Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ...
 1. Chỉ thị 32/CT-TTg năm 2016 về tăng cường công tác kiểm soát tải trọng phương tiện giao thông do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 2. Chỉ thị 34/CT-UBND năm 2016 về tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản công trên địa bàn thành phố Hải Phòng
 3. Chỉ thị 21/CT-UBND năm 2016 về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2016-2017 của ngành giáo dục thành phố Hà Nội
 4. Chỉ thị 20/CT-UBND năm 2016 về tăng cường công tác quản lý đất đai, quản lý quy hoạch kiến trúc, cấp phép xây dựng, quản lý trật tự xây dựng, xử lý trường hợp đất không đủ điều kiện về mặt bằng xây dựng kết hợp với chỉnh trang đô thị hai bên tuyến đường mới mở trên địa bàn thành phố Hà Nội
 5. Chỉ thị 9407/CT-BNN-CN năm 2016 về phòng chống đói, rét cho gia súc trong vụ Đông Xuân 2016-2017 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
 6. Chỉ thị 17/CT-CTUBND năm 2016 về tổ chức Đại hội Thể dục thể thao các cấp tỉnh Hưng Yên năm 2017-2018 tiến tới Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc lần thứ VIII năm 2018
 7. Chỉ thị 31/CT-TTg năm 2016 về tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản công do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 8. Chỉ thị 08/CT-BCA-V28 năm 2016 về tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý và nâng cao hiệu quả hoạt động của Bảo vệ dân phố đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới do Bộ Công an ban hành
 9. Chỉ thị 29/CT-UBND năm 2016 về tăng cường công tác quản lý thu thuế trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu thông qua việc dán tem các đồng hồ (công tơ) tổng trên các thiết bị đo xăng dầu của cơ sở kinh doanh xăng dầu trên địa bàn thành phố Hải Phòng
 10. Chỉ thị 12/CT-BCT thực hiện giải pháp bảo đảm cân đối cung cầu, bình ổn thị trường cuối năm 2016 và dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017 do Bộ Công thương ban hành
 11. Chỉ thị 06/2016/CT-TANDTC triển khai thực hiện Quyết định 2230/2016/QĐ-CTN về đặc xá năm 2016 do Tòa án nhân dân tối cao ban hành
 12. Chỉ thị 30/CT-TTg năm 2016 về tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động bán hàng đa cấp do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 13. Chỉ thị 24/CT-UBND năm 2016 về tổ chức Đại hội Thể dục thể thao các cấp và Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Đồng Nai lần thứ VIII năm 2017-2018
 14. Chỉ thị 21/CT-UBND năm 2016 về tăng cường công tác quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường vùng biển ven bờ tỉnh Phú Yên
 15. Chỉ thị 27/CT-UBND năm 2016 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành
 16. Chỉ thị 19/CT-UBND năm 2016 về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính các cấp tại thành phố Hồ Chí Minh
 17. Chỉ thị 06/CT-BCA-C41 năm 2016 về tăng cường công tác phòng, chống tội phạm, đảm bảo trật tự xã hội ở địa bàn nông thôn, góp phần phục vụ xây dựng nông thôn mới trong tình hình hiện nay do Bộ Công an ban hành
 18. Chỉ thị 16/CT-UBND năm 2016 về nhiệm vụ, giải pháp cấp bách về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
 19. Chỉ thị 04/CT-BTC năm 2016 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh do Bộ Tài chính ban hành
 20. Chỉ thị 25/CT-UBND năm 2016 về nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Bình Định
 21. Chỉ thị 27/CT-UBND về tăng cường biện pháp ngăn chặn tai nạn giao thông tăng cao trên địa bàn thành phố trong những tháng cuối năm 2016 do thành phố Hải Phòng ban hành
 22. Chỉ thị 26/CT-UBND năm 2016 về tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ do thành phố Hải Phòng ban hành
 23. Chỉ thị 18/CT-UBND năm 2016 về tăng cường biện pháp bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô năm 2016-2017 do tỉnh Phú Thọ ban hành
