Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ...
 1. Chỉ thị 23/CT-TTg năm 2015 tăng cường sử dụng, phối trộn, phân phối xăng sinh học thực hiện Quyết định 53/2012/QĐ-TTg về lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 2. Chỉ thị 15/CT-UBND-NC năm 2015 phối hợp giải quyết tình hình phức tạp về ma túy trên tuyến biên giới giữa huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An (Việt Nam) với huyện Nọong Hét, tỉnh Xiêng Khoảng (Lào)
 3. Chỉ thị 13/CT-UBND năm 2015 về nhiệm vụ trọng tâm năm học 2015 - 2016 do tỉnh Vĩnh Long ban hành
 4. Chỉ thị 22/CT-TTg năm 2015 về tăng cường công tác quản lý đối với các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách nhà nước do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 5. Chỉ thị 21/CT-TTg năm 2015 về tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh than do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 6. Chỉ thị 12/CT-UBND năm 2015 về đổi mới và tăng cường công tác thống kê do tỉnh Đồng Tháp ban hành
 7. Chỉ thị 3131/CT-BGDĐT năm 2015 về nhiệm vụ trọng tâm năm học 2015-2016 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 8. Chỉ thị 1556/CT-CTUBND năm 2015 về tăng cường công tác quản lý, sử dụng thuốc trừ cỏ trên địa bàn tỉnh Hà Giang
 9. Chỉ thị 34/2015/CT-UBND về tăng cường quản lý sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ và đất rừng đặc dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
 10. Chỉ thị 15/CT-UBND năm 2015 về tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa và phòng ngừa, đấu tranh chống hoạt động khai thác, vận chuyển, kinh doanh, tiêu thụ cát trái phép trên các tuyến sông do tỉnh Thái Bình ban hành
 11. Chỉ thị 13/2015/CT-UBND về điều hành ngân sách những tháng cuối năm 2015 do dự kiến giảm thu ngân sách địa phương, trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
 12. Chỉ thị 17/2015/CT-UBND về tăng cường biện pháp kiểm tra, xử lý hành vi phá rừng, lấn, chiếm đất lâm nghiệp trái phép trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
 13. Chỉ thị 6621/CT-BNN-TY năm 2015 về tăng cường phòng, chống dịch bệnh trên tôm nuôi nước lợ do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
 14. Chỉ thị 17/CT-UBND năm 2015 về tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp trong tình hình mới do tỉnh Hà Tĩnh ban hành
 15. Chỉ thị 10/CT-UBND năm 2015 về tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước trong việc thực hiện công tác kiểm tra thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
 16. Chỉ thị 18/CT-UBND năm 2015 về đẩy mạnh phát triển kinh tế hợp tác xã tỉnh Thanh Hóa
 17. Chỉ thị 21/2015/CT-UBND về tăng cường quản lý sử dụng sản phẩm và hoạt động đo đạc bản đồ trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
 18. Chỉ thị 01/2015/CT-UBND về tăng cường quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
 19. Chỉ thị 14/CT-UBND năm 2015 về tăng cường công tác phòng, chống sốt xuất huyết Dengue năm 2015 tại thành phố Hồ Chí Minh
 20. Chỉ thị 04/CT-UBND năm 2015 về tăng cường thực hiện bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên do tỉnh Hậu Giang ban hành
 21. Chỉ thị 16/CT-UBND năm 2015 về tiếp tục đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh tỉnh Quảng Nam
 22. Chỉ thị 13/CT-UBND năm 2015 về tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật đất đai trên địa bàn tỉnh Sơn La
 23. Chỉ thị 11/CT-UBND thực hiện Cuộc vận động “Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường” năm học 2015 -2016 do tỉnh Bình Phước ban hành
 24. Chỉ thị 08/CT-UBND năm 2015 về tăng cường công tác quản lý doanh nghiệp do Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum làm chủ sở hữu và quản lý vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp
 25. Chỉ thị 10/CT-UBND năm 2015 về tăng cường công tác quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm đối với cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm và phương tiện vận chuyển sản phẩm động vật do tỉnh Hải Dương ban hành
 26. Chỉ thị 12/CT-UBND năm 2015 tiếp tục triển khai thực hiện thí điểm Thừa phát lại trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
 27. Chỉ thị 12/CT-UBND năm 2015 về tăng cường công tác quản lý an toàn bức xạ và an ninh nguồn phóng xạ trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
 28. Chỉ thị 13/CT-UBND năm 2015 thực hiện Nghị định 04/2015/NĐ-CP về dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Bình Định
 29. Chỉ thị 14/CT-UBND năm 2015 về tăng cường thực hiện bảo hiểm y tế cho học sinh, sinh viên do tỉnh Gia Lai ban hành
 30. Chỉ thị 14/CT-UBND năm 2015 về tăng cường công tác quản lý hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Thái Bình
 31. Chỉ thị 09/CT-UBND năm 2015 đẩy mạnh thực hiện chính sách cán bộ, công, viên chức người dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
 32. Chỉ thị 04/CT-UBND năm 2015 về tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước trong công tác cải cách thủ tục hành chính do tỉnh Hưng Yên ban hành
 33. Chỉ thị 5931/CT-BNN-KH năm 2015 tiếp tục thực hiện Nghị quyết 13-NQ/TW về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
 34. Chỉ thị 20/CT-TTg năm 2015 về tăng cường công tác quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng và quản lý đất đai các dự án ven biển do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 35. Directive No. 19/CT-TTg dated July 24, 2015, promoting the implementation of the Law on Cooperatives
 36. Chỉ thị 19/CT-TTg năm 2015 về đẩy mạnh triển khai thi hành Luật Hợp tác xã do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 37. Chỉ thị 15/CT-UBND năm 2015 về tăng cường công tác quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
 38. Chỉ thị 10/2015/CT-UBND về tăng cường thực hiện tiết kiệm trong sử dụng điện trên địa bàn tỉnh Bình Phước
 39. Chỉ thị 11/CT-UBND năm 2015 về tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước, tập trung khắc phục yếu kém, thúc đẩy phát triển du lịch do thành phố Hà Nội ban hành
 40. Chỉ thị 02/2015/CT-UBND về tiếp tục tăng cường phối hợp và nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh Bình Dương
 41. Chỉ thị 09/CT-UBND năm 2015 tăng cường quản lý hoạt động “hát nhạc sống” tỉnh Phú Yên
 42. Chỉ thị 16/CT-UBND năm 2015 về chỉ đạo quán triệt, triển khai Nghị định 04/2015/NĐ-CP thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập do tỉnh Hà Tĩnh ban hành
 43. Chỉ thị 02/CT-UBND năm 2015 về tăng cường thực hiện chính sách bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
 44. Chỉ thị 10/CT-UBND năm 2015 về tăng cường quản lý công tác văn thư, lưu trữ trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
 45. Chỉ thị 11/CT-UBND năm 2015 về tăng cường hiệu lực thực thi chính sách, pháp luật về khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
 46. Chỉ thị 08/CT-UBND năm 2015 về đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
 47. Chỉ thị 09/2015/CT-UBND tăng cường quản lý công tác văn thư, lưu trữ tỉnh Vĩnh Phúc
 48. Chỉ thị 07/CT-UBND năm 2015 về tăng cường công tác quản lý, phát hiện và xử lý các trường hợp sử dụng chất nổ, xung điện, chất độc khai thác thủy sản trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
 49. Chỉ thị 14/CT-UBND năm 2015 giải quyết tài liệu tồn đọng, tích đống của cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
 50. Chỉ thị 18/CT-TTg năm 2015 về tiếp tục tăng cường quản lý và cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 51. Chỉ thị 08/CT-UBND năm 2015 về tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính các cấp trong công tác cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Phú Yên
 52. Chỉ thị 01/2015/CT-UBND về tăng cường công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng phòng hộ ven biển đông tỉnh Bạc Liêu
 53. Chỉ thị 13/CT-UBND năm 2015 về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016 do thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 54. Chỉ thị 15/CT-UBND năm 2015 về tăng cường công tác quản lý hoạt động giết mổ gia súc, gia cầm do tỉnh Hà Tĩnh ban hành
 55. Chỉ thị 14/2015/CT-UBND về tăng cường quản lý hoạt động hành nghề y, dược ngoài công lập trên địa bàn tỉnh Nghệ An
 56. Chỉ thị 17/CT-TTg năm 2015 về tăng cường bảo đảm an toàn bức xạ và an ninh nguồn phóng xạ do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 57. Chỉ thị 05/CT-UBND năm 2015 về tăng cường công tác quản lý và nâng cao hiệu quả sử dụng nợ công do thành phố Đà Nẵng ban hành
 58. Chỉ thị 10/CT-UBND năm 2015 về tăng cường công tác quản lý hoạt động hóa chất trên địa bàn thành phố Hà Nội
 59. Chỉ thị 11/CT-UBND năm 2015 tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính và văn thư lưu trữ thành phố Cần Thơ
 60. Chỉ thị 1306/CT-UBND năm 2015 điều chỉnh quy hoạch và lập kế hoạch sử dụng đất do Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành
 61. Chỉ thị 01/2015/CT-UBND về nghiêm cấm nhân, nuôi, phát tán đuông dừa tỉnh Bến Tre
 62. Chỉ thị 11/CT-UBND năm 2015 tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính Nhà nước các cấp trong công tác cải cách thủ tục hành chính do tỉnh Vĩnh Long ban hành
 63. Chỉ thị 16/CT-TTg năm 2015 tiếp tục thực hiện Nghị quyết 13-NQ/TW về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 64. Chỉ thị 12/CT-UBND năm 2015 tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan nhà nước các cấp trong công tác cải cách thủ tục hành chính tỉnh Hòa Bình
 65. Chỉ thị 15/CT-TTg năm 2015 triển khai Nghị quyết 22-NQ/TW về hội nhập quốc tế do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 66. Chỉ thị 14/CT-UBND năm 2015 tăng cường trách nhiệm người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong công tác cải cách thủ tục hành chính tỉnh Hà Tĩnh
 67. Chỉ thị 05/CT-BYT năm 2015 về tăng cường quản lý chất thải y tế trong bệnh viện do Bộ Y tế ban hành
 68. Chỉ thị 13/CT-UBND năm 2015 tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ bưu chính tỉnh Hà Tĩnh
 69. Chỉ thị 09/CT-UBND năm 2015 tăng cường công tác quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm giết mổ gia súc, gia cầm và phương tiện vận chuyển sản phẩm động vật thành phố Hải Phòng
 70. Chỉ thị 12/CT-BCT năm 2015 thực hiện Nghị quyết 97/2015/QH13 về chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIII do Bộ Công thương
 71. Chỉ thị 14/CT-TTg năm 2015 về tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước, tập trung khắc phục yếu kém, thúc đẩy phát triển du lịch do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 72. Chỉ thị 12/CT-UBND năm 2015 về tăng cường trách nhiệm người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong công tác cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Thái Bình
 73. Chỉ thị 13/CT-UBND năm 2015 về đảm bảo an toàn và an ninh thông tin phục vụ Đại hội Đảng các cấp do tỉnh Gia Lai ban hành
 74. Chỉ thị 06/CT-UBND năm 2015 về tăng cường biện pháp xử lý nợ đọng trong xây dựng cơ bản nguồn vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
 75. Chỉ thị 01/CT-BTNMT năm 2015 về xây dựng Kế hoạch và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2016 do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
 76. Chỉ thị 08/CT-UBND năm 2015 tăng cường trách nhiệm người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong công tác cải cách thủ tục hành chính tỉnh Hà Nam
 77. Chỉ thị 05/CT-UBND năm 2015 về tăng cường công tác kiểm soát, khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường trong hoạt động sản xuất, chế biến nông, lâm, thủy sản trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
 78. Chỉ thị 05/CT-UBND năm 2015 triển khai Tháng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng môi trường do tỉnh Bắc Ninh ban hành
 79. Chỉ thị 12/CT-UBND năm 2015 thực hiện tốt Nghị định 108/2014/NĐ-CP về chính sách tinh giản biên chế do thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 80. Chỉ thị 11/CT-UBND năm 2015 xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016 tỉnh Nam Định
 81. Chỉ thị 08/CT-BGTVT năm 2015 về nâng cao chất lượng trong công tác xây dựng và thi hành pháp luật của Bộ Giao thông vận tải
 82. Chỉ thị 08/CT-UBND năm 2015 tăng cường công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường tỉnh Đắk Lắk
 83. Chỉ thị 08/CT-UBND năm 2015 thực hiện tháng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng môi trường chăn nuôi do tỉnh Bình Phước ban hành
 84. Chỉ thị 07/CT-UBND năm 2015 về tăng cường biện pháp nhằm ngăn chặn tình trạng trẻ em bỏ học đi lao động sớm do tỉnh Đắk Lắk ban hành
 85. Chỉ thị 11/2015/CT-UBND tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức pháp luật của người dân Thành phố Hồ Chí Minh
 86. Chỉ thị 13/CT-UBND năm 2015 về tăng cường thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tỉnh Quảng Nam
 87. Chỉ thị 07/CT-UBND năm 2015 thực hiện Quyết định 81/2014/QĐ-TTg do tỉnh Khánh Hòa ban hành
 88. Chỉ thị 06/2015/CT-UBND về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán Ngân sách Nhà nước năm 2016 do tỉnh Vĩnh Phúc ban hành
 89. Chỉ thị 10/CT-UBND năm 2015 tăng cường kiểm tra, xử lý các hành vi lấn chiếm đất công, không gian công cộng, diện tích phần sở hữu chung tại các chung cư do Thành phố Cần Thơ ban hành
 90. Chỉ thị 07/2015/CT-UBND về tăng cường bảo vệ hành lang an toàn công trình lưới điện cao áp tỉnh Bình Phước
 91. Chỉ thị 10/CT-UBND năm 2015 về tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong công tác cải cách thủ tục hành chính theo Chỉ thị 13/CT-TTg do tỉnh Cà Mau ban hành
 92. Chỉ thị 10/CT-UBND năm 2015 về tăng cường công tác phòng, chống Hội chứng viêm đường hô hấp vùng Trung Đông do virus Corona (MERS-CoV) trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
 93. Chỉ thị 14/CT-UBND năm 2015 triển khai nộp thuế điện tử do tỉnh Đắk Nông ban hành
 94. Chỉ thị 16/CT-UBND năm 2015 về tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo do tỉnh Thanh Hóa ban hành
 95. Chỉ thị 4790/CT-BNN-KH năm 2015 xây dựng Kế hoạch phát triển ngành nông nghiệp, nông thôn và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
 96. Chỉ thị 11/CT-UBND năm 2015 về thực hiện Nghị quyết 97/NQ-CP về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp do Tỉnh Sơn La ban hành
 97. Chỉ thị 15/CT-UBND năm 2015 về phòng, chống dịch bệnh gây hội chứng viêm đường hô hấp cấp vùng Trung đông do vi rút Corona (Mers-Cov) do tỉnh Thanh Hóa ban hành
 98. Chỉ thị 10/CT-UBND năm 2015 tăng cường công tác triển khai thực hiện Luật Hộ tịch tỉnh Tiền Giang
 99. Chỉ thị 10/CT-UBND năm 2015 về nâng cao hiêu quả công tác quản lý công trình kiến trúc trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
 100. Chỉ thị 84/CT-BQP năm 2015 thực hiện Chiến lược công tác dân tộc trong Quân đội đến năm 2020 do Bộ Quốc phòng ban hành