Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ...
 1. Dự thảo Thông tư sửa đổi Quy định đánh giá học sinh tiểu học kèm theo Thông tư 30/2014/TT-BGDĐT do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 2. Dự thảo Thông tư quy định ghi nhãn thuốc, nguyên liệu làm thuốc do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
 3. Dự thảo Thông tư Quy chế thẩm định, phân loại và cấp giấy phép phổ biến phim do Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành
 4. Dự thảo Thông tư quy định mức thu, kê khai, nộp quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện hoạt động để cấp Giấy phép sản xuất rượu, thuốc lá do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
 5. Dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư 24/2013/TT-BYT “Quy định mức giới hạn tối đa dư lượng thuốc thú y trong thực phẩm” do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
 6. Dự thảo Thông tư quy định về nội dung, trình tự, thủ tục hoạt động kiểm tra và biện pháp nghiệp vụ của lực lượng Quản lý thị trường do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành
 7. Dự thảo Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy phép trong lĩnh vực điện lực do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
 8. Dự thảo Thông tư quy định cơ chế tài chính của Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam, Ban Quản lý Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích và chi cho hoạt động quản lý Chương trình viễn thông công ích do Bộ Tài chính ban hành
 9. Dự thảo Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
 10. Dự thảo Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí tham quan tại Vườn quốc gia: Bạch Mã, Cúc Phương, Ba Vì, Tam Đảo, Yokdon và Cát Tiên do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
 11. Dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện Đề án tiếp tục hỗ trợ từ ngân sách nhà nước cho hoạt động sáng tạo tác phẩm, công trình văn học nghệ thuật, báo chí ở Trung ương và các Hội Văn học nghệ thuật địa phương, hỗ trợ tác phẩm báo chí chất lượng cao ở các Hội Nhà báo địa phương giai đoạn 2016-2020 do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
 12. Dự thảo Thông tư về Quy chế thẩm định kịch bản văn học đối với phim sử dụng ngân sách nhà nước do Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành
 13. Dự thảo Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường chi tiết do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
 14. Dự thảo Thông tư hướng dẫn Nghị định 24/2016/NĐ-CP quy định chế độ quản lý ngân quỹ nhà nước do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
 15. Dự thảo Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định hồ sơ cấp Giấy xác nhận thực vật biến đổi gen đủ điều kiện sử dụng làm thực phẩm, thức ăn chăn nuôi do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
 16. Dự thảo Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí trong lĩnh vực xây dựng do Bộ Tài chính ban hành
 17. Dự thảo Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định thiết kế công trình xây dựng do Bộ Tài chính ban hành
 18. Dự thảo Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng do Bộ Tài chính ban hành
 19. Dự thảo Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động do Bộ Tài chính ban hành
 20. Dự thảo Thông tư quy định mức thu, kê khai, nộp, quản lý phí thăm quan Dinh Độc Lập do Bộ Tài chính ban hành
 21. Dự thảo Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
 22. Dự thảo Thông tư hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí thăm quan Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
 23. Dự thảo Thông tư hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí thăm quan Bảo tàng Yersin do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
 24. Dự thảo Thông tư hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí kiểm định phương tiện phòng cháy, chữa cháy do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
 25. Dự thảo Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu khí tượng thuỷ văn do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
 26. Thông tư 16/2016/TT-BCT quy định việc áp dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu và trứng gia cầm có xuất xứ từ các nước thành viên của Liên minh Kinh tế Á - Âu năm 2016 do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành
 27. Dự thảo Thông tư hướng dẫn phòng và xử trí phản vệ do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
 28. Thông tư 131/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí Bàn Thạch (tại Km1298+ 150) quốc lộ 1 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
 29. Thông tư 129/2016/TT-BTC sửa đổi Thông tư 136/2015/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí cầu Cổ Chiên quốc lộ 60, tỉnh Trà Vinh do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
 30. Dự thảo Thông tư quy định về phí, lệ phí hàng hải và biểu mức thu phí, lệ phí hàng hải do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
 31. Dự thảo Thông tư quy định thu, nộp phí bảo đảm hàng hải và phí sử dụng vị trí neo đậu tại khu nước, vùng nước đối với luồng hàng hải chuyên dùng, khu neo đậu do doanh nghiệp đầu tư, khai thác do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
 32. Dự thảo Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận an toàn sinh học đối với cây trồng biến đổi gen do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
 33. Dự thảo Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
 34. Dự thảo Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thư viện áp dụng tại Thư viện Quốc gia Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
 35. Dự thảo Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
 36. Dự thảo Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan Bảo tàng Lịch sử quốc gia do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
 37. Dự thảo Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định đánh giá trữ lượng khoáng sản và lệ phí cấp giấy phép hoạt động khoáng sản do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
 38. Dự thảo Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng tài liệu địa chất, khoáng sản do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
 39. Dự thảo Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh hàng hoá, dịch vụ hạn chế kinh doanh; hàng hoá, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại và lệ phí cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hoá do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
 40. Dự thảo Thông tư quy định tạm ứng ngân quỹ nhà nước cho ngân sách nhà nước do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
 41. Dự thảo Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép làm việc trong kỳ nghỉ cho công dân Niu Di-lân do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
 42. Thông tư 15/2016/TT-BCT hướng dẫn quy định về thanh tra chuyên ngành Công Thương do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành
 43. Thông tư 128/2016/TT-BTC Quy định miễn, giảm thuế xuất khẩu đối với sản phẩm thân thiện với môi trường; sản phẩm từ hoạt động tái chế, xử lý chất thải quy định tại Nghị định 19/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Bảo vệ môi trường do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
 44. Dự thảo Thông tư Quy định về tổ chức và hoạt động của Cảng vụ hàng hải do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 45. Dự thảo Thông tư quy định phân tuyến chuyên môn kỹ thuật y tế dự phòng do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
 46. Thông tư 127/2016/TT-BTC sửa đổi Thông tư 50/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí Liên Đầm quốc lộ 20, tỉnh Lâm Đồng do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
 47. Thông tư 126/2016/TT-BTC sửa đổi Thông tư 168/2015/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí Tam Kỳ, quốc lộ 1, tỉnh Quảng Nam
 48. Dự thảo Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí khai thác và sử dụng dữ liệu viễn thám quốc gia do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
 49. Thông tư 125/2016/TT-BTC sửa đổi Thông tư 33/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí Mỹ Lộc quốc lộ 21B, tỉnh Nam Định do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
 50. Thông tư 29/2016/TT-BNNPTNT Quy định tiêu chuẩn đối với nhân viên thú y xã, phường, thị trấn do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
 51. Dự thảo Thông tư quy định về phương tiện, thiết bị kỹ thuật của Thanh tra ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch do Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành
 52. Thông tư 109/2016/TT-BQP Quy chuẩn QCVN 02:2016/BQP - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về hủy đốt thuốc phóng đạn dược do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành
 53. Thông tư 14/2016/TT-BCT sửa đổi Thông tư 36/2010/TT-BCT thực hiện Quy tắc Thủ tục cấp và kiểm tra xuất xứ, sửa đổi và Quy tắc cụ thể mặt hàng theo hệ thống hài hòa phiên bản 2007 trong Hiệp định Thương mại hàng hóa thuộc Hiệp định Khung về Hợp tác kinh tế toàn diện giữa Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á và Trung Hoa do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành
 54. Dự thảo Thông tư quy định về thăm khám, các quy trình sàng lọc để phát hiện, điều trị các bất thường, dị tật của bào thai do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
 55. Dự thảo Thông tư hướng dẫn lập hồ sơ mời thầu dịch vụ phi tư vấn do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư
 56. Dự thảo Thông tư hướng dẫn kế toán áp dụng đối với Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
 57. Dự thảo Thông tư quy định về trang phục, phù hiệu, cấp hiệu và biển hiệu của cán bộ, công, viên chức và nhân viên Cảng vụ hàng không do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
 58. Dự thảo Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
 59. Dự thảo Thông tư hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình hỗ trợ phát triển hợp tác xã giai đoạn 2015-2020 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
 60. Dự thảo Thông tư hướng dẫn chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép thành lập và hoạt động cho tổ chức tín dụng; giấy phép thành lập văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng; giấy phép hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán cho các tổ chức không phải là ngân hàng do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
 61. Dự thảo Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài, thương nhân nước ngoài tại Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
 62. Thông tư 124/2016/TT-BTC hướng dẫn về quản lý số tiền thu được từ cho thuê, cho thuê mua và bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước; thanh toán tiền chênh lệch khi thuê nhà ở công vụ và quản lý tiền thu được từ cho thuê nhà ở công vụ theo quy định tại Nghị định 99/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Nhà ở do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
 63. Dự thảo Thông tư quy định về trình tự, thủ tục xác nhận việc kháng nghị hàng hải do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
 64. Dự thảo Thông tư Quy định trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của người quản lý doanh nghiệp, người đại diện do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành
 65. Dự thảo Thông tư hướng dẫn tặng thưởng Huân chương Hữu nghị, Huy chương Hữu nghị cho cá nhân và tổ chức nước ngoài do Bộ trưởng Bộ Ngoại giao ban hành
 66. Dự thảo Thông tư ban hành 31 quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn đối với máy, thiết bị, vật có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
 67. Dự thảo Thông tư quy định chế độ thu, nộp, quản lý sử dụng phí thẩm định, phê duyệt đánh giá an ninh cảng biển, kế hoạch an ninh cảng biển và cấp lý lịch liên tục của tàu biển do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
 68. Dự thảo Thông tư hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp giấy phép lên bờ cho thuyền viên nước ngoài, giấy phép xuống tàu nước ngoài, giấy phép cho người điều khiển phương tiện Việt Nam cặp mạn tàu nước ngoài và giấy phép cho người Việt Nam và người nước ngoài thực hiện các hoạt động báo chí, nghiên cứu khoa học, tham quan du lịch có liên quan đến tàu, thuyền nước ngoài do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
 69. Thông tư 25/2016/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 11/2013/TT-NHNN quy định về cho vay hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết 02/NQ-CP do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
 70. Dự thảo Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác, sử dụng thông tin dữ liệu đo đạc và bản đồ do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
 71. Dự thảo Thông tư quy định về tiêu chuẩn chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn của thuyền viên, thực tập trên tàu biển và định biên an toàn tối thiểu của tàu biển Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
 72. Circular No. 28/2016/TT-BNNPTNT dated July 27, 2016, supplementation to the list of permissible plant varieties in Vietnam
 73. Thông tư 28/2016/TT-BNNPTNT Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh ở Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
 74. Thông tư 27/2016/TT-BNNPTNT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia lĩnh vực thức ăn chăn nuôi do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
 75. Thông tư 11/2016/TT-BKHĐT Hướng dẫn lập hồ sơ mời thầu thiết kế, cung cấp hàng hóa và xây lắp (EPC)
 76. Thông tư 18/2016/TT-BTNMT Quy định chi tiết về hồ sơ tài nguyên hải đảo, hướng dẫn việc lập và quản lý hồ sơ tài nguyên hải đảo do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
 77. Dự thảo Thông tư quy định về đào tạo, cấp, thu hồi Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn hoa tiêu hàng hải và Giấy chứng nhận vùng hoạt động hoa tiêu hàng hải do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
 78. Dự thảo Thông tư quy định chất lượng vải trang phục Công an nhân dân do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành
 79. Dự thảo Thông tư Định mức kinh tế - kỹ thuật vận hành, khai thác và bảo dưỡng Hệ thống AIS do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
 80. Circular No. 10/2016/TT-BKHDT dated July 22, 2016, on guildelines for supervision and inspection of bidding
 81. Thông tư 123/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí cầu Yên Lệnh quốc lộ 38 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
 82. Thông tư 10/2016/TT-BKHĐT Quy định chi tiết việc giám sát, theo dõi và kiểm tra hoạt động đấu thầu do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
 83. Thông tư 10/2016/TT-BTP Quy định về báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành
 84. Dự thảo Thông tư thay thế Thông tư 16/2014/TT-BYT hướng dẫn thí điểm về bác sĩ gia đình và phòng khám bác sĩ gia đình do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
 85. Dự thảo Thông tư hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng do Chánh án Toà án nhân dân tối cao ban hành
 86. Dự thảo Thông tư hướng dẫn quy trình lập kế hoạch đầu tư cấp xã có sự tham gia của cộng đồng thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
 87. Dự thảo Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bay qua vùng trời Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
 88. Dự thảo Thông tư hướng dẫn trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành, hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
 89. Dự thảo Thông tư quy định chi tiết khung và biểu mẫu giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
 90. Thông tư 20/2016/TT-BGTVT sửa đổi Thông tư 66/2014/TT-BGTVT quy định về vận tải hành khách, hành lý, bao gửi bằng tàu khách cao tốc giữa cảng, bến, vùng nước thuộc nội thủy Việt Nam và qua biên giới do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
 91. Dự thảo Thông tư quy định chế độ tài chính đối với Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
 92. Circular No. 17/2016/TT-BTNMT dated July 19, 2016, promulgating economic-technical norms for inspection and acceptance of products applying natural resource and environment information technology
 93. Thông tư 17/2016/TT-BTNMT Định mức kinh tế - kỹ thuật kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm ứng dụng công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
 94. Thông tư 122/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí tại Km2171+200 quốc lộ 1, tỉnh Bạc Liêu do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
 95. Thông tư 121/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí tại Km2123+250 quốc lộ 1, tỉnh Sóc Trăng do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
 96. Thông tư 23/2016/TT-BLĐTBXH hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng theo Nghị định 55/2016/NĐ-CP do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
 97. Dự thảo Thông tư quy định về xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường
 98. Thông tư 120/2016/TT-BTC về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xổ số điện toán Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
 99. Dự thảo Thông tư Quy định việc chi trả chi phí thực tế để đảm bảo việc chăm sóc sức khỏe sinh sản khám, chữa bệnh của bên nhờ mang thai hộ cho bên mang thai hộ vì mục đích nhân đạo do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
 100. Dự thảo Thông tư hướng dẫn kế toán áp dụng cho Hợp tác xã, Liên hiệp hợp tác xã do Bộ Tài chính ban hành