Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ...
 1. Chỉ thị 09/CT-UBND năm 2014 tăng cường công tác quản lý tàu cá, đảm bảo an toàn cho người và tàu cá hoạt động thủy sản do tỉnh Phú Yên ban hành
 2. Chỉ thị 09/2014/CT-UBND tăng cường sử dụng vật liệu xây không nung và hạn chế sản xuất, sử dụng gạch, ngói đất sét nung trên địa bàn tỉnh Phú Yên
 3. Chỉ thị 19/CT-BTTTT công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2014 do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
 4. Chỉ thị 08/CT-TTg năm 2014 giải pháp cấp bách để nâng cao chất lượng và chống tiêu cực trong công tác đăng kiểm phương tiện giao thông vận tải do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 5. Chỉ thị 17/2014/CT-UBND tăng cường công tác kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
 6. Chỉ thị 07/CT-UBND năm 2014 về dấu hiệu nhận biết đường dây, cáp và đường ống được lắp đặt vào công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung do tỉnh Long An ban hành
 7. Chỉ thị 10/CT-UBND năm 2014 tăng cường thực hiện tiết kiệm điện trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
 8. Chỉ thị 16/CT-BTTTT năm 2014 tăng cường quản lý và nâng cao chất lượng dịch vụ viễn thông do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
 9. Chỉ thị 10/CT-UBND năm 2014 tăng cường công tác lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan và lưu trữ lịch sử do tỉnh Thái Bình ban hành
 10. Chỉ thị 15/2014/CT-UBND tăng cường, đẩy mạnh thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
 11. Chỉ thị 09/CT-UBND năm 2014 thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính do tỉnh Thái Bình ban hành
 12. Chỉ thị 1118/CT-BNN-TCTL năm 2014 tăng cường công tác quản lý, vận hành khai thác công trình cấp nước tập trung nông thôn do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
 13. Chỉ thị 08/CT-BCT năm 2014 tăng cường công tác thông tin thị trường, xúc tiến thương mại, phát triển thị trường, đẩy mạnh xuất khẩu, tiêu thụ thóc, gạo trong thời gian tới do Bộ Công thương ban hành
 14. Chỉ thị 1074/CT-BNN-TCTL tăng cường công tác quản lý đê điều và chuẩn bị sẵn sàng hộ đê, chống lụt năm 2014 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
 15. Chỉ thị 08/CT-UBND về công tác phòng, chống lụt, bão năm 2014 do thành phố Hà Nội ban hành
 16. Chỉ thị 07/CT-UBND năm 2014 về trích nộp kinh phí công đoàn do tỉnh Thái Bình ban hành
 17. Chỉ thị 08/CT-UBND tăng cường công tác chỉ đạo phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn, quản lý an toàn công trình thủy lợi, đê điều trong mùa mưa, lũ, bão năm 2014 do tỉnh Thái Bình ban hành
 18. Chỉ thị 03/CT-UBND năm 2014 tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động thăm dò, khai thác, vận chuyển và tiêu thụ cát, sỏi lòng sông trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
 19. Chỉ thị 05/CT-UBND năm 2014 tăng cường công tác phòng, chống bệnh dại trên động vật trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
 20. Chỉ thị 05/2014/CT-UBND tăng cường, củng cố và sử dụng chung hạ tầng kỹ thuật viễn thông trên địa bàn tỉnh Nghệ An
 21. Chỉ thị 06/2014/CT-UBND tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
 22. Chỉ thị 07/2014/CT-UBND thực hiện quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố Hồ Chí Minh và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam
 23. Chỉ thị 13/2014/CT-UBND tăng cường công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
 24. Chỉ thị 01/2014/CT-UBND tăng cường tổ chức vận động đóng góp, xây dựng Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
 25. Chỉ thị 01/2014/CT-UBND tổng rà soát việc thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng trong 2 năm 2014-2015 do tỉnh Lào Cai ban hành
