Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ...
 1. Chỉ thị 09/CT-TTg năm 2015 về đẩy mạnh thực hiện giải pháp giải quyết vấn đề trường, lớp mầm non ở các khu công nghiệp, khu chế xuất do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 2. Chỉ thị 12/2015/CT-UBND tăng cường công tác quản lý nhà nước về hải quan trên địa bàn tỉnh Nghệ An
 3. Chỉ thị 08/CT-TTg năm 2015 về công tác điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và lập kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) cấp quốc gia do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 4. Chỉ thị 06/CT-UBND về tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước năm 2015 do Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành
 5. Chỉ thị 08/CT-UBND năm 2015 về tăng cường thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế do Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định ban hành
 6. Chỉ thị 09/CT-UBND năm 2015 về tăng cường biện pháp xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản nguồn vốn đầu tư công của tỉnh Vĩnh Long
 7. Chỉ thị 07/CT-UBND năm 2015 về việc tiếp tục chấn chỉnh và xử lý triệt để tình trạng phương tiện vận tải đường bộ vi phạm chở hàng quá tải trọng cho phép do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành
 8. Chỉ thị 07/CT-TTg năm 2015 về tăng cường các biện pháp xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản nguồn vốn đầu tư công do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 9. Chỉ thị 06/CT-UBND năm 2015 về tăng cường công tác hòa giải ở cơ sở do Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ ban hành
 10. Chỉ thị 05/CT-UBND năm 2015 về việc tăng cường công tác chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ sơ sinh nhằm giảm tử vong mẹ và trẻ sơ sinh do Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ ban hành
 11. Chỉ thị 07/CT-UBND năm 2015 về tăng cường công tác quản lý và bình ổn giá trên địa bàn tỉnh Bình Định
 12. Chỉ thị 06/CT-UBND năm 2015 về tăng cường chăm sóc sức khoẻ bà mẹ và trẻ sơ sinh nhằm giảm tử vong mẹ, tử vong sơ sinh do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định ban hành
 13. Chỉ thị 10/2015/CT-UBND tăng cường triển khai quy định về biện pháp xử lý hành chính trên địa bàn do ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành
 14. Chỉ thị 12/CT-BTTTT về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông
 15. Chỉ thị 06/CT-TTg tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước năm 2015 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 16. Chỉ thị 10/CT-UBND năm 2015 về tăng cường biện pháp, giải pháp kiểm soát tải trọng phương tiện vận tải đường bộ trên địa bàn tỉnh Nghệ An
 17. Chỉ thị 07/CT-UBND năm 2015 về nghiêm túc thực hiện đổi mới công tác đánh giá cán bộ, công, viên chức do tỉnh Đồng Tháp ban hành
 18. Chỉ thị 09/CT-UBND năm 2015 về việc đẩy mạnh thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn tỉnh Sơn La do ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La ban hành
 19. Chỉ thị 06/CT-UBND năm 2015 về kê khai thuế, nộp thuế điện tử qua mạng Internet do Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên ban hành
 20. Chỉ thị 08/2015/CT-UBND về tăng cường công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
 21. Chỉ thị 09/CT-UBND năm 2015 về chủ động triển khai biện pháp cấp bách bảo vệ, phòng cháy, chữa cháy rừng do Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành
 22. Chỉ thị 08/CT-UBND năm 2015 về nâng cao chất lượng tín dụng và xử lý nợ xấu do Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La ban hành
 23. Chỉ thị 09/CT-UBND năm 2015 về tăng cường đảm bảo an ninh, an toàn thông tin của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai do Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành
 24. Chỉ thị 02/2015/CT-UBND thực hiện công tác quốc phòng địa phương năm 2015 do quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 25. Chỉ thị 07/2015/CT-UBND thực hiện Nghị định 06/2014/NĐ-CP về biện pháp vận động quần chúng bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội do thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 26. Chỉ thị 05/CT-UBND năm 2015 thực hiện Nghị quyết 890/NQ-UBTVQH13 điều chỉnh địa giới hành chính huyện Sa Thầy để thành lập huyện Ia H’drai, tỉnh Kon Tum
 27. Chỉ thị 02/CT-UBND năm 2015 về tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự phòng chống bạo lực học đường và tệ nạn xã hội trong các trường học và cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
 28. Chỉ thị 05/CT-UBND năm 2015 về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh Điện Biên do Ủy ban nhần dân tỉnh Điện Biên ban hành
 29. Chỉ thị 05/CT-BGTVT năm 2015 chấn chỉnh, xử lý trách nhiệm và tăng cường kiểm soát tải trọng phương tiện vận tải đường bộ tại các đầu mối xếp hàng hóa do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 30. Chỉ thị 05/CT-TTg năm 2015 về tăng cường thực hiện chính sách Bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 31. Chỉ thị 06/CT-UBND năm 2015 về việc tiếp tục đấy mạnh công tác bảo đảm an toàn thực phẩm và phòng chống ngộ độc thực phẩm trong tình hình mới do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành
 32. Chỉ thị 04/CT-TTg về tăng cường chỉ đạo Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2015 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 33. Chỉ thị 05/2015/CT-UBND nâng cao hiệu quả công tác kiểm soát tải trọng phương tiện trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
 34. Chỉ thị 08/CT-UBND năm 2015 về việc tăng cường hoạt động về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long do Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long ban hành
 35. Chỉ thị 07/CT-UBND năm 2015 về tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn do Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long ban hành
 36. Chỉ thị 03/CT-TTg năm 2015 tăng cường hiệu lực thực thi chính sách, pháp luật về khoáng sản do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 37. Chỉ thị 08/2015/CT-UBND tăng cường công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp, an toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản và muối trên địa bàn tỉnh Nghệ An
 38. Chỉ thị 07/2015/CT-UBND tăng cường quản lý tàu cá khai thác thủy sản bằng nghề lưới Kéo trên vùng biển thuộc địa bàn tỉnh Nghệ An
 39. Chỉ thị 04/CT-UBND năm 2015 về tăng cường chăm sóc sức khoẻ bà mẹ, trẻ sơ sinh nhằm giảm tử vong mẹ và sơ sinh do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình ban hành
 40. Chỉ thị 04/CT-NHNN năm 2015 thực hiện công tác quốc phòng an ninh ngành Ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
 41. Chỉ thị 42-CT/TW năm 2015 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015-2030 do Ban Chấp hành Trung ương ban hành
 42. Chỉ thị 04/CT-BCT năm 2015 tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, ngăn chặn việc buôn bán, vận chuyển, tàng trữ thuốc lá nhập lậu do Bộ Công thương ban hành
 43. Chỉ thị 03/CT-NHNN năm 2015 về thúc đẩy tăng trưởng tín dụng xanh và quản lý rủi ro môi trường và xã hội trong hoạt động cấp tín dụng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
 44. Chỉ thị 08/CT-UBND năm 2015 về tổ chức tổng điều tra lực lượng dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu
 45. Chỉ thị 06/CT-UBND năm 2015 tăng cường biện pháp quản lý bảo vệ, phát triển rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
 46. Chỉ thị 05/2015/CT-UBND về tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
 47. Chỉ thị 06/2015/CT-UBND củng cố tổ chức và hoạt động hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh An Giang
 48. Chỉ thị 02/CT-BTP năm 2015 tăng cường xây dựng, quản lý, sử dụng và khai thác Cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp do Bộ Tư pháp ban hành
 49. Chỉ thị 09/2015/CT-UBND tăng cường công tác quản lý nhà nước về hoạt động vận tải bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh Nghệ An
 50. Chỉ thị 07/CT-UBND năm 2015 đẩy mạnh thực hiện Đề án xây dựng nếp sống văn minh đô thị và nông thôn trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
