01/01/2011 | 5116 Lượt xem |

Văn bản này có nội dung tương đối lớn nên để xem được văn bản, mời bạn bấm vào liên kết bên dưới để tải về.

Bấm vào đây để tải về văn bản này

Tags: TCVN8859:2011, TIEU CHUAN VIET NAM TCVN8859:2011, ***, LOP MONG CAP PHOI DA DAM, KET CAU AO DUONG O TO, VAT LIEU THI CONG VA NGHIEM THU, XAY DUNG