Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ...
 1. Chỉ thị 5931/CT-BNN-KH năm 2015 tiếp tục thực hiện Nghị quyết 13-NQ/TW về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
 2. Chỉ thị 20/CT-TTg năm 2015 về tăng cường công tác quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng và quản lý đất đai các dự án ven biển do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 3. Directive No. 19/CT-TTg dated July 24, 2015, promoting the implementation of the Law on Cooperatives
 4. Chỉ thị 19/CT-TTg năm 2015 về đẩy mạnh triển khai thi hành Luật Hợp tác xã do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 5. Chỉ thị 11/CT-UBND năm 2015 về tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước, tập trung khắc phục yếu kém, thúc đẩy phát triển du lịch do thành phố Hà Nội ban hành
 6. Chỉ thị 02/2015/CT-UBND về tiếp tục tăng cường phối hợp và nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh Bình Dương
 7. Chỉ thị 09/CT-UBND năm 2015 tăng cường quản lý hoạt động “hát nhạc sống” tỉnh Phú Yên
 8. Chỉ thị 02/CT-UBND năm 2015 về tăng cường thực hiện chính sách bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
 9. Chỉ thị 10/CT-UBND năm 2015 về tăng cường quản lý công tác văn thư, lưu trữ trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
 10. Chỉ thị 08/CT-UBND năm 2015 về đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
 11. Chỉ thị 09/2015/CT-UBND tăng cường quản lý công tác văn thư, lưu trữ tỉnh Vĩnh Phúc
 12. Chỉ thị 07/CT-UBND năm 2015 về tăng cường công tác quản lý, phát hiện và xử lý các trường hợp sử dụng chất nổ, xung điện, chất độc khai thác thủy sản trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
 13. Chỉ thị 14/CT-UBND năm 2015 giải quyết tài liệu tồn đọng, tích đống của cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
 14. Chỉ thị 18/CT-TTg năm 2015 về tiếp tục tăng cường quản lý và cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 15. Chỉ thị 13/CT-UBND năm 2015 về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016 do thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 16. Chỉ thị 14/2015/CT-UBND về tăng cường quản lý hoạt động hành nghề y, dược ngoài công lập trên địa bàn tỉnh Nghệ An
 17. Chỉ thị 17/CT-TTg năm 2015 về tăng cường bảo đảm an toàn bức xạ và an ninh nguồn phóng xạ do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 18. Chỉ thị 10/CT-UBND năm 2015 về tăng cường công tác quản lý hoạt động hóa chất trên địa bàn thành phố Hà Nội
 19. Chỉ thị 11/CT-UBND năm 2015 tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính và văn thư lưu trữ thành phố Cần Thơ
 20. Chỉ thị 1306/CT-UBND năm 2015 điều chỉnh quy hoạch và lập kế hoạch sử dụng đất do Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành
 21. Chỉ thị 01/2015/CT-UBND về nghiêm cấm nhân, nuôi, phát tán đuông dừa tỉnh Bến Tre
 22. Chỉ thị 11/CT-UBND năm 2015 tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính Nhà nước các cấp trong công tác cải cách thủ tục hành chính do tỉnh Vĩnh Long ban hành
 23. Chỉ thị 16/CT-TTg năm 2015 tiếp tục thực hiện Nghị quyết 13-NQ/TW về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 24. Chỉ thị 12/CT-UBND năm 2015 tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan nhà nước các cấp trong công tác cải cách thủ tục hành chính tỉnh Hòa Bình
 25. Chỉ thị 15/CT-TTg năm 2015 triển khai Nghị quyết 22-NQ/TW về hội nhập quốc tế do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 26. Chỉ thị 05/CT-BYT năm 2015 về tăng cường quản lý chất thải y tế trong bệnh viện do Bộ Y tế ban hành
 27. Chỉ thị 09/CT-UBND năm 2015 tăng cường công tác quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm giết mổ gia súc, gia cầm và phương tiện vận chuyển sản phẩm động vật thành phố Hải Phòng
 28. Chỉ thị 12/CT-BCT năm 2015 thực hiện Nghị quyết 97/2015/QH13 về chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIII do Bộ Công thương
 29. Chỉ thị 14/CT-TTg năm 2015 về tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước, tập trung khắc phục yếu kém, thúc đẩy phát triển du lịch do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 30. Chỉ thị 01/CT-BTNMT năm 2015 về xây dựng Kế hoạch và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2016 do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
 31. Chỉ thị 08/CT-UBND năm 2015 tăng cường trách nhiệm người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong công tác cải cách thủ tục hành chính tỉnh Hà Nam
 32. Chỉ thị 05/CT-UBND năm 2015 triển khai Tháng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng môi trường do tỉnh Bắc Ninh ban hành
 33. Chỉ thị 12/CT-UBND năm 2015 thực hiện tốt Nghị định 108/2014/NĐ-CP về chính sách tinh giản biên chế do thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 34. Chỉ thị 11/CT-UBND năm 2015 xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016 tỉnh Nam Định
 35. Chỉ thị 08/CT-BGTVT năm 2015 về nâng cao chất lượng trong công tác xây dựng và thi hành pháp luật của Bộ Giao thông vận tải
 36. Chỉ thị 08/CT-UBND năm 2015 tăng cường công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường tỉnh Đắk Lắk
 37. Chỉ thị 08/CT-UBND năm 2015 thực hiện tháng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng môi trường chăn nuôi do tỉnh Bình Phước ban hành
 38. Chỉ thị 11/2015/CT-UBND tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức pháp luật của người dân Thành phố Hồ Chí Minh
 39. Chỉ thị 13/CT-UBND năm 2015 về tăng cường thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tỉnh Quảng Nam
 40. Chỉ thị 07/CT-UBND năm 2015 thực hiện Quyết định 81/2014/QĐ-TTg do tỉnh Khánh Hòa ban hành
 41. Chỉ thị 06/2015/CT-UBND về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán Ngân sách Nhà nước năm 2016 do tỉnh Vĩnh Phúc ban hành
 42. Chỉ thị 10/CT-UBND năm 2015 tăng cường kiểm tra, xử lý các hành vi lấn chiếm đất công, không gian công cộng, diện tích phần sở hữu chung tại các chung cư do Thành phố Cần Thơ ban hành
 43. Chỉ thị 07/2015/CT-UBND về tăng cường bảo vệ hành lang an toàn công trình lưới điện cao áp tỉnh Bình Phước
 44. Chỉ thị 10/CT-UBND năm 2015 về tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong công tác cải cách thủ tục hành chính theo Chỉ thị 13/CT-TTg do tỉnh Cà Mau ban hành
 45. Chỉ thị 10/CT-UBND năm 2015 về tăng cường công tác phòng, chống Hội chứng viêm đường hô hấp vùng Trung Đông do virus Corona (MERS-CoV) trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
 46. Chỉ thị 14/CT-UBND năm 2015 triển khai nộp thuế điện tử do tỉnh Đắk Nông ban hành
 47. Chỉ thị 11/CT-UBND năm 2015 về thực hiện Nghị quyết 97/NQ-CP về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp do Tỉnh Sơn La ban hành
 48. Chỉ thị 15/CT-UBND năm 2015 về phòng, chống dịch bệnh gây hội chứng viêm đường hô hấp cấp vùng Trung đông do vi rút Corona (Mers-Cov) do tỉnh Thanh Hóa ban hành
 49. Chỉ thị 10/CT-UBND năm 2015 tăng cường công tác triển khai thực hiện Luật Hộ tịch tỉnh Tiền Giang
 50. Chỉ thị 10/CT-UBND năm 2015 về nâng cao hiêu quả công tác quản lý công trình kiến trúc trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
