21/12/2012 | 5156 Lượt xem |

Văn bản này có nội dung tương đối lớn nên để xem được văn bản, mời bạn bấm vào liên kết bên dưới để tải về.

Bấm vào đây để tải về văn bản này

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 47/2012/QD-UBND, QUYET DINH 47 2012, TINH HAU GIANG, MUC GIA DAT NAM 2013, MUC GIA DAT HAU GIANG NAM 2013, MUC GIA DAT HAU GIANG 2013, GIA DAT HAU GIANG 2013, BANG GIA DAT 2013, GIA DAT 2013, BANG GIA DAT, BANG GIA DAT HAU GIANG 2013, GIA DAT, BAT DONG SAN