Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ...
 1. Chỉ thị 6036/CT-BGDĐT năm 2014 tăng cường thực hiện phòng, chống tác hại của thuốc lá và lạm dụng đồ uống có cồn trong ngành Giáo dục do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 2. Chỉ thị 34/CT-TTg năm 2014 tiếp tục đẩy mạnh công tác bảo đảm an toàn thực phẩm và phòng chống ngộ độc thực phẩm trong tình hình mới do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 3. Chỉ thị 28/CT-UBND năm 2014 tiếp tục tăng cường công tác quản lý và phát triển chợ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
 4. Chỉ thị 30/CT-UBND triển khai thi hành Luật Bảo vệ môi trường năm 2014 do tỉnh Phú Yên ban hành
 5. Chỉ thị 24/CT-UBND năm 2014 tổ chức thực hiện điều tra vốn đầu tư phát triển năm 2015 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
 6. Chỉ thị 11/CT-UBND năm 2014 tăng cường công tác phòng, chống mại dâm trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
 7. Chỉ thị 16/2014/CT-UBND tăng cường công tác quản lý nhà nước trong hoạt động công chứng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
 8. Chỉ thị 01/2014/CT-UBND tăng cường công tác quản lý nhà nước về nguồn cát biển trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
 9. Chỉ thị 40-CT/TW năm 2014 tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với tín dụng chính sách xã hội do Ban Chấp hành Trung ương ban hành
 10. Chỉ thị 04/2014/CT-UBND xây dựng phong trào “An toàn trường học” trong các nhà trường do tỉnh Ninh Bình ban hành
 11. Chỉ thị 20/CT-UBND năm 2014 tăng cường phát triển hệ thống thư viện xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố Cần Thơ, giai đoạn 2014 - 2020
 12. Chỉ thị 9270/CT-BNN-TY năm 2014 tăng cường công tác thú y thủy sản do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
 13. Chỉ thị 07/CT-UBND năm 2014 về phổ cập y học cổ truyền phòng, chữa bệnh thông thường và chăm sóc bệnh không lây cho nhân dân giai đoạn 2014-2016 do tỉnh Bến Tre ban hành
 14. Chỉ thị 28/CT-UBND năm 2014 tăng cường thực thi quy định của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá trên địa bàn tỉnh Thái Bình
 15. Chỉ thị 24/CT-UBND năm 204 tăng cường trách nhiệm và nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo do tỉnh Khánh Hòa ban hành
 16. Chỉ thị 27/CT-UBND năm 2014 tăng cường biện pháp nghiêm cấm sử dụng chất nổ, xung điện trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
 17. Chỉ thị 10/CT-UBND năm 2014 tăng cường công tác quản lý các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Nam
 18. Chỉ thị 21/CT-UBND năm 2014 tăng cường công tác quản lý, sử dụng tài sản nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Định
 19. Chỉ thị 5296/CT-BGDĐT năm 2014 tăng cường công tác quản lý tài chính và đầu tư xây dựng cơ bản đối với đơn vị trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo
 20. Chỉ thị 33/CT-TTg năm 2014 về nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực cho Lào do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 21. Chỉ thị 24/CT-UBND năm 2014 tăng cường công tác quản lý trụ sở, cơ sở hoạt động sự nghiệp do tỉnh Hà Tĩnh ban hành
 22. Chỉ thị 5105/CT-BGDĐT năm 2014 chấn chỉnh tình trạng dạy, học thêm đối với giáo dục tiểu học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 23. Chỉ thị 29/CT-UBND năm 2014 đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong đồng bào các tôn giáo do tỉnh Phú Yên ban hành
 24. Chỉ thị 24/CT-UBND năm 2014 tăng cường công tác đảm bảo an ninh, an toàn trong hệ thống thông tin của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn thành phố Hải Phòng
