01/01/2012 | 3796 Lượt xem |

Văn bản này có nội dung tương đối lớn nên để xem được văn bản, mời bạn bấm vào liên kết bên dưới để tải về.

Bấm vào đây để tải về văn bản này

Tags: TCVN9396:2012, TIEU CHUAN VIET NAM TCVN9396:2012, ***, XAC DINH TINH DONG NHAT CUA BE TONG, PHUONG PHAP XUNG SIEU AM, COC KHOAN NHOI, TCVN 9396:2012, XAY DUNG