Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ...
 1. Chỉ thị 02/CT-BTTTT năm 2017 về tổ chức đón Tết Nguyên đán Đinh Dậu do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
 2. Chỉ thị 01/CT-UBND năm 2017 về tăng cường vận động hiến máu tình nguyện do thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 3. Chỉ thị 01/CT-TTg năm 2017 về tăng cường chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 4. Chỉ thị 02/CT-TTg năm 2017 về đẩy mạnh thực hiện chủ trương tinh giản biên chế do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 5. Chỉ thị 01/CT-BTTTT về công tác thông tin và truyền thông năm 2017 do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
 6. Chỉ thị 36/CT-TTg năm 2016 về đẩy mạnh thực hiện hiệu quả, bền vững chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 7. Chỉ thị 6186/CT-BGDĐT năm 2016 về phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến trong ngành giáo dục giai đoạn 2016-2020 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 8. Chỉ thị 16/CT-BCT năm 2016 về đảm bảo cung ứng điện trong dịp Lễ, Tết và sự kiện chính trị, văn hóa lớn trong năm 2017 do Bộ Công thương ban hành
 9. Chỉ thị 21/CT-UBND năm 2016 về tăng cường công tác quản lý, điều hành nhằm bình ổn giá cả thị trường, bảo đảm trật tự an toàn, an sinh xã hội dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017 do tỉnh Nghệ An ban hành
 10. Chỉ thị 35/CT-TTg năm 2016 về tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả khai thác và sử dụng bền vững công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 11. Chỉ thị 3636/CT-HQHCM năm 2016 về tăng cường kỷ luật kỷ cương hành chính khi thi hành công vụ và thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị 05/CT-BTC tại Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh
 12. Chỉ thị 34/CT-TTg năm 2016 về tăng cường thực hiện đồng bộ nhóm giải pháp phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 13. Chỉ thị 28/CT-UBND năm 2016 về tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản công do tỉnh Bình Dương ban hành
 14. Chỉ thị 31/CT-UBND năm 2016 về tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
 15. Chỉ thị 12/CT-BGTVT năm 2016 tăng cường đảm bảo công tác vận tải hành khách, hàng hóa trong dịp trước, trong và sau Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán và mùa Lễ hội xuân Đinh Dậu năm 2017 do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 16. Chỉ thị 27/CT-UBND năm 2016 về tăng cường biện pháp phòng chống hạn, nhiễm mặn và cháy rừng trong mùa khô năm 2017 do tỉnh Bình Dương ban hành
 17. Chỉ thị 10859/CT-BNN-VP năm 2016 về tổ chức Tết dương lịch, Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
 18. Chỉ thị 19/CT-UBND năm 2016 về tăng cường công tác thu thuế năm 2017 do Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ ban hành
 19. Chỉ thị 5972/CT-BGDĐT năm 2016 về tăng cường công tác thanh tra giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 20. Chỉ thị 11-CT/TW năm 2016 về tổ chức Tết năm 2017 do Ban Chấp hành Trung ương ban hành
 21. Chỉ thị 105/CT-BTTTT năm 2016 về công tác thi đua, khen thưởng năm 2017 do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
 22. Chỉ thị 06/CT-BTC năm 2016 về tăng cường công tác quản lý, điều hành và bình ổn giá trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017 do Bộ Tài chính ban hành
 23. Chỉ thị 33/CT-TTg năm 2016 về tăng cường công tác quản lý, điều hành nhằm bình ổn giá cả thị trường, bảo đảm trật tự an toàn xã hội dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 24. Chỉ thị 20/CT-UBND năm 2016 về tổ chức Tết trồng cây xuân Đinh Dậu năm 2017 do tỉnh Nghệ An ban hành
 25. Chỉ thị 18/CT-UBND năm 2016 về phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 do Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ ban hành
 26. Chỉ thị 18/CT-UBND năm 2016 về đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và phòng, chống tham nhũng năm 2017 do tỉnh Sơn La ban hành
 27. Chỉ thị 17/CT-UBND năm 2016 về tăng cường công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, đặc biệt là buôn lậu thuốc lá do tỉnh Bình Phước ban hành
