Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8
 1. Dự thảo Luật hỗ trợ phát triển vùng dân tộc thiểu số và miền núi
 2. Dự thảo Luật quốc phòng
 3. Dự thảo Luật đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt
 4. Dự thảo Luật áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời trước khi khởi kiện; thủ tục bắt giữ tàu biển, tàu bay
 5. Dự thảo Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại nước ngoài sửa đổi
 6. Dự thảo Luật thuế bảo vệ môi trường sửa đổi
 7. Dự thảo Luật Bảo vệ bí mật nhà nước
 8. Dự thảo Luật Quản lý nợ công
 9. Dự thảo Đề cương Luật về máu và tế bào gốc
 10. Dự thảo Luật Thủy sản (sửa đổi)
 11. Dự thảo Đề cương dự án Luật Trồng trọt
 12. Dự thảo Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia
 13. Dự thảo Luật sửa đổi của Bộ Luật lao động
 14. Dự thảo Luật tố cáo (sửa đổi)
 15. Law No. 03/2016/QH14 dated November 22, 2016, on amendment and supplement to Article 6 and Annex 4 on the list of conditional business lines stipulated in the Law on Investment
 16. Luật sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục 4 về Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật đầu tư
 17. Luật tín ngưỡng, tôn giáo 2016
 18. Luật đấu giá tài sản 2016
 19. Dự thảo Luật Cảnh sát biển Việt Nam
 20. Dự thảo Luật Bảo vệ và Phát triển rừng (sửa đổi)
 21. Dự thảo Luật dân số
 22. Dự thảo Luật thủy lợi
 23. Dự thảo Luật chuyển giao công nghệ sửa đổi
 24. Dự thảo Luật du lịch
 25. Dự thảo Luật quy hoạch
 26. Dự thảo Luật quản lý, sử dụng tài sản công
 27. Dự thảo Luật phòng, chống tham nhũng
 28. Dự thảo Luật sửa đổi các luật liên quan đến đầu tư, kinh doanh
 29. Dự thảo Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ do Quốc hội ban hành
 30. Dự thảo Luật Công an xã
 31. Dự thảo Bộ luật hình sự sửa đổi
 32. Dự thảo Luật Trợ giúp pháp lý
 33. Dự thảo Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước 2017
 34. Dự thảo Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa
 35. Dự thảo Luật Quản lý ngoại thương
 36. Law No. 108/2016/QH13 dated April 9th, 2016, on treaties
 37. Luật điều ước quốc tế 2016
 38. Law No. 104/2016/QH13 dated April 06th, 2016, access to information
 39. Law No. 105/2016/QH13 dated April 06th, 2016, on pharmacy
 40. Law No. 107/2016/QH13 dated April 06th, 2016, on Export and import duties
 41. Law No. 106/2016/QH13 dated April 06th, 2016, amendments to some Articles of the Law on Value-added tax, the Law on special excise duty, and the Law on Tax administration
 42. Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật quản lý thuế sửa đổi 2016
 43. Luật Dược 2016
 44. Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu 2016
 45. Luật tiếp cận thông tin 2016
 46. Law No. 102/2016/QH13 dated April 05th, 2016, children
 47. Law No. 103/2016/QH13 dated April 05th 2016, Press Law
 48. Luật trẻ em 2016
 49. Luật Báo chí 2016
 50. Dự thảo Luật Đường sắt năm 2016
 51. Law No. 101/2015/QH13 dated 27 November 2015, Criminal Procedure Code
 52. Law No. 100/2015/QH13 dated November 27, 2015, criminal code
 53. Bộ luật tố tụng hình sự 2015
 54. Bộ luật hình sự 2015
 55. Law No. 99/2015/QH13 dated November 26th, 2015, on Organization of Criminal Investigation Bodies
 56. Law No. 98/2015/QH13 dated November 26, 2015, professional servicemen and women, national defense workers and officials
 57. Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự 2015
 58. Luật quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng 2015
 59. Code No. 92/2015/QH13 dated November 25th, 2015, of Civil Procedure
 60. Law No. 93/2015/QH13 dated November 25, 2015, on Administrative Procedures
 61. Law No. 95/2015/QH13 dated November 25, 2015, the Vietnam Maritime Code
 62. Law No. 94/2015/QH13 dated 25 November, 2015, on temporary detention and custody
 63. Law No. 96/2015/QH13 dated November 25, 2015, on referendum
 64. Law No. 97/2015/QH13 dated November 25, 2015, fees and charges
 65. Luật phí và lệ phí 2015
 66. Luật trưng cầu ý dân 2015
 67. Bộ luật hàng hải Việt Nam 2015
 68. Luật thi hành tạm giữ, tạm giam 2015
 69. Luật tố tụng hành chính 2015
 70. Bộ luật tố tụng dân sự 2015
 71. Law No. 91/2015/QH13 dated November 24, 2015, The Civil Code
 72. Bộ luật dân sự 2015
 73. Law No. 90/2015/QH13 dated November 23, 2015, Hydrometeorology
 74. Law No. 89/2015/QH13 dated November 23, 2015, on statistics
 75. Luật khí tượng thủy văn 2015
 76. Luật thống kê 2015
 77. Law No. 87/2015/QH13 dated November 20, 2015, on supervisory activities of The National Assembly and People’s Councils
 78. Law No. 88/2015/QH13 dated November 20, 2015, on accounting
 79. Luật kế toán 2015
 80. Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân 2015
 81. Law No. 86/2015/QH13 dated November 19, 2015, on Cyberinformation Security
 82. Luật an toàn thông tin mạng 2015
 83. Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế
 84. Law No. 85/2015/QH13 dated June 25, 2015, on election of deputies to the National Assembly and People’s Councils
 85. Law No. 84/2015/QH13 dated June 25, 2015, on occupational safety and hygiene
 86. Law No. 82/2015/QH13 dated June 25, 2015, Natural resources and environment of sea and islands
 87. Law No. 83/2015/QH13 dated June 25, 2015, on state budget
 88. Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân 2015
 89. Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo 2015
 90. Luật an toàn, vệ sinh lao động 2015
 91. Luật ngân sách nhà nước 2015
 92. Law No. 81/2015/QH13 dated June 24, 2015, State audit office of Vietnam
 93. Luật Kiểm toán nhà nước 2015
 94. Law No. 80/2015/QH13 dated June 22, 2015, promulgation of legislative documents
 95. Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015
 96. Law No. 77/2015/QH13 dated June 19, 2015, organizing the local Government
 97. Law No. 79/2015/QH13 dated June 19th, 2015, on veterinary medicine
 98. Law No. 78/2015/QH13 dated June 19th, 2015, on military service
 99. Law No. 76/2015/QH13 dated June 19, 2015, Organizing The Government
 100. Luật thú y 2015