1. Tiêu chuẩn ngành TCN 68-238:2006 về thiết bị vô tuyến điểm - Đa điểm dải tần dưới 1 GHz sử dụng truy nhập FH - CDMA - Yêu cầu kỹ thuật do Bộ Bưu chính Viễn thông ban hành
 2. Tiêu chuẩn ngành TCN 68-237:2006 về thiết bị vô tuyến điểm - Đa điểm dải tần dưới 1 GHz sử dụng truy nhập DS - CDMA - Yêu cầu kỹ thuật do Bộ Bưu chính Viễn thông ban hành
 3. Tiêu chuẩn ngành TCN 68-236:2006 về thiết bị vô tuyến điểm - Đa điểm dải tần dưới 1 GHz sử dụng truy nhập FDMA - Yêu cầu kỹ thuật do Bộ Bưu chính Viễn thông ban hành
 4. Tiêu chuẩn ngành TCN 68-235:2006 về thiết bị vô tuyến điểm - Đa điểm dải tần dưới 1 GHz sử dụng truy nhập TDMA - Yêu cầu kỹ thuật do Bộ Bưu chính Viễn thông ban hành
 5. Tiêu chuẩn ngành TCN 68-234:2006 về thiết bị vi ba số SDH điểm - Điểm dải tần tới 25 GHz - Yêu cầu kỹ thuật do Bộ Bưu chính Viễn thông ban hành
 6. Tiêu chuẩn ngành TCN68-174:2006 về quy phạm chống sét và tiếp đất cho các công trình viễn thông do Bộ Bưu chính Viễn thông ban hành
 7. Tiêu chuẩn ngành TCN 68-161:2006 về phòng chống ảnh hưởng của đường dây điện lực đến cáp thông tin và các trạm thu phát vô tuyến yêu cầu kỹ thuật do Bộ Bưu chính Viễn thông ban hành
 8. Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6438:2005 về Phương tiện giao thông đường bộ - Giới hạn lớn nhất cho phép của khí thải
 9. Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 373:2006 về chỉ dẫn đánh giá mức độ nguy hiểm của kết cấu nhà do Bộ Xây dựng ban hành
 10. Tiêu chuẩn ngành 11TCN 21:2006 về Quy phạm trang bị điện - Phần IV: Bảo vệ và tự động
 11. Tiêu chuẩn ngành 11TCN 20:2006 về Quy phạm trang bị điện - Phần III: Trang bị phân phối và Trạm biến áp
 12. Tiêu chuẩn ngành 11TCN 19:2006 về Quy phạm trang bị điện - Phần II: Hệ thống đường dẫn điện
 13. Tiêu chuẩn ngành 11TCN 18:2006 về Quy phạm trang bị điện - Phần I: Quy định chung
 14. Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 372:2006 về ống bê tông cốt thép thoát nước do Bộ Xây dựng ban hành
 15. Tiêu chuẩn ngành 24TCN 04:2006 về nguyên liệu để sản xuất sứ dân dụng cao cấp - thạch anh do Bộ Công nghiệp ban hành
 16. Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 303:2006 về công tác hoàn thiện trong xây dựng - thi công và nghiệm thu do Bộ Xây dựng ban hành
 17. Tiêu chuẩn ngành 10TCN 340:2006 về Giống lạc - Quy phạm khảo nghiệm giá trị canh tác và giá trị sử dụng
 18. Tiêu chuẩn ngành 10TCN 691:2006 về Giống ớt - Quy phạm khảo nghiệm giá trị canh tác và giá trị sử dụng
 19. Tiêu chuẩn quốc gia TCVN8-50:2005 về Bản vẽ kỹ thuật - Nguyên tắc chung về biểu diễn - Phần 50: Qui ước cơ bản về biểu diễn các diện tích trên mặt cắt và hình cắt
 20. Tiêu chuẩn ngành 10TCN 690:2006 về Giống ớt - Khảo nghiệm tính khác biệt, tính đồng nhất và tính ổn định
 21. Tiêu chuẩn ngành 10TCN 688:2006 về Giống su hào - Khảo nghiệm giá trị canh tác và sử dụng
 22. Tiêu chuẩn ngành 10TCN 692:2006 về Giống dưa chuột - Quy phạm khảo nghiệm giá trị canh tác và giá trị sử dụng
 23. Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8-21:2005 về Bản vẽ kỹ thuật - Nguyên tắc chung về biểu diễn - Phần 21: Chuẩn bị các nét vẽ cho hệ thống CAD
 24. Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6390:2006 về cá trích và các sản phẩm cá trích đóng hộp do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
 25. Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6388:2006 về cá ngừ đóng hộp do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
 26. Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6387:2006 về tôm đóng hộp do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
 27. Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5649:2006 về thủy sản khô - yêu cầu vệ sinh do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
 28. Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5289:2006 về thuỷ sản đông lạnh - Yêu cầu vệ sinh do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
 29. Tiêu chuẩn ngành 24TCN 05:2006 về nguyên liệu để sản xuất sứ dân dụng cao cấp - đất sét do Bộ Công nghiệp ban hành
 30. Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 194:2006 về nhà cao tầng - công tác khảo sát địa kỹ thuật do Bộ Xây dựng ban hành
