Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ...
 1. Chỉ thị 20/CT-UBND năm 2014 xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội Thành phố Hồ Chí Minh 5 năm 2016 - 2020
 2. Chỉ thị 19/2014/CT-UBND tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước đối với quản lý chất lượng công trình xây dựng và an toàn thi công xây dựng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
 3. Chỉ thị 27/CT-TTg năm 2014 về tăng cường công tác quản lý các trụ sở, cơ sở hoạt động sự nghiệp của Thủ tướng Chính phủ
 4. Chỉ thị 26/CT-TTg năm 2014 về triển khai thi hành Luật Bảo vệ môi trường của Thủ tướng Chính phủ
 5. Chỉ thị 13/CT-UBND năm 2014 triển khai “Tháng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng môi trường” trên địa bàn Thành phố Hà Nội
 6. Chỉ thị 03/2014/CT-UBND triển khai thi hành Luật phòng cháy và chữa cháy sửa đổi theo Quyết định 493/QĐ-TTg do tỉnh Lâm Đồng ban hành
 7. Chỉ thị 01/CT-TCT năm 2014 tăng cường kỷ cương kỷ luật, chấn chỉnh lề lối làm việc, thái độ, tác phong ứng xử của công chức thuế với người nộp thuế và đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, giảm chi phí tuân thủ cho người nộp thuế do Tổng cục Thuế ban hành
 8. Chỉ thị 11/CT-UBND năm 2014 tăng cường công tác quản lý của chính quyền cấp cơ sở đối với chương trình tín dụng chính sách trên địa bàn tỉnh Yên Bái
 9. Chỉ thị 25/CT-TTg điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước những tháng cuối năm 2014 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 10. Chỉ thị 08/CT-UBND năm 2014 về tăng cường công tác tuyên truyền, phối hợp và hỗ trợ cho hoạt động của thừa phát lại trên địa bàn tỉnh An Giang
 11. Chỉ thị 06/CT-UBND năm 2014 về một số biện pháp chấn chỉnh tình trạng lạm dụng yêu cầu nộp bản sao có chứng thực đối với giấy tờ, văn bản khi thực hiện thủ tục hành chính do tỉnh Hà Nam ban hành
 12. Chỉ thị 10/CT-UBND năm 2014 về tăng cường công tác phòng, trừ sâu ong hại cây mỡ trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
 13. Chỉ thị 04/2014/CT-UBND tăng cường công tác khám, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
 14. Directive No.22/CT-TTg dated August 05, 2014, on the elaboration of the 05 year socio-economic development plan from 2016 to 2020
 15. Chỉ thị 03/2014/CT-UBND tăng cường công tác giáo dục quốc phòng và an ninh trong tình hình mới trên địa bàn quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh
 16. Chỉ thị 22/CT-TTg năm 2014 xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 17. Chỉ thị 24/CT-TTg năm 2014 về tăng cường quản lý và cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế, hải quan do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 18. Chỉ thị 23/CT-TTg năm 2014 về lập kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 19. Chỉ thị 42/CT-BTTTT năm 2014 tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về văn học, nghệ thuật trên báo chí do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
 20. Chỉ thị 04/CT-UBND năm 2014 về tăng cường công tác văn thư, lưu trữ tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Hà Nam
 21. Chỉ thị 21/CT-TTg kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 22. Chỉ thị 20/CT-TTg năm 2014 ngăn chặn hành vi đưa tạp chất vào tôm nguyên liệu và sản xuất kinh doanh tôm có chứa tạp chất do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 23. Chỉ thị 15/CT-UBND năm 2014 về tăng cường chỉ đạo, quản lý, phối hợp và hỗ trợ việc triển khai thực hiện chế định thừa phát lại trên địa bàn tỉnh Bình Định
 24. Chỉ thị 07/CT-UBND năm 2014 về tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động hát với nhau trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
 25. Chỉ thị 11/CT-UBND năm 2014 tổ chức quán triệt, thực hiện Nghị định 60/2013/NĐ-CP hướng dẫn khoản 3, Điều 63 của Bộ luật Lao động về thực hiện Quy chế dân chủ tại nơi làm việc do tỉnh Hòa Bình ban hành
 26. Chỉ thị 19/CT-TTg năm 2014 tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện Chỉ thị 01/1998/CT-TTg về nghiêm cấm sử dụng chất nổ, xung điện, chất độc để khai thác thủy sản và tăng cường bảo vệ nguồn lợi thủy sản trong thời gian tới do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 27. Chỉ thị 18/CT-UBND năm 2014 về tăng cường thực hiện các quy định của Bộ Luật lao động xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp do tỉnh Sơn La ban hành
 28. Chỉ thị 15/2014/CT-UBND tăng cường quản lý cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn của tỉnh Thái Nguyên
 29. Chỉ thị 13/CT-UBND năm 2014 tăng cường công tác quản lý, vận hành khai thác công trình cấp nước tập trung nông thôn do tỉnh Bình Định ban hành
 30. Chỉ thị 9296/CT-TCHQ triển khai thi hành Luật Hải quan năm 2014 do Tổng cục Hải quan ban hành
 31. Chỉ thị 2690/CT-CHK năm 2014 đảm bảo an toàn bay do Cục Hàng không Việt Nam ban hành
 32. Chỉ thị 09/2014/CT-UBND tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy do Tỉnh Bắc Kạn ban hành
 33. Chỉ thị 38-CT/TW năm 2014 tăng cường quản lý các đoàn đi công tác nước ngoài do Ban Chấp hành Trung ương ban hành
 34. Chỉ thị 03/2014/CT-UBND tăng cường thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
 35. Chỉ thị 06/CT-UBND năm 2014 đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020 do tỉnh Hưng Yên ban hành
 36. Chỉ thị 14/CT-UBND năm 2014 thực hiện đầu tư xây dựng theo giấy phép xây dựng và theo quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
 37. Chỉ thị 13/CT-UBND năm 2014 nâng cao chất lượng công tác tư vấn quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
 38. Chỉ thị 03/2014/CT-UBND tăng cường thực hiện Luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai
 39. Chỉ thị 10/CT-UBND năm 2014 tăng cường công tác quản lý hoạt động vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
 40. Chỉ thị 07/CT-UBND năm 2014 đẩy mạnh công tác quản lý sản xuất, kinh doanh rượu trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
 41. Chỉ thị 5591/CT-BNN-PC năm 2014 về biện pháp chấn chỉnh tình trạng lạm dụng yêu cầu không phù hợp đối với giấy tờ, văn bản quy định, thực hiện thủ tục hành chính trong Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
 42. Chỉ thị 16/2014/CT-UBND triển khai thi hành Luật Đất đai trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
 43. Chỉ thị 15/CT-BGTVT năm 2014 nâng cao chất lượng dịch vụ vận chuyển, đảm bảo an ninh, an toàn hàng không, giảm tình trạng chậm, hủy chuyến bay do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 44. Chỉ thị 18/CT-TTg năm 2014 tăng cường chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 45. Chỉ thị 13/2014/CT-UBND tăng cường biện pháp bảo vệ và xử lý vi phạm hành lang an toàn công trình lưới điện cao áp do tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành
 46. Chỉ thị 17/CT-UBND năm 2014 thực hiện biện pháp tiếp tục giải quyết tình trạng dân di cư tự do trên địa bàn tỉnh Bình Phước
 47. Chỉ thị 15/CT-UBND năm 2014 tăng cường biện pháp phòng, chống, đấu tranh ngăn chặn nạn lô, đề, vé số giả trên địa bàn tỉnh Long An
 48. Chỉ thi 23/CT-BCT năm 2014 tăng cường công tác quản lý vận hành hồ chứa thủy điện do Bộ Công thương ban hành
 49. Chỉ thị 22/CT-BCT năm 2014 thực hiện Nghị quyết 75/2014/QH13 về chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIII do Bộ Công thương ban hành
 50. Chỉ thị 11/CT-UBND năm 2014 về quản lý sử dụng công sở cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Định
