Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ...
 1. Chỉ thị 04/CT-TTg năm 2016 thực hiện biện pháp cấp bách phòng, chống hạn, xâm nhập mặn do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 2. Chỉ thị 03/CT-TTg năm 2016 về tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn giai đoạn 2016-2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 3. Chỉ thị 04/CT-UBND năm 2016 về chấn chỉnh hoạt động trong công tác đối ngoại trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
 4. Chỉ thị 685/CT-BNN-TY năm 2016 về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm dịp trước và sau Tết Bính Thân 2016 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
 5. Chỉ thị 02/CT-TTg năm 2016 về tăng cường chỉ đạo thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 6. Chỉ thị 05/CT-UBND năm 2016 về chấn chỉnh công tác lập hồ sơ, giao nộp hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan do tỉnh Long An ban hành
 7. Chỉ thị 04/CT-UBND năm 2016 về tăng cường công tác văn thư, lưu trữ trên địa bàn thành phố Hà Nội
 8. Chỉ thị 02/CT-UBND năm 2016 về tăng cường công tác quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh Cà Mau
 9. Chỉ thị 02/CT-UBND năm 2016 thực hiện Quyết định 49/2015/QĐ-TTg về chế độ, chính sách đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ Quốc tế trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
 10. Chỉ thị 05/CT-UBND năm 2016 về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trước, trong và sau Tết nguyên đán do tỉnh Hà Tĩnh ban hành
 11. Chỉ thị 01/CT-BYT năm 2016 về bảo đảm công tác y tế trong dịp Tết Nguyên đán Bính Thân 2016 do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
 12. Chỉ thị 04/CT-UBND năm 2016 về tăng cường công tác quản lý điều hành, thực hiện các giải pháp bảo đảm cân đối cung cầu nhằm bình ổn thị trường dịp Tết nguyên đán Bính Thân 2016 do tỉnh Thừa Thiên Huế
 13. Chỉ thị 01/CT-UBND năm 2016 về tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước, tập trung khắc phục yếu kém, thúc đẩy phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
 14. Chỉ thị 04/CT-BTTTT năm 2016 về tăng cường quản lý và thúc đẩy phát triển bền vững thị trường dịch vụ truy nhập Internet băng rộng cố định mặt đất do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
 15. Chỉ thị 03/CT-UBND năm 2016 về đẩy mạnh cho vay phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
 16. Chỉ thị 01/CT-TTg năm 2016 về tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 17. Chỉ thị 02/CT-UBND năm 2016 thực hiện công tác lập hồ sơ công việc và giao nhập hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan, lưu trữ lịch sử của tỉnh Vĩnh Long
 18. Chỉ thị 01/CT-UBND năm 2016 về phát động thi đua thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2016 và giai đoạn 2016 - 2020 do tỉnh Bình Định ban hành
 19. Chỉ thị 01/2016/CT-UBND về công tác thú y 2016 do tỉnh Nghệ An ban hành
 20. Chỉ thị 03/CT-UBND năm 2016 về tăng cường quản lý, khai thác, sử dụng các thiết chế văn hóa, thể thao trên địa bàn tỉnh An Giang
 21. Chỉ thị 51-CT/TW năm 2016 về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 do Ban Chấp hành Trung ương ban hành
 22. Chỉ thị 01/QĐ-CT.UBND năm 2016 về phân công công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các thành viên khác của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hóa nhiệm kỳ 2011 - 2016
 23. Chỉ thị 15/CT-UBND năm 2015 về đẩy mạnh cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
 24. Chỉ thị 18/CT-UBND năm 2015 về phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2016 - 2020) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long lần thứ X
 25. Chỉ thị 13/CT-UBND năm 2015 thực hiện Nghị định 55/2015/NĐ-CP về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn do tỉnh Hà Nam ban hành
 26. Chỉ thị 19/2015/CT-UBND về tăng cường biện pháp quản lý, ngăn chặn tình trạng bán điều non, vay tiền lãi suất cao, bán đất, cầm cố đất trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Bình Phước
 27. Chỉ thị 02/CT-BTC năm 2015 về tăng cường công tác quản lý, điều hành và bình ổn giá trong dịp Tết Nguyên đán Bính Thân 2016 do Bộ Tài chính ban hành
 28. Chỉ thị 31/CT-TTg năm 2015 về tăng cường công tác quản lý, điều hành nhằm bình ổn thị trường, giá cả, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội dịp Tết Nguyên đán Bính Thân 2016 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 29. Chỉ thị 17/CT-UBND năm 2015 về tăng cường sử dụng các hệ thống thông tin dùng chung trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Khánh Hòa
 30. Chỉ thị 18/CT-UBND năm 2015 về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
 31. Chỉ thị 20/2015/CT-UBND về tăng cường quản lý hoạt động hóa chất trên địa bàn tỉnh Nghệ An
 32. Chỉ thị 14/CT-UBND năm 2015 triển khai Luật Căn cước công dân trên địa bàn tỉnh Hải Dương
 33. Chỉ thị 18/CT-UBND năm 2015 nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong công tác cải cách hành chính gắn liền với ứng dụng công nghệ thông tin và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 tại cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
 34. Chỉ thị 17/CT-UBND năm 2015 về tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
 35. Chỉ thị 19/CT-UBND năm 2015 về tăng cường quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Định
 36. Chỉ thị 24/CT-UBND năm 2015 về tăng cường hoạt động khoa học và công nghệ cấp cơ sở trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
 37. Chỉ thị 15/CT-UBND năm 2015 về thực hiện chỉ số chi phí không chính thức thuộc Chương trình hành động cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) giai đoạn 2015-2020 do tỉnh Yên Bái ban hành
 38. Chỉ thị 15/2015/CT-UBND thực hiện Luật Hộ tịch trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
 39. Chỉ thị 21/CT-BCT năm 2015 về đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của ngành công thương do Bộ Công thương ban hành
 40. Chỉ thị 9998/CT-BNN-KH năm 2015 về tăng cường thực hiện Nghị quyết 70/NQ-CP về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 15-NQ/TW về chính sách xã hội giai đoạn 2012 - 2020 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
 41. Chỉ thị 23/CT-UBND năm 2015 thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội và ngân sách năm 2016 do thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 42. Chỉ thị 22/CT-UBND năm 2015 triển khai Hiệp định thương mại tự do (FTA), TPP và Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC) trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
 43. Chỉ thị 19/CT-UBND năm 2015 về tăng cường quản lý hoạt động thăm dò, khai thác, sử dụng và bảo vệ tài nguyên nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương
 44. Chỉ thị 19/CT-BCT năm 2015 về tăng cường công tác an toàn, phòng chống cháy nổ trong mùa khô, dịp tết Nguyên đán Bính Thân và thời gian tổ chức Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII do Bộ Công Thương ban hành
 45. Chỉ thị 21/CT-UBND năm 2015 về tăng cường hiệu quả công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
 46. Chỉ thị 16/CT-UBND năm 2015 về tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước, tập trung khắc phục yếu kém, thúc đẩy phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Long An
 47. Chỉ thị 66/2015/CT-UBND về tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động khai thác cát, sỏi lòng sông trái phép trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
 48. Chỉ thị 16/2015/CT-UBND về tăng cường công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực an toàn bức xạ và hạt nhân trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
 49. Chỉ thị 15/CT-UBND năm 2015 về nâng cao trách nhiệm hiệu quả công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra thực hiện kết luận, quyết định xử lý về thanh tra trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
 50. Chỉ thị 65/2015/CT-UBND về tăng cường thực hiện biện pháp quản lý rừng và đất lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
 51. Chỉ thị 16/CT-UBND năm 2015 triển khai thực hiện Nghị định 55/2015/NĐ-CP về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn do tỉnh Đắk Lắk ban hành
 52. Chỉ thị 05/CT-UBND năm 2015 về tăng cường công tác bảo vệ môi trường ở trung tâm các huyện, thị xã, thành phố và khu dân cư tập trung trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
 53. Chỉ thị 17/CT-UBND năm 2015 về Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo ở xã, phường, thị trấn giai đoạn 2013 - 2016 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
 54. Chỉ thị 14/CT-UBND năm 2015 thực hiện Nghị định 110/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, hôn nhân và gia đình, thi hành án dân sự, phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã và Nghị định 67/2015/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 110/2013/NĐ-CP do tỉnh Quảng Ngãi ban hành
 55. Chỉ thị 05/CT-UBND năm 2015 về tăng cường công tác quản lý vật tư nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
 56. Chỉ thị 30/CT-TTg năm 2015 về tăng cường kiểm soát dự án đầu tư sử dụng nhiều năng lượng, tài nguyên, gây ô nhiễm môi trường do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 57. Chỉ thị 27/CT-UBND năm 2015 về Tăng cường công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo do Tỉnh Quảng Nam ban hành
 58. Chỉ thị 23/CT-UBND năm 2015 về tăng cường công tác kết hợp quân - dân y trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
 59. Chỉ thị 11/CT-UBND năm 2015 về tăng cường trách nhiệm của Thủ trưởng cơ quan trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của cơ quan nhà nước tỉnh Hà Nam
 60. Chỉ thị 95/CT-BQP năm 2015 thực hiện chế độ, chính sách đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế do Bộ Quốc phòng ban hành
 61. Chỉ thị 18/CT-BCT thực hiện giải pháp bảo đảm cân đối cung cầu, bình ổn thị trường cuối năm 2015 và dịp Tết Nguyên đán Bính Thân 2016 do Bộ Công thương ban hành
 62. Chỉ thị 17/CT-UBND năm 2015 về tăng cường công tác phòng, chống hạn trong mùa khô năm 2015-2016 do tỉnh Bình Phước ban hành
 63. Chỉ thị 15/CT-UBND năm 2015 về chấn chỉnh, tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo do tỉnh Long An ban hành
 64. Chỉ thị 28/CT-TTg năm 2015 về triển khai thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 65. Chỉ thị 18/CT-UBND năm 2015 về tổ chức đón mừng năm mới và Tết Bính Thân năm 2016 do thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 66. Chỉ thị 20/CT-UBND năm 2015 về tăng cường hiệu lực thực thi chính sách, pháp luật về hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
 67. Chỉ thị 18/CT-UBND năm 2015 về tổ chức triển khai Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
 68. Chỉ thị 24/2015/CT-UBND về tăng cường quản lý hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
 69. Chỉ thị 18/CT-UBND năm 2015 về tăng cường thực hiện chính sách bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
 70. Chỉ thị 16/CT-UBND năm 2015 tổ chức thực hiện Nghị định 55/2015/NĐ-CP về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn do tỉnh Phú Yên ban hành
 71. Chỉ thị 17/CT-BCT năm 2015 về đẩy mạnh công tác cải cách hành chính của Bộ Công Thương
 72. Chỉ thị 03/2015/CT-UBND về tăng cường quản lý chất thải nguy hại trên địa bàn tỉnh Lào Cai
 73. Chỉ thị 62/2015/CT-UBND về tiếp tục tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
 74. Chỉ thị 11/CT-UBND năm 2015 về tăng cường giải pháp nâng cao Chỉ số cải cách hành chính tỉnh Lai Châu
 75. Chỉ thị 49/2015/CT-UBND về tăng cường quản lý hạ tầng cáp viễn thông, truyền hình trên địa bàn tỉnh Phú Yên
 76. Chỉ thị 14/CT-UBND năm 2015 về tăng cường công tác kiểm soát tải trọng xe trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
 77. Chỉ thị 18/2015/CT-UBND về tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với lao động nước ngoài trên địa bàn tỉnh Gia Lai
 78. Chỉ thị 13/2015/CT-UBND về tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
 79. Chỉ thị 16/CT-CT.UBND năm 2015 về tăng cường quản lý hoạt động dạy, học thêm trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
 80. Chỉ thị 13/CT-UBND năm 2015 về tăng cường công tác quản lý, sử dụng pháo, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Hải Dương
 81. Chỉ thị 20/CT-UBND năm 2015 về tăng cường biện pháp xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản nguồn vốn đầu tư công do thành phố Hải Phòng ban hành
 82. Chỉ thị 01/CT-BXD năm 2015 về bảo đảm an toàn trong thi công xây dựng công trình do Bộ Xây dựng ban hành
 83. Chỉ thị 09/CT-UBND năm 2015 về xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản nguồn vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
 84. Chỉ thị 22/CT-UBND năm 2015 về tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
 85. Chỉ thị 15/2015/CT-UBND về việc đẩy mạnh triển khai thi hành Luật Hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Bình Phước
 86. Chỉ thị 8718/CT-BNN-TCTL năm 2015 về tăng cường thực hiện giải pháp phòng, chống hạn hán, xâm nhập mặn, đối phó với ảnh hưởng của hiện tượng El Nino do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
 87. Chỉ thị 08/CT-UBND năm 2015 về tăng cường công tác đảm bảo an toàn bức xạ, an ninh nguồn phóng xạ trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
 88. Chỉ thị 49-CT/TW năm 2015 về tăng cường và đổi mới công tác dân vận của Đảng ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số do Ban Chấp hàng Trung ương ban hành
 89. Chỉ thị 17/CT-UBND năm 2015 về tăng cường công tác quản lý đô thị trong lĩnh vực xây dựng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2015-2020
 90. Chỉ thị 2046/CT-UBND năm 2015 về tăng cường biện pháp phòng, chữa cháy rừng vụ khô hanh năm 2015-2016 do tỉnh Hà Giang ban hành
 91. Chỉ thị 24/CT-UBND năm 2015 về giải quyết dứt điểm những tồn tại, vướng mắc về địa giới hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
 92. Chỉ thị 22/CT-UBND năm 2015 về tăng cường công tác đảm bảo an ninh, an toàn thông tin mạng của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
 93. Chỉ thị 27/CT-TTg năm 2015 tăng cường thực hiện Nghị quyết 70/NQ-CP về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 15-NQ/TW về chính sách xã hội giai đoạn 2012 - 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 94. Chỉ thị 14/CT-UBND năm 2015 về tăng cường công tác quản lý đối với các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách nhà nước do tỉnh Bình Phước ban hành
 95. Chỉ thị 14/CT-UBND năm 2015 về tăng cường công tác quản lý thuê bao di động trả trước trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
 96. Chỉ thị 16/CT-BCT về giải pháp tăng cường xuất khẩu, kiểm soát nhập khẩu trong 3 tháng cuối năm 2015 do Bộ Công thương ban hành
 97. Chỉ thị 16/CT-UBND năm 2015 về tăng cường quản lý công tác an toàn, vệ sinh lao động trong lĩnh vực có nhiều nguy cơ tai nạn lao động và an toàn trên công trình xây dựng tiếp giáp vơi khu dân cư; đường giao thông do tỉnh Bình Dương ban hành
 98. Chỉ thị 23/CT-UBND năm 2015 về triển khai thực hiện Nghị định 15/2015/NĐ-CP về đầu tư theo hình thức đối tác công tư và Nghị định 30/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư do Tỉnh Quảng Nam ban hành
 99. Chỉ thị 02/2015/CT-UBND thực hiện Luật Hộ tịch năm trên địa bàn tỉnh Kon Tum
 100. Chỉ thị 21/CT-UBND năm 2015 tăng cường công tác tuyên truyền, vận động và tổ chức hiến máu tình nguyện do Tỉnh Thanh Hóa ban hành