Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ...
 1. Chỉ thị 28/CT-TTg năm 2016 giải pháp cấp bách phòng ngừa, đấu tranh với hành vi xâm hại các loài động vật hoang dã trái pháp luật do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 2. Chỉ thị 2582/CT-UBND năm 2016 thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm công tác giáo dục và đào tạo năm học 2016–2017 do tỉnh An Giang ban hành
 3. Chỉ thị 19/CT-UBND năm 2016 thực hiện nhiệm vụ chủ yếu năm học 2016-2017 của ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Bình Định
 4. Chỉ thị 22/CT-UBND năm 2016 về tăng cường công tác chỉ đạo điều hành hoàn thành nhiệm vụ kinh tế - xã hội do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành
 5. Chỉ thị 21/CT-UBND năm 2016 về tăng cường quản lý sản xuất, kinh doanh và lưu thông giống cây trồng lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
 6. Chỉ thị 27/CT-TTg năm 2016 về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 7. Chỉ thị 17/CT-UBND năm 2016 về tăng cường giải pháp cấp bách bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Bình Định
 8. Chỉ thị 02/CT-BKHĐT về tăng cường công tác tham mưu của ngành kế hoạch và đầu tư thực hiện Nghị quyết trong việc triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 và kế hoạch 5 năm 2016-2020 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
 9. Chỉ thị 26/CT-TTg năm 2016 về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 10. Chỉ thị 25/CT-TTg năm 2016 về nhiệm vụ, giải pháp cấp bách về bảo vệ môi trường do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 11. Chỉ thị 17/CT-UBND năm 2016 về nâng cao y đức và chất lượng phục vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân do tỉnh Phú Yên ban hành
 12. Chỉ thị 11/CT-UBND năm 2016 về giải pháp đẩy mạnh hoạt động xuất nhập khẩu, thương mại biên giới trên địa bàn tỉnh Lào Cai
 13. Chỉ thị 08/CT-BGTVT về tổ chức thực hiện "Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" năm 2016 trong ngành giao thông vận tải do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 14. Chỉ thị 3031/CT-BGDĐT năm 2016 về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2016-2017 của ngành giáo dục do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 15. Chỉ thị 11/CT-UBND năm 2016 về tuyên truyền, phổ biến Luật Thống kê trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
 16. Chỉ thị 18/CT-UBND năm 2016 về tăng cường đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả trên địa bàn tỉnh Long An
 17. Chỉ thị 20/CT-UBND năm 2016 về tăng cường thực hiện biên pháp cấp bách nhằm ngăn chặn và giảm thiểu tai nạn bom mìn, vật nổ còn sót lại sau chiến tranh do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành
 18. Chỉ thị 20/CT-UBND về đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2016 do tỉnh Vĩnh Long ban hành
 19. Chỉ thị 12/CT-UBND năm 2016 thực hiện cuộc vận động “Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường” năm học 2016-2017 do tỉnh Bình Phước ban hành
 20. Chỉ thị 10/CT-UBND năm 2016 về tăng cường thực hiện giải pháp cấp bách nhằm ngăn chặn và giảm thiểu tai nạn bom mìn, vật nổ còn sót lại sau chiến tranh trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
 21. Chỉ thị 16/CT-UBND năm 2016 về tăng cường công tác quản lý, bảo vệ và khôi phục rừng bền vững nhằm ứng phó biến đổi khí hậu giai đoạn 2016-2020 do tỉnh Phú Yên ban hành
 22. Chỉ thị 17/CT-UBND năm 2016 về tăng cường công tác quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước do tỉnh Long An ban hành
 23. Chỉ thị 11/CT-UBND về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy mạnh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2016 do tỉnh Bình Phước ban hành
 24. Chỉ thị 19/CT-UBND năm 2016 về tăng cường quản lý sản xuất, kinh doanh và lưu thông giống cây trồng lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
 25. Chỉ thị 16/CT-UBND năm 2016 về tăng cường công tác quản lý nhà nước trong hoạt động quảng cáo trên địa bàn thành phố Hà Nội
 26. Chỉ thị 09/CT-UBND năm 2016 về tăng cường công tác quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
 27. Chỉ thị 24/CT-TTg năm 2016 về tăng cường phát triển hệ thống dịch vụ xã hội đô thị bảo đảm an sinh xã hội do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 28. Chỉ thị 13/CT-UBND năm 2016 về nâng cao chất lượng xây dựng và hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
 29. Chỉ thị 10/CT-UBND năm 2016 tăng cường công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với những vụ việc khiếu kiện kéo dài, khiếu kiện liên quan đến lĩnh vực đất đai do tỉnh Bình Phước ban hành
 30. Chỉ thị 16/CT-UBND năm 2016 về tăng cường công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Thái Bình
 31. Chỉ thị 07/CT-UBND về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2016 do tỉnh Bắc Giang ban hành
 32. Chỉ thị 11/CT-UBND năm 2016 thực hiện Nghị quyết 60/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công do tỉnh Cao Bằng ban hành
