Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8
 1. Dự thảo Luật thuế bảo vệ môi trường sửa đổi
 2. Dự thảo Luật Bảo vệ bí mật nhà nước
 3. Dự thảo Luật Quản lý nợ công
 4. Dự thảo Đề cương Luật về máu và tế bào gốc
 5. Dự thảo Đề cương dự án Luật Trồng trọt
 6. Dự thảo Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia
 7. Dự thảo Luật sửa đổi của Bộ Luật lao động
 8. Dự thảo Luật tố cáo (sửa đổi)
 9. Law No. 03/2016/QH14 dated November 22, 2016, on amendment and supplement to Article 6 and Annex 4 on the list of conditional business lines stipulated in the Law on Investment
 10. Luật sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục 4 về Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật đầu tư
 11. Luật tín ngưỡng, tôn giáo 2016
 12. Luật đấu giá tài sản 2016
 13. Dự thảo Luật Cảnh sát biển Việt Nam
 14. Dự thảo Luật Bảo vệ và Phát triển rừng (sửa đổi)
 15. Dự thảo Luật dân số
 16. Dự thảo Luật thủy lợi
 17. Dự thảo Luật chuyển giao công nghệ sửa đổi
 18. Dự thảo Luật du lịch
 19. Dự thảo Luật quy hoạch
 20. Dự thảo Luật quản lý, sử dụng tài sản công
 21. Dự thảo Luật phòng, chống tham nhũng
 22. Dự thảo Luật sửa đổi các luật liên quan đến đầu tư, kinh doanh
 23. Dự thảo Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ do Quốc hội ban hành
 24. Dự thảo Luật Công an xã
 25. Dự thảo Bộ luật hình sự sửa đổi
 26. Dự thảo Luật Trợ giúp pháp lý
 27. Dự thảo Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước 2017
 28. Dự thảo Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa
 29. Dự thảo Luật Quản lý ngoại thương
 30. Law No. 108/2016/QH13 dated April 9th, 2016, on treaties
 31. Luật điều ước quốc tế 2016
 32. Law No. 104/2016/QH13 dated April 06th, 2016, access to information
 33. Law No. 105/2016/QH13 dated April 06th, 2016, on pharmacy
 34. Law No. 107/2016/QH13 dated April 06th, 2016, on Export and import duties
 35. Law No. 106/2016/QH13 dated April 06th, 2016, amendments to some Articles of the Law on Value-added tax, the Law on special excise duty, and the Law on Tax administration
 36. Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật quản lý thuế sửa đổi 2016
 37. Luật Dược 2016
 38. Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu 2016
 39. Luật tiếp cận thông tin 2016
 40. Law No. 102/2016/QH13 dated April 05th, 2016, children
 41. Law No. 103/2016/QH13 dated April 05th 2016, Press Law
 42. Luật trẻ em 2016
 43. Luật Báo chí 2016
 44. Dự thảo Luật Đường sắt năm 2016
 45. Law No. 101/2015/QH13 dated 27 November 2015, Criminal Procedure Code
 46. Law No. 100/2015/QH13 dated November 27, 2015, criminal code
 47. Bộ luật tố tụng hình sự 2015
 48. Bộ luật hình sự 2015
 49. Law No. 99/2015/QH13 dated November 26th, 2015, on Organization of Criminal Investigation Bodies
 50. Law No. 98/2015/QH13 dated November 26, 2015, professional servicemen and women, national defense workers and officials
 51. Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự 2015
 52. Luật quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng 2015
 53. Code No. 92/2015/QH13 dated November 25th, 2015, of Civil Procedure
 54. Law No. 93/2015/QH13 dated November 25, 2015, on Administrative Procedures
 55. Law No. 95/2015/QH13 dated November 25, 2015, the Vietnam Maritime Code
 56. Law No. 94/2015/QH13 dated 25 November, 2015, on temporary detention and custody
 57. Law No. 96/2015/QH13 dated November 25, 2015, on referendum
 58. Law No. 97/2015/QH13 dated November 25, 2015, fees and charges
 59. Luật phí và lệ phí 2015
 60. Luật trưng cầu ý dân 2015
 61. Bộ luật hàng hải Việt Nam 2015
 62. Luật thi hành tạm giữ, tạm giam 2015
 63. Luật tố tụng hành chính 2015
 64. Bộ luật tố tụng dân sự 2015
 65. Law No. 91/2015/QH13 dated November 24, 2015, The Civil Code
 66. Bộ luật dân sự 2015
 67. Law No. 90/2015/QH13 dated November 23, 2015, Hydrometeorology
 68. Law No. 89/2015/QH13 dated November 23, 2015, on statistics
 69. Luật khí tượng thủy văn 2015
 70. Luật thống kê 2015
 71. Law No. 87/2015/QH13 dated November 20, 2015, on supervisory activities of The National Assembly and People’s Councils
 72. Law No. 88/2015/QH13 dated November 20, 2015, on accounting
 73. Luật kế toán 2015
 74. Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân 2015
 75. Law No. 86/2015/QH13 dated November 19, 2015, on Cyberinformation Security
 76. Luật an toàn thông tin mạng 2015
 77. Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế
 78. Law No. 85/2015/QH13 dated June 25, 2015, on election of deputies to the National Assembly and People’s Councils
 79. Law No. 84/2015/QH13 dated June 25, 2015, on occupational safety and hygiene
 80. Law No. 82/2015/QH13 dated June 25, 2015, Natural resources and environment of sea and islands
 81. Law No. 83/2015/QH13 dated June 25, 2015, on state budget
 82. Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân 2015
 83. Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo 2015
 84. Luật an toàn, vệ sinh lao động 2015
 85. Luật ngân sách nhà nước 2015
 86. Law No. 81/2015/QH13 dated June 24, 2015, State audit office of Vietnam
 87. Luật Kiểm toán nhà nước 2015
 88. Law No. 80/2015/QH13 dated June 22, 2015, promulgation of legislative documents
 89. Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015
 90. Law No. 77/2015/QH13 dated June 19, 2015, organizing the local Government
 91. Law No. 79/2015/QH13 dated June 19th, 2015, on veterinary medicine
 92. Law No. 78/2015/QH13 dated June 19th, 2015, on military service
 93. Law No. 76/2015/QH13 dated June 19, 2015, Organizing The Government
 94. Luật thú y 2015
 95. Luật nghĩa vụ quân sự 2015
 96. Luật tổ chức chính quyền địa phương 2015
 97. Luật tổ chức Chính phủ 2015
 98. Law No. 75/2015/QH13 dated June 09, 2015, Vietnamese Fatherland front
 99. Luật Mặt trận tổ quốc Việt Nam 2015
 100. Dự thảo Luật về hội do Quốc hội ban hành