29/12/2006 | 8186 Lượt xem |

TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG VIỆT NAM

TCXDVN 371: 2006

NGHIỆM THU CHẤT LƯỢNG THI CÔNG

CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

Acceptance of constructional quality of building works

Hà Nội - 2006

Lời nói đầu

Tiêu chuẩn này thay thế cho tiêu chuẩn TCVN 4091:1985

Tiêu chuẩn xây dựng TCXDVN 371 : 2006 " Nghiệm thu chất lượng thi công công trình xây dựng" được Bộ Xây dựng ban hành theo Quyết định số .41/2006/QĐ-BXD ngày 29 tháng 12. năm 2006

1. Qui định chung:
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh và TCVN.Tags: TCXDVN371:2006, TIEU CHUAN XDVN TCXDVN371:2006, BO XAY DUNG, TCXDVN 371: 2006, NGHIEM THU CHAT LUONG THI CONG, CONG TRINH XAY DUNG, XAY DUNG