 25. Chỉ thị 22/CT-BGTVT năm 2014 tổ chức thực hiện “Ngày Pháp luật nước Việt Nam” trong ngành giao thông vận tải do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 26. Chỉ thị 32/CT-TTg năm 2014 về đẩy mạnh điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 27. Chỉ thị 18/CT-UBND năm 2014 tăng cường quản lý hoạt động xuất bản, in, phát hành xuất bản phẩm trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
 28. Chỉ thị 11/2014/CT-UBND thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
 29. Chỉ thị 22/2014/CT-UBND tăng cường thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc trên địa bàn tỉnh Bình Phước
 30. Chỉ thị 20/CT-BGTVT năm 2014 tăng cường công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 31. Chỉ thị 27/2014/CT-UBND tổ chức phong trào thi đua yêu nước chào mừng các ngày lễ lớn và đại hội đảng các cấp trong hai năm 2014 - 2015 do thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 32. Chỉ thị 25/CT-UBND năm 2014 tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
 33. Chỉ thị 10/2014/CT-UBND tăng cường biện pháp đấu tranh phòng, chống tệ nạn cờ bạc dưới hình thức số đề và làm giả vé xổ số trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
 34. Chỉ thị 28/CT-UBND năm 2014 về đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới do tỉnh Phú Yên ban hành
 35. Chỉ thị 19/CT-UBND năm 2014 tăng cường thực hiện Nghị định 36/2009/NĐ-CP về quản lý, sử dụng pháo do tỉnh Hải Dương ban hành
 36. Chỉ thị 18/CT-UBND năm 2014 chấn chỉnh tình trạng lạm dụng yêu cầu nộp bản sao có chứng thực đối với giấy tờ, văn bản khi thực hiện thủ tục hành chính do tỉnh Vĩnh Long ban hành
 37. Chỉ thị 26/CT-UBND năm 2014 tổ chức phát động đợt thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII năm 2015 do tỉnh Long An ban hành
 38. Chỉ thị 15/2014/CT-UBND chấn chỉnh công tác quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành sử dụng vốn Nhà nước trên địa bàn tỉnh An Giang
 39. Chỉ thị 14/2014/CT-UBND phối hợp phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường, khắc phục ô nhiễm và phục hồi môi trường trên địa bàn tỉnh An Giang
 40. Chỉ thị 18/CT-UBND năm 2014 tăng cường công tác phòng, chống hạn hán và đối phó với ảnh hưởng của El Nino trên địa bàn tỉnh Hải Dương
 41. Chỉ thị 19/CT-BGTVT năm 2014 tăng cường thực hiện quy định về lao động và tiền lương trong doanh nghiệp nhà nước thuộc Bộ Giao thông vận tải
 42. Chỉ thị 21/CT-UBND năm 2014 về tổng điều tra quân nhân dự bị và phương tiện kỹ thuật của nền kinh tế quốc dân năm 2015 do tỉnh Sơn La ban hành
 43. Chỉ thị 26/CT-UBND năm 2014 tăng cường quản lý nhà nước và xử lý quỹ đất của nhà nước quản lý, sử dụng trên địa bàn tỉnh Phú Yên
 44. Chỉ thị 25/CT-UBND năm 2014 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới do tỉnh Long An ban hành
 45. Chỉ thị 24/CT-UBND năm 2014 tăng cường công tác quản lý, sử dụng tài sản nhà nước trên địa bàn tỉnh Long An
 46. Chỉ thị 13/2014/CT-UBND đẩy mạnh công tác trồng rừng tập trung và trồng cây lâm nghiệp phân tán trong nhân dân trên địa bàn tỉnh An Giang
 47. Chỉ thị 09/2014/CT-UBND tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý đối với trường hợp vi phạm pháp luật đất đai trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
 48. Chỉ thị 20/CT-UBND năm 2014 tăng cường, đôn đốc đẩy mạnh thực hiện, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Nghệ An
 49. Chỉ thị 23/2014/CT-UBND thực hiện Luật Tiếp công dân trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
 50. Chỉ thị 08/2014/CT-UBND tăng cường công tác quản lý nhà nước về tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
 51. Chỉ thị 07/2014/CT-UBND tăng cường công tác quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
 52. Chỉ thị 13/CT-UBND năm 2014 tăng cường biện pháp cấp bách trong công tác bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng do tỉnh Lai Châu ban hành
 53. Chỉ thị 8084/CT-BNN-XD năm 2014 đẩy nhanh tiến độ thi công, giải ngân, tăng cường công tác quản lý lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư xây dựng do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý
 54. Chỉ thị 21/2014/CT-UBND về tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2015 do tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành
 55. Chỉ thị 23/CT-UBND năm 2014 chấn chỉnh, tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo do tỉnh Long An ban hành
 56. Chỉ thị 31/CT-CTUBND năm 2014 tăng cường công tác quản lý nhà nước và chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường tại đơn vị sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
 57. Chỉ thị 30/CT-UBND năm 2014 chấn chỉnh tình trạng lạm dụng yêu cầu nộp bản sao có chứng thực đối với giấy tờ, văn bản khi thực hiện thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
 58. Chỉ thị 16/CT-UBND năm 2014 tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh mùa Đông - Xuân do tỉnh Quảng Trị ban hành
 59. Chỉ thị 29/CT-UBND năm 2014 tăng cường chỉ đạo xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 tại cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
 60. Chỉ thị 18/CT-UBND năm 2014 tăng cường công tác bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp và an toàn điện trong nhân dân trên địa bàn thành phố Cần Thơ
 61. Chỉ thị 18/CT-UBND năm 2014 tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 25/1998/CT-UB.NN về cấm sử dụng chất nổ, xung điện, chất độc để khai thác thủy sản và tăng cường bảo vệ nguồn lợi thủy sản trong thời gian tới do tỉnh Nghệ An ban hành
 62. Chỉ thị 24/CT-UBND năm 2014 tiếp tục thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW về nông nghiệp, nông dân, nông thôn và đẩy nhanh tiến độ, chất lượng xây dựng nông thôn mới do Đồng Nai ban hành
 63. Directive No. 30/CT-TTg dated September 30, 2014, on enhancement of tackling tobacco smuggling
 64. Chỉ thị 25/CT-UBND năm 2014 tăng cường công tác quản lý doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bảo vệ do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành
 65. Chỉ thị 30/CT-TTg năm 2014 tăng cường công tác đấu tranh chống buôn lậu thuốc lá do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 66. Chỉ thị 12/CT-UBND năm 2014 tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động khai thác khoáng sản tại các mỏ có sử dụng vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
 67. Chỉ thị 23/2014/CT-UBND tăng cường quản lý sử dụng điện thoại không dây, thiết bị phát lặp vô tuyến điện và thiết bị thu truyền hình trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
 68. Chỉ thị 17/CT-UBND năm 2014 tổ chức triển khai tiêm phòng vắc xin phòng chống bệnh sởi và rubella trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
 69. Chỉ thị 20/CT-UBND năm 2014 thực hiện chính sách Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế tại đơn vị hành chính sự nghiệp do tỉnh Thanh Hóa ban hành
 70. Chỉ thị 22/CT-UBND năm 2014 đẩy mạnh công tác thu phí sử dụng đường bộ từ xe mô tô trên địa bàn tỉnh Long An
 71. Chỉ thị 10/CT-UBND năm 2014 biện pháp chấn chỉnh tình trạng lạm dụng yêu cầu nộp bản sao có chứng thực đối với giấy tờ, văn bản khi thực hiện thủ tục hành chính do tỉnh Tây Ninh ban hành
 72. Chỉ thị 17/CT-UBND năm 2014 tăng cường công tác bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
 73. Chỉ thị 15/2014/CT-UBND tăng cường thực hiện công tác đăng ký và quản lý hộ tịch trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
 74. Chỉ thị 08/CT-UBND năm 2014 tăng cường quản lý chất thải y tế trên địa bàn tỉnh Cà Mau