 33. Chỉ thị 15/CT-UBND năm 2016 về tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Phú Yên
 34. Chỉ thị 14/CT-UBND năm 2016 về tăng cường công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Phú Yên
 35. Chỉ thị 19/CT-UBND năm 2016 tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố Hải Phòng
 36. Chỉ thị 13/CT-UBND về tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách nhà nước năm 2016 trên địa bàn tỉnh Phú Yên
 37. Chỉ thị 18/CT-UBND về tăng cường chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách thành phố Hải Phòng năm 2016
 38. Chỉ thị 03/CT-UBND năm 2016 về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Nam
 39. Chỉ thị 18/CT-UBND về tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước năm 2016 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành
 40. Chỉ thị 6023/CT-BNN-XD về đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn kế hoạch đầu tư công năm 2016 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
 41. Chỉ thị 15/CT-UBND về tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước năm 2016 do thành phố Hà Nội ban hành
 42. Chỉ thị 12/CT-UBND năm 2016 về đẩy mạnh công tác thi đua, khen thưởng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 và kế hoạch 05 năm (2016 - 2020) theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ XVIII
 43. Chỉ thị 11/CT-UBND năm 2016 về tăng cường thực hiện giải pháp cấp bách nhằm ngăn chặn và giảm thiểu tai nạn bom mìn, vật nổ còn sót lại sau chiến tranh do tỉnh Phú Thọ ban hành
 44. Chỉ thị 17/CT-UBND năm 2016 thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg về tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới trên địa bàn thành phố Hải Phòng
 45. Chỉ thị 43/CT-BTTTT về tổ chức thực hiện Chỉ thị 18/CT-TTg phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 và Kế hoạch 05 năm (2016-2020) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
 46. Chỉ thị 23/CT-UBND năm 2016 về tăng cường công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
 47. Chỉ thị 16/CT-UBND năm 2016 về tăng cường công tác quản lý và nâng cao hiệu quả sử dụng nợ công do thành phố Hải Phòng ban hành
 48. Chỉ thị 14/CT-UBND năm 2016 về nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, phát hiện và xử lý hành vi tham nhũng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
 49. Chỉ thị 08/CT-UBND năm 2016 về tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên trong tình hình mới
 50. Chỉ thị 06/CT-UBND năm 2016 xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 do tỉnh Lâm Đồng ban hành
 51. Chỉ thị 16/CT-UBND năm 2016 tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm do tỉnh Ninh Thuận ban hành
 52. Chỉ thị 07/CT-UBND về đẩy mạnh công tác phòng, chống thiệt hại do thiên tai gây ra trên địa bàn trong mùa mưa năm 2016 do tỉnh Cà Mau ban hành
 53. Chỉ thị 12/CT-UBND về tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước năm 2016 do tỉnh Yên Bái ban hành
 54. Chỉ thị 06/CT-UBND năm 2016 về tăng cường chỉ đạo thực hiện phòng, chống tai nạn đuối nước trẻ em do tỉnh Bắc Giang ban hành
 55. Chỉ thị 5719/CT-BNN-KTHT năm 2016 về nâng cao hiệu quả đào tạo nghề nông nghiệp gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
 56. Chỉ thị 23/CT-TTg năm 2016 về tăng cường giải pháp cấp bách bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa trong tình hình mới do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 57. Chỉ thị 1671/CT-TTCP về phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 và Kế hoạch 05 năm (2016-2020) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng do Thanh tra Chính phủ ban hành
 58. Chỉ thị 14/CT-UBND về tổ chức, phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 và kế hoạch 05 năm (2016-2020) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XV do thành phố Hải Phòng ban hành
 59. Chỉ thị 22/CT-UBND năm 2016 về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 do Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa ban hành
 60. Chỉ thị 17/CT-UBND về tăng cường, chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước năm 2016 do tỉnh Quảng Bình ban hành
 61. Chỉ thị 13/CT-UBND năm 2016 thực hiện Kết luận 01-KL/TW tiếp tục thực hiện Nghị quyết 48-NQ/TW về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật đến năm 2010, định hướng đến năm 2020 do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành
 62. Chỉ thị 09/CT-UBND năm 2016 về tăng cường công tác đấu tranh chống buôn lậu thuốc là do tỉnh Bình Phước ban hành
 63. Chỉ thị 15/CT-UBND năm 2016 xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 do tỉnh Long An ban hành
 64. Chỉ thị 12/CT-UBND năm 2016 về tăng cường rà soát kiểm tra và quản lý việc chấp hành pháp luật của chủ phương tiện, thuyền viên trên phương tiện phục vụ vận chuyển khách trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
 65. Chỉ thị 11/CT-UBND năm 2016 tăng cường thực hiện Nghị định 98/2014/NĐ-CP quy định việc thành lập tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội tại doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế trên địa bàn thành phố Cần Thơ
 66. Chỉ thị 08/CT-UBND về tăng cường giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và quản lý, điều hành tài chính - ngân sách năm 2016 do tỉnh Điện Biên ban hành
 67. Chỉ thị 13/CT-UBND năm 2016 về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 do thành phố Hải Phòng ban hành
 68. Chỉ thị 14/CT-UBND năm 2016 về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 do thành phố Hà Nội ban hành
 69. Chỉ thị 21/CT-UBND năm 2016 về tăng cường chỉ đạo, thực hiện phòng, chống tai nạn thương tích và đuối nước cho học sinh, trẻ em trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
 70. Chỉ thị 16/CT-UBND năm 2016 về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 do tỉnh Quảng Bình ban hành
 71. Chỉ thị 15/CT-UBND năm 2016 về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 do tỉnh Thái Bình ban hành
 72. Chỉ thị 1272/CT-UBND năm 2016 về tăng cường sử dụng văn bản điện tử và ứng dụng chữ ký số trong cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Giang
 73. Chỉ thị 14/CT-UBND thực hiện Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016 trên địa bàn tỉnh Bình Định
 74. Chỉ thị 10/CT-UBND năm 2016 về tăng cường công tác quản lý nhà nước về giao, cho thuê rừng và đất lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
 75. Chỉ thị 10/CT-UBND năm 2016 về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 do tỉnh Phú Thọ ban hành
 76. Chỉ thị 20/CT-UBND về tăng cường chỉ đạo công tác tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016 do tỉnh Thanh Hóa ban hành
 77. Chỉ thị 11/CT-UBND năm 2016 về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 do tỉnh Phú Yên ban hành
 78. Chỉ thị 07/CT-UBND thực hiện Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
 79. Chỉ thị 04/CT-BCA năm 2016 thực hiện Kết luận 120-KL/TW về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trong Công an nhân dân do Bộ Công an ban hành
 80. Chỉ thị 15/CT-UBND năm 2016 về công khai, minh bạch thủ tục hành chính, chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Hải Dương
 81. Chỉ thị 07/CT-UBND năm 2016 về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 tỉnh Nam Định
 82. Chỉ thị 06/CT-UBND triển khai tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016, trên địa bàn tỉnh Điện Biên
 83. Chỉ thị 10/CT-UBND về tăng cường công tác đảm bảo an toàn công trình thủy lợi trong mùa mưa, lũ năm 2016 trên địa bàn tỉnh Phú Yên
 84. Chỉ thị 05/CT-UBND năm 2016 về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước và Kế hoạch đầu tư công năm 2017 tỉnh Điện Biên
 85. Chỉ thị 09/CT-UBND năm 2016 về tăng cường trách nhiệm và hiệu lực quản lý Nhà nước trong công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
 86. Chỉ thị 10/2016/CT-UBND về tăng cường thực hiện công tác chứng thực trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
 87. Chỉ thị 15/CT-UBND năm 2016 tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm do tỉnh Quảng Bình ban hành
 88. Chỉ thị 14/CT-UBND năm 2016 về tăng cường công tác thú y thủy sản do tỉnh Quảng Bình ban hành
 89. Chỉ thị 1666/CT-UBND năm 2016 về tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh An Giang
 90. Chỉ thị 2071/CT-BGDĐT năm 2016 về tổ chức Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia và tuyển sinh đại học, cao đẳng đối với các cơ sở giáo dục đại học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 91. Chỉ thị 14/CT-UBND năm 2016 về tăng cường thực thi Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá trên địa bàn tỉnh Long An
 92. Chỉ thị 10/CT-UBND về tổ chức Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016 trên địa bàn thành phố Cần Thơ
 93. Chỉ thị 14/CT-UBND năm 2016 về tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2016-2020
 94. Chỉ thị 14/CT-UBND năm 2016 tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm do tỉnh Thái Bình ban hành
 95. Chỉ thị 07/CT-UBND năm 2016 về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 tỉnh Lào Cai
 96. Chỉ thị 1611/CT-UBND năm 2016 về tăng cường quản lý về xây dựng, thực hiện quy ước trên địa bàn tỉnh An Giang
 97. Chỉ thị 1364/CT-UBND về đẩy nhanh tiến độ thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2016 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
 98. Chỉ thị 13/CT-UBND về tăng cường công tác chỉ đạo tổ chức Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2016 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành
 99. Chỉ thị 13/CT-UBND năm 2016 tiếp tục thực hiện Đề án xây dựng lực lượng Dân quân tự vệ; Đề án xây dựng Ban Chỉ huy Quân sự xã, phường, thị trấn vững mạnh toàn diện và đào tạo cán bộ Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã theo Quyết định 799/QĐ-TTg (giai đoạn 2016-2020) do tỉnh Long An ban hành
 100. Chỉ thị 11/CT-UBND về tăng cường biện pháp thu hoạch và chăm sóc lúa xuân, tập trung sản xuất vụ mùa năm 2016 do thành phố Hải Phòng ban hành