Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ...
 1. Chỉ thị 09/CT-UBND năm 2016 về tăng cường công tác bình đẳng giới và hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ trên địa bàn tỉnh Thái Bình
 2. Chỉ thị 08/CT-UBND về tổ chức kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2016 tại tỉnh Thái Bình
 3. Chỉ thị 14/CT-UBND năm 2016 về tổ chức chiến dịch vệ sinh môi trường phòng, chống vi rút zika và sốt xuất huyết do tỉnh Thanh Hóa ban hành
 4. Chỉ thị 08/CT-UBND năm 2016 về tăng cường thực hiện công tác kiểm soát tải trọng phương tiện lưu thông trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
 5. Chỉ thị 08/CT-UBND năm 2016 về tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố do thành phố Hà Nội ban hành
 6. Chỉ thị 2944/CT-BNN-XD năm 2016 tăng cường quản lý nhà nước, nâng cao hiệu quả công tác đấu thầu dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn đầu tư công do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý
 7. Chỉ thị 2940/CT-BNN-KTHT năm 2016 đẩy mạnh phát triển hợp tác theo Luật Hợp tác Xã trong lĩnh vực nông nghiệp do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
 8. Chỉ thị 09/CT-UBND năm 2016 tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước do tỉnh Yên Bái ban hành
 9. Chỉ thị 07/CT-UBND về tăng cường chỉ đạo công tác tổ chức Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2016 và tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ năm học 2016 – 2017 do tỉnh Phú Yên ban hành
 10. Chỉ thị 06/CT-UBND năm 2016 tăng cường công tác bảo đảm an ninh trật tự trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Thái Bình
 11. Chỉ thị 11/CT-UBND năm 2016 triển khai tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành
 12. Chỉ thị 06/CT-UBND năm 2016 về tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
 13. Chỉ thị 03/CT-BTC năm 2016 về tổ chức tổng kết, đánh giá việc thực hiện chiến lược tài chính đến năm 2020 và các chiến lược ngành, lĩnh vực trong giai đoạn 2011-2015 do Bộ Tài chính ban hành
 14. Chỉ thị 03/2016/CT-CA về tăng cường thực hiện cải cách thủ tục hành chính tư pháp tại Tòa án nhân dân
 15. Chỉ thị 06/CT-UBND năm 2016 về tăng cường công tác quản lý hoạt động khai thác, sản xuất đá chẻ viên trên địa bàn tỉnh Phú Yên
 16. Chỉ thị 08/CT-UBND về tiếp tục tăng cường biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2016
 17. Chỉ thị 11/CT-TTg năm 2016 thực hiện Nghị quyết 112/2015/NQ-QH13 về tăng cường quản lý đất đai có nguồn gốc từ nông trường, lâm trường quốc doanh do các công ty nông nghiệp, công ty lâm nghiệp, ban quản lý rừng và các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân khác sử dụng do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 18. Chỉ thị 2569/CT-BNN-TCTL về tăng cường công tác bảo đảm an toàn công trình thủy lợi trong mùa mưa, lũ năm 2016 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
 19. Chỉ thị 05/CT-UBND năm 2016 triển khai giai đoạn 2 đề án “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020" do tỉnh Thái Bình ban hành
 20. Chỉ thị 07/CT-UBND về tăng cường công tác Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc năm 2016
 21. Chỉ thị 07/CT-UBND năm 2016 tăng cường công tác quản lý, ngăn chặn tình trạng xuất cảnh trái phép ra nước ngoài do tỉnh Yên Bái ban hành
 22. Chỉ thị 10/CT-UBND năm 2016 về rà soát, xác minh, nghiệm thu thông tin thành viên hộ gia đình tham gia bảo hiểm y tế do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành
 23. Chỉ thị 10/CT-TTg năm 2016 về tăng cường biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 24. Chỉ thị 05/CT-UBND về tăng cường công tác quản lý đê điều và chuẩn bị sẵn sàng hộ đê, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn năm 2016 do tỉnh Nam Định ban hành
 25. Chỉ thị 06/CT-BYT năm 2016 về tăng cường bảo đảm chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh khi thực hiện điều chỉnh, thống nhất giá dịch vụ khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc do Bộ Y tế ban hành
 26. Chỉ thị 13/CT-UBND năm 2016 về tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm và công khai vi phạm trong sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
 27. Chỉ thị 05/CT-UBND năm 2016 về tăng cường thực hiện nhiệm vụ quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Sơn La
 28. Chỉ thị 04/CT-UBND năm 2016 tăng cường công tác cải cách hành chính do tỉnh Thái Bình ban hành
 29. Chỉ thị 03/CT-UBND tăng cường công tác chỉ đạo phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, quản lý an toàn công trình thủy lợi, đê điều trong mùa mưa, lũ, bão năm 2016 do tỉnh Thái Bình ban hành
 30. Chỉ thị 12/CT-UBND về phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 và giai đoạn 2016 - 2020 theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long lần thứ X
 31. Chỉ thị 11/CT-UBND năm 2016 thực hiện chế độ, chính sách đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế do tỉnh Vĩnh Long ban hành
 32. Chỉ thị 09/CT-UBND về đăng ký nghĩa vụ quân sự năm 2016 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành
 33. Chỉ thị 03/CT-UBND năm 2016 về tăng cường cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) thành phố Cần Thơ
 34. Chỉ thị 06/CT-UBND năm 2016 tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
 35. Chỉ thị 08/CT-UBND năm 2016 tăng cường công tác quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
 36. Chỉ thị 07/CT-UBND năm 2016 về tăng cường thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
 37. Chỉ thị 11/CT-BTTTT năm 2016 về tăng cường bảo vệ bí mật thông tin cá nhân của người sử dụng dịch vụ và ngăn chặn việc mua bán, lưu thông sim di động sai quy định do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
 38. Chỉ thị 405/CT-UBND năm 2016 về nâng cao chất lượng thực thi công vụ trong cơ quan, đơn vị do tỉnh Hà Giang ban hành
 39. Chỉ thị 08/CT-UBND năm 2016 về tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn giai đoạn 2016-2020 do tỉnh Bình Dương ban hành
 40. Chỉ thị 08/CT-UBND năm 2016 về tăng cường quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Hải Dương
 41. Chỉ thị 05/CT-BYT năm 2016 về tổ chức chiến dịch diệt muỗi, lăng quăng và triển khai công tác phòng chống bệnh do vi rút zika, sốt xuất huyết do Bộ Y tế ban hành
 42. Chỉ thị 04/CT-BYT năm 2016 về tăng cường giải quyết tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh do Bộ Y tế ban hành
 43. Chỉ thị 04/CT-UBND năm 2016 về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh dại do tỉnh Phú Yên ban hành
 44. Chỉ thị 07/CT-UBND về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2016 do tỉnh Khánh Hòa ban hành
 45. Chỉ thị 09/CT-UBND năm 2016 về tập trung thực hiện công tác cấp bách phòng, chống hạn, xâm nhập mặn do tác động của El Nino do tỉnh Long An ban hành
 46. Chỉ thị 09/CT-TTg năm 2016 triển khai biện pháp cấp bách ứng phó xâm nhập mặn ở Đồng bằng sông Cửu Long do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 47. Chỉ thị 04/CT-UBND năm 2016 về tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
 48. Chỉ thị 08/CT-TTg năm 2016 về tăng cường giải pháp giảm quá tải bệnh viện, mở rộng mạng lưới bệnh viện vệ tinh do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 49. Chỉ thị 12/CT-UBND năm 2016 về tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, phòng ngừa và đấu tranh ngăn chặn tình trạng công dân trên địa bàn tỉnh xuất cảnh trái phép do tỉnh Thanh Hóa ban hành
 50. Chỉ thị 02/CT-BCT năm 2016 về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát xử lý vi phạm pháp luật trong hoạt động bán hàng đa cấp do Bộ Công thương ban hành
 51. Chỉ thị 08/CT-UBND năm 2016 thực hiện giải pháp cấp bách phòng, chống hạn hán và xâm nhập mặn do tỉnh Bình Định ban hành
 52. Chỉ thị 02/CT-UBND về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm, cứu nạn trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2016
 53. Chỉ thị 09/CT-UBND năm 2016 thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
 54. Chỉ thị 07/CT-UBND về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2016 do thành phố Hải Phòng ban hành
 55. Chỉ thị 08/CT-UBND năm 2016 về tăng cường công tác quản lý trụ sở, cơ sở hoạt động sự nghiệp do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành
 56. Chỉ thị 08/CT-UBND năm 2016 thực hiện chế độ, chính sách đối với dân công hỏa tuyến tham gia chiến tranh chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế do tỉnh Long An ban hành
 57. Chỉ thị 06/CT-UBND năm 2016 về tăng cường công tác quản lý xử phạt vi phạm hành chính và giải quyết hồ sơ thuộc thẩm quyền xử phạt của chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa
 58. Chỉ thị 10/CT-UBND tổ chức Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016 do tỉnh Đồng Nai ban hành
 59. Chỉ thị 05/CT-UBND năm 2016 về đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc do tỉnh Yên Bái ban hành
 60. Chỉ thị 05/CT-UBND năm 2016 triển khai Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
 61. Chỉ thị 01/CT-UBND về tăng cường công tác tiêm phòng và phòng chống dịch bệnh động vật năm 2016 do tỉnh Tuyên Quang ban hành
 62. Chỉ thị 05/CT-UBND năm 2016 về tăng cường biện pháp cấp bách phòng, chống thiệt hại do hạn hán và xâm nhập mặn trên địa bàn tỉnh Cà Mau
 63. Chỉ thị 07/CT-UBND năm 2016 tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2016 và giai đoạn 2017 - 2020 do tỉnh Đồng Nai ban hành
 64. Chỉ thị 04/CT-UBND năm 2016 phát động đợt thi đua thực hiện tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 do tỉnh Cao Bằng ban hành
 65. Chỉ thị 07/CT-UBND năm 2016 về đẩy mạnh thực hiện Chương trình Phát triển thanh niên tỉnh Bình Định đến năm 2020
 66. Chỉ thị 06/CT-UBND năm 2016 thực hiện biện pháp cấp bách phòng, chống hạn, xâm nhập mặn do tỉnh Quảng Bình ban hành
 67. Chỉ thị 05/CT-UBND năm 2016 thực hiện chế độ, chính sách đối với đối tượng dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế do tỉnh Quảng Bình ban hành
 68. Chỉ thị 08/CT-UBND năm 2016 về phát động đợt thi đua đặc biệt thực hiện cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 do tỉnh Vĩnh Long ban hành
 69. Chỉ thị 07/CT-UBND về tổ chức thực hiện nhiệm vụ ngân sách Nhà nước năm 2016 do tỉnh Vĩnh Long ban hành
 70. Chỉ thị 11/CT-UBND năm 2016 triển khai Thông tư liên tịch 37/2015/TTLT-BYT-BTC quy định thống nhất giá dịch vụ khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc do tỉnh Thanh Hóa ban hành
 71. Chỉ thị 04/CT-UBND về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2016
 72. Chỉ thị 06/CT-UBND năm 2016 về chấn chỉnh công tác thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An
 73. Chỉ thị 06/CT-UBND năm 2016 về tăng cường kiểm soát dự án đầu tư sử dụng nhiều năng lượng, tài nguyên, gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
 74. Chỉ thị 02/CT-BTC về hội nhập trong lĩnh vực tài chính năm 2016 do Bộ Tài chính ban hành
 75. Chỉ thị 05/CT-UBND về tăng cường vận động hiến máu tình nguyện năm 2016 do Thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 76. Chỉ thị 10/CT-UBND năm 2016 về tăng cường công tác quản lý quy hoạch, quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
