18/06/2008 | 26249 Lượt xem |

Văn bản này có nội dung tương đối lớn nên để xem được văn bản, mời bạn bấm vào liên kết bên dưới để tải về.

Bấm vào đây để tải về văn bản này

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 1131/2008/QD-TTCP, QUYET DINH 1131 2008, THANH TRA CHINH PHU, MAU VAN BAN, MAU VAN BAN THANH TRA, GIAI QUYET KHIEU NAI TO CAO, THU TUC TO TUNG