 24. Chỉ thị 26/CT-UBND năm 2016 đẩy mạnh cải cách hành chính gắn liền với ứng dụng công nghệ thông tin và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
 25. Chỉ thị 19/CT-UBND năm 2016 thực hiện Luật Thống kê 2015 do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành
 26. Chỉ thị 22/CT-UBND năm 2016 về nhiệm vụ, giải pháp cấp bách về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Long An
 27. Chỉ thị 21/CT-UBND năm 2016 về tổ chức Đại hội thể dục thể thao các cấp tiến tới Hội thể dục thể thao tỉnh Long An lần VIII năm 2018
 28. Chỉ thị 17/CT-UBND năm 2016 về tăng cường công tác quản lý hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
 29. Chỉ thị 31/CT-UBND năm 2016 về tăng cường công tác xử lý sau thanh tra do tỉnh Thanh Hóa ban hành
 30. Chỉ thị 25/CT-UBND năm 2016 về tăng cường công tác quản lý môi trường du lịch, bảo đảm an ninh, an toàn cho khách du lịch và chấn chỉnh, xử lý những hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực du lịch trên địa bàn thành phố Hải Phòng
 31. Chỉ thị 10/CT-UBND năm 2016 về tăng cường quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Kon Tum
 32. Chỉ thị 22/CT-UBND năm 2016 về tăng cường công tác quản lý thu thuế trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Bình Định
 33. Chỉ thị 23/CT-UBND năm 2016 về tăng cường quản lý hoạt động trang thông tin điện tử trên địa bàn thành phố Hải Phòng
 34. Chỉ thị 24/CT-UBND năm 2016 thực hiện Nghị quyết 37/2016/NQ-HĐND do tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành
 35. Chỉ thị 30/CT-UBND năm 2016 về tăng cường đẩy mạnh công tác quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước do tỉnh Thanh Hóa ban hành
 36. Chỉ thị 09/CT-UBND năm 2016 về đẩy mạnh phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật trên địa bàn tỉnh Kon Tum
 37. Chỉ thị 25/CT-UBND năm 2016 về tuyển chọn và gọi công dân vào phục vụ tại ngũ trong quân đội nhân dân và thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân năm 2017 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành
 38. Chỉ thị 29/CT-TTg năm 2016 xử lý phương tiện giao thông đường bộ hết niên hạn sử dụng, quá hạn kiểm định do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 39. Chỉ thị 23/CT-UBND năm 2016 tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu về cải cách hành chính và chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan nhà nước các cấp do tỉnh Bình Định ban hành
 40. Chỉ thị 21/CT-UBND năm 2016 tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Thái Bình
 41. Chỉ thị 22/CT-UBND năm 2016 về tăng cường công tác quản lý, tổ chức và thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang trên địa bàn thành phố Hải Phòng
 42. Chỉ thị 23/CT-UBND năm 2016 về tăng cường công tác phối hợp giữa cơ quan chức năng trong quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
 43. Chỉ thị 20/CT-UBND năm 2016 về tăng cường thực hiện pháp luật về thi hành án hình sự do tỉnh Hải Dương ban hành
 44. Chỉ thị 29/CT-UBND năm 2016 về tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính trong công tác quản lý nhà nước của các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
 45. Chỉ thị 13/CT-UBND năm 2016 về tổ chức Đại hội thể dục thể thao các cấp tỉnh Hòa Bình tiến tới Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ VIII năm 2018
 46. Chỉ thị 21/CT-UBND về tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước những tháng cuối năm 2016 do tỉnh Bình Định ban hành
 47. Chỉ thị 20/CT-UBND năm 2016 về tăng cường nâng cao trách nhiệm và chất lượng trong công tác đào tạo nghề trên địa bàn tỉnh Thái Bình
 48. Chỉ thị 28/CT-UBND năm 2016 triển khai đợt cao điểm giải phóng mặt bằng thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
 49. Chỉ thị 15/CT-CTUBND năm 2016 về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
 50. Chỉ thị 18/CT-UBND năm 2016 về tăng cường công tác ngăn chặn, xử lý xe thô sơ, xe mô tô, xe cơ giới ba bánh, xe tự chế, phương tiện giao thông chở hàng hóa cồng kềnh trên tuyến phố gây mất trật tự, an toàn giao thông do thành phố Hà Nội ban hành
 51. Chỉ thị 20/CT-UBND năm 2016 tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh Phú Yên
 52. Chỉ thị 24/CT-UBND năm 2016 tăng cường công tác phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn tỉnh Thừa thiên Huế
 53. Chỉ thị 21/CT-UBND năm 2016 về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn thành phố Hải Phòng
 54. Chỉ thị 16/CT-UBND năm 2016 về tăng cường giải pháp cấp bách bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa trong tình hình mới do tỉnh Nghệ An ban hành
 55. Chỉ thị 21/CT-UBND năm 2016 về tăng cường công tác đảm bảo môi trường du lịch trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
 56. Chỉ thị 2648/CT-UBND năm 2016 về tăng cường công tác quản lý hoạt động văn hóa, kinh doanh dịch vụ văn hóa gây tiếng ồn, làm mất an ninh trật tự tại khu dân cư trên địa bàn tỉnh An Giang
 57. Chỉ thị 17/CT-UBND năm 2016 thực hiện Quy chế phối hợp giữa Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về hỗ trợ doanh nghiệp phục vụ phát triển kinh tế xã hội Thủ đô do Uỷ ban nhân dân Hà Nội ban hành
 58. Chỉ thị 14/CT-UBND năm 2016 về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2016-2017 của ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Phước
 59. Chỉ thị 27/CT-UBND năm 2016 về nhiệm vụ chủ yếu của ngành giáo dục và đào tạo năm học 2016-2017 do tỉnh Thanh Hóa ban hành
 60. Chỉ thị 19/CT-UBND năm 2016 về nhiệm vụ trọng tâm năm học 2016-2017 do tỉnh Hải Dương ban hành
 61. Chỉ thị 26/CT-UBND năm 2016 về tăng cường công tác quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng từ nguồn vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
 62. Chỉ thị 21/CT-UBND năm 2016 về tổ chức hiệu quả phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2016-2020
 63. Chỉ thị 14/CT-UBND về những nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 tỉnh Hưng Yên
 64. Chỉ thị 13/CT-CTUBND năm 2016 về tăng cường quản lý công tác tuyển dụng, sử dụng công, viên chức do tỉnh Hưng Yên ban hành
 65. Chỉ thị 21/CT-UBND năm 2016 về tăng cường công tác quản lý sản xuất, kinh doanh và lưu thông giống cây trồng trên địa bàn tỉnh Gia Lai
 66. Chỉ thị 20/CT-UBND năm 2016 về nâng cao hiệu quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trên địa bàn tỉnh Long An
 67. Chỉ thị 03/CT-UBND năm 2016 về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2016-2017 của ngành giáo dục trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
 68. Chỉ thị 19/CT-UBND năm 2016 thực hiện nhiệm vụ năm học 2016-2017 do tỉnh Long An ban hành
 69. Chỉ thị 17/CT-UBND năm 2016 thực hiện nhiệm vụ giáo dục và đào tạo năm học 2016-2017 tại thành phố Hồ Chí Minh
 70. Directive No. 28/CT-TTg dated September 17, 2016, urgent solutions for preventing and fighting the violation of wild animals against the law
 71. Chỉ thị 28/CT-TTg năm 2016 giải pháp cấp bách phòng ngừa, đấu tranh với hành vi xâm hại các loài động vật hoang dã trái pháp luật do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 72. Chỉ thị 16/CT-UBND năm 2016 về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Phú Thọ
 73. Chỉ thị 13/CT-UBND về tổ chức, phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 và Kế hoạch 05 năm (2016-2020) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước ban hành
 74. Chỉ thị 11/CT-UBND năm 2016 về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2016-2017 do tỉnh Tiền Giang ban hành
 75. Chỉ thị 05/CT-UBND năm 2016 về tăng cường thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của ngành giáo dục năm học 2016-2017 và những năm tiếp theo do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam ban hành
 76. Chỉ thị 2582/CT-UBND năm 2016 thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm công tác giáo dục và đào tạo năm học 2016–2017 do tỉnh An Giang ban hành
 77. Chỉ thị 15/CT-UBND năm 2016 về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2016-2017 của ngành giáo dục tỉnh Phú Thọ
 78. Chỉ thị 14/CT-UBND năm 2016 thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm học 2016-2017 do tỉnh Nghệ An ban hành
 79. Chỉ thị 22/CT-UBND năm 2016 về đẩy mạnh phát triển hợp tác xã theo Luật hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
 80. Chỉ thị 20/CT-UBND năm 2016 về tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân do tỉnh Bình Định ban hành
 81. Chỉ thị 23/CT-UBND năm 2016 thực hiện nhiệm vụ năm học 2016–2017 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
 82. Chỉ thị 12/CT-UBND năm 2016 về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2016-2017 do tỉnh Bắc Kạn ban hành
 83. Chỉ thị 18/CT-UBND năm 2016 về nhiệm vụ chủ yếu của giáo dục đào tạo Thái Bình năm học 2016-2017 và các năm tiếp theo
 84. Chỉ thị 12/CT-UBND năm 2016 thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm học 2016-2017 của ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Hưng Yên
 85. Chỉ thị 04/CT-UBND năm 2016 về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp do Chủ tịch Ủy ban nhân tỉnh Hà Nam ban hành
 86. Chỉ thị 19/CT-UBND năm 2016 thực hiện nhiệm vụ chủ yếu năm học 2016-2017 của ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Bình Định
 87. Chỉ thị 17/CT-UBND về tăng cường công tác chỉ đạo sản xuất, phòng trừ sâu bệnh bảo vệ lúa vụ mùa và chuẩn bị kế hoạch gieo trồng cây màu vụ Đông xuân năm 2016 do tỉnh Thái Bình ban hành
 88. Chỉ thị 22/CT-UBND năm 2016 về tăng cường công tác chỉ đạo điều hành hoàn thành nhiệm vụ kinh tế - xã hội do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành
 89. Chỉ thị 20/CT-UBND năm 2016 thực hiện nhiệm vụ năm học 2016-2017 của ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Gia Lai
 90. Chỉ thị 21/CT-UBND năm 2016 về tăng cường quản lý sản xuất, kinh doanh và lưu thông giống cây trồng lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
 91. Chỉ thị 27/CT-TTg năm 2016 về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 92. Chỉ thị 25/CT-UBND năm 2016 tăng cường trách nhiệm quản lý Nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
 93. Chỉ thị 17/CT-UBND năm 2016 về tăng cường giải pháp cấp bách bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Bình Định
 94. Chỉ thị 02/CT-BKHĐT về tăng cường công tác tham mưu của ngành kế hoạch và đầu tư thực hiện Nghị quyết trong việc triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 và kế hoạch 5 năm 2016-2020 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
 95. Chỉ thị 26/CT-TTg năm 2016 về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 96. Chỉ thị 13/CT-UBND năm 2016 về tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới do tỉnh Nghệ An ban hành
 97. Chỉ thị 03/CT-UBND năm 2016 về thực hiện nhiệm vụ năm học 2016-2017 do tỉnh Bến Tre ban hành
 98. Chỉ thị 19/CT-UBND năm 2016 về tăng cường thực hiện giải pháp cấp bách nhằm ngăn chặn và giảm thiểu tai nạn bom, mìn vật liệu nổ còn sót lại sau chiến tranh do tỉnh Quảng Bình ban hành
 99. Chỉ thị 13/CT-UBND năm 2016 về nhiệm vụ trọng tâm năm học 2016-2017 do tỉnh Quảng Ninh ban hành
 100. Chỉ thị 13/CT-UBND năm 2016 về nhiệm vụ trọng tâm năm học 2016-2017 trên địa bàn tỉnh Yên Bái