06/03/2007 | 3024 Lượt xem |

Văn bản này có nội dung tương đối lớn nên để xem được văn bản, mời bạn bấm vào liên kết bên dưới để tải về.

Bấm vào đây để tải về văn bản này

Tags: TCXDVN389:2007, TIEU CHUAN XDVN TCXDVN389:2007, BO XAY DUNG, SAN PHAM BE TONG UNG LUC TRUOC, XAY DUNG