 75. Chỉ thị 17/CT-UBND năm 2014 thực hiện pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn thành phố Cần Thơ
 76. Chỉ thị 10/CT-UBND năm 2014 triển khai kê khai thuế qua mạng internet do tỉnh Quảng Ngãi ban hành
 77. Chỉ thị 25/CT-UBND về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2014 do Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên ban hành
 78. Chỉ thị 24/CT-UBND năm 2014 ngăn chặn hành vi đưa tạp chất vào tôm nguyên liệu và sản xuất, kinh doanh tôm có chứa tạp chất trên địa bàn tỉnh Phú Yên
 79. Chỉ thị 23/CT-UBND năm 2014 ngăn chặn tình trạng phá rừng phòng hộ ven biển để nuôi tôm trên địa bàn tỉnh Phú Yên
 80. Chỉ thị 22/CT-UBND năm 2014 thực hiện biện pháp chấn chỉnh tình trạng lạm dụng yêu cầu nộp bản sao có chứng thực đối với giấy tờ, văn bản khi thực hiện thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
 81. Chỉ thị 22/CT-UBND năm 2014 kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Phú Yên do Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên ban hành
 82. Chỉ thị 11/CT-UBND điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách Nhà nước những tháng cuối năm 2014 do tỉnh Phú Thọ ban hành
 83. Chỉ thị 26/2014/CT-UBND tăng cường giải pháp nhằm đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
 84. Chỉ thị 29/CT-TTg năm 2014 tổ chức triển khai tiêm phòng vắc xin phòng bệnh Sởi và Rubella trong Chương trình tiêm chủng mở rộng năm 2014 - 2015 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 85. Chỉ thị 03/2014/CT-UBND về nhiệm vụ trọng tâm công tác Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Bình Năm học 2014 - 2015
 86. Chỉ thị 13/CT-UBND năm 2014 tăng cường công tác phòng, chống hạn hán trong sản xuất vụ Đông Xuân 2014-2015 do tỉnh Yên Bái ban hành
 87. Chỉ thị 25/2014/CT-UBND tăng cường công tác quản lý về hoạt động quảng cáo trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
 88. Chỉ thị 18/CT-UBND năm 2014 tăng cường công tác phòng, chống hạn hán, đối phó với ảnh hưởng của El Nino trên địa bàn thành phố Hà Nội
 89. Chỉ thị 19/CT-UBND năm 2014 tăng cường biện pháp phòng, chống bệnh cúm gia cầm trên địa bàn thành phố Hà Nội
 90. Chỉ thị 06/CT-UBND năm 2014 tăng cường biện pháp quản lý di tích và hoạt động bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích do tỉnh Bắc Giang ban hành
 91. Chỉ thị 17/CT-UBND năm 2014 tăng cường chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới do tỉnh Nghệ An ban hành
 92. Chỉ thị 24/CT-UBND năm 2014 lập kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020 do thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 93. Chỉ thị 16/CT-UBND năm 2014 thực hiện nhiệm vụ năm học 2014 - 2015 do Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng ban hành
 94. Chỉ thị 21/CT-UBND năm 2014 xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 do tỉnh Long An ban hành
 95. Chỉ thị 21/CT-UBND kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
 96. Chỉ thị 16/2014/CT-UBND tăng cường quản lý hộp thư tập trung tại chung cư cao tầng, tòa nhà văn phòng trên địa bàn thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An
 97. Chỉ thị 1917/CT-UBND năm 2014 tăng cường công tác văn thư, lưu trữ trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
 98. Chỉ thị 19/2014/CT-UBND tăng cường thực hiện công tác bồi thường của nhà nước trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
 99. Chỉ thị 09/CT-UBND điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách Nhà nước những tháng cuối năm 2014 do tỉnh Tây Ninh ban hành
 100. Chỉ thị 16/CT-UBND năm 2014 tăng cường chỉ đạo thực hiện chính sách Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế do thành phố Cần Thơ ban hành