 26. Chỉ thị 1095/CT-TCĐBVN năm 2014 đồng loạt triển khai công tác kiểm tra tải trọng xe trên quốc lộ trọng điểm do Tổng cục Đường bộ Việt Nam ban hành
 27. Chỉ thị 07/CT-TTg năm 2014 đẩy mạnh phòng, chống tiêu cực trong công tác quản lý công chức, viên chức và thi đua, khen thưởng do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 28. Chỉ thị 936/CT-BNN-TCLN năm 2014 tăng cường công tác quản lý, nâng cao chất lượng giống cây trồng lâm nghiệp do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
 29. Chỉ thị 12/CT-UBND năm 2014 chấn chỉnh hoạt động trong công tác đối ngoại trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
 30. Chỉ thị 910/CT-BNN-TCTL tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý bảo đảm an toàn công trình thủy lợi trong mùa mưa lũ năm 2014 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
 31. Chỉ thị 05/2014/CT-UBND nâng cao chất lượng soạn thảo, ban hành, kiểm tra, rà soát, xử lý văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Phú Yên
 32. Chỉ thị 05/CT-UBND tổ chức thực hiện phong trào thi đua yêu nước và lập thành tích chào mừng kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ và các ngày lễ lớn năm 2014 do thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 33. Chỉ thị 07/CT-UBND năm 2014 tăng cường thực hiện biện pháp cấp bách bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn thành phố Hà Nội
 34. Chỉ thị 06/CT-TTg năm 2014 về đẩy mạnh tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 35. Chỉ thị 06/CT-UBND năm 2014 về công tác phòng, chống lụt, bão và giảm nhẹ thiên tai năm 2014 do tỉnh Yên Bái ban hành
 36. Chỉ thị 07/CT-UBND năm 2014 tăng cường công tác giám sát, kiểm tra hoạt động Đoàn Thanh tra theo Quyết định 2861/2008/QĐ-TTCP do tỉnh Bình Phước ban hành
 37. Chỉ thị 07/CT-UBND phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2014 do tỉnh Đồng Nai ban hành
 38. Chỉ thị 06/CT-UBND năm 2014 tăng cường chỉ đạo công tác văn thư, lưu trữ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
 39. Chỉ thị 04/2014/CT-UBND tăng cường công tác kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực vệ sinh môi trường, trật tự đô thị trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
 40. Chỉ thị 03/CT-UBND năm 2014 tăng cường công tác bảỏ vệ thực vật do tỉnh Nghệ An ban hành
 41. Chỉ thị 04/2014/CT-UBND tăng cường công tác phòng, chống bệnh dại ở chó, mèo nuôi trên địa bàn tỉnh Nghệ An
 42. Chỉ thị 03/CT-UBND năm 2014 triển khai thi hành Luật Đất đai năm 2013 do tỉnh Quảng Ngãi ban hành
 43. Chỉ thị 02/2014/CT-UBND tổ chức thực hiện công tác quốc phòng địa phương năm 2014 do quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 44. Chỉ thị 07/2014/CT-UBND tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp nước Việt Nam trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
 45. Chỉ thị 02/2014/CT-UBND tăng cường công tác hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
 46. Chỉ thị 10/CT-UBND năm 2014 tăng cường công tác quản lý môi trường du lịch, bảo đảm an ninh, an toàn cho khách du lịch trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
 47. Chỉ thị 805/CT-BNN-TCTS năm 2014 tăng cường công tác quản lý tàu cá, đảm bảo an toàn cho người và tàu cá hoạt động thủy sản do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
 48. Chỉ thị 04/CT-TTg năm 2014 tăng cường biện pháp cấp bạch phòng, chữa cháy rừng do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 49. Chỉ thị 06/CT-UBND năm 2014 triển khai thi hành Luật Đất đai năm 2013 do tỉnh Thái Bình ban hành
 50. Chỉ thị 05/2014/CT-UBND tăng cường công tác thống kê trên địa bàn tỉnh Bình Phước
 51. Chỉ thị 02/2014/CT-UBND triển khai thực hiện pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
 52. Chỉ thị 07/CT-UBND năm 2014 triển khai biện pháp cấp bách phòng, chống dịch cúm gia cầm trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
 53. Chỉ thị 02/CT-UBND tăng cường biện pháp bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2014
 54. Chỉ thị 554/CT-CHK năm 2014 nâng cao chất lượng công tác của Cục Hàng không Việt Nam
 55. Chỉ thị 01/2014/CT-UBND tổ chức thực hiện công tác quốc phòng địa phương năm 2014 do huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 56. Chỉ thị 08/CT-UBND năm 2014 về thu phí sử dụng đường bộ đối với mô tô trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
 57. Chỉ thị 05/CT-UBND năm 2014 tăng cường chỉ đạo phát triển chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản; phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, thủy sản trên địa bàn thành phố Hà Nội
 58. Chỉ thị 05/CT-UBND năm 2014 tăng cường biện pháp cấp bách phòng chống dịch bệnh nguy hiểm ở động vật và dịch cúm A (H7N9), cúm A (H5N1) ở người do tỉnh Thái Bình ban hành
 59. Chỉ thị 05/CT-UBND năm 2014 tuyên truyền, phổ biến Nghị định 79/2013/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê trên địa bàn tỉnh Phú Yên
 60. Chỉ thị 01/CT-UBND năm 2014 tăng cường công tác phòng, chống tội phạm trộm cắp tài sản trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
 61. Chỉ thị 05/CT-UBND năm 2014 tăng cường, đẩy mạnh công tác quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành sử dụng vốn Nhà nước do tỉnh Yên Bái ban hành
 62. Chỉ thị 03/CT-TTg năm 2014 tăng cường chỉ đạo và thực hiện biện pháp kiểm soát, bảo tồn loài động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 63. Chỉ thị 06/CT-BCT năm 2014 tăng cường quản lý báo, tạp chí, trang thông tin điện tử do Bộ Công thương ban hành
 64. Chỉ thị 02/CT-BGTVT năm 2014 chủ động ứng phó biến đổi khí hậu, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả tài nguyên, tăng cường công tác bảo vệ môi trường trong Ngành giao thông vận tải do Bộ giao thông vận tải ban hành
 65. Chỉ thị 02/CT-UBND năm 2014 về công tác bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh do tỉnh Hòa Bình ban hành
 66. Chỉ thị 01/2014/CT-UBND tập trung thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2014 do Quận 2 thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 67. Chỉ thị 04/CT-UBND năm 2014 tăng cường công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Phú Yên
 68. Chỉ thị 02/CT-UBND thực hiện nhiệm vụ quốc phòng địa phương năm 2014 do tỉnh Bắc Giang ban hành
 69. Chỉ thị 02/CT-CTUBND năm 2014 tăng cường sử dụng vật liệu xây không nung và hạn chế sản xuất, sử dụng gạch đất sét nung trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
 70. Chỉ thị 02/2014/CT-UBND tăng cường quản lý hoạt động khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản trên địa bàn tỉnh An Giang
 71. Chỉ thị 01/CT-BTP năm 2014 tăng cường phòng, chống tiêu cực, tham nhũng trong thi hành án dân sự do Bộ Tư pháp ban hành
 72. Chỉ thị 03/CT-UBND năm 2014 tuyên truyền, phổ biến Nghị định 79/2013/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
 73. Chỉ thị 04/CT-UBND năm 2014 tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chất lượng vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
 74. Chỉ thị 04/CT-UBND năm 2014 thực hiện tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ từ nay đến năm 2020 và những năm tiếp theo do tỉnh Tiền Giang ban hành
 75. Chỉ thị 03/2014/CT-UBND tăng cường biện pháp phòng, chống dịch cúm gia cầm trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