 31. Tiêu chuẩn ngành 22TCN 307:2006 về phương tiện giao thông cơ giới đường bộ - ôtô – yêu cầu an toàn chung do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 32. Tiêu chuẩn ngành 22TCN 347:2006 về phương tiện giao thông đường sắt - toa xe khách – yêu cầu kỹ thuật khi sản xuất, lắp ráp mới do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 33. Tiêu chuẩn ngành 22TCN 349:2006 về phương tiện giao thông đường sắt - toa xe - phương pháp kiểm tra khi sản xuất, lắp ráp mới do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 34. Tiêu chuẩn ngành 22TCN 348:2006 về yêu cầu về an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của phương tiện giao thông đường sắt do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 35. Tiêu chuẩn ngành 22TCN 345:2006 về quy trình công nghệ thi công và nghiệm thu lớp phủ mỏng bê tông nhựa có độ nhám cao do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 36. Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 361:2006 về chợ - tiêu chuẩn thiết kế do Bộ Xây dựng ban hành
 37. Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 367:2006 về vật liệu chống thấm trong xây dựng - phân loại do Bộ Xây dựng ban hành
 38. Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 366:2006 về chỉ dẫn kỹ thuật công tác khảo sát địa chất công trình cho xây dựng trong vùng Karst do Bộ Xây dựng ban hành
 39. Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 368:2006 về vật liệu chống thấm - sơn nhũ tương bitum polyme do Bộ Xây dựng ban hành
 40. Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 33:2006 về cấp nước - mạng lưới đường ống và công trình - tiêu chuẩn thiết kế do Bộ Xây dựng ban hành
 41. Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7478:2005 về Phương tiện giao thông đường bộ - Quy trình xác định điểm H và điểm R do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
 42. Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7477: 2005 về Phương tiện giao thông đường bộ - Mâm kéo - Tính lắp lẫn do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
 43. Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7476:2005 về Phương tiện giao thông đường bộ - Chốt kéo sơ mi rơ moóc cỡ 90 - Tính lắp lẫn do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
 44. Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7475:2005 về Phương tiện giao thông đường bộ - Chốt kéo sơ mi rơ moóc cỡ 50 - Kích thước cơ bản và kích thước lắp đặt/lắp lẫn do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
 45. Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7463:2005 về Phương tiện giao thông đường bộ - Tổ hợp ô tô tải hạng nặng với rơ moóc, sơ mi rơ moóc và ô tô khách nối toa - Phương pháp thử ổn định ngang do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
 46. Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7541-2:2005 về Thiết bị chiếu sáng hiệu suất cao - Phần 2: Phương pháp xác định hiệu suất năng lượng do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
 47. Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7541-1:2005 về Thiết bị chiếu sáng hiệu suất cao - Phần 1: Mức hiệu suất năng lượng tối thiểu do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
 48. Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7540-2:2005 về Động cơ điện không đồng bộ ba pha rôto lồng sóc hiệu suất cao - Phần 2: Phương pháp xác định hiệu suất năng lượng do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
 49. Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7540-1:2005 về Động cơ điện không đồng bộ ba pha rôto lồng sóc hiệu suất cao - Phần 1: Mức hiệu suất năng lượng tối thiểu do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
 50. Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7447-4-42:2005 về Hệ thống lắp đặt điện của các toà nhà - Phần 4-42: Bảo vệ an toàn - Bảo vệ chống các ảnh hưởng về nhiệt do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
 51. Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5699-2-88:2005 về Thiết bị điện gia dụng và thiết bị điện tương tự - An toàn - Phần 2-88: Yêu cầu cụ thể đối với máy tạo ẩm được thiết kế để sử dụng cùng với các hệ thống gia nhiệt, thông gió hoặc điều hoà không khí do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
 52. Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5699-2-85:2005 về Thiết bị điện gia dụng và thiết bị điện tương tự - An toàn - Phần 2-85: Yêu cầu cụ thể đối với thiết bị hấp vải do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
 53. Tiêu chuẩn ngành 22TCN 302:2006 về phương tiện giao thông cơ giới đường bộ - ôtô khách thành phố - yêu cầu kỹ thuật do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 54. Tiêu chuẩn ngành 10TCN 919 –1:2006 về máy nông lâm nghiệp và thủy lợi - Thiết bị phun thuốc nước bảo vệ cây trồng - Phương pháp thử - Phần 1: Đánh giá hiệu quả hệ thống làm sạch bên trong thiết bị phun do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
 55. Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 364: 2006 vê tiêu chuẩn kỹ thuật đo và xử lý số liệu GPS trong trắc địa công trình do Bộ Xây dựng ban hành
 56. Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 363:2006 về kết cấu bê tông cốt thép đánh giá độ bền của các bộ phận kết cấu chịu uốn trên công trình bằng phương pháp thí nghiệm chất tải tĩnh do Bộ Xây dựng ban hành
 57. Tiêu chuẩn ngành 22TCN 333:2006 về quy trình đầm nén đất, đá dăm trong phòng thí nghiệm do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 58. Tiêu chuẩn ngành 22TCN 335:2006 về quy trình thí nghiệm đánh giá cường độ nền đường và kết cấu mặt đường mềm của đường ôtô bằng thiết bị đo động (FWD) do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 59. Tiêu chuẩn ngành 22TCN 334:2006 về quy trình kỹ thuật thi công và nghiệm thu lớp móng cấp phối đá dăm trong kết cấu áo đường ôtô do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 60. Tiêu chuẩn 22TCN 332:2006 về quy trình thí nghiệm xác định chỉ số CBR của đất, đá dăm trong phòng thí nghiệm do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 61. Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7552-1:2005 về Công te nơ vận chuyển loạt 1 - Đặc tính kỹ thuật và thử nghiệm - Phần 1: Công te nơ thông dụng vận chuyển hàng thông thường
 62. Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7553:2005 về Công te nơ vận chuyển loạt 1 - Phân loại, kích thước và khối lượng danh định
 63. Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7535:2005 về Da - Phép thử hóa - Xác định hàm lượng formalđehyt
 64. Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7565:2005 về Quy phạm thiết bị nâng trên các phương tiện thuỷ nội địa
 65. Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7548:2005 về Cần trục - Ký hiệu an toàn và hình ảnh nguy hiểm - Nguyên tắc chung
 66. Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7549-1:2005 về Cần trục - Sử dụng an toàn - Phần 1: Yêu cầu chung
 67. Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6171:2005 về công trình biển cố định - Giám sát kỹ thuật và phân cấp do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
 68. Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7537:2005 về Da - Xác định hàm lượng ẩm do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
 69. Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7530:2005 về Săm ô tô do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
 70. Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7543:2005 về Men thủy tinh và men sứ - Dụng cụ tráng men dùng để đun nấu - Xác định độ bền sốc nhiệt do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
 71. Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7542-2:2005 về Men thuỷ tinh và men sứ - Sự thôi ra của chì và cadimi từ các dụng cụ tráng men khi tiếp xúc với thực phẩm - Phần 2: Giới hạn cho phép do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
 72. Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7542-1:2005 về Men thủy tinh và men sứ - Sự thôi ra của chì và cadimi từ các dụng cụ tráng men khi tiếp xúc với thực phẩm - Phần 1: Phương pháp thử do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
 73. Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7483:2005 về gạch gốm ốp lát đùn dẻo - Yêu cầu kỹ thuật do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
 74. Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7468:2005 về An toàn bức xạ - Dấu hiệu cơ bản về bức xạ ion hoá
 75. Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7529:2005 về kính xây dựng - Kính màu hấp thụ nhiệt do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
 76. Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7526:2005 về Kính xây dựng - Định nghĩa và phân loại do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
 77. Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7527:2005 về kính xây dựng - Kính cán vân hoa do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
 78. Tiêu chuẩn ngành 22TCN 343:2006 về máy lái thủy lực tầu thủy - yêu cầu kỹ thuật do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 79. Tiêu chuẩn ngành 22TCN 336:2006 về phương tiện giao thông cơ giới đường bộ - hệ thống treo của ôtô – phương pháp xác định tần số dao động riêng và hệ số tắt dần do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 80. Tiêu chuẩn ngành 22TCN 339:2006 về dụng cụ nổi cứu sinh do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 81. Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 362:2005 về quy hoạch cây xanh sử dụng công cộng trong các đô thị - tiêu chuẩn thiết kế do Bộ Xây dựng ban hành
 82. Tiêu chuẩn ngành 28TCN 230:2006 về Nước mắm Phú Quốc
 83. Tiêu chuẩn ngành 10TCN 684:2006 về Giống dưa hấu - Khảo nghiệm tính khác biệt, tính đồng nhất và tính ổn định
 84. Tiêu chuẩn ngành 10TCN 683:2006 về Giống dưa chuột - Khảo nghiệm tính khác biệt, tính đồng nhất và tính ổn định
 85. Tiêu chuẩn ngành 10TCN 682:2006 về Giống cải bắp - Khảo nghiệm tính khác biệt, tính đồng nhất và tính ổn định
 86. Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6567:2006 về phương tiện giao thông đường bộ - Động cơ cháy do nén, động cơ cháy cưỡng bức sử dụng khí dầu mỏ hoá lỏng và động cơ sử dụng khí thiên nhiên lắp trên ô tô - Yêu cầu và phương pháp thử khí thải ô nhiễm trong phê duyệt kiểu do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
 87. Tiêu chuẩn ngành 14 TCN 154:2006 về đất xây dựng công trình thủy lợi - Thuật ngữ và định nghĩa
 88. Tiêu chuẩn ngành 14 TCN 151:2006 về đất xây dựng công trình thủy lợi - Phương pháp xác định khối lượng thể tích của đất tại hiện trường
 89. Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6785:2006 về Phương tiện giao thông đường bộ - Phát thải chất gây ô nhiễm từ ô tô theo nhiên liệu dùng cho động cơ - Yêu cầu và phương pháp thử trong phê duyệt kiểu do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
 90. Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7525:2006 về Vây cá mập khô chuyển đổi năm 2008 do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
 91. Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7524:2006 về Cá đông lạnh nhanh chuyển đổi năm 2008 do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
 92. Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5886:2006 về Vật liệu kim loại – Thử kéo ở nhiệt độ cao do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
 93. Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 256-2:2006 về Vật liệu kim loại – Thử độ cứng Brinell- Phần 2: Kiểm định và hiệu chuẩn máy thử
 94. Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5699-2-61:2006 về Thiết bị điện gia dụng và thiết bị điện tương tự - An toàn - Phần 2-61: Yêu cầu cụ thể đối với thiết bị sưởi tích nhiệt dùng trong phòng do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
 95. Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 1596:2006 về Cao su, lưu hoá hoặc nhiệt dẻo - Xác định độ kết dính với sợi dệt do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
 96. Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5699-2-30:2006 về Thiết bị điện gia dụng và thiết bị điện tương tự - An toàn – Phần 2-30: Yêu cầu cụ thể đối với thiết bị sưởi dùng trong phòng do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
 97. Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5699-2-17:2006 về thiết bị điện gia dụng và thiết bị điện tương tự - An toàn - Phần 2-17: Yêu cầu cụ thể đối với chăn, gối và các thiết bị gia nhiệt uốn được tương tự do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
 98. Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5699-2-7:2006 về thiết bị điện gia dụng và thiết bị điện tương tự - An toàn - Phần 2-7: Yêu cầu cụ thể đối với máy giặt
 99. Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5699-2-36:2006 (IEC 60335-2-36:2005) về thiết bị điện gia dụng và thiết bị điện tương tự - An toàn - Phần 2-36: Yêu cầu cụ thể đối với dãy bếp, lò, ngăn giữ nóng và phần tử giữ nóng dùng trong thương mại do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
 100. Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7571-2:2006 về thép hình cán nóng - Phần 2: Thép góc cạnh không đều - Kích thước do Bộ khoa học và công nghệ ban hành