04/07/2003 | 7914 Lượt xem |

Văn bản này có nội dung tương đối lớn nên để xem được văn bản, mời bạn bấm vào liên kết bên dưới để tải về.

Bấm vào đây để tải về văn bản này

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 03/2003/TTLT-BTP-BTNMT, THONG TU LIEN TICH 03 2003, BO TAI NGUYEN VA MOI TRUONG, BO TU PHAP, THE CHAP BANG QUYEN SU DUNG DAT, BAO LANH BANG QUYEN SU DUNG DAT, BAO LANH BANG TAI SAN GAN LIEN VOI DAT, THE CHAP TAI SAN GAN LIEN VOI DAT, CUNG CAP THONG TIN, BAT DONG SAN