11/07/2007 | 5323 Lượt xem |

Văn bản này có nội dung tương đối lớn nên để xem được văn bản, mời bạn bấm vào liên kết bên dưới để tải về.

Bấm vào đây để tải về văn bản này

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 109/2007/TTLT-BQP-BCA, THONG TU LIEN TICH 109 2007, BO CONG AN, BO QUOC PHONG, CON DAU BAN CHI HUY QUAN SU, MAU DAU BAN CHI HUY QUAN SU, QUAN LY CON DAU BAN CHI HUY QUAN SU, SU DUNG CON DAU BAN CHI HUY QUAN SU, BAN CHI HUY QUAN SU, MAU DAU, BO MAY HANH CHINH