01/01/2009 | 3785 Lượt xem |

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

TCVN 7043:2009

RƯỢU TRẮNG - QUY ĐỊNH KỸ THUẬT

White spirit - Specification

Lời nói đu

TCVN 7043:2009 thay thế TCVN 7043:2002;

TCVN 7043:2009 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC/F9 Đ uống biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Cht lượng đ nghị, Bộ Khoa học và Công ngh công bố.

 

RƯỢU TRẮNG - QUY ĐỊNH KỸ THUẬT

White spirit - Specification




..................................................

..................................................

..................................................




Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh và TCVN.



Tags: TCVN7043:2009, TIEU CHUAN VIET NAM TCVN7043:2009, ***, RUOU TRANG, QUY DINH KY THUAT, TCVN 7043:2009, CONG NGHE- THUC PHAM