 51. Chỉ thị 06/2015/CT-UBND triển khai thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy sửa đổi do thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 52. Chỉ thị 02/2015/CT-UBND tăng cường công tác thực thi quyền sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
 53. Chỉ thị 01/2015/CT-UBND về công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, phục vụ có thời hạn trong lực lượng Công an nhân dân; Tuyển sinh quân sự; công tác xây dựng, huấn luyện và kiểm tra sẵn sàng động viên - sẵn sàng chiến đấu lực lượng dự bị động viên năm 2015 do quận Bình Tân ban hành
 54. Chỉ thị 1865/CT-BNN-TY năm 2015 tăng cường quản lý sản xuất, kinh doanh, sử dụng thuốc kháng sinh trong chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản đảm bảo an toàn thực phẩm do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
 55. Chỉ thị 03/CT-UBND năm 2015 về quản lý công tác dò tìm, xử lý bom, mìn, vật nổ trên địa bàn tỉnh Hà Nam
 56. Chỉ thị 03/CT-UBND năm 2015 tăng cường thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động trong sản xuất kinh doanh do tỉnh Quảng Bình ban hành
 57. Chỉ thị 06/CT-UBND năm 2015 tăng cường công tác bảo đảm an toàn thực phẩm và phòng chống ngộ độc thực phẩm trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
 58. Chỉ thị 05/CT-UBND năm 2015 tăng cường công tác đảm bảo an toàn thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
 59. Chỉ thị 05/CT-UBND năm 2015 chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ; tăng cường công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức và thi đua, khen thưởng do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành
 60. Chỉ thị 08/CT-UBND năm 2015 tăng cường công tác quản lý, tổ chức và thực hiện nếp sống văn minh trong hoạt động lễ hội trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
 61. Chỉ thị 02/CT-TTg năm 2015 về tăng cường công tác quản lý và nâng cao hiệu quả sử dụng nợ công do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 62. Chỉ thị 04/CT-BYT năm 2015 đẩy mạnh thực hiện chính sách quốc gia phòng, chống tác hại của lạm dụng đồ uống có cồn đến năm 2020 trong ngành y tế do Bộ Y tế ban hành
 63. Chỉ thị 04/CT-UBND năm 2015 công tác bảo vệ nguồn lợi thủy sản, ngăn chặn sử dụng chất nổ, xung điện, chất độc hại và các nghề khai thác thủy sản bị cấm trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
 64. Chỉ thị 03/CT-UBND năm 2015 tăng cường thực hiện công tác bồi dưỡng kỹ năng sống, kiến thức về gia đình cho thanh niên do tỉnh Bình Phước ban hành
 65. Chỉ thị 04/CT-UBND năm 2015 tăng cường quản lý giá cước vận tải bằng ô tô trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
 66. Chỉ thị 41-CT/TW năm 2015 về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý và tổ chức lễ hội do Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành
 67. Chỉ thị 01/CT-UBND năm 2015 đẩy mạnh phong trào xây dựng xã, phường, thị trấn đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế đến năm 2020 do tỉnh Hưng Yên ban hành
 68. Chỉ thị 02/CT-UBND năm 2015 tăng cường chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm y tế trên địa bàn thành phố Cần Thơ
 69. Chỉ thị 03/CT-UBND năm 2015 tăng cường công tác quản lý chất lượng đảm bảo an toàn trong thi công xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Thái Bình
 70. Chỉ thị 04/CT-UBND năm 2015 về chấn chỉnh và tập trung chỉ đạo, thực hiện tốt công tác kiểm soát giết mổ gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh Nghệ An
 71. Chỉ thị 1257/CT-BNN-TY năm 2015 tập trung phòng chống dịch cúm gia cầm và các chủng vi rút cúm gia cầm lây sang người do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
 72. Chỉ thị 05/2015/CT-UBND tổ chức thực hiện tốt công tác quốc phòng địa phương năm 2015 do thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 73. Chỉ thị 01/CT-BTP về tổ chức Tết Nguyên đán Ất Mùi năm 2015 do Bộ Tư pháp ban hành
 74. Chỉ thị 03/CT-UBND năm 2015 đẩy mạnh công tác lập hồ sơ và nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ cơ quan và Lưu trữ lịch sử do tỉnh Khánh Hòa ban hành
 75. Chỉ thị 02/2015/CT-UBND thực hiện Luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Bình Phước
 76. Chỉ thị 03/CT-BYT thực hiện công tác quốc phòng và an ninh trong ngành y tế năm 2015 do Bộ Y tế ban hành
 77. Chỉ thị 02/CT-NHNN năm 2015 tăng cường xử lý nợ xấu của tổ chức tín dụng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
 78. Chỉ thị 01/CT-NHNN năm 2015 tổ chức thực hiện chính sách tiền tệ và đảm bảo hoạt động ngân hàng an toàn, hiệu quả do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
 79. Chỉ thị 03/CT-UBND năm 2015 thực hiện biện pháp cấp bách để ngăn chặn tàu cá và ngư dân Quảng Ngãi xâm phạm vùng biển các nước khai thác hải sản
 80. Chỉ thị 05/2015/CT-UBND tề tổ chức quán triệt, thực hiện Nghị định 60/2013/NĐ-CP quy định chi tiết khoản 3 Điều 63 của Bộ luật Lao động về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc do tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành
 81. Chỉ thị 04/2015/CT-UBND quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất; phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai; lệ phí địa chính trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
 82. Chỉ thị 04/CT-UBND năm 2015 phát động phong trào thi đua đặc biệt từ nay đến năm 2016 do thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 83. Chỉ thị 03/CT-UBND năm 2015 tăng cường biện pháp cấp bách trong công tác bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng do tỉnh Bình Định ban hành
 84. Chỉ thị 02/CT-BYT năm 2015 về bảo đảm công tác y tế trong dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015 do Bộ Y tế ban hành
 85. Chỉ thị 02/CT-UBND năm 2015 tiếp tục đẩy mạnh công tác bảo đảm an toàn thực phẩm và phòng chống ngộ độc thực phẩm trong tình hình mới do tỉnh Quảng Nam ban hành
 86. Chỉ thị 03/2015/CT-UBND tăng cường thực hiện biện pháp xử lý hành chính trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
 87. Chỉ thị 04/CT-UBND năm 2015 thực hiện biện pháp chấn chỉnh tình trạng lạm dụng yêu cầu nộp bản sao có chứng thực đối với giấy tờ, văn bản khi thực hiện thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
 88. Chỉ thị 03/CT-UBND năm 2015 về tăng cường công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trong tình hình mới do tỉnh Bắc Giang ban hành
 89. Chỉ thị 03/CT-UBND tăng cường vận động hiến máu tình nguyện năm 2015 do thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 90. Chỉ thị 02/CT-UBND năm 2015 về đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong đồng bào các tôn giáo do tỉnh Bắc Giang ban hành
 91. Chỉ thị 396/CT-BNN-TCLN năm 2015 tăng cường công tác quản lý cơ sở nuôi động vật hoang dã hung dữ do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
 92. Chỉ thị 05/CT-UBND năm 2015 tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh buôn bán, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn tỉnh Sơn La
 93. Chỉ thị 297/CT-BNN-KHCN năm 2015 về đổi mới toàn diện hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và khuyến nông do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
 94. Chỉ thị 217/CT-TCHQ năm 2015 về triển khai nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2015 do Tổng cục Hải quan ban hành
 95. Chỉ thị 02/CT-UBND năm 2015 về đẩy mạnh biện pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
 96. Chỉ thị 01/CT-BYT năm 2015 về tăng cường chăm sóc sức khoẻ bà mẹ và trẻ sơ sinh nhằm giảm tử vong mẹ, tử vong sơ sinh do Bộ Y tế ban hành
 97. Chỉ thị 01/CT-TTg năm 2015 tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 98. Chỉ thị 01/2015/CT-UBND về công tác thú y năm 2015 do tỉnh Nghệ An ban hành
 99. Chỉ thị 02/CT-UBND năm 2015 tăng cường thực hiện giải pháp nhằm ngăn chặn, hạn chế tai nạn giao thông do xe mô tô, xe gắn máy gây ra trên địa bàn tỉnh Bình Định
 100. Chỉ thị 01/2015/CT-UBND chấn chỉnh việc thực hiện chế độ thông tin, báo cáo trong hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh Hậu Giang