1. Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6699-1:2000 về Anten thu tín hiệu phát thanh và truyền hình quảng bá trong dải tần từ 30 MHz đến 1 GHz - Phần 1: Đặc tính điện và cơ
 2. Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6697-5:2000 về Thiết bị của hệ thống âm thanh - Phần 5: Loa do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành
 3. Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6614-1-1:2000 về Phương pháp thử nghiệm chung đối với vật liệu cách điện và vỏ bọc của cáp điện - Phần 1: Phương pháp áp dụng chung. Mục I: Đo chiều dày và kích thước ngoài - Thử nghiệm xác định đặc tính cơ do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành
 4. Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6612:2000 về Ruột dẫn của cáp cách điện
 5. Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6594:2000 về Dầu thô và sản phẩm dầu mỏ dạng lỏng - Xác định khối lượng riêng, khối lượng riêng tương đối (tỷ trọng), hoặc trọng lượng API - Phương pháp tỷ trọng kế do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành
 6. Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6593:2000 về Nhiên liệu lỏng - Xác định hàm lượng nhựa thực tế - Phương pháp bay hơi
 7. Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6557:2000 về Vật liệu chống thấm - Sơn bitum cao su do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành
 8. Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5899:1995/SĐ1:2000 sửa đổi TCVN 5899:1995 về Giấy viết
 9. Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5699-2-23:2000 về An toàn đối với thiết bị điện gia dụng và các thiết bị điện tương tự - Phần 2-23. Yêu cầu cụ thể đối với các thiết bị dùng để chăm sóc tóc hoặc da
 10. Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4434:2000 về Tấm sóng amiăng xi măng - Yêu cầu kỹ thuật
 11. Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 2695:2000 về Sản phẩm dầu mỏ - Xác định trị số axit và kiềm - Phương pháp chuẩn độ với chỉ thị màu
 12. Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5699-2-15:2000 về An toàn đối với thiết bị điện gia dụng và các thiết bị điện tương tự - Phần 2-15: Yêu cầu cụ thể đối với thiết bị đun chất lỏng do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
 13. Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5699-2-80:2000 về An toàn đối với thiết bị điện gia dụng và các thiết bị điện tương tự - Phần 2-80. Yêu cầu cụ thể đối với quạt điện
 14. Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6592-2:2000 về Thiết bị đóng cắt và điều khiển hạ áp - Phần 2. Aptomat do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành
 15. Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6940:2000 về Mã số vật phẩm - Mã số tiêu chuẩn 8 chữ số - Quy định kỹ thuật
 16. Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6756:2000 về Mã số và mã vạch vật phẩm - Mã số mã vạch EAN cho sách và xuất bản phẩm nhiều kỳ - Quy định kỹ thuật
 17. Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6754:2000 về Mã số và mã vạch vật phẩm - Số phân định ứng dụng EAN.UCC
 18. Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6700-1:2000 về Kiểm tra chấp nhận thợ hàn - Hàn nóng chảy - Phần 1: Thép do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành
 19. Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9004:2000 về Hệ thống quản lý chất lượng - Hướng dẫn cải tiến chuyển đổi năm 2008 do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành
 20. Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6939:2000 về Mã số vật phẩm - Mã số tiêu chuẩn 13 chữ số - Quy định kỹ thuật
 21. Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6755:2000 về Mã số và mã vạch vật phẩm - Mã vạch EAN.UCC-128 - Quy định kỹ thuật
 22. Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6702:2000 về Xử lý kết quả thử nghiệm để xác định sự phù hợp với yêu cầu kỹ thuật do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành
 23. Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6610-2:2000 về Cáp cách điện bằng polyvinyl clorua có điện áp danh điện đến và bằng 450/750V - Phần 2: Phương pháp thử nghiệm
 24. Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 3909:2000 về Que hàn điện dùng cho thép cacbon thấp và thép hợp kim thấp - Phương pháp thử do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành
 25. Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6713:2000 về Chai chứa khí - An toàn trong thao tác do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành
 26. Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6714:2000 về Chai chứa khí hoá lỏng (trừ axetylen và khí đốt hoá lỏng) - Kiểm tra tại thời điểm nạp khí do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành
 27. Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6716:2000 về Xác định tính độc của khí hoặc hỗn hợp khí Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành
 28. Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6717:2000 về Xác định tính ăn mòn mô của khí hoặc hỗn hợp khí do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành
 29. Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6708:2000 về Hướng dẫn soạn thảo tiêu chuẩn dùng cho đánh giá sự phù hợp
 30. Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6667:2000 về Thuốc lá điếu không đầu lọc
 31. Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 3223:2000 về Que hàn điện dùng cho thép cacbon thấp và thép hợp kim thấp - Ký hiệu, kích thước và yêu cầu kỹ thuật chung
 32. Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6778:2000 về Xăng - Phương pháp xác định độ ổn định oxy hoá (phương pháp chu kỳ cảm ứng) do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành
 33. Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6776:2000 về Xăng không chì - Yêu cầu kỹ thuật do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành
 34. Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6703:2000 về Xăng máy bay và xăng ô tô thành phẩm - Xác định benzen và toluen bằng phương pháp sắc ký khí do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành
 35. Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6683:2000 về thuốc lá nguyên liệu - Xác định kích cỡ mảnh lá do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành
 36. Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6613-1:2000 về Thử nghiệm cáp điện trong điều kiện cháy - Phần 1: Thử nghiệm dây đơn hoặc cáp đơn cách điện ở trạng thái thẳng đứng do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành
 37. Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6611-11:2000 về Tấm mạch in - Phần 11 - Quy định kỹ thuật đối với tấm mạch in nhiều lớp có phần cứng và phần uốn được có các điểm nối xuyên
 38. Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6611-10:2000 về Tấm mạch in - Phần 10: Quy định kỹ thuật đối với tấm mạch in hai mặt có phần cứng và phần uốn được có các điểm nối xuyên
 39. Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6610-6:2000 về cáp cách điện bằng polyvinyl clorua có điện áp danh định đến và bằng 450/750 V - Phần 6. Cáp dùng cho thang máy và cáp dùng cho các mối nối di động được chuyển đổi năm 2008 do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành
 40. Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6611-12:2000 về Tấm mạch in - Phần 12 - Quy định kỹ thuật đối với panen mạch in chế tạo hàng loạt (tấm mạch in nhiều lớp bán thành phẩm)
 41. Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6783:2000 về ngăn và bình acqui dùng cho hệ thống năng lượng quang điện - Yêu cầu chung và phương pháp thử nghiệm
 42. Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6745-3:2000 về Cáp sợi quang - Phần 3: Quy định kỹ thuật từng phần
 43. Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6745-2:2000 về cáp sợi quang - Phần 2: Quy định kỹ thuật đối với sản phẩm do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành
 44. Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6745-1:2000 (IEC 794-1:1993) về Cáp sợi quang - Phần 1: Quy định kỹ thuật chung do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành
 45. Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6698-1:2000 (IEC 723-1:1982) về lõi cuộn cảm và biến áp dùng trong viễn thông - Phần 1: Quy định kỹ thuật chung do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành
 46. Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6639:2000 về đui đèn xoáy ren eđison
 47. Tiêu chuẩn ngành 10 TCN 483:2000 về tiêu chuẩn rau quả - Tương ớt (xốt ớt)
 48. Tiêu chuẩn ngành 22TCN 224:2000 về an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của phương tiện cơ giới đường bộ
 49. Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6604:2000 về cà phê – Xác định hàm lượng caphein (phương pháp chuẩn)
 50. Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6629:2000 về máy nông nghiệp - Máy thu hoạch lúa rải hàng - Phương pháp thử do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành
 51. Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6600:2000 về thức ăn chăn nuôi - Xác định hàm lượng ure do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành
 52. Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6617:2000 về máy nông nghiệp - Máy liên hợp thu hoạch lúa - Phương pháp thử do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành
 53. Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6616:2000 về máy nông nghiệp - Máy sấy thóc theo mẻ - Phương pháp thử do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành
 54. Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN ISO 14050:2000 về quản lý môi trường - từ vựng do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành
 55. Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN ISO 14041:2000 về quản lý môi trường - Đánh giá chu trình sống của sản phẩm - Xác định mục tiêu, phạm vi và phân tích kiểm kê do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành
 56. Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN ISO 14040:2000 về quản lý môi trường - Đánh giá chu trình sống của sản phẩm - Nguyên tắc và khuôn khổ do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành
 57. Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN ISO 14020:2000 về nhãn môi trường và công bố môi trường - Nguyên tắc chung do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành
 58. Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6721:2000 về an toàn máy - Khe hở nhỏ nhất để tránh kẹp dập các bộ phận cơ thể người do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành
 59. Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6784:2000 về yêu cầu chung đối với tổ chức đánh giá và chứng nhận hệ thống quản lý môi trường (HTQLMT) do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành
 60. Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6753:2000 về chất lượng không khí - định nghĩa về phân chia kích thước bụi hạt để lấy mẫu liên quan tới sức khoẻ do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành
 61. Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6192:2000 về sự phát thải nguồn tĩnh - lấy mẫu để đo tự động các nồng độ khí do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành
 62. Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6752:2000 về chất lượng không khí - xử lý các dữ liệu về nhiệt độ - áp suất và độ ẩm do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành
 63. Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6751:2000 về chất lượng không khí - xác định đặc tính tính năng của phương pháp đo do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành
 64. Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6750:2000 về sự phát thải của nguồn tĩnh - xác định nồng độ khối lượng của lưu huỳnh đioxit - phương pháp sắc ký ion do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành
 65. Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6722-1:2000 về an toàn máy - giảm sự ảnh hưởng đối với sức khoẻ do các chất nguy hiểm phát sinh từ máy - phần 1 - nguyên tắc và quy định đối với nhà sản xuất do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành
 66. Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6720:2000 về an toàn máy - khoảng cách an toàn để ngăn chặn tay con người không vươn tới vùng nguy hiểm do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành
 67. Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6719:2000 về an toàn máy - dừng khẩn cấp - nguyên tắc thiết kế do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành
 68. Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6707:2000 về chất thải nguy hại - dấu hiệu cảnh báo, phòng ngừa do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành
 69. Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6706:2000 về chất thải nguy hại - phân loại do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành
 70. Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6696:2000 về chất thải rắn - bãi chôn lấp hợp vệ sinh - yêu cầu chung về bảo vệ môi trường do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành
 71. Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6656:2000 về chất lượng đất - xác định hàm lượng sunfat tan trong nước và tan trong axit do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành
 72. Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6655:2000 về chất lượng đất - xác định hàm lượng cacbonat - phương pháp thể tích do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành
 73. Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6654:2000 về chất lượng đất - xác định hàm lượng nước trong vùng không bão hoà - phương pháp cực dò nơtron sâu do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành
 74. Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6653:2000 về chất lượng đất - Phương pháp sinh học - Xác định quá trình khoáng hoá nitơ và nitrit hoá trong đất và ảnh hưởng của hoá chất đến các quá trình này do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành
 75. Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6652:2000 về chất lượng đất - Xác định các hyđrocacbon thơm đa nhân - Phương pháp sử dụng sắc ký lỏng cao áp do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành
 76. Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6651:2000 về chất lượng đất - Xác định đặc tính giữ nước - Phương pháp trong phòng thí nghiệm do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành
 77. Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6650:2000 về chất lượng đất - Xác định độ dẫn điện riêng do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành
 78. Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6649:2000 về chất lượng đất - Chiết các nguyên tố vết tan trong nước cường thuỷ do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành
 79. Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6648:2000 về chất lượng đất - Xác định chất khô và hàm lượng nước theo khối lượng - phương pháp khối lượng do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành
 80. Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6647:2000 về chất lượng đất - Xử lý sơ bộ đất để phân tích lý - hoá do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành
 81. Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6646:2000 về chất lượng đất - xác định khả năng trao đổi cation thực tế và độ bão hoà bazơ bằng cách sử dụng dung dịch bari clorua do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành
 82. Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6645:2000 về chất lượng đất - Xác định hàm lượng nitơ tổng số bằng đốt khô ("phân tích nguyên tố") do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành
 83. Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6644:2000 về chất lượng đất - Xác định hàm lượng cacbon hữu cơ bằng cách oxy hoá trong môi trường sunfocromic do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành
 84. Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6643:2000 về chất lượng đất - Xác định nitơ nitrat, nitơ amoni và tổng nitơ hoà tan có trong đất được làm khô trong không khí sử dụng dung dịch canxi clorua làm dung môi chiết do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành
 85. Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6642:2000 về chất lượng đất - Xác định hàm lượng cacbon hữu cơ và cacbon tổng số sau khi đốt khô (phân tích nguyên tố) do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành
 86. Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6665:2000 về chất lượng nước - Xác định 33 nguyên tố bằng phổ phát xạ nguyên tử plasma do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành
 87. Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6664:2000 về chất lượng nước - Đánh giá sự phân huỷ sinh học ưa khí cuối cùng các chất hữu cơ trong môi trường nước - Xác định nhu cầu oxy sinh hoá dùng bình thử kín hai pha do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành
 88. Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6663-14:2000 về chất lượng nước - Lấy mẫu - Phần 14 - Hướng dẫn đảm bảo chất lượng lấy mẫu và xử lý mẫu nước môi trường do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành
 89. Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6663-13:2000 về chất lượng nước - lấy mẫu - phần 13 - hướng dẫn lấy mẫu bùn nước, bùn nước thải và bùn liên quan do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành
 90. Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6663-7:2000 về chất lượng nước - Lấy mẫu - Phần 7- Hướng dẫn lấy mẫu nước và hơi nước tại xưởng nồi hơi do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành
 91. Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6662:2000 về chất lượng nước - Đo thông số sinh hoá - Phương pháp đo phổ xác định nồng độ clorophyl-a do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành
 92. Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6661-2:2000 về chất lượng nước - Hiệu chuẩn và đánh giá các phương pháp phân tích và ước lượng các đặc trưng thống kê - Phần 2 - Nguyên tắc hiệu chuẩn đối với các hàm chuẩn bậc hai không tuyến tính do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành
 93. Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6661-1:2000 về chất lượng nước - Hiệu chuẩn và đánh giá các phương pháp phân tích và ước lượng các đặc trưng thống kê - Phần 1 - Đánh giá thống kê các hàm chuẩn tuyến tính do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành
 94. Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6660:2000 về chất lượng nước - xác định Li+, Na+, NH4+, K+, Mn++, Ca++, Mg++, Sr++ và Ba++ hoà tan bằng sắc ký ion - Phương pháp dùng cho nước và nước thải do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành
 95. Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6659:2000 về chất lượng nước - Xác định sunfua dễ giải phóng do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành
 96. Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6658:2000 về chất lượng nước - Xác định crom (VI) - Phương pháp đo phổ dùng 1,5-Diphenylcacbazid do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành
 97. Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6657:2000 về chất lượng nước - Xác định nhôm - Phương pháp đo phổ hấp thụ nguyên tử do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành
 98. Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6638:2000 về chất lượng nước - Xác định nitơ - Vô cơ hoá xúc tác sau khi khử bằng hợp kim devarda do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành
 99. Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6637:2000 về chất lượng nước - Xác định sunfua hoà tan - Phương pháp đo quang dùng metylen xanh do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành
 100. Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6636-2:2000 về chất lượng nước - Xác định độ kiềm - Phần 2- Xác định độ kiềm cacbonat do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành