04/10/2013 | 5461 Lượt xem |

Văn bản này có nội dung tương đối lớn nên để xem được văn bản, mời bạn bấm vào liên kết bên dưới để tải về.

Bấm vào đây để tải về văn bản này

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 452/QD-VKSTC, QUYET DINH 452, VIEN KIEM SAT NHAN DAN TOI CAO, THONG KE THUC HANH QUYEN CONG TO, THONG KE KIEM SAT HOAT DONG TU PHAP, BO MAY HANH CHINH