Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ...
 1. Chỉ thị 16/2015/CT-UBND về đẩy mạnh thực hiện các giải pháp giải quyết vấn đề trường lớp mầm non ở các khu công nghiệp, khu chế xuất do thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 2. Chỉ thị 25/CT-TTg năm 2015 về tăng cường công tác điều tra cơ bản tài nguyên, môi trường biển và hải đảo do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 3. Chỉ thị 13/CT-UBND năm 2015 về tăng cường quản lý nhà nước về công tác tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Phú Yên
 4. Chỉ thị 12/CT-UBND về triển khai nhiệm vụ năm học 2015 - 2016 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
 5. Chỉ thị 06/CT-UBND năm 2015 về tăng cường phối hợp thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm học 2015-2016 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
 6. Chỉ thị 36/2015/CT-UBND năm 2015 về tăng cường quản lý thuê bao di động trả trước trên địa bàn tỉnh Phú Yên
 7. Chỉ thị 17/2015/CT-UBND về tăng cường quản lý và phát triển cơ sở hạ tầng viễn thông trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
 8. Chỉ thị 17/CT-UBND năm 2015 triển khai thực hiện chỉ thị 14/CT-TTg về tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước, tập trung khắc phục yếu kém, thúc đẩy phát triển du lịch do tỉnh Bình Thuận ban hành
 9. Chỉ thị 12/CT-UBND năm 2015 về tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước, xây dựng môi trường du lịch an toàn, văn minh, thân thiện do tỉnh Phú Yên ban hành
 10. Chỉ thị 13/2015/CT-UBND tăng cường công tác quản lý nhà nước về tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
 11. Chỉ thị 17/CT-UBND năm 2015 về nhiệm vụ trọng tâm năm học 2015 - 2016 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên do tỉnh Thái Bình ban hành
 12. Chỉ thị 16/CT-UBND năm 2015 về tăng cường công tác theo dõi thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
 13. Chỉ thị 14/CT-UBND năm 2015 về đẩy mạnh triển khai thi hành Luật Hợp tác xã do tỉnh Quảng Bình ban hành
 14. Chỉ thị 19/CT-UBND năm 2015 về tăng cường phối hợp và nâng cao hiệu quả công tác Thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
 15. Chỉ thị 14/CT-UBND về tăng cường công tác quản lý việc sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện trên địa bàn tỉnh Long An
 16. Chỉ thị 1848/CT-UBND về thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm công tác giáo dục và đào tạo năm học 2015 - 2016 do tỉnh An Giang ban hành
 17. Chỉ thị 17/2015/CT-UBND về tổ chức đợt phát động toàn dân ra quân làm thủy lợi nhân ngày 16/10/2015 và tăng cường công tác phòng chống hạn hán, lũ lụt, chủ động đối phó với ảnh hưởng của biến đổi khí hậu do tỉnh Nghệ An ban hành
 18. Chỉ thị 16/CT-UBND năm 2015 về triển khai thực hiện chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Bình Thuận theo Nghị định 55/2015/NĐ-CP
 19. Chỉ thị 03/2015/CT-UBND về tăng cường các biện pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phòng chống tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh Bình Dương
 20. Chỉ thị 7285/CT-BNN-CN năm 2015 về tăng cường quản lý chất cấm trong chăn nuôi do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
 21. Chỉ thị 11/2015/CT-UBND về tăng cường và nâng cao hiệu quả áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
 22. Chỉ thị 15/CT-UBND năm 2015 thực hiện nhiệm vụ giáo dục và đào tạo năm học 2015 - 2016 tại thành phố Hồ Chí Minh
 23. Chỉ thị 1767/CT-UBND về tăng cường các giải pháp cải thiện chỉ số cải cách hành chính tỉnh An Giang
 24. Chỉ thị 24/CT-TTg năm 2015 về Đẩy mạnh thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 25. Chỉ thị 7124/CT-BNN-TY năm 2015 xử lý cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm xếp loại C theo Thông tư 45/2014/TT-BNNPTNT do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