 51. Chỉ thị 15/CT-UBND năm 2014 xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2015 tỉnh Nam Định
 52. Chỉ thị 07/CT-UBND năm 2014 tăng cường ngăn chặn tình trạng săn bắt, nuôi nhốt, mua, bán, quảng cáo, vận chuyển trái phép các loài động vật hoang dã và sản phẩm của chúng có nguồn gốc từ tự nhiên trên địa bàn tỉnh An Giang
 53. Chỉ thị 17/CT-UBND năm 2014 xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2015 do tỉnh Phú Yên ban hành
 54. Chỉ thị 17/CT-UBND năm 2014 xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2015 do tỉnh Thái Bình ban hành
 55. Chỉ thị 12/CT-UBND năm 2014 xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2015 do thành phố Hà Nội ban hành
 56. Chỉ thị 15/2014/CT-UBND tăng cường công tác tuyên truyền về sử dụng tổng đài cứu nạn, cứu hộ và phòng cháy chữa cháy 114 do thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 57. Chỉ thị 14/2014/CT-UBND tiếp tục tổ chức thực hiện 6 Chương trình đột phá thực hiện Kết luận 187-KL/TU do thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 58. Chỉ thị 16/2014/CT-UBND tăng cường công tác trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh Bình Phước
 59. Chỉ thị 16/CT-UBND năm 2014 chấn chỉnh tình trạng lạm dụng yêu cầu nộp bản sao có chứng thực đối với giấy tờ, văn bản khi thực hiện thủ tục hành chính do tỉnh Phú Yên ban hành
 60. Chỉ thị 06/CT-CT năm 2014 tăng cường công tác Quản lý hoạt động điện lực và sử dụng điện trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
 61. Chỉ thị 03/2014/CT-UBND tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự do thành phố Cần Thơ ban hành
 62. Chỉ thị 02/2014/CT-UBND tăng cường công tác phòng, chống tệ nạn xã hội trong hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng do thành phố Cần Thơ ban hành
 63. Chỉ thị 20/CT-UBND năm 2014 tăng cường thực hiện công tác bình đẳng giới và hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
 64. Chỉ thị 01/2014/CT-UBND giải quyết tài liệu tồn đọng, tích đống của các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh Bình Định
 65. Chỉ thị 16/CT-UBND năm 2014 tăng cường công tác quản lý nhà nước về thanh niên do tỉnh Thái Bình ban hành
 66. Chỉ thị 13/CT-BGTVT năm 2014 tăng cường thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ trong ngành Giao thông vận tải do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 67. Chỉ thị 15/CT-UBND năm 2014 tăng cường công tác quản lý bảo đảm an toàn hồ chứa nước trên địa bàn tỉnh Phú Yên
 68. Chỉ thị 09/CT-UBND năm 2014 tăng cường công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
 69. Chỉ thị 03/CT-UBND năm 2014 xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2015 do tỉnh Lâm Đồng ban hành
 70. Chỉ thị 19/CT-UBND năm 2014 xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2015 do tỉnh Đồng Nai ban hành
 71. Chỉ thị 16/CT-UBND năm 2014 tăng cường công tác quản lý, sử dụng tài sản nhà nước trên địa bàn tỉnh Sơn La
 72. Chỉ thị 20/CT-BCT năm 2014 tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ do Bộ Công Thương ban hành
 73. Chỉ thị 06/CT-UBND năm 2014 xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, Dự toán ngân sách nhà nước năm 2015 do tỉnh Đồng Tháp ban hành
 74. Chỉ thị 05/CT-CTUBND năm 2014 tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ do tỉnh Hưng Yên ban hành
 75. Chỉ thị 2062/CT-BNN-KH năm 2014 xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2015 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
 76. Chỉ thị 13/CT-UBND năm 2014 đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 - 2015 do thành phố Cần Thơ ban hành
 77. Chỉ thị 13/2014/CT-UBND tăng cường thực hiện nhiệm vụ và giải pháp phòng, chống mại dâm trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
 78. Chỉ thị 15/CT-UBND năm 2014 tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ do tỉnh Thái Bình ban hành
 79. Chỉ thị 12/CT-UBND tăng cường quản lý, sử dụng hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ nhằm tăng cường quản lý thu ngân sách nhà nước năm 2014 do thành phố Cần Thơ ban hành
 80. Chỉ thị 18/CT-UBND năm 2014 chấn chỉnh hoạt động quảng cáo biển hiệu, bảng quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
 81. Chỉ thị 17/CT-UBND năm 2014 về việc thực hiện quy định hạn chế sử dụng ngoại hối trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
 82. Chỉ thị 12/CT-UBND năm 2014 triển khai chỉ đạo, thực hiện Nghị quyết 30-NQ/TW tiếp tục sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty nông, lâm nghiệp do thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 83. Chỉ thị 04/CT-UBND năm 2014 đẩy mạnh việc thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế do tỉnh Hưng Yên ban hành
 84. Chỉ thị 11/CT-UBND năm 2014 tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng theo Chỉ thị 34-CT/TW do thành phố Cần Thơ ban hành
 85. Chỉ thị 11/2014/CT-UBND tổ chức quán triệt, thực hiện Nghị định 60/2013/NĐ-CP hướng dẫn Khoản 3 Điều 63 của Bộ luật Lao động về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc do thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 86. Chỉ thị 06/CT-UBND năm 2014 xây dựng kế hoạch phòng không nhân dân của cơ quan, sở, ban, ngành tỉnh An Giang
 87. Chỉ thị 11/CT-UBND năm 2014 triển khai Chỉ thị 11/CT-TTg giải quyết khó khăn, vướng mắc, kiến nghị, thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của đất nước đến năm 2015 do thành phố Hà Nội ban hành
 88. Chỉ thị 08/CT-UBND năm 2014 xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2015 do tỉnh Bắc Kạn ban hành
 89. Chỉ thị 14/CT-UBND năm 2014 thực hiện Nghị định 210/2013/NĐ-CP về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn do tỉnh Phú Yên ban hành
 90. Chỉ thị 17/CT-TTg năm 2014 về biện pháp chấn chỉnh tình trạng lạm dụng yêu cầu nộp bản sao có chứng thực đối với giấy tờ, văn bản khi thực hiện thủ tục hành chính do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 91. Chỉ thị 05/CT-UBND năm 2014 tăng cường công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
 92. Chỉ thị 07/CT-BYT năm 2014 tăng cường công tác truyền thông, cung cấp thông tin y tế do Bộ Y tế ban hành
 93. Chỉ thị 05/2014/CT-UBND tăng cường quản lý gây nuôi, mua bán, sử dụng động vật hoang dã trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
 94. Chỉ thị 16/CT-TTg năm 2014 tháo gỡ khó khăn và đẩy mạnh thực hiện Chiến lược phát triển ngành Cơ khí Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 95. Chỉ thị 14/2014/CT-UBND tăng cường công tác tổ chức và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
 96. Chỉ thị 12/CT-UBND năm 2014 về giải pháp nâng cao hiệu quả thu hút, sử dụng và quản lý đầu tư trực tiếp nước ngoài trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
 97. Chỉ thị 14/CT-TTg năm 2014 xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2015 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 98. Chỉ thị 08/CT-UBND năm 2014 tăng cường thực hiện các biện pháp nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) của tỉnh Vĩnh Long
 99. Chỉ thị 13/CT-UBND năm 2014 tăng cường thực hiện công tác phòng, chống mại dâm trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
 100. Chỉ thị 06/CT-BYT năm 2014 tăng cường công tác thanh, kiểm tra phòng chống hành vi gian lận, trục lợi quỹ bảo hiểm y tế tại cơ sở khám, chữa bệnh do Bộ Y tế ban hành