 77. Chỉ thị 06/CT-TTg năm 2016 tiếp tục thực hiện Nghị quyết 45/NQ-CP và Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011-2020 do Thủ tướng chính phủ ban hành
 78. Chỉ thị 02/CT-UBND năm 2016 triển khai khẩn cấp giải pháp phòng, chống tác động của hiện tượng El Nino để bảo vệ sản xuất nông nghiệp trong mùa khô trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu (2015 - 2016)
 79. Chỉ thị 05/CT-TTg năm 2016 về kiểm tra, rà soát, đánh giá an toàn chịu lực nhà ở và công trình công cộng cũ, nguy hiểm tại đô thị do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 80. Chỉ thị 02/CT-UBND năm 2016 về tổ chức thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 do tỉnh Bình Phước ban hành
 81. Chỉ thị 07/CT-UBND năm 2016 tiếp tục triển khai xây dựng mô hình “Xã, phường, cụm dân cư không có người sinh con thứ 3 trở lên” giai đoạn 2016 - 2020 do tỉnh Thừa Thiên Huế
 82. Chỉ thị 04/CT-UBND năm 2016 về lãnh đạo, chỉ đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 tại tỉnh Tiền Giang
 83. Chỉ thị 03/CT-UBND năm 2016 Phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2016-2020) theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Yên lần thứ XVI, với Chủ đề “Phú Yên đoàn kết, sáng tạo, tích cực thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”
 84. Chỉ thị 06/CT-UBND năm 2016 thực hiện kiến nghị của Kiểm toán về ngân sách địa phương năm 2014 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành
 85. Chỉ thị 03/CT-UBND năm 2016 tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh Gia Lai
 86. Chỉ thị 02/CT-UBND năm 2016 về tăng cường công tác quản lý, sử dụng biên chế, số lượng người làm việc trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp và các tổ chức hội do tỉnh Gia Lai ban hành
 87. Chỉ thị 05/CT-UBND năm 2016 về tổ chức thực hiện bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 do tỉnh Quảng Ngãi ban hành
 88. Chỉ thị 03/CT-UBND năm 2016 về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Cao Bằng nhiệm kỳ 2016-2021
 89. Chỉ thị 04/CT-UBND năm 2016 về tổ chức thực hiện cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 do tỉnh Cà Mau ban hành
 90. Chỉ thị 04/CT-TTg năm 2016 thực hiện biện pháp cấp bách phòng, chống hạn, xâm nhập mặn do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 91. Chỉ thị 07/CT-UBND năm 2016 về tăng cường biện pháp phòng ngừa và giải quyết tranh chấp lao động, đình công không đúng quy định của pháp luật tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
 92. Chỉ thị 05/CT-UBND năm 2016 về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 trên địa bàn tỉnh Bình Định
 93. Chỉ thị 03/CT-UBND năm 2016 về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Yên Bái nhiệm kỳ 2016 - 2021
 94. Chỉ thị 07/CT-UBND năm 2016 thực hiện đăng ký giá, kê khai giá, niêm yết giá và mua, bán đúng giá niêm yết trên địa bàn tỉnh Long An
 95. Chỉ thị 05/CT-UBND năm 2016 về tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 do tỉnh Vĩnh Long ban hành
 96. Chỉ thị 03/CT-TTg năm 2016 về tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn giai đoạn 2016-2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 97. Chỉ thị 04/CT-UBND năm 2016 về chấn chỉnh hoạt động trong công tác đối ngoại trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
 98. Chỉ thị 06/CT-UBND năm 2016 tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 do tỉnh Thanh Hóa ban hành
 99. Chỉ thị 05/CT-UBND năm 2016 thực hiện cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 tại thành phố Hà Nội
 100. Chỉ thị 05/CT-UBND năm 2016 triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành