30/12/2005 | 4631 Lượt xem |

Văn bản này có nội dung tương đối lớn nên để xem được văn bản, mời bạn bấm vào liên kết bên dưới để tải về.

Bấm vào đây để tải về văn bản này

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 30/2005/TT-BKHCN, THONG TU 30, BO KHOA HOC VA CONG NGHE, CHUYEN GIAO CONG NGHE, HUONG DAN, THUONG MAI, SO HUU TRI TUE