 26. Chỉ thị 05/CT-UBND năm 2015 về tăng cường công tác quản lý, bảo vệ khoáng sản và hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
 27. Chỉ thị 23/CT-TTg năm 2015 tăng cường sử dụng, phối trộn, phân phối xăng sinh học thực hiện Quyết định 53/2012/QĐ-TTg về lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 28. Chỉ thị 15/CT-UBND năm 2015 về tăng cường phòng, chống dịch bệnh thủy sản nuôi trên địa bàn thành phố Hải Phòng
 29. Chỉ thị 14/CT-UBND năm 2015 về tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong công tác cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bình Dương
 30. Chỉ thị 15/CT-UBND-NC năm 2015 phối hợp giải quyết tình hình phức tạp về ma túy trên tuyến biên giới giữa huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An (Việt Nam) với huyện Nọong Hét, tỉnh Xiêng Khoảng (Lào)
 31. Chỉ thị 13/CT-UBND năm 2015 về nhiệm vụ trọng tâm năm học 2015 - 2016 do tỉnh Vĩnh Long ban hành
 32. Chỉ thị 22/CT-TTg năm 2015 về tăng cường công tác quản lý đối với các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách nhà nước do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 33. Chỉ thị 14/CT-UBND năm 2015 về thực hiện giải pháp xử lý tro, xỉ, thạch cao của nhà máy nhiệt điện, nhà máy hóa chất phân bón làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng do thành phố Hải Phòng ban hành
 34. Directive No. 21/CT-TTg dated August 26, 2015, reinforcing state administration of coal production and trading
 35. Chỉ thị 35/2015/CT-UBND về tăng cường công tác quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
 36. Chỉ thị 21/CT-TTg năm 2015 về tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh than do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 37. Chỉ thị 12/CT-UBND năm 2015 về đổi mới và tăng cường công tác thống kê do tỉnh Đồng Tháp ban hành
 38. Chỉ thị 3131/CT-BGDĐT năm 2015 về nhiệm vụ trọng tâm năm học 2015-2016 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 39. Chỉ thị 1556/CT-CTUBND năm 2015 về tăng cường công tác quản lý, sử dụng thuốc trừ cỏ trên địa bàn tỉnh Hà Giang
 40. Chỉ thị 05/CT-UBND năm 2015 về tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước, tập trung khắc phục yếu kém, thúc đẩy phát triển du lịch do tỉnh Hưng Yên ban hành
 41. Chỉ thị 33/2015/CT-UBND về tăng cường công tác quản lý quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
 42. Chỉ thị 32/2015/CT-UBND về tăng cường công tác quản lý giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất và quản lý, sử dụng đất công cộng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
 43. Chỉ thị 34/2015/CT-UBND về tăng cường quản lý sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ và đất rừng đặc dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
 44. Chỉ thị 15/CT-UBND năm 2015 về tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa và phòng ngừa, đấu tranh chống hoạt động khai thác, vận chuyển, kinh doanh, tiêu thụ cát trái phép trên các tuyến sông do tỉnh Thái Bình ban hành
 45. Chỉ thị 11/CT-UBND năm 2015 về tiếp tục tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự do tỉnh Khánh Hòa ban hành
 46. Chỉ thị 13/2015/CT-UBND về điều hành ngân sách những tháng cuối năm 2015 do dự kiến giảm thu ngân sách địa phương, trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
 47. Chỉ thị 17/2015/CT-UBND về tăng cường biện pháp kiểm tra, xử lý hành vi phá rừng, lấn, chiếm đất lâm nghiệp trái phép trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
