Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ...
 1. Chỉ thị 26/2014/CT-UBND tăng cường giải pháp nhằm đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
 2. Chỉ thị 29/CT-TTg năm 2014 tổ chức triển khai tiêm phòng vắc xin phòng bệnh Sởi và Rubella trong Chương trình tiêm chủng mở rộng năm 2014 - 2015 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 3. Chỉ thị 25/2014/CT-UBND tăng cường công tác quản lý về hoạt động quảng cáo trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
 4. Chỉ thị 19/CT-UBND năm 2014 tăng cường biện pháp phòng, chống bệnh cúm gia cầm trên địa bàn thành phố Hà Nội
 5. Chỉ thị 21/CT-UBND năm 2014 xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 do tỉnh Long An ban hành
 6. Chỉ thị 21/CT-UBND kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
 7. Chỉ thị 20/CT-UBND năm 2014 đẩy mạnh xử lý vi phạm về sử dụng chất nổ, xung điện, chất độc để khai thác thủy sản và tăng cường bảo vệ nguồn lợi thủy sản trên địa bàn tỉnh Long An
 8. Chỉ thị 3575/CT-BGDĐT năm 2014 tăng cường thực hiện nhiệm vụ dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 9. Chỉ thị 28/CT-TTg năm 2014 về nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về công tác dân tộc do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 10. Chỉ thị 7255/CT-BNN-KH về kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông ban hành
 11. Chỉ thị 06/2014/CT-UBND tăng cường quản lý nhà nước về công tác chứng thực trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
 12. Chỉ thị 23/2014/CT-UBND tăng cường công tác quản lý sử dụng và thải bỏ túi ni lông trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
 13. Chỉ thị 18/CT-UBND năm 2014 xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 do tỉnh Bình Định ban hành
 14. Chỉ thị 10/2014/CT-UBND tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh An Giang
 15. Chỉ thị 19/CT-UBND năm 2014 về lập kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 do tỉnh Long An ban hành
 16. Chỉ thị 18/CT-UBND năm 2014 về tổng điều tra quân nhân dự bị và phương tiện kỹ thuật của nền kinh tế quốc dân năm 2015 do tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành
 17. Chỉ thị 09/CT-UBND năm 2014 tập trung công tác đẩy nhanh tiến độ hoàn thành chương trình xây dựng cụm tuyến dân cư vượt lũ trên địa bàn tỉnh An Giang
 18. Chỉ thị 08/CT-UBND năm 2014 thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác giáo dục và đào tạo năm học 2014-2015 do tỉnh Tây Ninh ban hành
 19. Chỉ thị 18/CT-UBND năm 2014 chấn chỉnh công tác văn thư, lưu trữ do tỉnh Long An ban hành
 20. Chỉ thị 22/2014/CT-UBND triển khai thi hành Luật tiếp công dân trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
 21. Chỉ thị 08/CT-UBND năm 2014 về lập kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 do tỉnh Quảng Ngãi ban hành
 22. Chỉ thị 21/2014/CT-UBND thực hiện nhiệm vụ giáo dục và đào tạo năm học 2014 - 2015 tại thành phố Hồ Chí Minh
 23. Chỉ thị 06/CT-UBND năm 2014 về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên nghiệp năm học 2014 - 2015 do tỉnh Bắc Ninh ban hành
 24. Chỉ thị 14/CT-UBND năm 2014 tăng cường công tác đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội
 25. Chỉ thị 12/CT-UBND năm 2014 triển khai xây dựng Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 do tỉnh Đắk Nông ban hành
 26. Chỉ thị 20/CT-UBND năm 2014 xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội Thành phố Hồ Chí Minh 5 năm 2016 - 2020
 27. Chỉ thị 19/2014/CT-UBND tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước đối với quản lý chất lượng công trình xây dựng và an toàn thi công xây dựng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
