 87. Kế hoạch 41/KH-UBND hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2017 trên địa bàn thành phố Hải Phòng
 88. Kế hoạch 07/KH-HĐND năm 2017 giám sát tình hình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
 89. Kế hoạch 34/KH-UBND năm 2017 thực hiện Chỉ thị 02/CT-TTg về đẩy mạnh thực hiện chủ trương tinh giản biên chế do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành
 90. Thông báo 104/TB-BTC kế hoạch kiểm tra, tự kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng năm 2017 do Bộ Tài chính ban hành
 91. Kế hoạch 45/KH-UBND năm 2017 áp dụng cơ chế một cửa trong cung cấp dịch vụ công tại Ban Phục vụ Lễ tang Hà Nội thuộc thuộc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội thành phố Hà Nội ban hành
 92. Thông báo 108/TB-VPCP năm 2017 kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp về chuẩn bị đầu tư Dự án đầu tư xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành
 93. Thông báo 107/TB-VPCP năm 2017 kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại buổi làm việc về tình hình triển khai hai dự án đường sắt đô thị Hà Nội do Văn phòng Chính phủ ban hành
 94. Thông báo 105/TB-VPCP năm 2017 kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk do Văn phòng Chính phủ ban hành
 95. Kế hoạch 13/KH-UBND năm 2017 thực hiện Chỉ thị 24/CT-TTg về tăng cường phát triển hệ thống dịch vụ xã hội đảm bảo an sinh xã hội do tỉnh Hòa Bình ban hành
 96. Kế hoạch 11/KH-UBND truyền thông về kiểm soát thủ tục hành chính năm 2017 do tỉnh Hòa Bình ban hành
 97. Thông báo 1611/TB-BNN-VP ý kiến kết luận của Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường tại Hội nghị trực tuyến triển khai Kế hoạch Năm cao điểm hành động vệ sinh an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp 2017 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
 98. Kế hoạch 42/KH-UBND phát triển du lịch thành phố Hà Nội năm 2017
 99. Thông báo 102/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị “Khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội” tổng kết công tác năm 2016 và triển khai kế hoạch năm 2017 của ngành khoa học và công nghệ do Văn phòng Chính phủ ban hành
 100. Thông báo 98/TB-VPCP năm 2017 ý kiến kết luận Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc làm việc với Kiểm toán Nhà nước do Văn phòng Chính phủ ban hành