Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ...
 1. Chỉ thị 9296/CT-TCHQ triển khai thi hành Luật Hải quan năm 2014 do Tổng cục Hải quan ban hành
 2. Chỉ thị 2690/CT-CHK năm 2014 đảm bảo an toàn bay do Cục Hàng không Việt Nam ban hành
 3. Chỉ thị 10/CT-UBND năm 2014 tăng cường công tác quản lý hoạt động vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
 4. Chỉ thị 5591/CT-BNN-PC năm 2014 về biện pháp chấn chỉnh tình trạng lạm dụng yêu cầu không phù hợp đối với giấy tờ, văn bản quy định, thực hiện thủ tục hành chính trong Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
 5. Chỉ thị 16/2014/CT-UBND triển khai thi hành Luật Đất đai trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
 6. Chỉ thị 15/CT-BGTVT năm 2014 nâng cao chất lượng dịch vụ vận chuyển, đảm bảo an ninh, an toàn hàng không, giảm tình trạng chậm, hủy chuyến bay do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 7. Chỉ thị 18/CT-TTg năm 2014 tăng cường chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 8. Chỉ thị 17/CT-UBND năm 2014 thực hiện biện pháp tiếp tục giải quyết tình trạng dân di cư tự do trên địa bàn tỉnh Bình Phước
 9. Chỉ thị 15/CT-UBND năm 2014 tăng cường biện pháp phòng, chống, đấu tranh ngăn chặn nạn lô, đề, vé số giả trên địa bàn tỉnh Long An
 10. Chỉ thị 11/CT-UBND năm 2014 về quản lý sử dụng công sở cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Định
 11. Chỉ thị 15/CT-UBND năm 2014 xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2015 tỉnh Nam Định
 12. Chỉ thị 17/CT-UBND năm 2014 xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2015 do tỉnh Phú Yên ban hành
 13. Chỉ thị 17/CT-UBND năm 2014 xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2015 do tỉnh Thái Bình ban hành
 14. Chỉ thị 12/CT-UBND năm 2014 xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2015 do thành phố Hà Nội ban hành
 15. Chỉ thị 15/2014/CT-UBND tăng cường công tác tuyên truyền về sử dụng tổng đài cứu nạn, cứu hộ và phòng cháy chữa cháy 114 do thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 16. Chỉ thị 14/2014/CT-UBND tiếp tục tổ chức thực hiện 6 Chương trình đột phá thực hiện Kết luận 187-KL/TU do thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 17. Chỉ thị 16/2014/CT-UBND tăng cường công tác trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh Bình Phước
 18. Chỉ thị 20/CT-UBND năm 2014 tăng cường thực hiện công tác bình đẳng giới và hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
 19. Chỉ thị 16/CT-UBND năm 2014 tăng cường công tác quản lý nhà nước về thanh niên do tỉnh Thái Bình ban hành
 20. Chỉ thị 15/CT-UBND năm 2014 tăng cường công tác quản lý bảo đảm an toàn hồ chứa nước trên địa bàn tỉnh Phú Yên
 21. Chỉ thị 09/CT-UBND năm 2014 tăng cường công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
 22. Chỉ thị 03/CT-UBND năm 2014 xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2015 do tỉnh Lâm Đồng ban hành
 23. Chỉ thị 19/CT-UBND năm 2014 xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2015 do tỉnh Đồng Nai ban hành
 24. Chỉ thị 16/CT-UBND năm 2014 tăng cường công tác quản lý, sử dụng tài sản nhà nước trên địa bàn tỉnh Sơn La
 25. Chỉ thị 20/CT-BCT năm 2014 tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ do Bộ Công Thương ban hành
 26. Chỉ thị 06/CT-UBND năm 2014 xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, Dự toán ngân sách nhà nước năm 2015 do tỉnh Đồng Tháp ban hành
 27. Chỉ thị 2062/CT-BNN-KH năm 2014 xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2015 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
 28. Chỉ thị 13/CT-UBND năm 2014 đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 - 2015 do thành phố Cần Thơ ban hành
 29. Chỉ thị 13/2014/CT-UBND tăng cường thực hiện nhiệm vụ và giải pháp phòng, chống mại dâm trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
 30. Chỉ thị 15/CT-UBND năm 2014 tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ do tỉnh Thái Bình ban hành
 31. Chỉ thị 12/CT-UBND tăng cường quản lý, sử dụng hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ nhằm tăng cường quản lý thu ngân sách nhà nước năm 2014 do thành phố Cần Thơ ban hành
 32. Chỉ thị 18/CT-UBND năm 2014 chấn chỉnh hoạt động quảng cáo biển hiệu, bảng quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
 33. Chỉ thị 17/CT-UBND năm 2014 về việc thực hiện quy định hạn chế sử dụng ngoại hối trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
 34. Chỉ thị 12/CT-UBND năm 2014 triển khai chỉ đạo, thực hiện Nghị quyết 30-NQ/TW tiếp tục sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty nông, lâm nghiệp do thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 35. Chỉ thị 11/CT-UBND năm 2014 tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng theo Chỉ thị 34-CT/TW do thành phố Cần Thơ ban hành
 36. Chỉ thị 11/2014/CT-UBND tổ chức quán triệt, thực hiện Nghị định 60/2013/NĐ-CP hướng dẫn Khoản 3 Điều 63 của Bộ luật Lao động về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc do thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 37. Chỉ thị 06/CT-UBND năm 2014 xây dựng kế hoạch phòng không nhân dân của cơ quan, sở, ban, ngành tỉnh An Giang
 38. Chỉ thị 11/CT-UBND năm 2014 triển khai Chỉ thị 11/CT-TTg giải quyết khó khăn, vướng mắc, kiến nghị, thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của đất nước đến năm 2015 do thành phố Hà Nội ban hành
 39. Chỉ thị 08/CT-UBND năm 2014 xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2015 do tỉnh Bắc Kạn ban hành
 40. Chỉ thị 14/CT-UBND năm 2014 thực hiện Nghị định 210/2013/NĐ-CP về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn do tỉnh Phú Yên ban hành
 41. Chỉ thị 17/CT-TTg năm 2014 về biện pháp chấn chỉnh tình trạng lạm dụng yêu cầu nộp bản sao có chứng thực đối với giấy tờ, văn bản khi thực hiện thủ tục hành chính do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 42. Chỉ thị 05/CT-UBND năm 2014 tăng cường công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
 43. Chỉ thị 07/CT-BYT năm 2014 tăng cường công tác truyền thông, cung cấp thông tin y tế do Bộ Y tế ban hành
 44. Chỉ thị 05/2014/CT-UBND tăng cường quản lý gây nuôi, mua bán, sử dụng động vật hoang dã trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
 45. Chỉ thị 16/CT-TTg năm 2014 tháo gỡ khó khăn và đẩy mạnh thực hiện Chiến lược phát triển ngành Cơ khí Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 46. Chỉ thị 12/CT-UBND năm 2014 về giải pháp nâng cao hiệu quả thu hút, sử dụng và quản lý đầu tư trực tiếp nước ngoài trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
 47. Chỉ thị 14/CT-TTg năm 2014 xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2015 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 48. Chỉ thị 13/CT-UBND năm 2014 tăng cường thực hiện công tác phòng, chống mại dâm trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
 49. Chỉ thị 06/CT-BYT năm 2014 tăng cường công tác thanh, kiểm tra phòng chống hành vi gian lận, trục lợi quỹ bảo hiểm y tế tại cơ sở khám, chữa bệnh do Bộ Y tế ban hành
 50. Chỉ thị 05/2014/CT-UBND tăng cường công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra trên địa bàn tỉnh An Giang
 51. Chỉ thị 19/CT-UBND năm 2014 tăng cường công tác quản lý nhà nước về quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng và an toàn vận hành các nhà máy thủy điện do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành
 52. Chỉ thị 15/2014/CT-UBND tăng cường thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bình Phước
 53. Chỉ thị 10/CT-UBND năm 2014 tăng cường quản lý, bình ổn giá trên địa bàn thành phố Hà Nội
 54. Chỉ thị 10/CT-UBND năm 2014 tăng cường công tác quản lý nhà nước trong hoạt động du lịch và đẩy mạnh phát triển du lịch trên địa bàn thành phố Cần Thơ
 55. Chỉ thị 13/CT-UBND tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường năm 2014 do tỉnh Phú Yên ban hành
 56. Chỉ thị 37-CT/TW năm 2014 tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đào tạo nhân lực có tay nghề cao do Ban Chấp hành Trung ương ban hành
 57. Chỉ thị 12/CT-UBND tăng cường công tác phòng, chống hạn hán và xâm nhập mặn, đảm bảo sinh hoạt, sản xuất vụ hè thu năm 2014 do tỉnh Phú Yên ban hành
 58. Chỉ thị 17/CT-UBND năm 2014 tăng cường xây dựng, củng cố nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới do tỉnh Đồng Nai ban hành
 59. Chỉ thị 12/CT-UBND năm 2014 tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ do tỉnh Quảng Nam ban hành
 60. Chỉ thị 16/CT-UBND tăng cường thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2014 - 2015
 61. Chỉ thị 11/2014/CT-UBND tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
 62. Chỉ thị 14/CT-UBND năm 2014 thực hiện Kết luận 80-KL/TW về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa" do tỉnh Bình Phước ban hành
 63. Chỉ thị 04/CT-UBND năm 2014 tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
 64. Chỉ thị 09/CT-UBND năm 2014 chấn chỉnh công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư do thành phố Cần Thơ ban hành
 65. Chỉ thị 03/CT-UBND năm 2014 về ổn định giá cả hàng nông thuỷ sản trên địa bàn tỉnh Bến Tre
 66. Chỉ thị 07/2014/CT-UBND tăng cường công tác đấu tranh, ngăn chặn người địa phương xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc lao động do tỉnh Bắc Kạn ban hành
 67. Chỉ thị 13/CT-TTg năm 2014 đẩy nhanh thực hiện giải pháp và giải quyết thủ tục hỗ trợ, giúp đỡ doanh nghiệp bị thiệt hại tại một số địa phương do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 68. Chỉ thị 10/CT-UBND năm 2014 tăng cường thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ ngành công thương do tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành
 69. Chỉ thị 11/CT-UBND năm 2014 tăng cường công tác quản lý, vận hành khai thác công trình cấp nước tập trung nông thôn do tỉnh Phú Yên ban hành
 70. Chỉ thị 13/CT-UBND năm 2014 thực hiện công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ từ nay đến năm 2020 và những năm tiếp theo do tỉnh Long An ban hành
 71. Chỉ thị 12/CT-TTg năm 2014 tăng cường công tác quản lý người lao động Việt Nam tại Hàn Quốc do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 72. Chỉ thị 11/CT-UBND năm 2014 tăng cường công tác quản lý bảo vệ và khai thác hợp lý cây ươi trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
 73. Chỉ thị 12/CT-UBND năm 2014 thực hiện Quy chế quản lý nhà nước đối với hoạt động xúc tiến đầu tư trên địa bàn tỉnh Long An
 74. Chỉ thị 10/CT-UBND về công tác phòng, chống, giảm nhẹ thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2014 do tỉnh Bình Định ban hành
 75. Chỉ thị 13/CT-UBND về công tác phòng, chống lụt bão giảm nhẹ thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2014 do tỉnh Bình Phước ban hành
 76. Chỉ thi 09/CT-UBND năm 2014 tuyên truyền, phổ biến Nghị định 79/2013/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê do tỉnh Bình Định ban hành
 77. Chỉ thị 14/CT-UBND năm 2014 tăng cường thực hiện công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
 78. Chỉ thị 14/CT-UBND năm 2014 xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2015 do tỉnh Sơn La ban hành
 79. Chỉ thị 09/CT-UBND năm 2014 trích nộp kinh phí công đoàn do tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành
 80. Chỉ thị 04/CT-UBND năm 2014 tăng cường công tác quản lý môi trường du lịch bảo đảm an ninh, an toàn cho khách du lịch do tỉnh Tây Ninh ban hành
 81. Chỉ thị 10/CT-UBND tập trung thực hiện giải pháp nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tỉnh Long An năm 2014
 82. Chỉ thị 05/CT-BYT năm 2014 tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh công tác xã hội hóa, khám chữa bệnh theo yêu cầu trong cơ sở khám, chữa bệnh công lập do Bộ Y tế ban hành
 83. Chỉ thị 10/2014/CT-UBND tổ chức hoạt động tiến tới kỷ niệm “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” do thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 84. Directive No. 11/CT-TTg dated May 21, 2014, on solving difficulties and recommendations of enterprises and promoting their production and business development, thus contributing to successfully implementing national socio- economic development tasks to 2015
 85. Chỉ thị 11/CT-TTg năm 2014 về giải quyết khó khăn, vướng mắc, kiến nghị, thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của đất nước đến năm 2015 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 86. Chỉ thị 01/2014/CT-UBND tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
 87. Chỉ thị 08/CT-UBND năm 2014 tăng cường thực hiện Luật Lý lịch tư pháp trên địa bàn tỉnh Bình Định
 88. Chỉ thị 07/CT-UBND năm 2014 tiếp tục tăng cường thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn do tỉnh Bình Định ban hành
 89. Chỉ thị 08/CT-UBND năm 2014 tăng cường thực hiện giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tỉnh Hòa Bình
 90. Chỉ thị 07/CT-UBND tổ chức các kỳ thi năm 2014 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
 91. Chỉ thị 04/2014/CT-UBND tăng cường sử dụng vật liệu xây không nung và hạn chế sản xuất, sử dụng gạch đất sét nung trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
 92. Chỉ thị 05/CT-UBND năm 2014 tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác dân vận chính quyền trong tình hình mới do tỉnh Đồng Tháp ban hành
 93. Chỉ thị 08/CT-UBND tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo việc xét tốt nghiệp, thi tốt nghiệp và tuyển sinh năm 2014 do tỉnh Nghệ An ban hành
 94. Chỉ thị 15/CT-BCT năm 2014 thực hiện công tác cảnh báo trong vận hành hồ chứa và nhà máy thủy điện để bảo đảm an toàn cho vùng hạ du các dự án thủy điện do Bộ Công thương ban hành
 95. Chỉ thị 10/CT-UBND năm 2014 thực hiện Nghị định 48/2013/NĐ-CP sửa đổi các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính do tỉnh Nam Định ban hành
 96. Chỉ thị 10/CT-UBND năm 2014 triển khai Chương trình kết nối Ngân hàng - Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Yên
 97. Chỉ thị 11/CT-UBND tăng cường công tác đảm bảo an toàn công trình thủy lợi: phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2014
 98. Chỉ thị 03/2014/CT-UBND năm 2014 đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và chế độ công vụ, công chức do tỉnh Bến Tre ban hành
 99. Chỉ thị 09/CT-UBND năm 2014 tăng cường quản lý sản xuất, kinh doanh và sử dụng mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông do tỉnh Long An ban hành
 100. Chỉ thị 10/CT-UBND năm 2014 tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm học 2013-2014 và tuyển sinh lớp đầu cấp năm học 2014-2015 do tỉnh Thanh Hóa ban hành