 28. Chỉ thị 17/CT-UBND năm 2016 về tăng cường công tác quản lý, điều hành nhằm bình ổn giá cả thị trường; chống buôn lậu, gian lận thương mại và bảo đảm trật tự an toàn xã hội dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017 do tỉnh Bình Thuận ban hành
 29. Chỉ thị 23/CT-UBND năm 2016 về tổ chức phục vụ Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017 trên địa bàn do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành
 30. Chỉ thị 19/CT-UBND năm 2016 về tăng cường công tác chỉ đạo sản xuất trồng trọt vụ Xuân 2017 do Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành
 31. Chỉ thị 31/CT-UBND năm 2016 về tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản công do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành
 32. Chỉ thị 3500/CT-UBND năm 2016 thực hiện và quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn do Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành
 33. Chỉ thị 10400/CT-BNN-QLCL năm 2016 về tăng cường phòng chống dịch bệnh, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu và Lễ hội xuân 2017 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
 34. Chỉ thị 30/CT-UBND năm 2016 về tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản công do tỉnh Ninh Thuận ban hành
 35. Chỉ thị 30/CT-UBND năm 2016 về tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Đinh Dậu, các Lễ hội Xuân và năm 2017 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành
 36. Chỉ thị 2480/CT-BTL năm 2016 về tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2017 do Bộ Tư lệnh Quân khu 1 ban hành
 37. Chỉ thị 29/CT-UBND năm 2016 về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh do tỉnh Ninh Thuận ban hành
 38. Chỉ thị 28/CT-UBND năm 2016 về tăng cường công tác phòng, chống sốt xuất huyết và bệnh do vi rút Zika trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
 39. Chỉ thị 19/CT-UBND năm 2016 về tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu trong tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
 40. Chỉ thị 16/CT-UBND năm 2016 về tăng cường công tác quản lý buôn bán, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn do Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk ban hành
 41. Chỉ thị 29/CT-UBND năm 2016 về nhiệm vụ, giải pháp cấp bách nhằm bảo vệ môi trường trong ngành nông nghiệp do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành
 42. Chỉ thị 28/CT-UBND năm 2016 về tăng cường công tác quản lý nhà nước và chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường trên địa bàn do Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành
 43. Chỉ thị 27/CT-UBND năm 2016 về phát động phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định ban hành
 44. Chỉ thị 34/CT-UBND năm 2016 về tăng cường biện pháp cấp bách phòng ngừa, đấu tranh với hành vi xâm hại động vật hoang dã trái pháp luật do Uy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa ban hành
 45. Chỉ thị 20/CT-UBND năm 2016 về chăm lo Tết Đinh dậu năm 2017 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 46. Chỉ thị 18/CT-UBND năm 2016 về nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh tại cơ sở y tế công lập trên địa bàn do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ban hành
 47. Chỉ thị 3382/CT-UBND năm 2016 thực hiện Kế hoạch 12-KH/TU thực hiện Kết luận 01-KL/TW tiếp tục thực hiện Nghị quyết 48-NQ/TW về “Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật đến năm 2020" do tỉnh An Giang ban hành
 48. Chỉ thị 14/CT-BCT năm 2016 về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy do Bộ Công thương ban hành
 49. Chỉ thị 18/CT-UBND năm 2016 về tăng cường quảng lý trật tự xây dựng, đảm bảo an toàn trong thi công xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Nghệ An
 50. Chỉ thị 26/CT-UBND năm 2016 về tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý nuôi trồng thủy sản năm 2017 do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định ban hành
 51. Chỉ thị 95/CT-BTTTT năm 2016 về tăng cường công tác bảo đảm an toàn, an ninh trong cung ứng và sử dụng dịch vụ bưu chính do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
 52. Chỉ thị 22/CT-UBND năm 2016 tăng cường quản lý Nhà nước, nâng cao hiệu quả công tác đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành
 53. Chỉ thị 32/CT-TTg năm 2016 về tăng cường công tác kiểm soát tải trọng phương tiện giao thông do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 54. Chỉ thị 15/CT-UBND năm 2016 phát động phong trào thi đua "Khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập" do tỉnh Đắk Lắk ban hành
 55. Chỉ thị 14/CT-UBND năm 2016 về tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2017 do tỉnh Bắc Kạn ban hành
 56. Chỉ thị 25/CT-UBND năm 2016 về tăng cường công tác quản lý thu thuế trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu trên địa bàn Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương ban hành
 57. Chỉ thị 34/CT-UBND năm 2016 về tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản công trên địa bàn thành phố Hải Phòng
 58. Chỉ thị 17/CT-CTUBND năm 2016 về nâng cao hiệu quả đầu tư, quản lý vận hành các công trình nước sạch tập trung nông thôn trên địa bàn tỉnh Sơn La
 59. Chỉ thị 18/CT-UBND năm 2016 về tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân năm 2017 do tỉnh Hưng Yên ban hành
 60. Chỉ thị 16/CT-UBND thực hiện giải pháp nhằm đảm bảo cân đối cung cầu, bình ổn thị trường cuối năm 2016 và dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017 do tỉnh Bình Phước ban hành
 61. Chỉ thị 10/CT-UBND năm 2016 về tăng cường quản lý nhà nước đối với vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ trên địa bàn quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh
 62. Chỉ thị 17/CT-UBND năm 2016 về đẩy mạnh phát triển kinh tế tập thể và hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Yên Bái
 63. Chỉ thị 22/CT-UBND năm 2016 về tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động bán hàng đa cấp do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình ban hành
 64. Chỉ thị 15/CT-UBND năm 2016 về tăng cường công tác phòng, chống sốt xuất huyết trên địa bàn tỉnh Bình Phước
 65. Chỉ thị 9729/CT-BNN-KHCN năm 2016 về nhiệm vụ, giải pháp cấp bách nhằm tăng cường công tác bảo vệ môi trường trong nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
 66. Chỉ thị 16/CT-UBND năm 2016 về tăng cường công tác bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô hanh năm 2016-2017 do tỉnh Yên Bái ban hành
 67. Chỉ thị 24/CT-UBND năm 2016 về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước do Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương ban hành
 68. Chỉ thị 3270/CT-UBND năm 2016 về nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính Nhà nước trong kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh An Giang
 69. Chỉ thị 21/CT-UBND năm 2016 về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2016-2017 của ngành giáo dục thành phố Hà Nội
 70. Chỉ thị 11/CT-UBND năm 2016 triển khai thi hành Luật thống kê năm 2015 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
 71. Chỉ thị 27/CT-UBND năm 2016 về tổ chức Đại hội Thể dục thể thao các cấp tỉnh Thái Bình và tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII năm 2018
 72. Chỉ thị 12/CT-UBND năm 2016 về đẩy mạnh thực hiện tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công, viên chức trên địa bàn tỉnh Điện Biên
 73. Chỉ thị 20/CT-UBND năm 2016 về tăng cường công tác quản lý đất đai, quản lý quy hoạch kiến trúc, cấp phép xây dựng, quản lý trật tự xây dựng, xử lý trường hợp đất không đủ điều kiện về mặt bằng xây dựng kết hợp với chỉnh trang đô thị hai bên tuyến đường mới mở trên địa bàn thành phố Hà Nội
 74. Chỉ thị 17/CT-UBND năm 2016 về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Quảng Ngãi
 75. Chỉ thị 26/CT-UBND năm 2016 về tuyên truyền, phổ biến và thực hiện Luật Thống kê và Nghị định có liên quan do tỉnh Thái Bình ban hành
 76. Chỉ thị 16/CT-UBND năm 2016 về tập trung thực hiện biện pháp nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của tỉnh Quảng Ngãi
 77. Chỉ thị 11/CT-UBND năm 2016 về tăng cường công tác quản lý, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn do Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên ban hành
