Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ...
 1. Công văn 562/BCT-TTTN năm 2017 điều hành kinh doanh xăng dầu do Bộ Công thương ban hành
 2. Công văn 06/TANDTC-PC năm 2017 xử lý hình sự đối với hành vi tàng trữ, vận chuyển, buôn bán pháo nổ do Tòa án nhân dân tối cao ban hành
 3. Công văn 162/BGDĐT-GDTX năm 2017 thực hiện kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp với Hội Khuyến học Việt Nam do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 4. Công văn 449/VPCP-QHQT năm 2017 xử lý đề nghị của Công ty Cổ phần quốc tế Anh văn hội Việt Mỹ do Văn phòng Chính phủ ban hành
 5. Công văn 441/VPCP-CN năm 2017 về giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa do Văn phòng Chính phủ ban hành
 6. Công văn 139/BGDĐT-KHCNMT năm 2017 tổng kết công tác sở hữu trí tuệ trong cơ sở giáo dục đại học phục vụ tổng kết 10 năm thi hành Luật Sở hữu trí tuệ do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 7. Công văn 209/TXNK-PL năm 2017 xác định mã HS lô hàng nhập khẩu do Cục Thuế Xuất nhập khẩu ban hành
 8. Công văn 373/VPCP-QHQT năm 2017 kết quả Hội nghị Bàn tròn Thủ tướng với mạng lưới chuyên gia toàn cầu về phát triển Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành
 9. Công văn 360/VPCP-KTTH năm 2017 xử lý khoản phải thu của Công ty mẹ - Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành
 10. Công văn 358/VPCP-ĐMDN năm 2017 kế hoạch xây dựng Đề án năm 2017 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 11. Công văn 99/BGDĐT-CTHSSV năm 2017 thống kê số lượng trẻ em là con của phụ nữ Việt Nam kết hôn với người nước ngoài trở về Việt Nam sinh sống do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 12. Công văn 158/TCT-CS năm 2017 về hạch toán khoản chi phúc lợi của doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành
 13. Công văn 265/TCHQ-TXNK năm 2017 xác định trị giá tính thuế đối với lô hàng các sản phẩm rượu do Tổng cục Hải quan ban hành
 14. Công văn 62/GSQL-GQ3 năm 2017 về quản lý ngoại hối khi bán hàng miễn thuế cho khách xuất cảnh bằng sổ thông hành do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành
 15. Công văn 333/VPCP-TCCV năm 2017 về tiêu chí thành lập và quy định số lượng cấp phó tổ chức hành chính do Văn phòng Chính phủ ban hành
 16. Công văn 323/VPCP-V.I năm 2017 về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo ở xã, phường, thị trấn do Văn phòng Chính phủ ban hành
 17. Công văn 187/TXNK-CST năm 2017 về thuế nhập khẩu máy phát điện do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành
 18. Công văn 177/TXNK-CST năm 2017 về chính sách thuế xuất khẩu sản phẩm nhôm thỏi tinh luyện do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành
 19. Công văn 320/VPCP-CN năm 2017 lùi thời hạn trình Quyết định Điều chỉnh Chiến lược quốc gia về quản lý tổng hợp chất thải rắn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 20. Công văn 319/VPCP-CN năm 2017 giao Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang tổ chức lập và phê duyệt Quy hoạch chung đô thị Tịnh Biên, tỉnh An Giang đến năm 2035 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 21. Công văn 318/VPCP-CN năm 2017 về dừng việc soạn thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 11/2013/NĐ-CP do Văn phòng Chính phủ ban hành
 22. Công văn 303/VPCP-KGVX năm 2017 triển khai nội dung do Thủ tướng Chính phủ giao tại kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa XIV do Văn phòng Chính phủ ban hành
 23. Công văn 61/BVTV-QLT năm 2017 về tạm dừng đăng ký thuốc bảo vệ thực vật trên lúa do Cục Bảo vệ thực vật ban hành
 24. Công văn 58/GSQL-GQ4 năm 2017 về từ chối C/O do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành
 25. Công văn 55/GSQL-GQ4 năm 2017 vướng mắc về C/O do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành
 26. Công văn 53/GSQL-GQ4 năm 2017 vướng mắc C/O mẫu KV do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành
 27. Công văn 52/GSQL-GQ4 năm 2017 vướng mắc C/O mẫu AK do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành
 28. Công văn 47/GSQL-GQ4 năm 2017 áp dụng thuế suất ưu đãi đặc biệt đối với hàng hóa nhập khẩu tại chỗ do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành
 29. Công văn 42/GSQL-GQ4 năm 2017 về danh mục hàng hóa có yêu cầu bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành
 30. Công văn 35/KCB-QLCL năm 2017 về tăng cường công tác khám chữa bệnh trong dịp Tết nguyên đán Đinh Dậu do Cục Quản lý Khám, chữa bệnh ban hành
 31. Công văn 290/VPCP-KTTH năm 2017 bố trí vốn đối ứng thực hiện nghĩa vụ thuế của Dự án đầu tư Trường cao đẳng Lilama 2 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 32. Công văn 29/CĐSVN-VT&ATGT năm 2017 về đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn giao thông đường sắt trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán và mùa Lễ hội xuân Đinh Dậu do Cục Đường sắt Việt Nam ban hành
 33. Công văn 37/GSQL-GQ2 năm 2017 vướng mắc thủ tục hải quan do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành
 34. Công văn 35/GSQL-GQ2 năm 2017 về chuyển tiêu thụ nội địa do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành
 35. Công văn 94/TCT-KK năm 2017 về kê khai khấu trừ thuế giá trị gia tăng đối với hóa đơn bỏ sót do Tổng cục Thuế ban hành
 36. Công văn 92/TCT-KK năm 2017 về kê khai khấu trừ thuế giá trị gia tăng đối với hóa đơn bỏ sót do Tổng cục Thuế ban hành
 37. Công văn 80/TCT-KTNB năm 2017 về tăng cường chấn chỉnh công tác bán, cấp hóa đơn lẻ tại Chi cục Thuế do Tổng cục Thuế ban hành
 38. Công văn 27/GSQL-GQ1 năm 2017 về lấy mẫu khoáng sản xuất khẩu do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành
 39. Công văn 26/GSQL-GQ5 năm 2017 về cửa khẩu xuất đối với hàng hóa gửi kho ngoại quan do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành
 40. Công văn 221/VPCP-TCCV năm 2017 thành lập Sở Du lịch thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh do Văn phòng Chính phủ
 41. Công văn 40/BXD-KTXD năm 2017 về chi phí vận chuyển, xử lý rác trong tổng mức đầu tư xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành
 42. Công văn 69/BGDĐT-NGCBQLGD năm 2017 rà soát, chuẩn hóa đội ngũ giáo viên trung học cơ sở và trung học phổ thông được điều chuyển dạy mầm non và tiểu học
 43. Công văn 67/BGDĐT-PC năm 2017 đề xuất nội dung sửa đổi, bổ sung Luật Giáo dục do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 44. Công văn 64/LĐTBXH-VP về chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
 45. Công văn 63/LĐTBXH-VP về chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
 46. Công văn 34/BXD-HĐXD năm 2017 về tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc cấp giấy phép xây dựng có thời hạn do Bộ Xây dựng ban hành
 47. Công văn 01/CP-KTTH năm 2017 đính chính sai sót tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt kèm theo Nghị định 126/2016/NĐ-CP do Chính phủ ban hành
 48. Công văn 41/BNV-CCHC năm 2017 hướng dẫn tự đánh giá, chấm điểm để xác định Chỉ số cải cách hành chính cấp bộ do Bộ Nội vụ ban hành
 49. Công văn 164/VPCP-KSTT báo cáo về tình hình thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trong năm 2016 và đăng ký Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 thực hiện trong năm 2017 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 50. Công văn 36/BGDĐT-KHTC năm 2017 về nộp báo cáo thống kê và báo cáo tự xác định chỉ tiêu tuyển sinh năm 2017 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 51. Công văn 206/VPCP-KGVX năm 2017 về tổ chức Chương trình Vì người nghèo do Văn phòng Chính phủ ban hành
 52. Công văn 197/VPCP-QHĐP năm 2017 về phân công chuẩn bị các Phiên họp thứ 6 Ủy ban Thường vụ Quốc hội do Văn phòng Chính phủ ban hành
 53. Công văn 186/VPCP-CN năm 2017 báo cáo tình hình thực hiện Dự án thoát nước và xử lý nước thải Cần Thơ và phản ánh của Báo Thanh niên do Văn phòng Chính phủ ban hành
 54. Công văn 171/VPCP-KGVX năm 2017 việc huy động tiềm lực khoa học và công nghệ vụ công tác công an do Văn phòng Chính phủ ban hành
 55. Công văn 170/VPCP-KGVX năm 2017 xây dựng Nghị định sửa đổi Nghị định 37/2016/NĐ-CP do Văn phòng Chính phủ ban hành
 56. Công văn 45/BHXH-QLT về tỷ giá ngoại tệ 6 tháng đầu năm 2017 do Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 57. Công văn 36/BHXH-KHTC năm 2017 về không thu phí cấp lại, đổi thẻ bảo hiểm y tế do Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 58. Công văn 37/BGDĐT-GDĐH rà soát, cung cấp và công bố thông tin tuyển sinh hệ chính quy Đại học; Cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên năm 2017 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 59. Công văn 20/BXD-KTXD năm 2017 hướng dẫn xác định thời điểm bù giá nhân công trong hợp đồng xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành
 60. Công văn 19/BXD-KTXD năm 2017 hướng dẫn điều chỉnh giá đối với phần tạm ứng của hợp đồng thi công xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành
 61. Công văn 02/BXD-QLN năm 2017 về cách tính diện tích sử dụng căn hộ chung cư do Bộ Xây dựng ban hành
 62. Công văn 122/BGTVT-MT năm 2017 xin ý kiến dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định 49/2011/QĐ-TTg do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 63. Công văn 114/VPCP-KGVX năm 2017 Quy hoạch mạng lưới quan trắc và cảnh báo phóng xạ môi trường quốc gia do Văn phòng Chính phủ ban hành
 64. Công văn 113/VPCP-V.I năm 2017 xử lý trách nhiệm đối với cán bộ liên quan đến khiếu nại của bà Đàm Thị Lích (tỉnh Lâm Đồng) do Văn phòng Chính phủ ban hành
 65. Công văn 63/TCHQ-TXNK năm 2017 về thuế chống bán phá giá, thuế tự vệ do Tổng cục Hải quan ban hành
 66. Công văn 61/TCHQ-TXNK năm 2017 về không đủ thông tin để xác định trước mã số do Tổng cục Hải quan ban hành
 67. Công văn 59/TXNK-CST năm 2017 về chính sách thuế với dự án ưu đãi đầu tư do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành
 68. Công văn 58/TXNK-CST năm 2017 về thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa nhập khẩu do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành
 69. Công văn 57/TXNK-CST năm 2017 xử lý thuế đối với sản phẩm được sản xuất từ nguyên liệu nhập khẩu do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành
 70. Công văn 56/TXNK-CST năm 2017 về hoàn thuế nguyên vật liệu nhập khẩu do Cục Thuế Xuất nhập khẩu ban hành
 71. Công văn 92/VPCP-CN năm 2017 về cấp chuyển đổi Giấy phép lái xe cơ giới đường bộ do Văn phòng Chính phủ ban hành
 72. Công văn 80/TCHQ-TXNK năm 2017 về miễn thuế nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
 73. Công văn 79/TCHQ-TXNK năm 2017 về bù trừ tiền thuế do Tổng cục Hải quan ban hành
 74. Công văn 69/VPCP-KTTH năm 2017 về chống lẩn tránh biện pháp thuế tự vệ đối với thép cuộn nhập khẩu do Văn phòng Chính phủ ban hành
 75. Công văn 65/VPCP-KTTH năm 2017 báo cáo Thủ tướng Chính phủ về giám sát, đánh giá, xếp loại doanh nghiệp nhà nước năm 2016 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 76. Công văn 64/VPCP-NN năm 2017 về khẩn trương hoàn thành nhiệm vụ liên quan đến hỗ trợ, bồi thường thiệt hại do sự cố môi trường biển do Văn phòng Chính phủ ban hành
 77. Công văn 05/TTg-CN năm 2017 bổ sung Quy hoạch và cấp phép hoạt động khoáng sản 02 khu vực mỏ đá hoa tại xã Phan Thanh, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 78. Công văn 27/TCT-KK năm 2017 hướng dẫn hạch toán lệ phí môn bài do Tổng cục Thuế ban hành
 79. Công văn 10/BXD-KTXD năm 2017 xác định và sử dụng chi phí quản lý dự án do Bộ Xây dựng ban hành
 80. Công văn 52/TCHQ-TXNK năm 2017 trả lời công văn 253/CV-ĐSPL/2016 về thuế xuất khẩu xi măng do Tổng cục Hải quan ban hành
 81. Công văn 47/TCHQ-TXNK năm 2017 thông báo ngân hàng thương mại đã ký Thỏa thuận hợp tác phối hợp thu ngân sách nhà nước với Tổng cục Hải quan
 82. Công văn 28/TCHQ-TXNK năm 2017 về nộp thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu và hủy tờ khai hải quan do Tổng cục Hải quan ban hành
 83. Công văn 40/VPCP-QHĐP năm 2017 thực hiện nhiệm vụ tại Bộ, ngành, địa phương do Văn phòng Chính phủ ban hành
 84. Công văn 30/VPCP-TCCV năm 2017 về hợp đồng chuyên môn, nghiệp vụ tại cơ quan thuộc bộ, ngành, địa phương do Văn phòng Chính phủ ban hành
 85. Công văn 30/TCHQ-ĐTCBL năm 2017 về tăng cường công tác phòng, chống buôn lậu trên tuyến hàng không do Tổng cục Hải quan ban hành
 86. Công văn 88/BCT-TTTN năm 2017 điều hành kinh doanh xăng dầu do Bộ Công thương ban hành
 87. Công văn 03/BNV-TCBC năm 2017 hướng dẫn Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập do Bộ Nội vụ ban hành
 88. Công văn 26/TCHQ-GSQL năm 2017 xác nhận nhập khẩu đối với thân máy, tổng thành máy, khung xe ô tô, xe gắn máy do Tổng cục Hải quan ban hành
 89. Công văn 25/TCHQ-GSQL năm 2017 xác nhận nhập khẩu đối với thân máy, tổng thành máy, khung xe ô tô, xe gắn máy do Tổng cục Hải quan ban hành
 90. Công văn 24/TCHQ-TXNK năm 2017 về thuế xuất khẩu đối với hàng hóa xuất khẩu để gia công do Tổng cục Hải quan ban hành
 91. Công văn 23/TCHQ-TXNK năm 2017 về chính sách thuế hàng hóa xuất khẩu để gia công do Tổng cục Hải quan ban hành
 92. Công văn 16/TCHQ-GSQL năm 2017 về địa điểm thực hiện thủ tục hải quan đối với hàng hóa chuyển phát nhanh do Tổng cục Hải quan ban hành
 93. Công văn 02/HĐND-TH đính chính Nghị quyết 17/2016/NQ-HĐND về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành
 94. Công văn 2656/TY-VP năm 2016 triển khai Hệ thống phần mềm cấp giấy chứng nhận kiểm dịch sản phẩm động vật xuất khẩu do Cục Thú y ban hành
 95. Công văn 11504/VPCP-KTTH năm 2016 thông báo ý kiến kết luận họp Ban Chỉ đạo điều hành giá do Văn phòng Chính phủ ban hành
 96. Công văn 11497/VPCP-KGVX năm 2016 về tình hình kháng kháng sinh tại Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành
 97. Công văn 11480/VPCP-QHQT năm 2016 triển khai Dự án cấp nước và vệ sinh thị xã Bắc Kạn sử dụng vốn vay ODA của Phần Lan do Văn phòng Chính phủ ban hành
 98. Công văn 11464/VPCP-TCCV năm 2016 mô hình chấm điểm hành chính công và hệ thống đánh giá quốc gia hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước do Văn phòng Chính phủ ban hành
 99. Công văn 5398/BHXH-CSYT năm 2016 bổ sung Phụ lục Hợp đồng khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế năm 2017 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
 100. Công văn 3006/BXD-PC năm 2016 về chuẩn hóa nội dung công bố thủ tục hành chính do Bộ Xây dựng ban hành