01/01/2009 | 3246 Lượt xem |

Văn bản này có nội dung tương đối lớn nên để xem được văn bản, mời bạn bấm vào liên kết bên dưới để tải về.

Bấm vào đây để tải về văn bản này

Tags: TCVN6355-2:2009, TIEU CHUAN VIET NAM TCVN6355-2:2009, ***, XAC DINH CUONG DO NEN, GACH XAY, PHUONG PHAP THU, TCVN 6355-2:2009, XAY DUNG