 51. Chỉ thị 84/CT-BQP năm 2015 thực hiện Chiến lược công tác dân tộc trong Quân đội đến năm 2020 do Bộ Quốc phòng ban hành
 52. Chỉ thị 10/CT-UBND về tăng cường thực hiện giải pháp trọng tâm bảo đảm trật tự an toàn giao thông 6 tháng cuối năm 2015 tỉnh Hòa Bình
 53. Chỉ thị 11/CT-UBND năm 2015 về tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
 54. Chỉ thị 10/2015/CT-UBND về tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự tại cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường thành phố Hồ Chí Minh trong tình hình mới
 55. Chỉ thị 09/CT-UBND năm 2015 tăng cường thực hiện quản lý nhà nước về công tác bồi thường của nhà nước trên địa bàn tỉnh Cà Mau
 56. Chỉ thị 01/CT-LĐTBXH năm 2015 về tăng cường quản lý, chấn chỉnh công tác an toàn, vệ sinh lao động trong lĩnh vực có nhiều nguy cơ tai nạn lao động và an toàn trên công trình xây dựng tiếp giáp với khu dân cư, đường giao thông do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
 57. Chỉ thị 13/CT-TTg năm 2015 về tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong công tác cải cách thủ tục hành chính do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 58. Chỉ thị 12/CT-UBND năm 2015 về tăng cường chỉ đạo, thực hiện công tác thi hành án hình sự tại xã, phường, thị trấn tỉnh Quảng Nam
 59. Chỉ thị 15/CT-UBND năm 2015 tăng cường thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế do tỉnh Ninh Thuận ban hành
 60. Chỉ thị 4544/CT-BNN-BVTV năm 2015 về tổ chức công tác bảo vệ thực vật để sản xuất rau, chè an toàn do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
 61. Chỉ thị 12/CT-UBND năm 2015 về tăng cường chỉnh trang, bó gọn, ngăn chặn phá hoại, khai thác trái phép hệ thống cáp viễn thông trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
 62. Chỉ thị 14/CT-UBND về tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2015 do tỉnh Thanh Hóa ban hành
 63. Chỉ thị 06/CT-UBND năm 2015 tăng cường thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế do thành phố Hải Phòng ban hành
 64. Chỉ thị 08/CT-UBND năm 2015 thực hiện Nghị định 04/2015/NĐ-CP thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Cà Mau
 65. Chỉ thị 09/2015/CT-UBND tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ Thành phố Hồ Chí Minh
 66. Chỉ thị 12/CT-UBND năm 2015 giải quyết tài liệu tồn đọng, tích đống của cơ quan, tổ chức, địa phương tỉnh Thừa Thiên Huế
 67. Chỉ thị 10/CT-UBND năm 2015 tăng cường thực hiện chính sách Bảo hiểm xã hội và Bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
 68. Chỉ thị 13/CT-UBND năm 2015 thực hiện nộp thuế điện tử tỉnh Thừa Thiên Huế
 69. Chỉ thị 08/CT-UBND tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2015 do tỉnh Đồng Tháp ban hành
 70. Chỉ thị 05/CT-UBND năm 2015 tổ chức thực hiện Nghị định 36/2008/NĐ-CP và Nghị định 79/2011/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý tàu bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ do Tỉnh Tây Ninh ban hành
 71. Chỉ thị 12/CT-TTg năm 2015 về tăng cường giải pháp cấp bách nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong hoạt động kinh doanh vận tải hành khách bằng ô tô và công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường sắt do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 72. Chỉ thị 11/CT-UBND năm 2015 tăng cường biện pháp xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản nguồn vốn đầu tư công do tỉnh Bình Định ban hành
 73. Chỉ thị 11/CT-UBND tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước năm 2015 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành
 74. Chỉ thị 10/CT-UBND về tổ chức các kỳ thi năm 2015 do tỉnh Nam Định ban hành
 75. Chỉ thị 06/CT-UBND năm 2015 tiếp tục tăng cường phối hợp và nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự do tỉnh Phú Yên ban hành
 76. Chỉ thị 12/CT-UBND năm 2015 tăng cường công tác quản lý hạ tầng cáp viễn thông trên địa bàn tỉnh Bình Dương
 77. Chỉ thị 04/2015/CT-CA thực hiện việc chuyển giao thẩm quyền xét xử theo Nghị quyết 81/2014/QH13, Nghị quyết 956/NQ-UBTVQH13 và Nghị quyết 957/NQ-UBTVQH13 do Tòa án nhân dân tối cao ban hành
 78. Chỉ thị 07/CT-UBND năm 2015 tăng cường biện pháp xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản nguồn vốn đầu tư công do thành phố Hà Nội ban hành
 79. Chỉ thị 11/CT-TTg năm 2015 về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 80. Chỉ thị 10/CT-TTg năm 2015 về tăng cường công tác kiểm soát, khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường trong hoạt động sản xuất, chế biến nông sản, lâm sản, thủy sản do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 81. Chỉ thị 09/CT-UBND về tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2015 do thành phố Cần Thơ ban hành
 82. Chỉ thị 07/CT-UBND năm 2015 tăng cường công tác bảo vệ khoáng sản chưa khai thác tỉnh Yên Bái
 83. Chỉ thị 09/CT-UBND về tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách nhà nước năm 2015 tỉnh Quảng Nam
 84. Chỉ thị 09/CT-UBND năm 2015 xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
 85. Chỉ thị 09/CT-UBND năm 2015 triển khai thi hành Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự do Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành
 86. Chỉ thị 08/CT-UBND năm 2015 về nhiệm vụ giáo dục và đào tạo trong hè và chuẩn bị cho năm học 2015 - 2016 do tỉnh Tiền Giang ban hành
 87. Chỉ thị 04/CT-UBND năm 2015 về nâng cao chất lượng công tác xây dựng "Gia đình Văn hóa", "Ấp, Khu phố Văn hóa" trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
 88. Chỉ thị 06/CT-UBND năm 2015 về tăng cường công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh Hà Nam
 89. Chỉ thị 08/CT-UBND năm 2015 thực hiện Nghị định 108/2014/NĐ-CP về chính sách tinh giản biên chế do thành phố Cần Thơ ban hành
 90. Chỉ thị 09/CT-UBND năm 2015 về tăng cường biện pháp xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản nguồn vốn đầu tư công do tỉnh Quảng Ninh ban hành
 91. Chỉ thị 09/CT-UBND năm 2015 về tăng cường quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
 92. Chỉ thị 08/CT-UBND năm 2015 về tăng cường biện pháp xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản nguồn vốn đầu tư công do tỉnh Thái Bình ban hành
 93. Chỉ thị 09/CT-UBND về tăng cường công tác thu ngân sách nhà nước năm 2015 do tỉnh Cao Bằng ban hành
 94. Chỉ thị 08/2015/CT-UBND về tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
 95. Chỉ thị 01/2015/CT-UBND thực hiện kê khai thuế và nộp thuế điện tử tỉnh Ninh Bình
 96. Chỉ thị 07/2015/CT-UBND thực hiện pháp luật về xử lý vi phạm hành chính tỉnh Cao Bằng
 97. Chỉ thị 09/CT-TTg năm 2015 về đẩy mạnh thực hiện giải pháp giải quyết vấn đề trường, lớp mầm non ở các khu công nghiệp, khu chế xuất do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 98. Chỉ thị 05/CT-UBND năm 2015 đẩy mạnh công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh Cà Mau
 99. Chỉ thị 05/2015/CT-UBND đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Vĩnh Phúc
 100. Chỉ thị 3/2015/CT-UBND về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh ở động vật trên địa bàn tỉnh Hậu Giang