 78. Chỉ thị 9407/CT-BNN-CN năm 2016 về phòng chống đói, rét cho gia súc trong vụ Đông Xuân 2016-2017 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
 79. Chỉ thị 30/CT-UBND năm 2016 về tăng cường công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn thành phố Hải Phòng
 80. Chỉ thị 24/CT-UBND năm 2016 về công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong thời gian tới và Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017 do tỉnh Thái Bình ban hành
 81. Chỉ thị 10/CT-UBND năm 2016 về tăng cường công tác quản lý, phòng ngừa, đấu tranh với vi phạm pháp luật trong hoạt động “tín dụng đen”, kinh doanh dịch vụ cầm đồ trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
 82. Chỉ thị 25/CT-UBND năm 2016 về tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng trên địa bàn tỉnh Thái Bình
 83. Chỉ thị 17/CT-CTUBND năm 2016 về tổ chức Đại hội Thể dục thể thao các cấp tỉnh Hưng Yên năm 2017-2018 tiến tới Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc lần thứ VIII năm 2018
 84. Chỉ thị 31/CT-TTg năm 2016 về tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản công do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 85. Chỉ thị 08/CT-BCA-V28 năm 2016 về tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý và nâng cao hiệu quả hoạt động của Bảo vệ dân phố đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới do Bộ Công an ban hành
 86. Chỉ thị 29/CT-UBND năm 2016 về tăng cường công tác quản lý thu thuế trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu thông qua việc dán tem các đồng hồ (công tơ) tổng trên các thiết bị đo xăng dầu của cơ sở kinh doanh xăng dầu trên địa bàn thành phố Hải Phòng
 87. Chỉ thị 12/CT-BCT thực hiện giải pháp bảo đảm cân đối cung cầu, bình ổn thị trường cuối năm 2016 và dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017 do Bộ Công thương ban hành
 88. Chỉ thị 25/CT-UBND năm 2016 về tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2017 do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành
 89. Chỉ thị 23/CT-UBND năm 2016 về tăng cường công tác quản lý an toàn, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ; an toàn đê điều và vệ sinh môi trường trên địa bàn do Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình ban hành
 90. Chỉ thị 14/CT-UBND năm 2016 về tăng cường biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng trong mùa khô hanh năm 2016-2017 do tỉnh Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành
 91. Chỉ thị 06/2016/CT-TANDTC triển khai thực hiện Quyết định 2230/2016/QĐ-CTN về đặc xá năm 2016 do Tòa án nhân dân tối cao ban hành
 92. Chỉ thị 30/CT-TTg năm 2016 về tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động bán hàng đa cấp do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 93. Chỉ thị 13/CT-UBND năm 2016 về đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước hướng tới xây dựng chính quyền điện tử gắn với cải cách hành chính, bảo đảm công khai, minh bạch, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bắc Kạn
 94. Chỉ thị 13/CT-UBND năm 2016 triển khai kế hoạch sản xuất vụ Đông và phát động chiến dịch làm thủy lợi nội đồng phục vụ sản xuất nông nghiệp do tỉnh Nam Định ban hành
 95. Chỉ thị 24/CT-UBND năm 2016 về tổ chức Đại hội Thể dục thể thao các cấp và Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Đồng Nai lần thứ VIII năm 2017-2018
 96. Chỉ thị 21/CT-UBND năm 2016 về tăng cường công tác quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường vùng biển ven bờ tỉnh Phú Yên
 97. Chỉ thị 27/CT-UBND năm 2016 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành
 98. Chỉ thị 19/CT-UBND năm 2016 về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính các cấp tại thành phố Hồ Chí Minh
 99. Chỉ thị 32/CT-UBND năm 2016 về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở và quyền sở hữu nhà ở của chủ đầu tư dự án khu dân cư, khu đô thị mới trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
 100. Chỉ thị 22/CT-UBND năm 2016 về rà soát, khắc phục những hư hỏng, nâng cao chất lượng đầu tư xây dựng đường giao thông nội đồng và quản lý tuyến kênh mương trên địa bàn do Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình ban hành