 28. Chỉ thị 27/CT-TTg năm 2014 về tăng cường công tác quản lý các trụ sở, cơ sở hoạt động sự nghiệp của Thủ tướng Chính phủ
 29. Chỉ thị 26/CT-TTg năm 2014 về triển khai thi hành Luật Bảo vệ môi trường của Thủ tướng Chính phủ
 30. Chỉ thị 13/CT-UBND năm 2014 triển khai “Tháng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng môi trường” trên địa bàn Thành phố Hà Nội
 31. Chỉ thị 19/CT-UBND năm 2014 về lập kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 do tỉnh Phú Yên ban hành
 32. Chỉ thị 18/CT-UBND năm 2014 xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 do tỉnh Phú Yên ban hành
 33. Chỉ thị 22/CT-UBND năm 2014 xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm 2016 - 2020 và lập kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm 2016 - 2020 do tỉnh Đồng Nai ban hành
 34. Chỉ thị 08/CT-UBND năm 2014 về Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020 do tỉnh Phú Thọ ban hành
 35. Chỉ thị 07/CT-UBND năm 2014 xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 do tỉnh Phú Thọ ban hành
 36. Chỉ thị 03/2014/CT-UBND triển khai thi hành Luật phòng cháy và chữa cháy sửa đổi theo Quyết định 493/QĐ-TTg do tỉnh Lâm Đồng ban hành
 37. Chỉ thị 01/CT-TCT năm 2014 tăng cường kỷ cương kỷ luật, chấn chỉnh lề lối làm việc, thái độ, tác phong ứng xử của công chức thuế với người nộp thuế và đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, giảm chi phí tuân thủ cho người nộp thuế do Tổng cục Thuế ban hành
 38. Chỉ thị 04/CT-UBND năm 2014 nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo do tỉnh Bắc Giang ban hành
 39. Chỉ thị 3008/CT-BGDĐT năm 2014 về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên, giáo dục chuyên nghiệp năm học 2014-2015 do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 40. Chỉ thị 24/CT-UBND năm 2014 tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh bar, phòng trà và các hình thức tương tự trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
 41. Chỉ thị 11/CT-UBND năm 2014 tăng cường công tác quản lý của chính quyền cấp cơ sở đối với chương trình tín dụng chính sách trên địa bàn tỉnh Yên Bái
 42. Chỉ thị 25/CT-TTg điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước những tháng cuối năm 2014 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 43. Chỉ thị 08/CT-UBND năm 2014 về tăng cường công tác tuyên truyền, phối hợp và hỗ trợ cho hoạt động của thừa phát lại trên địa bàn tỉnh An Giang
 44. Chỉ thị 06/CT-UBND năm 2014 về một số biện pháp chấn chỉnh tình trạng lạm dụng yêu cầu nộp bản sao có chứng thực đối với giấy tờ, văn bản khi thực hiện thủ tục hành chính do tỉnh Hà Nam ban hành
 45. Chỉ thị 10/CT-UBND năm 2014 về tăng cường công tác phòng, trừ sâu ong hại cây mỡ trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
 46. Chỉ thị 04/2014/CT-UBND tăng cường công tác khám, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
 47. Directive No.22/CT-TTg dated August 05, 2014, on the elaboration of the 05 year socio-economic development plan from 2016 to 2020
 48. Chỉ thị 03/2014/CT-UBND tăng cường công tác giáo dục quốc phòng và an ninh trong tình hình mới trên địa bàn quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh
 49. Chỉ thị 22/CT-TTg năm 2014 xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 50. Chỉ thị 24/CT-TTg năm 2014 về tăng cường quản lý và cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế, hải quan do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 51. Chỉ thị 23/CT-TTg năm 2014 về lập kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 52. Chỉ thị 01/2014/CT-UBND triển khai giải pháp chủ yếu tập trung hoàn thành nhiệm vụ, chỉ tiêu về kinh tế - xã hội và ngân sách năm 2014 do huyện Củ Chi thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 53. Chỉ thị 06/CT-UBND năm 2014 đẩy mạnh thực hiện công tác dân số và kế hoạch hóa gia đình do tỉnh Phú Thọ ban hành
 54. Chỉ thị 42/CT-BTTTT năm 2014 tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về văn học, nghệ thuật trên báo chí do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
 55. Chỉ thị 04/CT-UBND năm 2014 về tăng cường công tác văn thư, lưu trữ tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Hà Nam
 56. Chỉ thị 21/CT-TTg kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 57. Chỉ thị 20/CT-TTg năm 2014 ngăn chặn hành vi đưa tạp chất vào tôm nguyên liệu và sản xuất kinh doanh tôm có chứa tạp chất do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 58. Chỉ thị 15/CT-UBND năm 2014 về tăng cường chỉ đạo, quản lý, phối hợp và hỗ trợ việc triển khai thực hiện chế định thừa phát lại trên địa bàn tỉnh Bình Định
 59. Chỉ thị 07/CT-UBND năm 2014 về tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động hát với nhau trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
 60. Chỉ thị 11/CT-UBND năm 2014 tổ chức quán triệt, thực hiện Nghị định 60/2013/NĐ-CP hướng dẫn khoản 3, Điều 63 của Bộ luật Lao động về thực hiện Quy chế dân chủ tại nơi làm việc do tỉnh Hòa Bình ban hành
 61. Chỉ thị 19/CT-TTg năm 2014 tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện Chỉ thị 01/1998/CT-TTg về nghiêm cấm sử dụng chất nổ, xung điện, chất độc để khai thác thủy sản và tăng cường bảo vệ nguồn lợi thủy sản trong thời gian tới do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 62. Chỉ thị 18/CT-UBND năm 2014 về tăng cường thực hiện các quy định của Bộ Luật lao động xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp do tỉnh Sơn La ban hành
 63. Chỉ thị 15/2014/CT-UBND tăng cường quản lý cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn của tỉnh Thái Nguyên
 64. Chỉ thị 13/CT-UBND năm 2014 tăng cường công tác quản lý, vận hành khai thác công trình cấp nước tập trung nông thôn do tỉnh Bình Định ban hành
 65. Chỉ thị 9296/CT-TCHQ triển khai thi hành Luật Hải quan năm 2014 do Tổng cục Hải quan ban hành
 66. Chỉ thị 2690/CT-CHK năm 2014 đảm bảo an toàn bay do Cục Hàng không Việt Nam ban hành
 67. Chỉ thị 2666/CT-CHK năm 2014 tăng cường phối hợp trong việc cung cấp thông tin cho báo chí và báo cáo kết quả xử lý vi phạm, sự vụ trong ngành hàng không dân dụng do Cục Hàng không Việt Nam ban hành
 68. Chỉ thị 16/CT-UBND năm 2014 tăng cường công tác quản lý tàu cá phân cấp tại các địa phương có hoạt động nghề cá do tỉnh Quảng Nam ban hành
 69. Chỉ thị 09/2014/CT-UBND tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy do Tỉnh Bắc Kạn ban hành
 70. Chỉ thị 38-CT/TW năm 2014 tăng cường quản lý các đoàn đi công tác nước ngoài do Ban Chấp hành Trung ương ban hành
 71. Chỉ thị 03/2014/CT-UBND tăng cường thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
 72. Chỉ thị 06/CT-UBND năm 2014 đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020 do tỉnh Hưng Yên ban hành
 73. Chỉ thị 14/CT-UBND năm 2014 thực hiện đầu tư xây dựng theo giấy phép xây dựng và theo quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
 74. Chỉ thị 13/CT-UBND năm 2014 nâng cao chất lượng công tác tư vấn quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
 75. Chỉ thị 03/2014/CT-UBND tăng cường thực hiện Luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai
 76. Chỉ thị 10/CT-UBND năm 2014 tăng cường công tác quản lý hoạt động vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
 77. Chỉ thị 07/CT-UBND năm 2014 đẩy mạnh công tác quản lý sản xuất, kinh doanh rượu trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
 78. Chỉ thị 5591/CT-BNN-PC năm 2014 về biện pháp chấn chỉnh tình trạng lạm dụng yêu cầu không phù hợp đối với giấy tờ, văn bản quy định, thực hiện thủ tục hành chính trong Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
 79. Chỉ thị 16/2014/CT-UBND triển khai thi hành Luật Đất đai trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
 80. Chỉ thị 15/CT-BGTVT năm 2014 nâng cao chất lượng dịch vụ vận chuyển, đảm bảo an ninh, an toàn hàng không, giảm tình trạng chậm, hủy chuyến bay do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 81. Chỉ thị 18/CT-TTg năm 2014 tăng cường chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 82. Chỉ thị 13/2014/CT-UBND tăng cường biện pháp bảo vệ và xử lý vi phạm hành lang an toàn công trình lưới điện cao áp do tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành
 83. Chỉ thị 17/CT-UBND năm 2014 thực hiện biện pháp tiếp tục giải quyết tình trạng dân di cư tự do trên địa bàn tỉnh Bình Phước
 84. Chỉ thị 15/CT-UBND năm 2014 tăng cường biện pháp phòng, chống, đấu tranh ngăn chặn nạn lô, đề, vé số giả trên địa bàn tỉnh Long An
 85. Chỉ thi 23/CT-BCT năm 2014 tăng cường công tác quản lý vận hành hồ chứa thủy điện do Bộ Công thương ban hành
 86. Chỉ thị 22/CT-BCT năm 2014 thực hiện Nghị quyết 75/2014/QH13 về chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIII do Bộ Công thương ban hành
 87. Chỉ thị 11/CT-UBND năm 2014 về quản lý sử dụng công sở cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Định
 88. Chỉ thị 15/CT-UBND năm 2014 xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2015 tỉnh Nam Định
 89. Chỉ thị 07/CT-UBND năm 2014 tăng cường ngăn chặn tình trạng săn bắt, nuôi nhốt, mua, bán, quảng cáo, vận chuyển trái phép các loài động vật hoang dã và sản phẩm của chúng có nguồn gốc từ tự nhiên trên địa bàn tỉnh An Giang
 90. Chỉ thị 17/CT-UBND năm 2014 xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2015 do tỉnh Phú Yên ban hành
 91. Chỉ thị 17/CT-UBND năm 2014 xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2015 do tỉnh Thái Bình ban hành
 92. Chỉ thị 12/CT-UBND năm 2014 xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2015 do thành phố Hà Nội ban hành
 93. Chỉ thị 15/2014/CT-UBND tăng cường công tác tuyên truyền về sử dụng tổng đài cứu nạn, cứu hộ và phòng cháy chữa cháy 114 do thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 94. Chỉ thị 14/2014/CT-UBND tiếp tục tổ chức thực hiện 6 Chương trình đột phá thực hiện Kết luận 187-KL/TU do thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 95. Chỉ thị 16/2014/CT-UBND tăng cường công tác trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh Bình Phước
 96. Chỉ thị 16/CT-UBND năm 2014 chấn chỉnh tình trạng lạm dụng yêu cầu nộp bản sao có chứng thực đối với giấy tờ, văn bản khi thực hiện thủ tục hành chính do tỉnh Phú Yên ban hành
 97. Chỉ thị 06/CT-CT năm 2014 tăng cường công tác Quản lý hoạt động điện lực và sử dụng điện trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
 98. Chỉ thị 03/2014/CT-UBND tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự do thành phố Cần Thơ ban hành
 99. Chỉ thị 02/2014/CT-UBND tăng cường công tác phòng, chống tệ nạn xã hội trong hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng do thành phố Cần Thơ ban hành
 100. Chỉ thị 20/CT-UBND năm 2014 tăng cường thực hiện công tác bình đẳng giới và hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai