01/01/2011 | 6030 Lượt xem |

Văn bản này có nội dung tương đối lớn nên để xem được văn bản, mời bạn bấm vào liên kết bên dưới để tải về.

Bấm vào đây để tải về văn bản này

Tags: TCVN4085:2011, TIEU CHUAN VIET NAM TCVN4085:2011, ***, KET CAU GACH DA, TIEU CHUAN THI CONG VA NGHIEM THU, TCVN 4085:2011, XAY DUNG