01/01/2005 | 2569 Lượt xem |

Văn bản này có nội dung tương đối lớn nên để xem được văn bản, mời bạn bấm vào liên kết bên dưới để tải về.

Bấm vào đây để tải về văn bản này

Tags: 14TCN139:2005, TIEU CHUAN NGANH 14TCN139:2005, ***, XAC DINH HE SO THAM CUA DAT, DAT XAY DUNG CONG TRINH THUY LOI, 14 TCN 139:2005, XAY DUNG