23/12/1976 | 2318 Lượt xem |

TIÊU CHUẨN NHÀ NƯỚC

TCVN 1899 - 76

ĐAI ỐC SÁU CẠNH NHỎ, THẤP (NỬA TINH) - KÍCH THƯỚC

Hexagon leck nuts with reduced width across flats (Standard precision) - Dimensions

1. Kết cấu và kích thước của đai ốc phải theo những chỉ dẫn ở hình vẽ và bảng.

Đường kính danh nghĩa của ren

8

10

12
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh và TCVN.Tags: TCVN1899:1976, TIEU CHUAN VIET NAM TCVN1899:1976, UY BAN KHOA HOC VA KY THUAT NHA NUOC, DAI OC SAU CANH NHO THAP NUA TINH, KICH THUOC BULONG, DAI OC SAU CANH NHO NUA TINH, TCVN 1899:1976, CONG NGHIEP