 48. Chỉ thị 12/2015/CT-UBND về việc chấn chỉnh công tác thu, quản lý, sử dụng các khoản thu theo quy định và các khoản kinh phí được vận động thu tại các trường học, các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Bình Phước
 49. Chỉ thị 6621/CT-BNN-TY năm 2015 về tăng cường phòng, chống dịch bệnh trên tôm nuôi nước lợ do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
 50. Chỉ thị 17/CT-UBND năm 2015 về tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp trong tình hình mới do tỉnh Hà Tĩnh ban hành
 51. Chỉ thị 10/CT-UBND năm 2015 về tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước trong việc thực hiện công tác kiểm tra thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
 52. Chỉ thị 18/CT-UBND năm 2015 về đẩy mạnh phát triển kinh tế hợp tác xã tỉnh Thanh Hóa
 53. Chỉ thị 21/2015/CT-UBND về tăng cường quản lý sử dụng sản phẩm và hoạt động đo đạc bản đồ trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
 54. Chỉ thị 01/2015/CT-UBND về tăng cường quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
 55. Chỉ thị 14/CT-UBND năm 2015 về tăng cường công tác phòng, chống sốt xuất huyết Dengue năm 2015 tại thành phố Hồ Chí Minh
 56. Chỉ thị 14/CT-UBND năm 2015 về tăng cường công tác giải quyết tranh chấp địa giới hành chính do tỉnh Bình Định ban hành
 57. Chỉ thị 04/CT-UBND năm 2015 về tăng cường thực hiện bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên do tỉnh Hậu Giang ban hành
 58. Chỉ thị 16/CT-UBND năm 2015 về tiếp tục đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh tỉnh Quảng Nam
 59. Chỉ thị 02/2015/CT-UBND năm 2015 về tăng cường quản lý hóa chất địa bàn tỉnh Lào Cai
 60. Chỉ thị 13/CT-UBND năm 2015 về tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật đất đai trên địa bàn tỉnh Sơn La
 61. Chỉ thị 11/CT-UBND thực hiện Cuộc vận động “Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường” năm học 2015 -2016 do tỉnh Bình Phước ban hành
 62. Chỉ thị 08/CT-UBND năm 2015 về tăng cường công tác quản lý doanh nghiệp do Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum làm chủ sở hữu và quản lý vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp
 63. Chỉ thị 10/CT-UBND năm 2015 về tăng cường công tác quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm đối với cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm và phương tiện vận chuyển sản phẩm động vật do tỉnh Hải Dương ban hành
 64. Chỉ thị 12/CT-UBND năm 2015 tiếp tục triển khai thực hiện thí điểm Thừa phát lại trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
 65. Chỉ thị 12/CT-UBND năm 2015 về tăng cường công tác quản lý an toàn bức xạ và an ninh nguồn phóng xạ trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
 66. Chỉ thị 13/CT-UBND năm 2015 thực hiện Nghị định 04/2015/NĐ-CP về dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Bình Định
 67. Chỉ thị 14/CT-UBND năm 2015 về tăng cường thực hiện bảo hiểm y tế cho học sinh, sinh viên do tỉnh Gia Lai ban hành
 68. Chỉ thị 14/CT-UBND năm 2015 về tăng cường công tác quản lý hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Thái Bình
 69. Chỉ thị 09/CT-UBND năm 2015 đẩy mạnh thực hiện chính sách cán bộ, công, viên chức người dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
 70. Chỉ thị 04/CT-UBND năm 2015 về tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước trong công tác cải cách thủ tục hành chính do tỉnh Hưng Yên ban hành
 71. Chỉ thị 5931/CT-BNN-KH năm 2015 tiếp tục thực hiện Nghị quyết 13-NQ/TW về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
 72. Chỉ thị 20/CT-TTg năm 2015 về tăng cường công tác quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng và quản lý đất đai các dự án ven biển do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 73. Directive No. 19/CT-TTg dated July 24, 2015, promoting the implementation of the Law on Cooperatives
 74. Chỉ thị 19/CT-TTg năm 2015 về đẩy mạnh triển khai thi hành Luật Hợp tác xã do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 75. Chỉ thị 15/CT-UBND năm 2015 về tăng cường công tác quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
 76. Chỉ thị 10/CT-UBND năm 2015 về tăng cường các biện pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước và mua sắm tài sản công do Tỉnh Phú Yên ban hành
 77. Chỉ thị 10/2015/CT-UBND về tăng cường thực hiện tiết kiệm trong sử dụng điện trên địa bàn tỉnh Bình Phước
 78. Chỉ thị 11/CT-UBND năm 2015 về tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước, tập trung khắc phục yếu kém, thúc đẩy phát triển du lịch do thành phố Hà Nội ban hành
 79. Chỉ thị 02/2015/CT-UBND về tiếp tục tăng cường phối hợp và nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh Bình Dương
 80. Chỉ thị 09/CT-UBND năm 2015 tăng cường quản lý hoạt động “hát nhạc sống” tỉnh Phú Yên
 81. Chỉ thị 16/CT-UBND năm 2015 về chỉ đạo quán triệt, triển khai Nghị định 04/2015/NĐ-CP thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập do tỉnh Hà Tĩnh ban hành
 82. Chỉ thị 02/CT-UBND năm 2015 về tăng cường thực hiện chính sách bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
 83. Chỉ thị 10/CT-UBND năm 2015 về tăng cường quản lý công tác văn thư, lưu trữ trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
 84. Chỉ thị 11/CT-UBND năm 2015 về tăng cường hiệu lực thực thi chính sách, pháp luật về khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
 85. Chỉ thị 08/CT-UBND năm 2015 về đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
 86. Chỉ thị 09/2015/CT-UBND tăng cường quản lý công tác văn thư, lưu trữ tỉnh Vĩnh Phúc
 87. Chỉ thị 07/CT-UBND năm 2015 về tăng cường công tác quản lý, phát hiện và xử lý các trường hợp sử dụng chất nổ, xung điện, chất độc khai thác thủy sản trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
 88. Chỉ thị 14/CT-UBND năm 2015 giải quyết tài liệu tồn đọng, tích đống của cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
 89. Chỉ thị 18/CT-TTg năm 2015 về tiếp tục tăng cường quản lý và cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 90. Chỉ thị 08/CT-UBND năm 2015 về tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính các cấp trong công tác cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Phú Yên
 91. Chỉ thị 01/2015/CT-UBND về tăng cường công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng phòng hộ ven biển đông tỉnh Bạc Liêu
 92. Chỉ thị 13/CT-UBND năm 2015 về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016 do thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 93. Chỉ thị 15/CT-UBND năm 2015 về tăng cường công tác quản lý hoạt động giết mổ gia súc, gia cầm do tỉnh Hà Tĩnh ban hành
 94. Chỉ thị 14/2015/CT-UBND về tăng cường quản lý hoạt động hành nghề y, dược ngoài công lập trên địa bàn tỉnh Nghệ An
 95. Chỉ thị 17/CT-TTg năm 2015 về tăng cường bảo đảm an toàn bức xạ và an ninh nguồn phóng xạ do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 96. Chỉ thị 01/2015/CT-UBND tăng cường hiệu lực thực thi chính sách, pháp luật về khoáng sản trên địa bàn tỉnh Lào Cai
 97. Chỉ thị 05/CT-UBND năm 2015 về tăng cường công tác quản lý và nâng cao hiệu quả sử dụng nợ công do thành phố Đà Nẵng ban hành
 98. Chỉ thị 10/CT-UBND năm 2015 về tăng cường công tác quản lý hoạt động hóa chất trên địa bàn thành phố Hà Nội
 99. Chỉ thị 11/CT-UBND năm 2015 tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính và văn thư lưu trữ thành phố Cần Thơ
 100. Chỉ thị 1306/CT-UBND năm 2015 điều chỉnh quy hoạch và lập kế hoạch sử dụng đất do Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành