01/01/2012 | 3652 Lượt xem |

Văn bản này có nội dung tương đối lớn nên để xem được văn bản, mời bạn bấm vào liên kết bên dưới để tải về.

Bấm vào đây để tải về văn bản này

Tags: TCVN9342:2012, TIEU CHUAN VIET NAM TCVN9342:2012, ***, CONG TRINH BE TONG COT THEP, KHOI XAY DUNG BANG COP PHA TRUOT, THI CONG VA NGHIEM THU, TCVN 9342:2012, BE TONG COT THEP, XAY DUNG