01/01/1971 | 3587 Lượt xem |

Văn bản này có nội dung tương đối lớn nên để xem được văn bản, mời bạn bấm vào liên kết bên dưới để tải về.

Bấm vào đây để tải về văn bản này

Tags: TCVN1072:1971, TIEU CHUAN VIET NAM TCVN1072:1971, BO NONG NGHIEP VA PHAT TRIEN NONG THON, XUAT KHAU THUY SAN VAO KAZAKHSTAN, TCVN 1072:1971, GO, PHAN NHOM THEO TINH CHAT CO LY, NONG NGHIEP