 76. Chỉ thị 02/CT-UBND năm 2014 thực hiện Công điện 1966/CĐ-TTg tăng cường thực hiện kiểm soát tải trọng xe trên đường bộ thuộc địa bàn tỉnh Bình Thuận
 77. Chỉ thị 02/2014/CT-UBND tổ chức thực hiện công tác quốc phòng địa phương năm 2014 do thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 78. Chỉ thị 04/CT-UBND năm 2014 tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra xử lý vi phạm hành chính về lĩnh vực đất đai trên địa bàn tỉnh Thái Bình
 79. Chỉ thị 02/2014/CT-UBND tăng cường công tác thu ngân sách nhà nước năm 2014 trên địa bàn tỉnh Nghệ An
 80. Chỉ thị 04/CT-UBND năm 2014 tăng cường công tác quản lý nhà nước về chất lượng vật tư nông nghiệp, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản trên địa bàn tỉnh Long An
 81. Chỉ thị 08/CT-UBND năm 2014 tăng cường biện pháp hạn chế sử dụng tài nguyên rừng tự nhiên do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành
 82. Chỉ thị 02/CT-TTg năm 2014 tăng cường chỉ đạo thực hiện trồng rừng thay thế diện tích rừng chuyển sang mục đích sử dụng khác do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 83. Chỉ thị 01/CT-CTUBND năm 2014 tăng cường thực hiện công tác quản lý và bảo vệ môi trường trong hoạt động giao thông đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
 84. Chỉ thị 03/CT-UBND chỉ đạo thực hiện công tác quốc phòng địa phương trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2014
 85. Chỉ thị 237/CT-BNN-VP năm 2014 tổ chức đón Tết Nguyên đán Giáp Ngọ năm 2014 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
 86. Chỉ thị 01/CT-UBND năm 2014 tăng cường công tác quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
 87. Chỉ thị 03/CT-UBND tổ chức thực hiện và quản lý điều hành dự toán ngân sách nhà nước năm 2014 trên địa bàn tỉnh Long An
 88. Chỉ thị 07/CT-UBND năm 2014 thực hiện Nghị định 60/2013/NĐ-CP hướng dẫn Khoản 3, Điều 63 của Bộ luật Lao động về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành
 89. Chỉ thị 01/CT-TTg năm 2014 triển khai thi hành Luật đất đai do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 90. Chỉ thị 03/CT-UBND năm 2014 phát động phong trào thi đua yêu nước do tỉnh Phú Yên ban hành
 91. Chỉ thị 167/CT-BNN-TTr năm 2014 tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chất lượng vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
 92. Chỉ thị 06/CT-UBND năm 2014 đảm bảo an toàn tàu thuyền ra vào cửa biển Thuận An và hoạt động đánh bắt hải sản trên vùng biển tỉnh Thừa Thiên Huế
 93. Chỉ thị 01/2014/CT-UBND tiếp tục tăng cường biện pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội do thành phố Cần Thơ ban hành
 94. Chỉ thị 05/CT-UBND năm 2014 tăng cường công tác đảm bảo an toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
 95. Chỉ thị 03/2014/CT-UBND thực hiện Nghị định 79/2013/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê trên địa bàn tỉnh Bình Phước
 96. Chỉ thị 02/2014/CT-UBND nghiêm cấm sử dụng chất nổ, xung điện, hóa chất độc để khai thác thủy sản trên địa bàn tỉnh Bình Phước
 97. Chỉ thị 04/CT-UBND năm 2014 tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh, kiểm dịch, kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y động vật và sản phẩm động vật do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành
 98. Chỉ thị 06/CT-UBND năm 2014 đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên tuyến đường bộ mới Nam Định - Phủ Lý do tỉnh Nam Định ban hành
 99. Chỉ thị 01/CT-UBND năm 2014 tăng cường biện pháp cân đối cung cầu, bình ổn giá cả thị trường, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Ngọ
 100. Chỉ thị 01/CT-NHNN năm 2014 về tổ chức thực hiện chính sách tiền tệ và đảm bảo hoạt động ngân hàng an toàn, hiệu quả do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành