04/12/2012 | 12688 Lượt xem |

Văn bản này đang cập nhật nội dung nên để xem được văn bản, mời bạn bấm vào liên kết bên dưới để tải về.

Bấm vào đây để tải về văn bản này

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: QCVN63:2012/BTTTT, QUY CHUAN QCVN63:2012, BO THONG TIN VA TRUYEN THONG, THIET BI THU TRUYEN HINH SO MAT DAT, THIET BI DVB-T2, QCVN 63:2012/BTTTT, DIEN - DIEN TU