01/01/1985 | 3109 Lượt xem |

Văn bản này có nội dung tương đối lớn nên để xem được văn bản, mời bạn bấm vào liên kết bên dưới để tải về.

Bấm vào đây để tải về văn bản này

Tags: TCVN3981:1985, TIEU CHUAN VIET NAM TCVN3981:1985, ***, TCVN 3981:1985, TIEU CHUAN THIET KE, CHO TIEU CHUAN THIET KE, TRUONG DAI HOC, XAY DUNG